KOBLENZ Onmisbaar III ALCMARIA-GARAGE TcUxwof) Fa G. H. A. SCHOT Z® VIJF-MINUTEN-PREEKJES K. DE HEER LEVENSPOSITIE k IJ PALEIS! DE AUTOBUS DE SPAARNESTAD - HAARLEM HEYST DUINBERGEN: Kölner Bürgergesellschaft DUISBURG DÜSSELDORF BE SC O GOEDKOOPETREIN N.V.AUTO-CENTRALE ZEELAND PRIJS 20 CENT I BELG IE TRIER CARLTON Vakkundige Reparatiën N.V. AUTO-CENTRALE DUITSCHLAND IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllllllllllIlM cwtugc Hotel „schloss burg” Nieuwe Zeeuwsche Courant F WUPPERTAL „ZOOLOGISCHER GARTER, KÖLN” „GüRZENICH” KEULEN N.V.DRUKKERIJ I1WIW BERNCASTEL NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD nieuwe Baldeney-See noodigt U uit tot een bezoek I 1 HOTEL KOBLENZER HOF HOTEL TRAUBE DU1SBURGER HOF i IIOF-HOTEL MUNSTER ELBERFELD ELBERFELD-WUPPERTAL Hotel „KAISERHOF” *3 ala het spoorboekje ACHTERSTRAAT 36 - TEL 936 EN TEL. 36 en BOTERSTRAAT 15-17 voor STERK VERLAAGDE PRIJZEN t TEEKEN- EN SCHILDER- BEHOEFTEN - HUISVLIJT- ARTIKELEN GROOT-ESSENS MODERNSTE BIER BAR Telef. 969 - Handelskade DIJK 30 - ALKMAAR - TEL. 1038 Luxe Verhuur STERK VERLAAGDE PR1JZEJN n per postwissel, ot giro ,'O, a f 0.60, fr. p: p: f 0.66 boekwinkel Adaiiistratie Wfttsingel - Gees Telefoon 2*1 W j" ^EZOEKT HET HEERLIJK SCHOONE TIJDENS DE UITSTELLING VAN DEN H. ROK en avonds DüSSELDORFS WONDER BAR Hindenburgwall ZO st m di Ja gi Tl Ni k Goed ingerichte werkplaats Tel. 969 - Handelskade - Alkmaar BRUSSEL Hotel des Palais, 49 R. des Palais Volledig pension met Hollandsch ontbijt vanaf Fr. 35. TUd bespr gew. Kerste Ned. rel. Tel. 17.67.23. Tel. adres: Hot palais Brussel P< v< HOTEL CONTINENTAL REMBRANDT’S HUIS AANGEBODEN ENKELE PRIMA GEBRUIKTE AUTO’S VOOR BILLIJKEN PRIJS WAULSORT LE GRAND HOTEL REGNIER Stroomend water Schitterende ligging a/d Maas. Pension 55 en W tra. HOTEL DE FRANCE Famllle-penslon 40 tra. HOTEL „CONTINENTAL” telefoon S26«48 K1NOCKE-ZOUTE HET RUBENS-HOTEL -1 e RANG Königswinter Het Zevengebergte i Oroote fto instelling wenscht voor uitbreiding aan te stellen DEOEUJK R K* HEER Bij geschiktheid na korten proeftijd sa laris en provisie. Br onder No. 30405. bureau van dit blad COCHEM, de parel v. d. Beneden-Moezel 1 BARMEN Park-Rest. „Banner Luftkurhaus ToHeturm” Schoonste en modernste verblijfplaats in*het Berglsche Land. Dagelijks concert van het huis-orkest. voortreffelijke keuken. Eigen Konditorei. Parkeerterrein. Benzinepomp. DE SCHOONE STAD, GELEGEN BIJ DE SAMENVLOEIING VAN RIJN EN MOEZEL OTTO BITTNER DUITSCHLANDS MOOISTE RIJPALEIS Bekend adrgs voor Hotel» en Kerkgoederen Monopol-Metropole Franco per post 25 cent Verkrijgbaar bij den boekhandel, de agenten, van het Noord-Hollandsch Dagblad en de uit geefster Drukkerij „Ons Blad7' te Alkmaar Hotel Europaischer Hof - Graf Adolf Platz Wupper dal Barmen, Beyenburg, Cronenberg, Elberfeld, Ronsdorf en Vohwinkel) het middelpunt van het Bergische Land en ideale vacantiK en reisdoel. „Een tocht met de unieke zweefbaan zult U niet licht vergeten.” van Den Helder t/m Alkmaar naar de prachtige stad in het Roer-gebergte met het wereldbekende G RUGAPARK, het grootste Vogeltrek-waarnemingsstation van Europa en de OSTENDË HOTEL DU LIDO OSTENDE Voornaamste hotels btJ Strand en Zeebaden SPLENDID HOTEL, 400 bedden; HOTEL DE LA PLACE, 400 bedden; HOTEL MAJESTIC, 250 bedden; HOTEL KURSAAL, BEAU SITE, 100 bedden. Deze hotels bieden ieder modern comfort. HOFFMANN’S UNION-HOTEL BRUSSEL: ATLANTA HOTEL ST alombekende COMMODORE Boulevard Hausmann te I Voor SNEL VER VOER zonder overlading HOTEL BERLINER HOTEL EUROPalSCHER HOF OSTENDE GRAND HOTEL WELLINGTON unTvi rroMiiuiA AAN HE1 centraal station 1 KdL LfJEIUVI ArMA TELEFOON 11551—11553 Hotel Fiirstenhof-Royal Eigenaar kam. „HOHENZOLLERN” RHEINTERRASSE HOTEL BURGHOF Eigen. OTTO 8CHLICHER. HOTEL DüSSELDORFER HOF ZOO-TERRASSEN vmt^ffX^n»^^ SS Zomer-varléte op het openluchttooneel. Dansen L d. openlucht. Vrij entree BREIDENBACHER HOF u‘“ ^.^.Tr^!. CORSO-STUBE DE VOORTREFFELIJKE KEUKEN CAFé W1EN HET VOORNAAMSTE FAMILIE-CAFÉ BARBERINA HET ELEGANTE DANSLOKAAL HOTEL EN RESTAURANT op den Drachenfels „KIEPENKERL” Braustübl HOF-CONDITOREI ALBIN MIDDENDORF HOTEL HANDELSHOF BAHNHOFS-HOTEL bl) het Centraal Station. In 1932 geheel gemoderniseerd; in alle kamers warm en koud stroomend water. Prijzen vanaf M 4.50, met inbegrip van ontbijt. - HOTEL RIESEN-FüRSTENHOF direct tegenover de aanlegplaatsen en de vesting vauaf RM. 3.50. Dagelijks concert. Groote Kjjni aparte boxen. Tel.-adres: Rlesen-Koblenz. HöHMANN’S HOTEL v.h. BRISTOL *J?^enT. verpleging en het geheel modern IngerlcKt; alle kamers met stroomend Koud en warm water. Kamers vanaf RM. 3. STADTHALLEN-RESTAURANT Tel. 87 g£de HOTEL „NOSS” - van ouds bekend ^fei££tén HOTEL „BURG LANSHUT” - TEL.*370 WEINSTUBE ZUR POST - TEL. 449 HOTEL „STADT KöLN” - TEL* 21 SJ^ceht8ïelbd^et 8t,t,on omgeving. Hotelgarage. Kamers vanaf R.M. 2.50. KREFELD Bezoekt den SE1DENFADEN door Pater H. de Creeve S.J. Het boekje is handig van for maat, eenvoudig maar keurig. Het biedt op 111 bladzijden een schat van verheffende lectuur, en is daarbij zeer goedkoop. U moet het bezitten: voor U zelf, voor Uw huisgenooten, voor Uw kinderen. Bestellen No. 5971 of in een PARKHOTEL 1 het centrum der stad, keuken. - Telegram-adrt vanaf Mk. 5.Kamers met bad vanaf ESSEN K Illi 111 it i J STEMMING DANS Kamers Mk x rustige GEWILD I HOTEL KOMISCHER KALSER - Eig. CONTI-HOTEL. i s rsi ijjjiii 1 [I II CAF«-BEDBUVBN C O N D I T O REI- B N OEGSTGEEST Co p E Mt, Ullllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN BBB SBBI I M II II d. d. dansen uur RIJN MOEZEL LAHN ALKMAAR di I N d< el fi lx li IX te te tx SA UI m ri té n st *1 r sa El r> d< U Tl ji F Tl g« Bi as h d< P P tx Ul dl si di sa P di SI hi st SC d< D B P hi o: U dt st ai F m b) 01 di hi VI w direct by bet station UM WEINTRICHTEB" IN DER BOHLB d< di tii bi 01 te ei MOD. COMFORT RESTAURANT Bet mooist gelegen Hotel op den ZeedUk. Zonnige llggln» n n ee k< W ui la k« nilllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillilllUltlIllllllllllllllllllilHIllllllllllll IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU O(j het Centraal Station. Bismarck st rasse - LEEB warm Bier en Restaurant. aanlegplaats - BEKENDE. JEM Dagelijks groote concerten Dansen In open lucht >00 personen bevatten. Stalling voor 30C MAINZ. Könlgsallee. Meest telexen Zeeusseh Dncblad tn alle kringen der provincie inrreerende Advertentie tarieven Proefnummers op Muirxi be.ehlkh.ar Men richte rich to< bet Baren. tm> de .thuis" der Hollandscbe fsml- gelegen aan den Rijn, Ehrenbreltatetn. Kamera terrassen. Oarage met Smaakvol omlijsten van FOTO'S, PLATEN en SCHILDER STUKKEN - HOTEL VAN DEN EERSTEN RANG Ingericht volgens alle eischen der hygiëne. KAMERS vanaf RM. 5.—. MET EIGEN BADKAMER vanaf RM. 8 GARAGE geep*®* |n traditloneele en voorname - de méést verwende bezoeker smaakvol Inger, kamer Het Cabaret rang i Marki- het >lr als het PARIJS- l Fra. 40; KASERNENSTR 10—14 KÖNIGSALLEE 44 Het Café met de tynste banketbakkerswaren. Heerlijke Prallnen van eigen fabrikaat. Hollestrasoe, bij het Centraal Station, het verzamelpunt van geheel I Essen. Het doel van alle toeristen. Dagelijks vanaf 5 uur n.m. kunt U zich aangenaam verpoozen met paardrijden, muziek en dans in I MATIGE PRIJZEN GROOT RESTAURANT BIER BAR niiiiiiiHiiiiifiiHiitiiiiiiiiiitttiiiiiiimfnniuiiiniiiiiiitiiuitiiiNiiniiiiiiiiuiiimininiiNtiiiniuiimiMNMtMti aan bet CENTRAAL STATION MODERN INGERICHT EN ALLE COMFORT Kamer inch uitgebr ontbijt RM. 4.50. StoomwassciierU en StrUklnrichting Opgericht 1874. GEBR. SCHOEN Visscheraiaan 11 Alkmaar Prijscourant op aanvraag Beleefd aanb Gebr. SCHOEN Hotel blerrestaurants. Uitstekende garage in de onmideU. nabijheid. De eleg. gelegen’ Duitscb middags dansen, ke u k en BONDSHOTEL, het toonaan gevende Huis van den Beneden- Goed burgerlijk Hotel met alle moderne comfort. Kamers vanaf Mk. 3.00. Garage. Telegram-adres: ERNST J. MEIJER kamers vanaf R.M. 5.- Groote garage. - Telegram-adres: KAISER- HOF. - Speciale voorwaarden voor reisgezelschappen. TllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIUIIIHflIllltlMIIIMIM Het voorname behaaglijke hotel, onmldde'.lljk de Hofgarten gelegen, tegenover J - uitstekend r-—------ - w es; Parkhotel - Telefoon 10601 Garage - Kamers Mk 9.—. Ontbijt Mk 2.— DUSSELDORF De eenigste betrouwbare gids van alle in Noord-Holland rijdende personen-autobussen. Ook de stads-autobussen Alkmaar, Amster dam, Den Helder, Haarlem, Hilversum en Zaandam komen er in voor Hft voornaamste Familie-Hotel Kamer met ontbijt vanaf Mk. 4.Eigen slachterij Wijnrestaurant Zaterdags en Zondags dansen Heerlijke schaduwrijke zomerterrassen. Dagelijks vanaf 6 uur concert. W> A f HOTFI tegenover Centraal Station Kamers vanaf **~*-***”11 Vz 11-sL Mark 3.5G, met alle comfort Tarages In de nabijheid. Gerenommeerd restaurant met voortreffelijke seuken en prijzen, in overeenstemming - met de tijdsomstandigheden. Eerste klas wijnen en bieren. Hotels Casino, dersch vijver v. 6 InL b/h VERSCHENEN 10e uitgave. Bijgewerkt tot 15 Juli 1933 HUIS VAN DEN EERSTEN RANG - Gelegen in de onmiddellUke nabijheid van den Rijn Kamers vanaf R.M. 2.50. - BEKENDE GOEDE KEUICEN. - GARAGE 11 AMSTERDAM, DEN HAAG, SCHEVENINGEN en ROTTERDAM op ZONDAG 27 iAUGUSTUS. Strooibiljetten met^ alle gegevens kosteloos aan at stations INCl jMIll III APPELLHOFPLATZ 2Oa-26 Restaurant d. Isten rang - Bokaal wein- stube „Vinum bonum” - Mooiste voor ieder toegankelijke Biergarten In de oune stad Casino van de katholieke Bürgergesellschaft. Geer restaurant. Centrale verwarming. Stroomend warm en koud water •op alle kamers. Appartementen met toiletcabine. Lift. “VT-- ------- - AUG. DECLERCK C* van den eersten Hoek Hindenburg- en schestrasse, 2 min. van 1 Centraal Station. TeL 348400 HVMOR Moezel KAMERS vanaf R M. 3. Bik Hotel 250 kamers m bad Modernste inrichtingen. Kamers v. i m bad Fra. 55 Rest. m. vaste prijzen en 4 la carte. Pension. s Na- avonds Vermaarde en w n e n I naar HIIXEGOM - LISSE - SASSENHEIM - OEGSTGEEST LEIDEN VOORSCHOTEN - WASSENAAR - VOORBURG LEIDSCHEDAM - DEN HAAG - RIJSWIJK - DELFT PER DAGELUKSCHEN SNELVRACHTDIENST Het oude Rembrandthuls. WIJn-restaur. in oud* Hollandschen stlJL - Origineels Bols-likeuren. Keulens mooiste wyn-restaurant. Wijnen an eerste range wijnbouwers tegen matige Drieën (De Keulse he Dierentuin) Grootste en mooiste dierentuin van West* Dvutschland. Buitengewone dierenverzameling in heerlijken parkaanleg. Eerste range bezienswaardigheid voor cederen Rijnbezoeker BIERKELDER en QOTHI8CHE WEIN8TUBEN - HET HISTORISCHE HOTEL VAN KFTTT.EN -- Uitstekende keuken en goede wijnen - Billijke prijzen - ontspannings- ^iheld van West- iltschland. en IfiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiuiiHiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitHH Paardrijden is de mooiste sport, het verhoogt Uw le vensmoed en verjaagt Uw vele zorgen. Paardrijden Is voor alles goed DE KROON' EN PAREL VAN DEN RUN miiiitiiiiHiiiinuniimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiitiiiiiniiiitiim direct a. d. Rijn, tegenover de aanlegplaats der booten Ondanks alle comfort uiterst lage prijzen Inlichtingen en prospectus verstrekt de VERKEHRS - V EREIN Degelijk en behaag lijk verblijf met Kamers vanaf M. 2.50. Hotelgarage. Eig. E. Osterwald, Tel. 24314 en 24315 - Eigen garage - Onder dezelfde directie: OTT’£ B1ERTUNNEL - Prijzen vanaf R.M. 3.50. DO.MHOr 18 Onmiddellijke nabijheid statlqn "T Kamers vanaf 3.50 iste Klasse 175 Kam 60 met privé-bad Het beste gelegen. Zeedijk tegen over de Baden hoek Kurzaai örchester. Dancing. Gereduceerde prijzen. reiegr.-adr Wellinotel 100 bedden en alle comfort van R.M. 3.506 Prima Wijn- en Bier restaurant - Uitet. keuken tegen lage prijzen. Het toonaangevende huis. Heerlijk gelegen aan den Rijn. - 180 bedden Kamers vanaf RM. 3.50. Groote garage Groot Bier- en Wijn restaurant. tegenover het centraal station, gelegen aan het prachtige park en het3 zweefbaan-statlon met bler-restaurant en café. Zeer comfortabele kamers vanaf R.M. 5.- Groote garage. - Telegram-adres: KAISER- Hula van den eersten rang In alle Kamen atroomend Koud en w.ter. M 8A0 tot 5.RÜKatelet. en prlvebaden met tollet Prima en WUnreataur Pena. 7.60-10 M Tel.-Adr „FUratenborbotel" Tel 26665/57 Alle K. m. atr water - Diner vanal Mk 1 ültgebr. avondm. vanaf Mk 1.Kam. vanaf Mk. 2.50. Tucher Br«a HIT SCHOONE HV1S AAN DEN RUN. DB Eigen. ALOYS MAINZ. Kan 5000 auto’s Bezoekt ook het CAFé LL' Restaurant M0NCHNER LOWENBRAD Boheatrasee 131 en Rlchartzatr t/c den Wallraf. Richartz. Museum Scbenkerij der wereldber. Müncbner Löwenbrau Bieren. Het door vreemdel, bevoorr. rest Nwe. Dlr. Nwe. prijzen. n- Dellbrügge 11—15. Telef. 33441/42 3 mln vanaf Centraal-statlon. Kamers met ontbijt met inbegr van bediening vanaf M. 4.Billijke diners. UJke nabijheid van den Rijn. Modern, behaaglijk en ondanks alle mo- dern comfort, uiterst billijk. VRAAGT PROSPECTUS 100 gezellige kamers met mod. comfort van R.M 3.50 tot R.M. 6.Verzorgde wijn- en keuken en bekende wijnkaart. Groote Telegram-adres: AAonopolhotei BASTEI Keulens genoeglijk en mooi zitje d. Rijn. Restau- rant van internationale lasse 5 uur Thee, 's Mid dag? en s avonds dans. - Lunch vanaf 2 Mk. - Diner vanaf Mk 3^>o GERMANIA Het grootste Café-Concert van West-Dultschl met kleinkunst-tooneel. Bekend door zijn voortreffelijk restaurant. Diner en avondschotel vanaf Mk 1.—. Dansen op het Palmenbalcon. Attractie-kapel. BERLINER HOF de onmlddelWke nabijheid van het station gelegen. "Een door Nederlanders gaarne bezocht Hotel-Restaurant, dat door uitstekend toebereidè spijzen en goede dranken een aangename verpoozing biedt. Het Hotel beschikt over zeer modern ingerichte logeerkamers. - Prijzen vanaf R.M. 4.50 - Feestzalen, vergader- en tentoonstellingslokalen, prachtigste Hotel-concerttuin in het industrie-gebied - Garage. Reeds langer dan een eeuw bekend door zUr la het gastvrijheid Ook .c. wCUU« keuken en wijnkelder Kamers v.a. RM. 5.met bad v.a. R.M. 9. Garage - Telefoon 10391 - Centraal gelegen. Het bekendste ontspanningsoord. - Goedverzorgde keukïn en kelder HOTEL MATTERN - Bond.hotel ^U™“n51n “£n van den Rijn. Prijzen in overeenstemming met tijdsomstandigheden IIIIHIMUIIIIMHHHWIMmiMMMMtIMUUMIIMMHMMMIMmMMUttMmiHUIIMHIlHtMMmiUMIMUMHMMIMIIHI Het van ouds bekende huls uit het land van Munster. Rijk-" ^sorteerde spijskaart onovertreffelijke kwaliteit. Eigenaar B. ZANDER Midysche Huls. Het historische Koffiehuis met den beroemden Rom- bergraum: Het trefpunt van alle vreemdelingen, die de Provincie- hoofdplaats bezoeken. TiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiniiimHiiiiHniiimiiiminiiiiiitiiiuinmmiiiiiiMHnnHHnwBMinanHi Honderden lezers der Vereenlgde Katholieke Pers maakten per extra-trein reeds de reis naar Trier tot hun groote voldoening. en op 28 Augustus a-s. verwacht Trier wederom een groot aantal lezers dezer Pers. Ook afzonderlijk reizende personen, als zij van een bedevaarts-retourblljet gebruik maken, kunnen 40 pet. reductie op de Duitsche Spoorwegen bekomen, terwijl men de reis meermalen mag onderbreken en voor de heen- en terugreis niet hetzelfde traject behoeft te kiezen. Alle gewenschte inl. worden verstr. door de Relsbur. en door de R.D.V., Parklaan 28, Rotterdam H&BdeUUeden, Taken meuseben, Ind—trterirai, wenscht gtj nieuwe relatiee aan te knoopen. of oade att te breiden in ZEELAND? Adverteert dan tn da Kamers va. M. 5.met inbegr. van bediening en ontbijt. Tegenover Centraal-Station. GROOT BIER- en WIJNRESTAURANT; GARAGE. Wanneer U in |^ajser|lof e ESSen logeert, bent U gast van een der keuriyste Duitsche hotels. Prijzen in overeen stemming met de tijdsomstandigheden. Kamers van M.5,- af. Tel. 51 411 PARK HOTEL eerste KLAS HOTEL DER STAD, gelegen a. <L Kalser Wilhelm Ring, -e Eigenaar: Ww. JOS. PIES. Tel. 334-354. - Kamers vanaf RM. 3.alle met stroomend water. Bekende goede keuken. - Groote restauratie-terrassen. Eerste klas bieren. lederen avond tuinconcert. Matige prijzen. Groot waarop aansluit „das weltbekannte Weindorf” jhet wereldberoemde dorp). Eenieder moet daar *ns *n avond döorgebracht hebben. H. de droeve SJ. GOEDE KEUKEN - KAMERS vanaf R M 2.25. en Villa’s v allen r. Cone. Dansav Won- park. Schilderacht. H.A. (roeigei.h Gemeentebestuur Ieder bezoeke het wereldbekende BERNCASTEL. den oorsprong t Dokters wijn. Onovertroffen in mooie landerijen. Het Rothenburg 1 Moezel. Heerlijk verblijf. Snijpunt van Moezel. Elfel en Hunsrück. goede keuken. Eigen Wijnbouw. UITSTEKEND BEKEND DOOR EERSTE KLAS BEDIENING. nillconDr^VtuDADU de Broote en belangrijke stad aan RUn en LHJI3DUKl>nAmDuKFI Roer? U vindt daar de grootste binnen haven van de wereld (dagelijks elk half uur rondvaarten), kunt het belangrijkste schouwburg- en operagebouw van West-Dultschland be- aoeken en zich goed en billijk laten verzorgen in pensions en hotels. Inlichtingen verstrekt het VERKEHRS- UND PRESSEAMT, Raadhuis te Duisburg. HOTEL KOMISCHER KALSER - Elg. 4. Sctlbmann. Tel. 4Ï2 In beert omg. bij Moezelbrug. Leuke kamers, balcons m pr. ultz Goede keuken sn gerenomm. wjjnen. MUnchener en licht bier. Hotel-Autoboxen ■■MMMMMMMMMHMMMMMMaMMMMMMMIMUMIMMHUIimillllUIHHaaliUmulllllUUlllHlIlllllllllllllliT miiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiitiiiuiiifiiiiiiiniiiiiiiiitiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiniiiiif iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu HOTEL J,EUROPalSCHER HOF” ciaal adres voor H.H. Handelsreizigers. Alle kamers m. str. k. en w. water en telef. Badkamers. Voornaam Wijn- en Bierrest. Spec, tapperij der Münchener AktienbrauereU ..Zum Löwenbrau”. Pilsener Urquell. Tel. 23241/2. Gr. garage In de onm. nabijh. Door Holl. bij voorkeur bezocht ter wereld met verschuifbaar dak: op heete dagen voorstellingen onder den blooten hemel. De allerfijnste wijnen, bieren en koffie. - Eerste rangs warme en koude keuken. - Gevarieerde soupers. - Speciale schotels. - Lage prijzen, in overeenstemming met de tijdsomstandig heden. Op werkdagen vr\j entrée. Tweemaal daags groot programma 16 en 20 uur. TiimiiiiiimmimmiiiiiiiiiitiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiititmiiimiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT aan gelegen, tegenover de Opeia, in restaurant met erkend voor tref lelijke

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 8