2 s Wielrijders. J. LIND Hz., Mient 3, Altaar 1 Boerinnenhoeden j VAN NXEUWKUIJX'S Schoenwerk MANTELS. rebr. Goedeman. 4 4 4 Mil. Pilcfi-Pioe Haaten .Slaapkamer Milennial ii Arose priizei. Wasschen, Voeren, Verkleinen, k KINDERWAGENS!!! „D e Kleine Bazar". J. L. TRIJB Horloges, Pendules, L SPBUIT, SCHOONMAAKTIJD. HOUTTIL B 16, ALKMAAR. een prachtige sorteering Dameslaarsjes en Heeren-Bottines. JOH. SCHOONHOVEN, Gouden- en Zilverwerken en Aanverwante Artikelen. Gouden- en Zilveren Dames- en Heeren-Horloges, Mient 9. ALKMAAR. Mient 9. VAN i Beschuithonig on LKane. Ayenlvoor .-Holland, C.v.d.OORD. B. C. BERGMANN. Fnidsen. Alkmaar, Nieuwste Same s- en Kinder mantels wr Groote verscheidenheid in elegante Dames-Coslumes. Magazijn van Gouden-, Zilveren- en Diamantwerken. De-van ouds bekende BÉDDEN FABRIEK. A.VAN DEN BURG, WollenGestikte Sp Molton Dekens LANDBOUWERS, Attentie s,v,p, Tuin- en Bloemzaden JAN STINS, G. I. Schneiders, Mient, Alkmaar, Garneering en Corsetten. o |J. Lind,iiients, Alkmaar. Jongens Stroohoeden. J.BOSSERTHzn, Verkoop en Reparatie onder garantie Noorderbank Alkmaar. C. H.SCHNEIDERS, Groote sorteering Handschoenen. De „Success" Bicycle is een prachtig, licht loopend en niet duur rijwiel, voorzien van de beroemde Fauber's patent „CRANKHANGER" (Crank en as uit één stuk). Een wonder van eenvoud en soliditeit. De voordeelen zijn le. 8 stukken minder benoodigd dan bij een gewone Crank hanger. 2e. De Crank kan zich onmoge lijk los werken. 3e. Geen scherpe hoeken, geen Crankspieën. 4e. Het spannen der ketting ge schiedt direct op de Grankas. 5e. Slechts 4 schroeven los te draaion om de as uit de Crank- hanger te nemen, is het werk van eene minuut. 6e. Voor Dames-machines is de rechter Crank zóó gemaakt,dat de kettingbeschemer gemakke lijk gesteld kan worden. Steeds in. voorraad. TEVENS VERKRIJGBAAR de bekende MERCURY Rijwielen en eenige gebruikte Machines, benevens alle Onderdeelen, Banden, Lantaarns, enz. enz. J. VISSER Jr., Bands-Rijwielhersteller, OUD-KARSPEL. (eigen fabrikaat). Goedkoope prijzen. Bij dezen bericht ik, dat ik heb ontvangen een uitgebreide collectie KINDERW-V - i C3-EDÏS van af f8.50. Komt. /iet en overtuigt U. Achterstraat B 28, ALKMAAR, Payglop A 21. Ondergeteekende heeft de eer te be- richten, dat hij ruim voorzien is van Regulateurs, Klokken, Wek kers en Barometers tegen de meest concurreerende prijzen. Verkoop en Reparatie onder garantie. Heerenstraat 1 bij de Friesche brug Alkmaar. Bij deze doe ik mijn geachte cliëntèle berichten, dat ik wederom zeer ruim voorzien ben van Tapijten, Matten, Karpetten, Vloerzeilen, Wollen Loopers, Zeillooj ers, Raamhorren, Deurkleedjes, Deurmatjes, Cocosmatten, enz.alsmede een mooie collectie Tapistry- of gebloemd Tapijt, Hercu les Karpetten, Viltpapier on biezen Matten zonder randen. V o o r <1 e 11 e li a n g e r ij. Houten- en vertinde Gordjjn-Garnituren, Koordhouders en Trekkers. "Windowliolland in kleuren als rood, wit,blauw, groen en Lancester voor gordijnen,enz. enz. Hopende evenals vorige jaren hetzelfde vertrouwen van u te mogen genieten, zal ik mij beijve ren door de strengste concurrentie uwe gunst waardig te worden. Hoogachtend, Payglop 22, Alkmaar. A. F. VEER. AANNEMEN EN 'MOUWEN. goedkoopst en sterkst in 't dragen. ZOOEVEN ONTVANGEN Alle artikelen munten uit door degelijkheid en sierlijkheid. Prijzen beneden alle concurrentie. Schapensteeg 24. A h KM A A 11. van de goedkoopste tot de fijnste soorten, zooals de merken ANTOINE FRÈRES, OMEGA, G. F, VICTORIA. CONCURREERENDE PRIJZEN. Reparation spoedig en net. Inkoop hoogste waarde. Zondags gesloten. Ontvangen een groote sorteering ZOMERMANTELS in de nieuwste m o dellen. TEGE1 ZEER LAGE PRIJZEN. UEd. Dienaar, SN EEK FABRIKAAT YAN bericht de ONTVANGST der voor liet aanstaande seizoen, in uitgebreide keuze van kleuren, modellen en prijzen. Zwarte en gekleurde Japonstoifcii met bijpassende gamecriiig, Geruite en ellen Moirés voor Rokken, Wit, crème en gekleurde Vitrages, Kwasten, Franjes, enz. enz. SPECIALITEIT IN Amerikaaiische en Zwitsersclie Horlogiën in de fijnste en goedkoopste soorten. Gouden Dames-en Heeren-kettingen. KRISTAL met Zilver gemonteerd. KERKROEKEN met Gouden en Zilveren knipslotjes. Inrichting van allen voorkomende RÉPARA TIÉN. Vergulden en verzilveren. Kunsthaarwerken met goud Mient 18, derde huis, vanaf de Langestraat. Haarportretten met lijsten. INKOOP HOOGSTE WAARDE. D. J. LEVERT, Alkmaar, Fabrikant van Gouden-, Zilveren-, Diamant- en Graveer-werken. Langestraat 95, ALKMAAR. levert voor buitengewoon lage prijzen .A-LLiilS, wat tot het Bedden- en Ma- trassenvak behoort, in ordinaire zoowel als in de fijnste kwaliteit, zooals Veeren Bedden per stel van f25, f30, f35, f4ö, f50, f60, f80 enz. tot f125. Kapok f15, f 17,50, f20, f25, f30. Zeegras f 5, f 7, f 10. Bedtijken, gewast. ongewast. Bedovertrekken. Bedspreien. Bedkwasten. Paardenharen Matrassen. Kapok n Alpengras Zeegras Stroo Springveeren Spiraaldraad of zoogenaamde Bed der Toekomst. Houten Ledikanten. Plaatijzeren Ledikanten, geperst en ongeperst. Openslaande ijzeren Ledikanten. Wiegen-, Vuur-, Luiermanden met en zonder voering en kleeden. Ziekenstoelen met 3 kussens vanaf f12,— in alle prijzen. SPECIALE INRICHTING tot het machinaal zuiveren van Redden, Dekens en Matrassen. Reparatiën spoedig, netjes en billijk. VV o 1 1 e n Dekens worden gewasschen en opgemaakt tegen 40 cent per stuk k CONTANT. echte lange dikke roode stompunt. Bloedroode. winterharde beproefd soort. 1, extra soort, bloedroode gewoon soort. zuiver soort. Bovenstaande zaden zijn allen echt ver trouwd soort en worden desverlangd op gewas af geleverd. VERDER ALLE SOORTEN VAN verkrijgbaar bij Broek op Langedijk. (voorheen FNIDSEN) Grootste Specialiteit IN A ONTVANGEN een prachtige keuze in Jongens- en Meisjes-Mutsen en Mient B 6, ALKMAAR. MAGAZIJN van Horlogiën, Pendules, Regelateurs, Wekkers en Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen en Haarwerken. XI E ÉTALAGE. nkoop hoogste waarde. Cr e diet enDeposito'sEffec tenCouponsProlongatieHy potheken. Voor inlichting-en vervoeg'e men zich tot «len Agent «Ier bank den lieer G. Wagenaar J.Grz., BROEK OP LANOEDIJK. MientAlkmaar (voorheen FNIDSEN). Ontvangen een, nieuwe zending Garneering alsKoord- en Kitsteden, Gralons, Zijde, Dint, Kant, Knoopen, Ruches, enz. enz. PRIMA Dames- en Kinderkousen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1898 | | pagina 4