Koolre Gebr alle s ~TcT voorloopige: ligea getseld W0BÏB1ZAAB. perceelen We HOUT^ 60 a 70 p 7 Kipper een bekwame Heeren «P 5 18 G1 bij Jb. de n: Prijs i Groote Opi Laatste L: MANUF. tegen Spotprij: bij C. 1 Trekking- L6 Maart e. k. AANKONDIGING. VrnAw Wnp/lrmcl; Op nader te bepalei zullen ten herberge vi Oudkarspel, o den aangeboden in de gemeente Oud de nalatenschap van Kroon, weduwe ongeveer 9 H. A. in het bosch van i aan den op den hoek van t op DH8»AC des morg Ook Uienzaa bij P. KOOIJ Zuidscharwoi Ten spoedig (P. G.) tusschen de 3( gezin uit den boerens Brieven franco onde dezer courant. Zaadhandel, I Verfei alle soc TUIN- BLOEM- er In zonderheid vest ons goed vertrouwd Deensche Wittekool Echt Friesch Wortcli Reuzen bloemkool Streeker Uien Bloedroode Wortelen, gewone I Jas, broekr netjes gemaak EIN IX< OÜDK. Deze week v bewerkt door i waarin de p groote en kle de Invoering stelsel (afscha tallen en bere zeer n a u w h uitgebreid opgenomen. Zuidscharwoiii NEDERLANDSCHE GELDLOTERIJ Gedrukt bij J. ii. KEJLZiüK, JNoorasoüarwoude.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 6