D D I OMROEPERS kleine adveiienlies BADPLAATS NOORDWIJK APELDOORN: HOT^L HIS MASTER’S VOICE DONDERDAG 1 JUNI VE TE KOOP GEVRAAGD N.V. TE KOOP AANGEBODEN GEVRAAGDE BETREKKINGEN NIJMEGEN D SOEST GEEN SPRAKE VAN! AMSTERDAM VALKENBURG AANGEBODEN BETREKKINGEN AUTO’S, RIJWIELEN, ENZ. ARNHEM VALKENBURG (L.) TE HUUR GEVRAAGD VLISSINGEN TE HUUR AANGEBODEN ZANDVOORT ZANDVOORT Pension^ Vraag en Aanbod van B DIVERSEN Lessen Gevraagd en Aangeboden j ZAKEN-OMROEPERS 50 CENT PER REGEL (BIJ CONTRACT AANMERKELIJKE REDUCTIE) STRAND-HOTEL OOSTERHUIS Mooie terrassen - Prachtig gelegen tegenover de Baden. -BLOEMINK ZANDVOORT EG 2802 Special 4947 Voo< Met PENSION DENNENHOF RHENEN BROODDEPóT VALKENBURG (L.) HOTEL-PENS. „CONTINENTAL" paard SOEST HOTEL PENSION KAMPLÜST BOEKHOUDING AMSTERDAM MODERNE KAMERS R.K. DIENSTBODE. - GEEN PROVISIE BIJ VERHUREN NUNSPEET HOTEL-RESTAURANT „THERESIA” NET R.K. MEISJE, kan gepl. w Amsterdam, huishouding. I: letter O 31928. Dienstbetrekkingen Gevraagd en aangeboden 10 cent per regel Koop - Verkoop - Huur Verhuur etc. 20 cent per regel Prijzen voor Particulieren en bij vooruitbetaling DEN HAAG KOLPINGSHUIS. R.K. Pension voor Mannen ZANDVOORT Hotel „B. DYJERS” (vb. Belvédère) nabij Kurhaus. Telefoon 39. 1ste Rang Familie-Hotel en Restaurant Pension prijzen vanaf f4.— p. dag. Eéndagverblljven f5.— p. persoon. AMERSFOORT ™TEL BIR™tehm.1'’^ 100 H.A. bosch. Pension f 4.4.50 en 5. TWEE WERKPAARDEN ARNHEM THEESCHENKERIJ SONSBEEK ZOEKT U EEN MOOIE WONING OF VILLA PHANTOOM MOTOR 1* P. K. NUNSPEET Hotel Pension „V e I u w e” Kamers met stroomend water. Autogarage. Telefoon 43 dag- en nacht- verbinding. Eigen groote tuin. BETREKKING Bouw- en Woningbureau, nieuw opgericht, wil COMPAGNON voor Administratie. Storting deeln. 2000. Brieven onder letter 0 31979, Bur. van dit Blad. STRIJKSTERS PLATEN VOOR UW VACANTIE B 4402 P MANUFACTUREN MERCATORPLEIN HAARLEM-NOORD GROOT WINKELHOEKHUIS te huur met zeer ruime Woning en Garage. Plaats en omgeving maken het huis geschikt voor elk bedrijf. Brieven onder letter 0 31964, Bureau van dit Blad. VALKENBURG (L.) postz. V. antw. Uitg. Geïll. Gids fr. 85 ct. kleine uitg. 45 ct. MUNTSTRAAT 15, Telefoon 104 NIJMEGEN HOTEL-CAFE-RESTAURANT „DE JAUW" L0T1SIC0 AMSTERDAM HOTEL SCHILLER - REMBRANDTSPLEIN REMINGTON- SCHRIJFMACHINE NET PERSOON AT KMA ATT hotel CAFé „het wapen van munster”, res- Zkl.lv.viM/Aik TAURANT „LONDON” - Verdronkenoord 94-96. Zaal voor 100 pers. Stroomend water. Badkamer. Diners 1.50. Kamer ont bijt 2.25. Pension op aanvraag. Telefoon 639. Reductie groote gezelsch. MANUFACTUREN Gevraagd BEKWAME VERKOOPSTER, akmede eenige flinke aank. Verkoopiters voor directe indiensttreding. Aanbieding: Vrijdagavond na 8 uur, Ferdinand Bolstraat No. 68, Amsterdam. 31967 HOLZY 7 PÉRSOONS-TAXI WIJ GRAVEEREN ALLES PARIJS - NEVERS LOURDES GEVORDERD BAKKERS-LEERL1NG NET R.K. MEISJE VALKENBURG (L) HOTEL VOSSEN R.K. DAGMEISJE KOOPJES VAI.kENBURG (L.) WINKELHUIS IE VAN SWINDENSTRAAT beste gedeelte, te huur aangeboden, modern verbouwd. Event, ook te koop, tuurbaan 336. A’dam. BERGEN (N.-H.) PENSION „THERESIA” BLOEMENDAAL B IJ VERDIENSTE R. K. GEHUWDE PERSONEN welke in hun vr|je uren zich een BLIJVENDE BIJVERDIENSTE willen verschaften, met de gelegenheid zich geheel In te werken, gelieven fe schrijven onder letter O 31986. pureau van dit Blad. REIZIGER W IJK AAN ZEE (K lein Zwitserland) Zee- en Natuurschoon. Geregelde autodlenst op alle treinen station Beverwijk. Gratis inl. Bureau V.V.V. 15 Juni tennisbanen gereed. VALKENBURG Geuldal - Pension Janssen van Slgpe Rustig gelegen Prachtig uitzicht Goede keuken en verzorging Heerlijke uitstapjes in omg., ook naar Eifel en Ardennen, Lunch mee. voor Diner terug. Voor- en naseiz. f 2.50. Hoogseizoen f 3 p.d. Autoet. Vr. prosp. MEISJE NAAR BUITEN, 6 ct. per K.M. met luxe auto. Groote tochten spec, tarief. Vlsl ter|jden - Zakenbezoek f 1.25 per uur. Telefoon 23832, Geulstraat 22. Amsterdam. HOTEL „TERMINUS” WARMOESSTRAAT 111 - TELEFOON 41836 COMPAGNON of stille vennoot BOUWER MET GUNSTIGE BOUWPROJECTEN In uitvoering en voorbereiding. Voor ENERGIEK PERSOON BOEKEN TER INZAGE. DEGELIJK PENSION a.ngeboden. f 2 25 p. dag. stand. Evertoenstraat 42. N^i BERGEN (N.-H.) tBoevk In AMSTERDAM 3.50 VLISSINGEN HOTEL NOORD ZEE BOULEVARD MODEARTIKELEN GASTRIC!TM bosch, duin prov. landgoed. v^rs^aa»av.xjxva 1Q0<) eQ DuJn Toegankelt)k voor het KEUKENMEISJE VERLOREN H U W E L IJ K NET R. K. MEISJE H U W E L IJ K VALKENBURG PENSION „DE GRENDELPOORT” PRACHT BROODWINNING. CHOCOLATERIE ANNEX FIJN FRUIT, COMESTIBLES te koop te Utrecht, jaren bestaande zaak, vlak bij groot ziekenhuis, zeer mooie inventaris, ZEER GESCHIKT VOOR JONGELUI. NET MEISJE MOOIE PIANO 100.—. AUTO-STALLING WAGENINGEN -hotel de^ereld^. Voice Diners 207 HOTEL te Veel natuurschoon. d. bl. Prachtig wandelpark «g. O 31081 Kampeerterrein O 32005 RESTAURANT d. Blad. O 31935 O 31925 verre HOTEL O 27871 4-deurs Gevraagd een O 31970 Hee- O 31962 II u het BESPREEK IN 1P i ISWhd Gevraagd een O 30213 bediening. Matige 4. Falckstraat 5o. d. bl. INFORMATIE BUREAU TELEFOON 170 stroomend koud-warm water. Groote tuin, garage, badkamer. Loolaan b(j Kon. Paleis en bosscben - Tel. <141 Kamers met volledig pension: Kamers met klein pension: Stoeltjes Adrlaan Autorijschool Hesselini Privé-cursus 10. Tot i Hoofdweg 410, A’dam. Dlr. te aanvr. Bevragen Celn- Tel. 25822. antw. insl.) adressen en regelen desgewenscht alles middeling. Pension- Bureau MARCEL WITTRISCH (tenor) met orkestbegeL - Schlagers uit de film: „Ein Lied für dleh”. Ninon - O RAIE DA COSTA (pianiste) Sweetheart Can’t we meet again JOE HAYMES AND HIS ORCHESTRA - He’s a curbstone cutie, Foxtrot - He’s the Hfe of the party, Foxtrot Gevr. met IS Junl NET MEISJE dat zelfst. werken en koken kan. intern. Aanm. Emmastr. 26. Haarlem. O 31942 Gevraagd R.K. DEO. MEISJE van 9 -4 u.. v.g4?.v. Adres: duinweg 253. Aerdenhout. Gevraagd een COLPORTEUR voor buiten de stad tot verkoop van melkproducten Brieven onder letter O 31972. Bur van dit Blad. FLINK MEISJE gevraagd voor dag en nacht. Mevrouw Douwes, Bloemgracht 48, Amsterdam. O 31969 Populier- O 31980 hoek 31938 ArtL<*tlek pracht SPEELPAKHl IS van f 3.75 v. f 1.75, v. f 6.75 nu f 3.75 Bankastr. 32 in, A'dam-O. Tel. 50109 O 30190 pracht f 1.75. SOESTERBERGSCHESTRAAT 107 - TELEFOON 7t| Aan den rand van vrije bosschen. helde en duinen. - Prima keuken, Badkamer - Garage. - Speeltuin voor kinderen. RUksst raat weg Schitterende col lectie roof- en andere dieren. Dt als Dan vend Pool dor kuni de a den. den den toes' king de I In men Ven Terstond gevraagd een net DAGMEISJE niet ouder dan 18 Jaar. Schoolstraat 8, Alkmaar. O 32004 U KEU- ca LEEN, en wer ken. v.glg.v.. omtrek Utrecht. Br. ond. bureau van dit blad. Ooster- 0 32000 HUIS TE HUUR voor klein gezin. Te bevragen Delf weg 18. Noord wijkerhout. O 31963 netten me gen. 31975 te A’dam. J contant. Br. letter O 31988, Bur. van dit Bl. Tel. 32, schltt. gelegen, gr. serre, fr. kamers met str. water, pr. keuken. Garage vrij. Uitat, ref. Vraagt prospectus. voor den hooibouw. J. VAN DIE PEN, Hoogwoud. O 32003 Heineken's Bieren - 20 kamers, str. koud en warm water - TUdkamer Prima keuken - Kampeerterrein - Schltt. omgeving - Bosch en Hei. mee wet Vlo» toel aan de beu Thi den ■itt dig has R. K. Boekhouder, gediplomeerd, belast zich met Inrlcbten en bjjhou- den van Uw en vraagt typewerk. Brieven onder letter O 31931, bureau van dit blad. Lunch 1.25 - Diner 1.50 Concert Terras een steld „vry< beeft zoow wien jeukt flicte eten» van Pool: waar ten, verst Dam ten I revol mees strijf van oude Polei Dam de. 1 geho zichi zen heid incid eraai van onvr tlef, mers werd de i en e hulp Frar <rirt vissc •en allee pres wust in d maa Terstond gevraagd flinke v.g.g.v.. goed kunnende werken en bij kinderen gewend. Kruislaan 188 hs, Amsterdam. O 81927 - teel vrij: str. w. en Te huur prachtig gelegen Beneden- en Bovenhuizen te Arnhem, aan de Jan Vethstraat, Joz. Israëlslaan en Omgeving. Vlak I" J Bakenburgscheweg, bevattende 5 kamers, badcel, schuur enz.-- vanaf Hulzen Telefoon 63. Onze prijzen zijn dit jaar bijzonder laag. Vraagt U eens aan! Aanbevelend, J. B. DOEDENS. - Jaar- Inwoning of kleine Brieven onder letter O Beverwijk. Schans 21. 1NKRUL8TERS en aankomende voor direct. Beren - straat 16, Amsterdam. O 31924 Meisjesflets, -rijwiel 10. H.'lem--N. Goedk. tarief p. dag en p. week. Gereduceerd tarief voor gezelsch. Inl. te verier, b. d. Directeur Pater Godfried Dolle O.F.M., Z.O. Buitensingel 13S. Terstond gevraagd net R.K. MEISJE, niet beneden 18 jaar. zelfst. kunn. werken, v. *.<*^1.v. GOIir*”* WeerestelnstTaat 88, Hlllegom O 31961 Dlr. M L. JORRITSMA. WEKKHTEK Vrijdag. koop, keus uit zes. HEG VLIER STRAAT 31. Haarlem. 0 31996 R.K. HUISHOUDSTER gevraagd in arb.-gezin, pl m 50 tegen kost- en vergoeding. 31946. Btfk Café-Rest. Concert. Gelegenheid voor lunch en diner op het terras en ii. gei estaureerde en gesloten eetzaal. WIJ HEBBEN ZE IN ALLE HUURPRIJZEN U BELT MAAR OP: HUIZEN-ADMINISTRATIEBANK FREOERIKHPLEIN 47 - TELEFOON 32415 - AMSTERDAM en OVERTOOM 412 I, TELEFOON 81397, AMSTERDAM Te koop een b(| C. SNTP HOLLEWEG, Helloo. ZIEKENWAGEN carrosserie met completen inventaris mooie wagen, voor chassis, wielbasis 3.103.30 M. Event, ruilen met ruime 6-pers. carrosserie, mits prima. P. JORRITSMA’8 Automobielbedrijf. Purmerend, O 31926 te A’dam 4 25 p v Per 15 Juni ek NETTE R.K. goed kunnende werken. v.g.g.w te komen. Br. WONING TE HUUR voor bejaarde menschen, Bloemgracht 84. Te be vragen" 1 hoog voor. O 31934 fill 1 1A.IU, UC6V 40 Z.1V11 Geïllustreerd Prospectus. niet met snorders mede, dat TE KOOP z. g. a. n. GILLET KOPKLEP-MOTOR 5 P.K.. speciaal, geheel compleet en voorzien van Boschlicht-lnstallatle. Prijs 500.Adres v. Oosten de Bru|jnstraat 176. Haarlem. Gevraagd voor 2 Dames. R.K. een ONGEMEUB. late ETAGE in een rustig gezin te Haarlem of Heemstede. Br. m. prijsopgave, onder letter O 31959, Bur. van dit Blad. gevraagd voor direct. Strijk inrichting STERN. Bosboom ToussalnUtraat 47, Amsterdam O 31985 Gevraagd een R.K. MEISJE kunnende koken. Brieven met volle dige inlichtingen, getuigen en ver langd loon aan Mevr. J. MOMMER- STEEG JANSSEN. Vlijmen, Den Bosch O 31735 'Gevraagd te A.’dam een HVLPVER- flr KOOPSTER voor de Zaterdagen- Br letter O 31951, bur. van dit blad. Biedt zich aan R.K. meisje al KENME1SJE OF MEISJJF zelfstandig kunnende kol^ri kwal, ¥.»g.v., letter O 31734, MODERN BENEDENHUIS met bad kamer en tuin 9.75 p. w. MODERN BOVENHUIS met badkamer (schit terend uitzicht) 9.25 p. w. Bevra gen Makelaar TH. F. SCHOLTEN. Joh. Verhulststr. 81. Tel 28049. A dam O 31797 HOTEL „GROOT-BADHTJIS* Telefoon 77 Voorseizoen 7.Hoogseizoen f t<— Voorseizoen f 6.Hoogseizoen f CU R.K. DIENSTBODE voor d. en n.. bij E. A. Loogman, Lutkemeer, nab|j Halfweg. voor opl. m winkel te tevens behulpzaam in In of extern. Br. ond. bureau van dit blad. GROOTE MARKT 40 GROOTE8TRAAT T Centrale verwarming. Kamers, stroomend water. Ingericht voor gr. gesel, schappen. Vr. Prijsopgaaf. Lunch k f 1.Diners v. a. f 1.50. Pension f 4^— Polissen volgestort of receplssen te koop gevraagd. Brieven onder letter O 31978, Bur. van dit Blad. Eenpersoonskamer met ontbijt vanaf 3.50, Idem m. badkamer 4.505.00. Speciale overeenkomst voor langer verblijf. Privé Lips Safes. Moderne uit pak ka mers Telefoon op alle kamers. Wij hebben ons hotel geheel ver bouwd en kunnen thans aan de meest mod. elschen van. comfort voldoen! AT TCAf A ATT Re«ds in de 16e Eeuw was Hotel „"T GULDEN VLIES” de pleisterpUats in Alkmaar. Ook in de 20e Eeuw nog altijd de xaak, waar men een uitstekenden maaltijd royaal serveert tegen nu verl. prijzen. Aparte zalen voor gezelschappen. Te koop een CITROEN, 4 prima staat. J. v. d. lemmerweg 3739, Telefoon 81144. TE KOOP in goeden staat. Prijs f 80. Br. onder letter O 31932. bureau van dit blad. DAMESHONDJE Te koop te Utrecht zeer mooi hondje, echt ras (Fransche baby zone, reu), zeer klein en Hef. Pr|j8 billijk. Markhavenstraat 7 bis (Croe- selaan). Utrecht. O 31982 ruim 20 jaar, zoekt pl. in FLINK AUTOBEDRIJF als monteur. Liefst Intern. Wordt meer gelet op goede beh dan op hoog salaris. Brieven onder letter O 31989, Bureau van dit Blad. D.- EN H.-RIJW’IEL Te koop z. g. a- n. D.-Rijwiel met electr. lamp 22.50, prima H.-rijwiel met electr. lamp f 15. nl.m. 12 j. 12 Best H Je z. Sc ho ter weg 160 zw R.K. Heer zoekt te Utrecht ZIT- EN SLAAPKAMER of Zltslaapkamer. omg. Amsterd. Straatweg. Brieven onder letter O 31957, Bureau van dit Blad. O 31957 NET MEISJE gevraagd voor direct, van 's morgens 8 tot 5 uur. Aanmelden: Wetering schans 82 huis, Amsterdam. O 31984 N, 4 pers, in LAAN, Haar- Amsterdam. O 31954 Gevraagd een net R.K. MEISJE voor de morgenuren. Tlmorstraat 32, Haarlem-Noord. O 31992 Gevraagd een DAGMEISJE bH ROMAR, Fnidsen 115, Alkmaar. O 31965 Omroeper hoort niet doo do radio ToA hooft de radio zijn ex'*** dauwde boiangrtellfofr te verhandelen 1 Sp* ZOET- EN ZEEWATER- AQUARim UITZICHTTOREN 56 M. BOVEN A_r. THEEPAVILJOEN MET GROOTEN SPEELTUIN. Entree 04» Kinderen o. S J. 4.1S KAPSTERS, kunnende onduleeren. WASCHMEISJES' voor direct. Wete ringstraat 5. Amsterdam. O 31925 Boeb. Toussaintstr. 7, Telef. 82104, A’dam. Bussum 3.40, Beverwijk 4, Soest 5, Abcoude 2.50. O 31922 BERBLOT. N. Lellestr. 1S1, Tel. 3271S Amsterdam O 134K Het comité .Katholiek Nederland’’ gaat dit jaar ook naar Nevers, waar het lichaam van de zalige Berna dette nog ongeschonden wordt be waard en te zien Is. 917 Augustus Vraag circulaires aan pastoor CHR. C.HBUNT te mjsbergen. O 30213 OEVRAAOD Van Hogendorpstraat 83. Amsterdam O 31968 gevr. te Haarlem DIENSTBODE koken en netjes Loon nader overeen onder letter O 31990. bureau van dit blad. Gevraagd te A’dam liefst buitenmeisje boven de 20 jaar, zelfst. k. werken voor dag en nacht, per 1 Juli of eerder, gezin 2 kinderen. Br. lett. O 31933. bur. van dit blad bij eindpunt UJn 2. ur enz. Huren reeds 28.p. m. Te bevr. Joz. Israëlslaan 96 bov. Tel. 26702, Arnhem en Administratie Bank, Frederlksplein 47. Tel. 32415, Amsterdam. O 31920 TE HUUR KLEIN HEERENHUIS Vondel laan 79. huurprijs 37.50 per maand. Te bevragen Oude Gracht 275. Utrecht. O 31827 Wed. Arnold VossenTelefoon 6 Koud en warm stroomend water Huis van den eersten rang Comfort Garage Billijke condities CHEVROLET SEDAN 1931, van familie ter overn met nog 2 maanden wegenbelasting, keurige wagen. Prijs slechts 500.(niet aan handelaars). Mr. Cornellsstraat O 31997 Flink, net gevraagd. Aanm.: 7%8Vi u. rengTacht 93 b, Amsterdam. O 31971 Gezellige ZIT- EN SLAAPKAMER op 1ste etage, geheel vr|j; str. w. en k. water, degelijk pens., 1ste Const. Huygensstraat 13 III, Amsterdam. Telefoon 80686. O 31974 Wegens sterfgeval nette Inwoning |Eez. te H.’lem of omg. door alleenst. ■iJC. juff. Br. met prijsopgaaf onder letter O 32001, bur. van dit blad. NETTE gevraagd voor straat 11, Haarlem. REMINGTON 12, Pr. Schrijf mach., GESTETNER DUPLICATOR. In pr st. Kastanjepl. 13, A.’dam (eindp. 1. 14). Francis Barnett *32, als nw.. slechts f 260, Union ’31 2»/, P.K. met J.A.P. kopklep motor 190; Raleigh 3% P.K., 1 cyl., 25. prima, 60. Alle elec. en duo Eyslnk 1 cyl.. duo. goed loopend 25. Gen. te rullen. Vos in aerstr. 83. Haarlem-O. O 31940 Reiziger zoekt voor Prov. Utrecht Agentuur, liefst levensmldd.-branche Br. letter O 31956. Bur. van dit Blad. HOTKL-PINSION QVI8ISANNA ■Kamers met uitzicht op Zee - (Stroomend water)- MeiJuni belangrijk verlaagd tarief Telefoon 92. Zestig kamers, alle m. str. water. Modern comfort. Autostalllng vrij. Vott pens.pr. 15 JuM—15 Aug. 4; voor en na dien tÜd 3.25. Vr. prospectai Autorijschool EWALD HOLZHAU8, Volledige prlv. cursus 25. Bosb. Toussaintstr. 7, Telef. 82104, A’dam. Uitstekend fam. pension: prima keuken; ruime, trlssche kamers; str. w.; desgewenscht ap zltk.; tl. tuin; garage. 3 mln. van station enz. Beleefd aanbevelend Mevr. Wed. J. OLDENBURGFRAYMAN Huls’, einde Zeeweg, hoek Boulevard Bloemendaal-Zandvoort. Schltt. uit zicht op zee en duin. Rest, k la Carte. Spec. Inger, voor gr. gezelschappen. Park. v. bezoek, gratis. Dlr. W. Dijkstra Pacht. Ultsp. .Kr. Lek", Overveen Bezoekt Hotel „Union". Molenstraat No. 55. Tel. 3307 Prachtige kamers en stroomend water, logies ontbijt t 2.-- f 3.50. Diners vanaf t 1.25 Restaurant den geh. dag. Pr keuken en consumptie bill, prijzen, groote vergaderzaal disponibel. ZateA' dags en Zondags gezellig strijkje. Beleefd aanbveld W. JANSSEN Net jong heer heeft eenige dagen p. w beschikbaar voor schrijf- of Incasso- «erkzaamheden. In bezit van schrijf machine. In omtr. Utrecht Br. ond. letter O 31943, bureau van dit blad. Te koop gevraagd TANK. 4000 8000 liter Inhoud. Brieven met grootte en prijs letter 31915. bureau van dit blad. De N V Alkm. Bouwmaterialenhandel. Oudegracht 279. te Alkmaar, vraagt ▼oor directe Indiensttreding een REIZIGER Bekendheid met bouwmate rialen geeft de voorkeur. Aanmelding schriftelijk met opgaaf van conditiën. O 31948 Biedt zich aan R.K. HUISHOUDSTER (Duitache uit boerenstand), mldd.b. leeftijd. Br. no. 871 aan „Texelsche Courant”, Texel. 7 Gevraagd NET R.K. DEGELIJK MEISJE leeftijd 14 A 16 J., v. d. of d. en n. Br. Agent N.H.Ct., A. J. SPEIJKER te Halfweg O 31885 Bxx wegens sterfgeval van oude Dame keurig NET MEISJE. Brieven Nieuwe Kraan 31, Arnhem. O 31944 TE HUUR GR. VRIJ BOVENHUIS f 500 p. L, 6 kamers, keuken, balcon. Dicht bij spoor, kerk en tram, v. d. Vlnnestraat 4. Bevragen Kinderhuis singel 60 zw., Haarlem. Gevraagd een TWEELINGKINDERWAGEN Br lett. O 31947, bijkantoor Bever wijk, Schans 21. NET R.K. MEISJE gevraM^d. van 9 tot 2 uur. Loon f 4 per week Aanmelden: Lekstraat 148 huis. .Amsterdam. TE HUUR te Haarlem VRIJ BOVENHUIS bev. 4 kamers, keuken. W.C. en zol der. Nette stand. 10 min. vanaf sta tion. Huur 30.p. m. Direct te aanv. Bi^ lett. O 31994. bur. v. d. bl. Bezoek met de Plnksterd. mooi Arnhem. Hotel ..Bosch” biedt u pr. pension v. Zate rd. voor diner tot Dinsd.. na *t ontbijt f 9.75 p.p. Alles Inbegr. Diners v. a. f 1.25. Logies m. uitgebreid on*b|jt f 2.25. Holl. koffietafel 90 ct. Rest, den geh. dag. Bek. goed keuk. Aanbev. L. BOSCH, cuisinier, W’aiburgstraat 8, Arnhem. Telefoon 23378. Aangeboden NET KOSTHUIS met huis. verk. en vrije frlssche ka mer voor een of twee pers., broers of vrienden, geen ber. kosthuis. Omge ving Hlllegom en Bennebroek. Bill, condities. Brieven onder lett. O 31936, bureau van dit blad. ZOMERCURSUSSEN ’TYPKN t 10. STENO f 15. Singel 37«. Inzt. KNOKF. Tel. 40007, Aftorn. AUTOKIJLL8 BIJ DE N. O. V. A. lee van KN AC, gedipt. Inztruct., met met dubb. -- Omb tUMdwnpoMonen. Brieven onder letter O 31993, Bur. van dit Blad, prijzen. Tel. 34214. Falckatraat Gevraagd net v. d. en n. V.g.g.v Brinkhof. Amstel- veenscheweg 894, Tel. 22726, A’dam. O 31987 LOGIES 3.— en 2.50 MET ONTBIJT GEVRAAGD DOOR net bemwk. ct adm. kennis gelegenheid om zieb een prettig en ruim BESTAAN te verechaften. Benoodlgd kapitaal 30 25000 gulden. Voor ernstige reflectanten ig Holzhaus rijbewijs 25. Telef. 80905. O 31699 TOTALE UITVERKOOP weg. opheffing, alles tegen fabrieks prijzen. 8. MUU8, Meubileer-Inrich ting, 2e Bloemdwarsstr. 22 Amster- dam~ Zaterdag sluiting. O 81930 Kussenw., Tel. 68. 3 mln. v. h. Stat., 5 mln. v. bosch en duinen. Frlssche slaapk. m. str. water. Ruime eetzaal m. be diening aan aparte tafels. Pensionpr. f 4.—. 5.—. Pinkster-Weekend van Zaterd. vóór diner tot Dinsd. na ontb. 10.50 p. p. Elg Jb. I. Hovenier. logeert U prettig, rustig. Hoort* Leeuw, Commerce en goed verzorgd en niet duur Soutien Hoofd vanaff. 3. In de hotels: F rijzen incl. ultgebr. ontbijt Gelegen op het allermooiste punt van Vlissings-Boulevard. ADe moderne comfort. - Pension vanaf 5.p. d. p. p. WAGENINGEN Hotel-Bestaumnt^E WAGEmNGSCHB BW PenionprIJs vanaf 6.-Voor automobilisten het aangewezen restau rant en terras - Koffie-Lunch 1.50. Dir. F. BROEKMAN. Een advertentie behoeft geen .kapitalen” te kosten. Plaats maar eens een Omroeper’ Rubriceering en gelijkvormige zetwijze. Billijk han dels tarief. LRERLING gevraagd. B. DRAHMANN. Linnaeuaatraat 14, Amsterdam.^ Biedt zich aan BEKWAAM CHAUFFEUR. 35 Jaar, voor autobus, vrachtauto of luxe-auto, alle 'merken kunn. berij den; bek. m. reparaties. Pr getuig schriften staan ten dienste. Brieven letter O 31949. Bur. van dit Blad Publiek. Gem. Huizen, Hotels. Pensions. Inlichtingen gratis Bureau V. V. V., Burgem. Mooystraat 15. TIJDIG UW KAMERS SCHITTEREND GELEGEN Familie-Hotel-Pension „de l’Océaa” ALLE VERTREKKEN MET RIANT UITZICHT OP ZEE EN DUINEN PRIMA KEUKEN BILLIJKE PRIJZEN TELEFOON 4M. Wegens Huwelijk wordt ten spoedig ste gevraagd te Utrecht een bekwaam R.K Keukenmeisje, die goed kan koken en netjes werken. Zonder de beste getuigen onnoodlg zich aan te melden. Brieven onder lett. O 31716, pl bureau van dit blad. T< Choc., Koekzaak te koop t Omzet f 170.p. w. f 900 een reservewiel m. nieuwen Dunlop- band 33 X 6. van Ford vrachtwagen, komende uit de richting Weere over Opmeer langs de Ringaloot tot aan den Draal Heer Hugowaard, verder de Vbddenweg. Middelweg. Alkmaar. Te gen vergoeding terug te bezorgen bij J. E. RUIOERWAARD, Akersloot. O 31939 GEMEUBILEERDE KAMER met 14 2 Slaapkamers te huur, m g b. v. keuken. G. Werle, Korte Singel 4a, Bussum. O 31973 AMSTFRnAM HOTEL. CAFE-RESTAURANT „DE POOL" /YIVIO 1 Eni/ l Tl Damrak 42-43 t.o. De Beurs - TeL 42657-42759 Kamers met privé-bad - Warm en koud stroomend water - Logies met ontbijt vanaf 2.50 Lunch. Diner en A la Carte - Dagschotels 90 cent C A QTR TM Bonds Hotel Café-Rest. v. h. v. BENTHEM. Telef. S. 1 141V.4J1V1 Gezellig Hotel voor Pension. Prett. bediening. By ons gevoelt U zich thuis. Gelegen a. d. groote verkeersweg H'lemAlkm., bU Bosch, Duin en Zee. Billyke prijzen. Op aanvraag ontvangt U de nieuwe gids van Castrlcum. Onder beleefde aanbeveling H. BROK8MA. 1V1 IMF'CF'IVIn K®1”- Groesbeek, op Nebo-Berg: Hotd-PeiMiau IVIJIVlIrtzi-.iy SJONSHOF”. Tel. 3364. Alle comfort. Boschrjjke geving. Nabij H. Land-Stlchtlng, Berg en Dal, enz. Postadres Nijmegen. Elg. J. Theunissen. Billijke tarieven. Garage. MT IWl/Z' I?RT Bezoekt het van ouds bekende HOTEL-PENSION CAM. lvljivlr.trr.lv RESTAURANT „RONDEEL", kamers met str. wate Vetm. prijzen. Inger, voor gr. gezelschappen. Vr. proep. Tel. 585. flinwr».' str. 1. n.b stat. A. J. J. v Kempen. Komt by ons. gaat niet m. snorders mede, laat u niet In ‘n z.g. goedk. zaak brengen, dat komt meestal in uw nadeel uit, TE KOOP AANGEBODEN n. Heerenrywlel f 15. Pracht Salon-Pathefoon 1.10 hoog met 35 pl f 30. F. N. Motorrijwiel 1929 f 35. Philips radiotoestel 3514 f 15. Pro- tos Stofzuiger f 30. Allard Plerson- straat 40. Haarlem-Oost. Besch. dame. wed.. R.K., 49 j„ m. 1 k., eigen inboedel, wenscht kennlsm. m RK. deg. besch. Heer. Gaarne bem. v. H.H. Geestel Geh. vers, en vers. Br. lett. O 31939, bur. Te koop gevr. een GEBR. SCHRIJFMACHINE In goeden staat. Merk en uiterste prys onder letter O 31999, bureau van dit blad. AD\IIU\| Hotel „NIEUW BELLEVUE”, TeL 23505. Geleden aan de VITCjifl bekende parken Sonsbeek en Zljpendaal. Allé comfort. Penslonprljs f 5.per dag. Bekende keuken. Logies en ontbijt 3. CONSTANT MEIJER Czn gevraagd voor dag en nacht, niet be neden 18 Jaar, liefst van bulten. J. O. KARSTEN, Verdronkenoord 47. Alkmaar O 31937 Wedn., 50 jaar, gezond en degelijk persoon. In t Café-Rest. bedrijf, zoekt kennismaking met Juffr. of Wed3845 jaar. liefst eenlg ver mogen of zaak, uit Haarlem of om streken. Brieven onder letter O 31941, bureau van dit blad. biedt U een rustig pension met pr. keuken, gezellig tehuis. Voor- «o naseizoen 2.50. Hoogseizoen 3.Aanbev. H. HermanaMug Door omstandigheden blllyk te koop. Br. lett. O 32006, Bur. GRATIS INFORMATIES betr. Hotels- Penslons,, zonder ondersch. des pen. voor Valkenburg en verre omgeving, REIS—BUREAU ..LIMBURGIa”. LET OP HET ADREBIII RGRGGN Pension Rest BERKHOUT, Breelaan, h. VijverL i»i^ik4»r,iv Tej 17g Dicht bjj bosch en duin. 2 mln. van tram naar zee. Balkon-kam. Stroomend water. Afz. eetzaal, aparte bediening. Selz. A- p. persoon per dag. Voor- en natijd f 3.per persoon per dag. „Te koop aangeboden 2 persoons Splraalmatras. 4 groene pluchen en 1 huiskamertafel. Ostadelaan 104. Utrecht. O 31955 Br brs een n. RK. BAKKERSBED. oud 19 1.. 5 j. by 't vak. vr. v. dienst, goed bekend met de broodb.. gen. om zich verder In t banketvak te pekwa- men. Br. lett. O 31859. bur. v. d. bl. Voor direct gevraagd een »e of AANKOMENDE 2e BEDIENDE bil Bakkerij Wynacker. steinlaan. Zeist. O 31983 GEM. KAMERS TE HUUR met keuken v. korter of langer ver- biyf. m. t. bosch en duin. Bill prijs Br lett. O 31958, aan Jac. Stuifber gen. Agent N. H. Crt.. Castrlcum. ORANJE NASSAU Telefoon 44 - VOOR DEN BETEREN STAND. Gevr. In stil gezin v 2 pers, te H.’lem een R.K. deg. MEISJE voor d. en n. Loon 25. Geen hulp van werkster. Br. lett. O 31991, bur. v. d. blad. gevraagd van 82 uur. Aanmelden „Maison Anita”, Heerenweg Raadhuis weg, Helloo. O 5 laar gar. f 10 p. m franco thuis. 2e Jan v. d. Heydenstraat 103. bij den Amsteldljk, Amsterdam. O 31966 en io juai. ceusb. auuil aangeboden f 6.p. m., omtrek Koe- dag en nacht. SCHRAMA. dief slaan Heemstede. Brieven onder letter O, 31998. Bur. van dit Blad. 32 rd., Haarlem. en dan In een bekend modern Hotel als „BELLEVUE” 3 dagen voll. uitstek, pension voor f 11.25 A f 12.75; dat is zich aanpassen aan de t|jden. Bel No. IC of vraag Geïllustreerd Prospectus. Doe het nu! Kom bij ona Gaat niet met snorders mede, dat heeft menigeen al berouwd. Qevr. door nette R.K. Juffr. ONG. ZIT-SLAAPKAMER met kookgelJi. te H.’lem. Br. met pr|jsopg. lett. O 32002, bur. v. d. bl. a DOORN Hotel „ZEELANDIA”, Hoofdstraat 45, TeL Int. 2431 l-ik-I-fvFVFlkLl Gerenommeerde keuken. Frlssche kamers met Ruime zalen voor bijzondere diners. L. Bergervoet. V.xjr Kerkzangkoren. Collect -colleges en andere Ver. by hun jaart. uit stapje t bij ultatek geschikt en gezocht Hotel en Restaurant. Mooi lommer- ryk zitje. Ruim park. terr, a h. Hotel. Bel aanbev.: H. J. F. Snacker (elg.). ARNHEM en Omstreken «n K0**1 en helder pen- Blon. gemeubileerd huisje of kamers? Schrijft ons dan even (poetz. antw. Inal.). WIJ verstrekken U gaarne prima perfect voor U Geheel kostei. be- HI.TNBACH, de Rypstr. 26 Arnhem, Tel 22570 onzen Omroeper ervw Dagelijks bereik» M 75 000 gezinnen Hü zrt U dus zeker van kunnen zin.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 16