Amsierdamsch Gouponmagazijn Bestelt Uw DRUKWERK ter drukkerij te leerdscharwoude AJMGLAS Moderne Brillen, fele i-HAIea. iiiklalan en Hftirultken. Reparaties spoedig en lil - 1 1.11, fllliar. HEmHHHinJÏ VICTOR HclAfiLEM ZIJN GOED Geen CADEAUX B. KOORD Co. Opgericht 1808 WORDT NIET VERKOUDEN! HERFSTSTOF Langestraat 42 Malaise G{Paramcmt Picture Tandarts AG KEMA, mwoHi Dr. STEHR Tandarts „ONTEERP" MEERUCHT-MEERZKIF Geeft ons Concurrentie. roohn's koffie fo thee KOORN's Java koffie met een loodje 55, blauw merk 45, groen 40, wit 35, bruin 25 ct. per half pond. KOORN's Ceylon thee goud merk 40, groen 36, rood 34, blauw 32, wit 30, Mandarijn 28, bruin 25 cent per ons. Kofïiebranders en Thee-importeurs Dames! Nu het natte herfstweer nadert, kunt U niets beters doen dan een gezellige, warme te koopen in het Bij ons vindt U altijd bijzondere en aparte stoffen, die voor buitengewoon lage prijzen worden verkocht Wij noemen hieronder slechts eenige van de vele soorten Er is geen geld meer, 't is het gesprek van den dag, dus ook niet voor dure circussen enzoovoorts. Een mensch wil toch wel eens iets genieten. DE N. H. CINEMA BRENGT UITKOMST Wij vertoonen voor U a.s. Zondag en Maandag een groot stads- programma voor een paar kwartjes. Hoe is het mogelijk 4 weken geleden in Tuschunski Amsterdam geprolongeerd, nu al aan den Langendijk. BETOOVEREND IS DE CHARME, DE SCHOONHEID, DE BIJNA ONGELOOFLIJKE VEELZIJDIG HEID VAN MARLENE DIETRICH STEEDS OPNIEUW BOEIT HET SPEL VAN DEZE BEGAAFDE KUNSTENARES, DIE MET RECHT DE GROOTSTE ONTDEKKING DER LAATSTE JAREN GENOEMD WORDT 1915.-- EEN RING VAN IJZER OMGEEFT WEENEN UIT HET STOF VAN HET INEENSTORTEND KEIZERRIJK VERRIJZEN VREEMDE FIGUREN EEN VAN HEN. IN DE DOSSIERS VAN DEN GEHEIMEN DIENST BEKEND ALS X-27, HAD DE GROOTSTE SPION IN DE WERELDGESCHIEDENIS KUNNEN WORDEN ALS X-27 GEEN Vrouw was geweest. MANUSCRIPT EN REGIE VAN JOSEPH VON STERNBERG Nassaulaan 25 - Alkmaar. Telefoon 1229. SPREEKUUR: dagelijks van 1—3, beh. Woensdags. Maandag en Woensdagavond 7—8. lederen Dinsdag spreekuur te Oud- i karspel, in ,,'tHuis de Brederode". van 5—7 uur. Voor ziekenfondsleden geheel gebit f 60 Bewijs huisarts niet noodig. Alleen contribu'iekaart. JAC. KNOOP, Reëedigd Makelaar in AARDAPPELEN, GROEN TEN en FRUIT. Nassankade 158, Telefoon 81431 AMSTERDAM. Los- en Verkoopplaats. Aardappelen- en groent enmarkt. •Marnixstraat, achter perceel 200. Uitsluitend Commissieverkoop. Oud vertrouwd adres. Onkosten: Commissie, losloon en marktgeld 32 cent per 70 K.G. Direct na verkoop afrekening en geld per giro of b ijeen Bankier op uw plaats. Per telefoon te spreken 's morgens van 910 uur, 's mid dags van 12 uur, 's avonds van 67 u. en 's Maandags van 121 u. in Hotel Coomans, Rotterdam TWEED 0(1 de mode L WIT-ZWART RUITJES QQ 90 cm. breed 0|) MODERNE RUITEN OQ 90 cm. breed L u FANTASIE STOF AQ nieuwste kleuren 43 DIAGONAAL STOF LA het nieuwste ül ZIJDEN PQ MANTEL VOERING Q J Gewerkte KOORDFLUWEEL PQ nieuwste dessins Uü MODERNE RUITEN 7JI 90 cm. breed Q PEAU DE PECHE 0Q mooie kwaliteit Qu EFFEN WOLL. STOF, 90 cm. Q0 breed, de nieuwste tinten uQ CHIFFON FLUWEEL QQ nieuwste dessins Q GEKEPERD FLUWEEL PQ 70 cm. breed LOu ZIJDEN VELOUTINE 1 IQ alle modekleuren |,|y MANTELSTOF 1 QQ 140 cm. breed l.üO [Extra koopjes {MANTELSTOFFEN en BONTKRAGEN WOLLEN STOF 130 cm. breed, in bruin, groenl Pf) per ell.Qu TWEED met bijpassende ruiten, zeer CQ mooi 33 Aanbevelend, K. v. DIJK. Amsterdamsch Gouponmagazijn Langestr42 Alkmaar Telefoon 1012 AMSTERDAM Iste van Swindestr. 44 Kinkerstraat 303-305 Zijlstraat 15 Alkmaar, Bergerweg 16 TELEFOON 351 tegenover de Ambachtschool. heeft van 8 Oct. - 5 Nov. geenZitdag in Oudkarspel Spreekuur te Alkmaar dagelijks van 10-4 uur. MARLENE DIETRICH EN VICTOR Mc. LAGLEN IN ,,'T HUIS DE BREDERODE", OUDKARSPEL. ZONDAG 18 EN MAANDAG 19 OCTOBER. ENTREE 50 EN 75 CENT. ZONDAG BAL NA. N.F Vraagt onze FIJNE BRILLEN met Astra-Glazen ZEER MOOI EN.. VOORDEELIG K. STAM, ZUIDSCHARWOUDE. .UIZIIIC VISSCHERU-AWTCKEteM. *8/08. In deez' duist're najaarsdagen, In deez' nood-misère-tijd, Zijn er menschen die ons plagen, 't Zij uit nijd of zelfprofijt. Geeft ons concurrentie heeren, Stond laatst in dit blad geerlft; Inderdaad, dat zijn de woorden, Alles dient thans uitgezift. Steunt de concurrentie mannen, Dwingt het af, het iis uw verweer, .Gij vangt voor uw prima kooltjes, Ook geen dertig gulden meer. Concurrentie moet er wezen, Wis, de tijd die roept er naar, Concurrentie, concurrentie! Ook de dienst op Alkmaar. Stukken staan er in de kranten: Tuindedsnood; elk gaat gebukt, Dwingt in die dienst concurrentie, Dit is iets wat ieder drukt. Hulde maar aan Mussolini, In Italië is het goed, Alles twintig procent lager, Dat is zoo het wezen moet. Trouwens nog voor luttel jaren Tleed ik twintig centen neer, En het spoortje bracht me deftig Voor een schelling heen en weer. Ja, wat concurrentie doen kan Voor de heele burgerij: 'k Wil 't u zeggen, dames, heeren, Het bewijs? dus hoort naar mij. Petroleum kostte veertien, Doch een vrije concurrent Bracht tot heil van al de burgers, d' Olie thans op negen cent. Van benzine niet te spreken, Dit kost thans een sulver maar, Heil, ja, heil de c oncurrentie, Zij pseelt alles voor u klaar. Vraagt dus concurrentie, dringend, En dan waarlijk is het verloop, Alles moet thans voor een schijntje, Ook het reizen wordt goedkoop. Gaat waar gij goedkoop te gang kunt, Dit is waarlijk uw behoud, 't Is bij A. TEN BRUGGENCATE, Dit adres is toch vertrouwd. Zeer veel kunt gij bij ons vinden, Op HUISHOUDELIJK gebied, KACHELS, HAARDEN, KACHELPIJPEN, Ja, dat wist ge misschien niet. SMMERS, TOBBES, WASCHMACHINES, Ook de MIELE ORIGINEEL Koopt gij bij ons zeer voordeelig, Elders kost ze veel te veel. Koopt bij ons ook uw EMAILLE, Prima en voor weinig geld, Ieder is toch op zijn voordeel, Concurrentie dus, gesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 8