o C*- De ministers het nieuwe kabinet op weg naar de zitting der Tweede Kamer. van Zoekt gij betrouwbaar Personeel H> maakt gen ri andere wij N< venset Vraj Jen. di d«. m ken. I selfs vacant tnensc. dag E-k beheer eigenli en me lijken, aeheur tnenscl in de ook d; rivier vrijwel staand waarui sender Dan 1 verfris ven. V stadsb afbake het ba genoeg ieder c hebber de geh rijk ri Zoo meent gis. i Men k mers Het g mee. I de vre spoor» ners i van di nauw Anglo tee rd. hebber keluke bet „c is b.v. geselli steden ken. v want beele bevorc niet ir want tot ee nog zi een lu dat d bout kotner volgeg Maa Plaag storm maar omdat het li De st gaat i al do veilig weg. der d der stom voor nauw rijn 1 en n vol v leven Plaats dan een „Omroeper” voor 75.000 gezinnen. '3 r SF DONDERDAG 1 JUNI 1933 Zc D DE GRAALPELGRIMS bij de St. Jan Lateranen te Rome. van £>eutfd>ee Xetcb A ,X ij. BIRTHSTONE, gereden door Sirrett, won de eerste race, welke de groote derby van Epsom deze week voorafging, - a t -/J L - - 1 1 i 11 FOTOREPORTAGE dé pfennig M Vat buit met DE AUSTRALIË. Perry HET BEZOEK VAN DE .GRAF ZEP PELIN” AAN ROME. - D« Duitscha Rflkamtniatcr Goebbels, diena echtge noot* en de Italiaansche minister van luchtvaart Balbo, in afwachting op het vliegveld Ciampino. van oud oud dat r I 6 <S<txnfwwrtm ju v.U 5 «ScNnhrurfrn u» 12^ INTERNATIONALE TENNISWEDSTRIJDEN ENGELAND— en Hughs in aatfc tijdena het hecrendubbclapcL DE DUITSCHB RIJKSPOST heeft ter herinnering aan de opening vs“ den nieuwen Duitachen Rijksdag een postzcgel- map j« met postzegels van Frcderik den Groot* laten vervaardigen. MB Vil CHARLO1l' IB KBHLER. da bekende Nederlandache actrice, ia ^Zoaae* dag met da «Marnir van St. Aldegonde” van Amsterdam naar Batavia vertrokken voor haar vuordrachttourni* door Ncd. Indid. Het afscheid aan baard. Ooi kunn zwen schik men van in de plaat niet maai verg< vergt büty In en t ellen in d DE INSTALLATIE van Lord Hlnc al* weldmaar- •chalk van den Tower te Londen ging met de aloud* DE AANKOMST der ministers voor de zitting der Tweede Kamer, waar dr. H. Co lijn de regeeringaverklaring aflegde i links dr. H. Colijn en minister de Graeffrechts de ministers Dec kers, Kalff en Verschuur. ii 5-ur «nnrurwrg oa t* >ri 0 5» V«*»bï« f j 3»Uf Jvr ifvWfim«g Se* Jfcsher.0 i at. mars WJ -H DAT IS NOG EENS BLAZEN. D* .opper” doet zijn best bij het groot hippisch feest dat Woensdag t* Wageninyen gehouden is en georganiseerd werd door da Ven tot bevordering van paardenfokkerij in Gelderland. DB BURGEMEESTER VAN BEVER- WIJK* Jhr. J. C. W, Strick van Lin- schoten, heeft Woensdag afscheid ge nomen van zijn gemeente. Mr. A. Moens, voorzitter van het uitvoerend comité, bij het aanbieden van het huldeblijk der burgerij. BIJ HAAR BEZOEK aan een kinderziekenhuis te Bath, ontving de hertogin van York van een der patientjes een door hem zelf vervaardigde wieg ten geschenke als speelgoed voor het jongste prinsesje» V; 1 I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 4