Fa. J. LIND Hz. AMINIAU’s JAM VOOR DE PINKSTER VAN ZALINGE DIE FUHRENDE KRAMER’S Meubelverkoop EDISON ALS RECLAME kaas is de betere kwaliteit NOord-HOLiandsche kaas Contrólestrookje op ieder kaasje wettig gedeponeerd ALOM BERNARD KOOMEN LAAT 142 - TELEF. 1109 - ALKMAAR Filiaal: Zeeweg 83-85 - Telefoon 69 - IJmuiden O r ons be te gaa dig m< ten. WILLEM HENSTRA J. MET Jz., Alkmaar PINKSTER-RECLAME HET SAP Teeken- en Schilderbehoeften LANGESTRAAT 4 ■■Ml Leuk wit Vilthoedje f2.90 Leuke Vilt Barets f 1.50 HOOGLAND’s VISCHHANDEL JAAP OUDES A. DE BEST A. NIEROP THEO GROOTHUIZEN UNIE JAN BIERMAN L- - „KÖLNISCHE VOLKSZEITUNG" ^oelsblah EE en Rundvleesch EEN NIEUWE TASCH A ’T SIERHUIS Een Extra hoogen prijs K. PESSER Fnidsen 121 Telefoon 770 THE PERFECT FOTO MIENT 2 ALKMAAR Ontwikkelen - Afdrukken - Vergrooten Heden gebracht - Morgen klaar Fijne Vleeschwaren ALLEEN VOOR DAMES A. BRASSER Alleen Vrijdag 2 METWORST •LEVERWORST BLOEDWORST Zaterdag 3 Juni Voor den Hooibouw Varkensvleesch PESSER’S Eigengeslacht Rundvleesch voor TWEKA POLO SHIRTS TRAIHIHGS PAKKER STRAHD PYAMA’S HAAR GERARD WORM ALKMAAR DEN HELDER NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ons Gehakt 25 Poulet 25 35 Ribrollade 35 Rollade 30 Biefstuk 60 Rosbief 45 VERKRIJGBAAR BONBONS en in alle kleuren 35 VERLANGEN SIE UNVERBINDL. OFFERTE UND BESUCH VON DER Ontbijtspek Tongen worst WANT OP ONZE LAGE PRIJZEN GEVEN WIJ NOC 15 PROCENT KORTING DAARVOOR NAAR KATHOLISCHE ZEITUNG DEUTSCHLANDS DAMESHOEDEN PELTERIJEN ALLEEN LANGESTRAAT 72 SCHOUTENSTRAAT 12 STOFFEERLNRICHTING - MEUBELMAKERIJ verteld wordt VAN KRAMER’S MEUBELEN ha LAAT 171 - TELEFOON 642 Heeft voorradig een groote partij versche Zeevisch en levende Paling. Verder alle soorten gerookte visch Hoofdvertegenwoordiger EDISON SIGARENFABRIEKEN, EERSEL J. H. TURK, Jekerstraat 43, Amsterdam Z. FROU-FROU GEM. BISKWIE krijgt U deze week voor Goud, Juweel, Zilver on Bloedkoralen PAY6L0P 4 ALKMAAR Heden, morgen Zaterdag: SCHARLOO 26 NIEUWESLOOT 15 bistut dew Leser HARMONIELEER Ruim 300 opgaven voor de vierstemmige Voor de Pinkster MEUBELEN uit de eerste hand van MEUBELFABRIEK EIK EN LINDEN Wat er Doorr. Lappen25 Magere Lappen 30 Riblappen 35 Ribstuk TO cent per pond 10 cent per pond 20 cent per pond Dg zon too vort de vrucK- ten in de wereld. Jam wan Taminiau is louter sap van de zon. Versche vruchten, pure kristalsui ker. Louter gezondheid I Kinderen kunnen zoo heerlijk zitten smullen. Smeert U eens „Jam van Tam" op hun boter ham. Zie hoe zoo'n lek kernij er in gaat. Ze eten zich sterk en gezond I Wélken worden heft wu ding l gezicht woord b« ga Corrièi VriJdaf «egd karakt een lx bedoelt verbrei de Vi de opv vrouwe in dier toten» met re den bt van is En u Zoo’n ber he toesten heen j der de Mgr. hebben Kardin ming Nazare daar e geUJk fijnschi heel ai en dat ders at tangec ben zii onmld Londei II bietst de« Interenten 20 ct. p. p. 15 en 20 ct. p. p. Lichte ZANDKOEKJES -20 ct. p. p. BONBONS 25 ct. p. p. Voorradig de beroemde Mac Cormick Maaimachine met oliebad, loopt geruischloos Nichelsons gecombineerde Hark Keerder en Schudder Verder Hooiharken en Schudders Levering op proef - Lage prijzen Ossenvleesch Gehakt en Poulet 25 Doorr. Lappen 25 Magere Lappen 30 Riblappen 35 Rollade30 Ribrollade35 Ribstuk 40 Rosbief 45 Biefstuk 60 Farkentvleetch Gehakt Saucijsjes 25 Doorr. Lappen 25 Schapenvleesch vanaf 15 cent per pond Metworst25 54 P- Ham 30 Bloedworst 20 54 P- Pekelvleesch 25 Leverworst 15 54 P- Ontbijtspek 25 Beleefd aanbevelend, Magere Lappen 45 Karbonade 40 Haaskarbonade 45 Fricandeau 50 Doorregen Lappen 25 per 5 pond 1.15 5 p. gein. Spek 1.00 5 p. vet Rookspek 1.00 5 p. mager Rookspek 1.25 5 p. vette Lappen 1.00 5 p. dik versch Spek 1.25 5 p. rauwe Reuzel 1.25 5 p. rauw Koevet 1.75 Schapenvleesch legen concurreerende prijzen VIERSTATEN TELEF. 416 Magere Ham20 Hamspek14 per 54 pond 30 Pekelvleesch' 12 per 54 pond 2p Crisisham8 Rookvleesch14—20 Procureursspek 12 10 10 54 P« Boterh.worst10 Gek. Spekkluif p.p. 10 Onze vakkundige bediening Onze uiterst lage prijzen zijn voor U een waarborg dat U voor Dames- en Kinderhoeden bij zeker naar Uw genoegen zult slagen LINDENLAAN 13 TELEF. 977 I oder von ihrem holl. Vertreter J. KELZ, Amsterdam, Postbox 143 Kalfs- en BU AANKOOP VAN ELK POND VLEESCH 1 POND RAUW OSSENVET a 30 CENT Carbonade 40 H. Carbonade 45 Magere Lappen 45 Fricandeau 50 Rollade 50 Kalfsvleesch Gehakt30 K.- en V.-gehakt 25 Lappen 35 Fricandeau 40 Rollade 40 Nierstuk40 Oesters60 Biefstuk 60 r i FRIESO MOOLENAAR Deel I f2.90 Ceb. f3.50 In den boekhandel verkrijgbaar Onze enorme sorteering Onze chique modellen Onze goede pasvormen MPvop^Oa» PER POND N.V. JAMFABRIEK J. L L TAMINIaU. ElST, (GID.) vad llllllUIIHUIIlllllllllillIllHIIIIUIIlUIIUIHIIIIIIIIIIIIIIIMIllUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIUUlUllin A. Pt .OLIM-MAN* KRAMER’S MEUBELEN ZIJN FIJN AFGEWERKT KRAMER’S MEUBELEN zijn SOLIED GESTOFFEERD KRAMERS MEUBELEN ZIJN IETS APARTS KRAMER’S MEUBELEN ZIJN ONVERSLIJTBAAR KRAMER S MEUBELEN ZUN GOEDKOOP Dit zegt KRAMER U niet! Doch zij. die zoo ver standig geweest zijn hun meubels bij een vakman te hebben aangeschaft. Laat U door ons bedienen en *t is af! D het tere oud om toch, der hiëra: terun wen Aeng zoek, Mgr. bulti met< 1 van oud< oud, «lat ling arcan Graal er tu PER ONS Móeder gebruikt „GLIM” Schoonmama gebruikt .GLIM” Opoe gebruikt „GLIM” Tante gebruikt „GLIM” Buurvrouw gebruikt „GLIM” en U alleen niet? Bent U dan niet een piesewietje eigenwijs? „GLIM” wordt onder permanent toezicht van Scheikundig Ingenieur vervaardigd in een mo dern ingerichte fabriek en kan door zijn ge weldigen omzet scherp concurreerenover kwa liteit spreken wjj niet: op elk doosje en busje staat het merk „GLIM”! VERSCHE ZEEVISCH en ALLE SOORTEN GEROOKTE VISCH. Zeer scherp concurr. prijzen. ZURE HARING, prima, prima, 4 stuks 15 cent 8 stuks In flesch 30 cent. Dagelijks versche AARDBEIEN ABRIKOZEN thans 25 cent per pond. ANANAS-APPELEN, heerlijk 35 ct. per kilo. Beleefd aanbevelend: Koekettings Melkhokpennen W c.M. lang, 45 ct. Wortels en Essen Krammen en Draadnagels voor zeer lage prijzen bij VERDRONKENOORD 103 TELEFOON 895 J Christ wereld ren!” daar l natuu Hike l werelc Ka the slag i tervle wij ee hadde om. - da waarc Roma beid?' op ht 1 DE SIGAAR VAN HONDERD DUIZENDEN schnellste, zuverlassige Information fiber alle Erelgnisse lm öffentllchen, knlturellen, gesell- schaftHchen and gesamten Wlrtschaftsleben. Sie kampft aal hoher Gelsterwarte fttr kath. Grundsatxe in Staat, Nation and WlrtschafL Tradltionsfestlgkeit seichnet den politischen and weltanschaullchen Teil; das Feuilleton formen die besten kath. Dichter and Schrift steller. Der Hsndelstell 1st als einer der besten der deatschen Grossprease bekannt. MonatL Besagprels einachlieaalich t*gL Postxuatell- gebtthr Rmk. 4,05. Prijzen in ieder geval voor- deeliger Kwaliteit beter BLIJVENDE GARANTIE Juist verscheen Mooie zijden Kousen 45,52, 69 98 ct.; Fijne matzijden Kou sen 95115 ct.; Witte en ge kleurde Damesonder jurken 89 ct., 1.05, 1.25, enz.; Zijden Damesonder jurken 1.29, 1.39, 1.69; Jongens-Blouses 75, 79, 82, 89, enz. Jongens Broekjes en Borstrokjes, 48, 52, enz.; Ijzersterke sportkousen 62, 68, 72, enz.; Polo-Shirts, korte mouw, 69», 75, enz. Ziet de etalages en lage prijzen LAAT 128 ALKMAAR Alkmaar Lindegracht NOHOL Wl) de V> rite, I alle V Berlijn „Nat ons n rellglet ten he daardc Graait Londei den. F 1 ituurdi naai E Graal" „Als we vn zijn, a de Gr derlan Graal .Ja Vindt U het geen aardige RUBBER- EMMERTJES welke in de etalages van den Unie-winkel staan? U moet Uw kin deren er met één verrassen Ze zijn gemak kelijk opvouw baar en leenen zich bij uitstek voor strand en bosch. BU elk pond hoogst-fijne UNIE-KOFFIE van 80 cent ot hooger zulk een RIBBER- EMMERTJE GRATIS zoo lang de voorraad strekt. UNIE-WINKEL ALKMAAR LANGESTR. 13 II grdsste Erfolgsslcherhelt seiner Werbeansefgen, Gelegenheitaanxeigen. Fremdenrerkehrsanzel- gen, FamiUenanzelgen. Die leser der K. V. bevonugen aas weltanschaalicher Verbunden- heit die Inserenteu des sehr gepflegten «u- verlasslgen Anzeigenteilssie geboren aus- schllesslich den gaten Geeellschafts- and Wirt- schaftakreisen mH gehobener Kaufkraft and gesteigerten Interessen fttr den nachbarilchen Werieaustausch an. Anseigenprels pro Zelle U nor 21 Pfg. brutto. PER POND Aanbevelend, Smederij en Herstelplaats van Landbouwwerktuigen per 5 ons LAPPEN 0.45 POULET OF GEHAKT 0.40 2‘/i POND VET VOOR 1.00 VARKENSLAPPEN per 5 ons VAN DE HAM 0.50 HAASKARBONADE 3.50 5 POND VET SPEK 0.90 5 POND GEMALEN SPEK 1.00 3H POND REUZEL 1.00 Aanbevelend ALLEEN BU DE FIRMA NOORD HOF F Groningen - Batavia voor eerstbeginnenden en meergevorderden door Houttil 54 - Tri. 356 Keizerstraat - Tel. 298 D J AM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 16