Een handig boekje -LIDO- NOG EEN WEEK RECLAME-AANBIEDING CHOCOLADE MENAGERIE pond 18 ct*. 6 ct. 6 ct 6 ct 11. HEILBOT WIBOKA 6ct EL w pond De 1934 MORRIS-COMMERCIAL TRUCKS ZIJN ER SPECULAAS i I JU lijker dan de origi- neele Zwanenberg’s Boterham w or s t« 004 VOOR. DEZE NOVEMBER NUTTIG LAADVERMOGEN AAN DE SPITS’ om 20 ct. 20 ct. 20 ct 20 ct Alkmaar: Laat hoek Payglop - Hoorn: Nieuwesteeg 32 2.17i DAGBLADRECLAME: ONMISBAAR Ant. Schellinker JAN DE VRIES 20ct. 30ct 35ct 20 ct STOFZUIGERHUIS ELECTRO FORT VULPEN-PRIJSVRAAG KATHOLIEKEN koopt niet in winkels waar onsedelijke of N. Malthu- slaansche artikelen wor den v e r k o c-h t of voorban-en zijn. OPENBARE VEILING Ziehier een koopgelegenheid zooals men noodig heeft in dezen tijdIn al onze afdeelingen zeldzaam voordeelige aanbiedingen en uitslui tend de nieuwste artikelen van dit seizoen. Weest er vlug bij om hiervan te profiteeren! 39 CENT Vooraan in moderne constructie Uitmuntend door doelmatigheid 2'1» Ton 3 Ton 2 Ton S f Achtersta-B 48 - Tel. 524 z ren Agr a. i 3 te taal geei sent 10 c SPIEGELGLADDE AFSCHILDERVERF alsmede Grondverf. Stopverf, Pla muur, LjjnoUe enz. Huishoud- Glansverf in alle kleuren *5 cent per Kllobus N.V. DROGISTERIJ z bek var ria PRIJZEN vanaf ff 2150.- tot ff 2650.- Er is een Morris-Commercial Chassis voor elk doel, voor iedere beurs N.V. Gebr. H. F. Kimman - Wagenweg 8-10 - Haarlem N.V. MORRIS AUTOMOBIELFABRIEKEN, HOOIKADE 1 DELFT - TELEF 1440-41 VIJF-MINUTEN-PREEKJES, PATER H. DE CREEVE S J OPTICIEN BROUWER KOORSTRAAT 27 At.KMAAR Leverancier der virkenfimdum. Meer Laadruimte dan ieder ander Chassis met dezelfde wielbasis VAN 'S MORGENS VROEG TOT 'SAVON DS LAAT KUNT U IN DE ETALAGE VAN HET SCHOUTENSTRAAT 30 - ALKMAAR EEN ELECTRO FORT STOFZUIGER onafgebroken zien draaien I F FRANKENBERG’S Vereenigde Brands tof fenhandel N.V. Alkmaar Koningstraat 6 Telef. 23 bezorgt Uwe brandstoffen even ving als deze worden VAN SPEYKSTRAAT 142-144-146 CHASSESTRAAT 95-97-99-101 BORSSENDDRGSTRAAT 2-4-6 NOLENDRECHTSTRAAT 6-8 H. J. JANSSEN SPECULAAS Abonneert U op dit blad MELK-HAZELNOOT CHOCOLADE Chocolaterie LIDO Langestr. 29 - Alkmaar let 2 pond Grove Rijst 2 p. Bruine Boonen 2 p. Groene Erwten 2 pond Capucijners door 1 r •/2 pond Koffie (boonen) voor Pondspak prima Honing-Taai Pondspak prima Cacao JHulpveeren j „Lockheed" Hydraulische Vier- wielremmen Gegroepeerde Chassissmering Elk Chassis volledig uitgerust Reservewiel compleet met Band. W OP1 tl d d Z< Mo: lid gees Cat! M Peru Uur D: Slot Wei W Veer len. de vela Zaadmarkt ALKMAAR Telefoon XM Goeo ncr ■PTII He Co Va: te On gir dei lec me eer vai vo< I tro get de lan lib: J jaa Br< uiti de hal hui het de V me: wij. V ker dra een bev aan V de Kei zeis 1 V. mei N mar WC D 2e Hè, WAT GUUR Hiertegen kunt U zich flink ver warmen door *t gebruik van een portie fijne erwtensoep n.et worst en kluif. Aanbev. A. DOETS, Lunchroom, Magdalenenstr. 2, Telefoon 553, Alkmaar. moRRIS-COMMERCial Krachtige 4 of 6 Cylinder Motor e Vier versnellingen met geruischlooze derde Ong „Normal" of „Forward Control” „Getrianguleerd’ Chassisframe „Full Floating" Achteras. even onderstaande bestelkantoren WESTERWEG 34 JULIANASTRAAT 29 ROCHDALESTRAAT 2 NIEUWLANDERSINGEL 4 COSTERSTRAAT 1 ZILVERSTRAAT 3 VARNEBROEK 22 v. d. WOUDESTRAAT 20 HEEMRAADSTRAAT 16 OUDEGRACHT 243 STATIONSTRAAT 1 WESTERWEG 123 STRAATWEG 74 OOIJEV AARSTRA AT 17 DUBBELEBUURT 6 vroeg men ons, dal iederen Zondag als 'f ware noodt tot'n korte geestelijke lezing Hier is hell per half pond BIJ AANKOOP VAN: De fijnste brUle- jes met ASTRA- GLAZEN. (Seek gebogen goud- double- montuur met lichte of donkere randen vanaf 4.bfj Tn «me filiaal te Amsterdam draait deze machine reeds meer dan 6100 uur d.wx bU gebruik van 30 min. per dag meer dan 30 jaar. ELECTRO FORT 3 jaar gar. 27-54, 35, 42.50 en 50 Vraagt demonstratie. Telefoon 215 hhmti Verkrijgbaar in den boekhandel en bij de agenten van de Katholieke Illustratie a 60 ct. Hoofdprijs: 1 Osmia Supra Vulpenhouder ter waarde van 16.—. ZIET ONZE ETALAGE. Vraagt gratis inl. en invulformulieren in den winkel. LANGESTRAAT 28 - ALKMAAR 5 pak pr. Lucifers 27ic. Koopt aan Stationsboeken kasten ALLEEN DIE LECTUUR, WELK» GBKN GEVAAR OPLEVEBT opgegeven aan C. ABRAHAMS C. N. APELDOORN P. BAKKER B. DE BAKKER L. FT ,7. AR J. GOUDSBLOEM J. JONKER G. KAAIJ G. J. V. LEIJEN J. PASTOOR K. 8CHADDENHORST W. SCHOENMAKER O. STOKMAN A. SNIJDER P VETER De Makelaars W. C. DEENIK Zzn.. W. C. DEENIK Jr. ca. zullen op MAANDAG 27 NOVEMBER 1933, ten overstaan van den Notaris K. W. J. K VAN BEVERWIJK, in het Verkooplokaal „Frascatl” te Amsterdam, in veiling brengen: Het voortdurend recht van erfpacht op eenige Gemeenteterrelnen der Gemeente Amsterdam met de Op stallen der navolgende WOON HUIZEN en wel: Noa. 1—3, DRIE WOONHUIZEN elk met grooten kelder, tuin en 3 afz. verb. Bovenhuizen te Amster dam aan de groot resp. 2.56 Aren. 2.55 Aren en 2.57 Aren. NOB. 4—7. VIER WOONHUIZEN als voren, aan de groot resp. 238 Aren, 3.41 Aren, 3.41 Aren, 3.41 Aren. Hos. 8—13. Een HOEKCOMPLEX. bestaande uit 5 WOONHUIZEN met tuin en 3 afz. verh. Bovenhuizen, aan de groot resp. 1.10 Are, 1.16 Are, 1.73 Are, 1.40 Are en 0.75 Are. De perceelen zullen eerst leder af zonderlijk worden geveild en daar na in verschillende combinaties in slag gebracht. Bezichtiging des Dinsdags, Donder dags en op den Verkoopdag van 24 uur. Alles nader bjj biljetten omschreven. Groot blik Het artikel voor de Radio besproken «oor Mevr. Lotgerink—Hildebrand V. d. Huishoudschool te Amsterdam Verkrijgbaar met recepten bjj SCHARLOO 17 TELEF. 1366 Aanbevelend 3 p. Witte Boonen ZEEP van de Lange nog steeds de beste! - Geel of Groen per 1J vat 30 pond Transparant- (Clyc.) 30 pond t E D n Verder vanaf Zaterdag iets fjjps en Goedkoop ^2 p°**d 24 ets. FORWARD CONTROL 3 Ton. Laadlenpto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 8