F mA- 3 ^1 Omroepers komen in 75.000 gezinnen i 'VI t - i fflimmmnnmmi H. VERBUNT - VAN DIJK v Miswijnen, Godslanpolie, Kerk, kunst op elk gebied* TELEFOON 348 - TILBURG - GASTHUISSTRAAT 64 AARDBEVING OP DE PLACE DE LA CONCORDE 7E PARIJS??? Het ztjn slechts nlnvpise/ die door de werklieden, die bet wegdek vernieuwen, op een hoop gestapeld. i I W; ZATERDAG 19 AUGUSTUS 1933 niiiiHnHiliiiiiiiiHihin min iiiniiiniiiiiiinniniiii m nn iiniiiiiin m nra y^^Eéa&iyj .T-1, te mi miÉiuunr hun «er V4D pen over CX «icL ach het tjes duls een nieuw nooinoven-vue houwd, dat speciaal als les~e< bruikt zal worden. - Het is ▼an een 100-P.K. Sirus-motor. ren, angi wat het schei voor Is ontst stut Indiv van met haar En «ebn weini word beple t met ung «end de t tot Dl v k - i. Kllfl 9e- ratel 9»* 'oorzien onze derer Ma meer ach ren. een 1 schei Wü en v< krom 00e er. Wü Wü Dcx zei' i een. ons neme onsze 1 kunni kunm nen 1 heden Dez verba, kwaal üit meest Verbei wanm mensi willen «elf. van rr taj st kelükl tasie seerer een h danks au en vóór-t Mln e heid kuüen Hoe tast is, de me Zelf baby *lfs tanen «Un a nog, i tasie den d tails daden hartek bebbei Wer «wak moet takere zwi talevei komst •tandi <tos he HET BISSCHOPPELIJK MUSEUM te ’s-Hertogenbosch is Vrijdagmiddag door Z. H. Exc. Mgr. A- F. Diepen ingezegend en geopend. Het ophangen der kruisen door i «p 1 VOOR DE NATIONALE LUfHT- VAARTSCHOOL TE ROTTERDAM ZU, DIEACHTERBLEVEN. Het laatst vahrwel aan de missionarissen. di< Vrijdagmiddag uit Amsterdam haar de Missie vertrokken. HET TERREIN van bet voormalige gebouw „de Bisschap" aan den Dam te Amsterdam wordt weder bebouwd- De werkzaamheden voor de gewapend betonconstructie. i MET HET S.S. „POELAU LA UT” van de Mij. Nederland zijn Vrijdag vanuit Amster dam een aantal missionarissen naar Indiê vertrokken. "'S'' FOTOREPORTAGE i s 'V DE LAATSTE DAG van de vierdaagsche afstandsmarsch van het 8e en 19fe regiment Infanterie uit Arnhem is Vrijdag geloo* pen. Na aankomst werden de prijzen uitgereikt en de verschillende deelnemers gehuldigd. - -T- - -<<

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 4