1908 - 1933 Buikbanden Firma Joh. Lauwers CABARET J. OTSEN Koopt SCHOENEN voor h kermis, en I houdt scioeoeo over Fa. I. NETTEN lERKHMJT'S KWALITEIT HET ZIJPEB WAPEN Fa. Marie van Viiet LEO van NORDE met zijn band Waardevol cadeau Bezoekt Café 'I Heekje riuue Willem Broekhuijsan „Britianje" VALK's Lunchroem A A A 1 A A 80 cent Dames Piano- en Orgelstemmen Gafé De Gekr. Valk. Peperstraat B I, Alkmaar Jacob Kuijt StHededeeling Prijs f3.50. Hotel-Pension Dames, weigert Uw Naaimachine -NICO KERSSENS - LICHTPeTROLEUM - OAS-0LIL EM BtNUNE V1J5SCHGRkl ARTIKCUEH (^6*0 Door dezen zijn wij zoo vrij U aan te bieden, onze uitsluitend prima kwaliteiten: Lichtpetroleum Motorpetroleum Gasolie Stookolie Blanke cil oil Cardanoil Consistentvet Groen en Zwart Cardanvet Auto- en Tractoroliën Industrie oliën Poetskatoen, wit en bont Scheepsartikelen (groote sorteering) Jacht- en Kano-artikelen Touwwerk (groote sorteering) Hennep Manilla en Sisal Hercules (sicuratas) Staaldraad Naai- en Bindgaren Pers en Bindertwijn Verfwaren (bereide) Ripolin op aanvraag met opgaaf van kleur Droge Lood- en IJzermenie Teerprod.: Kool, Bruine en Carbolineum Creoline en Vruchtboomcarbolineum Taancarbolineum en Tanol Paratol en Kleurcarbolineum Lijnolie, Sikkatief en Harpuis Kleedensmeer (zwart en bruin) Dekkleedenverf Kwasten, Bezems, Luiwagens enz. Visscherij artikelen Natuur en Kunstcachou Zijde Goudgeel. Sina parel en Super Simmen en Katoengarens Aalhaken en Fuikenrotting Tuinders handwerk en gereedschap Bollen, Kool en Aardappelmanden Bollen- en Aardappelzeeften Platen in alle maten Onder- en Bovenranden Grondzeeften rond en vierkant Maatjes 2- en 5-deelig Gieters, Kloeten. Tuitemmers Trekhamen, Koe- en Kalvertouwen Baggernetten en Boeischoppen Oliegoederen (ruime sorteering) Lantaarns voor Scheepvaart en Landwerk Schiemansgereedschappen Electr. Strijkbouten, Stofzuigers en Waschmachines Petroleumstellen en Kachels (inkoopsprijs) Schaatsen (Nooitgedacht) Gem. en Ongemonteerd Kunst, Doorloopers en Kinderschaatsen. PRIMA JAEGER BIJPASSENDE BORSTROKKEN OOK 80 CENT PAYGLOP 10 TELEF 861 TABAK is Wij garandeeren onze tegen de laagste prijzen. kwaliteiten en leveren Beleefd aanbevelend, A. TEN BRUGGENCATE. VOOR DE A.S. KERMIS NAAR GEZELLIG ZITJE BIJZONDERE ATTRACTIE HONGAARSCH ZIGEUNERORKEST Aanbevelend, GRINWIS. Nieuwesloot 55, Hofplein wij zijn ruim gesorteerd in COLLIERS ZEEPEN, PARFUMERIëN TOILET ARTIKELEN ENZ. RITSEVOORT 22 ALKMAAR TELEFOON 1214 per keer en bij Abonnement Beslist vakkundig bij De Firma P- TH. YPMA LANGESTRAAT 69 ALKMAAR GIEREN. LACHEN. Wat nu met de Alkm, kermis bij KLAAS GROOT? iets fijns en maar lachen en dan Donderdagmiddag een verrassing om te brullen Vergeet die niet, een echte ouderwetsche gezellige middag. KLAAS GROOT, LACHEN. GIEREN. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan onzer zaak geven wij aan 5 der koopers van HAARD of KACHEL een Bestaande uit een 20-deelige EMAILLE-KEUKENUITRUSTING een Kinder-Aujo, een Jongensrijwiel, e$n Poppenwagen en een Vliegende Hollander. ZIET DE ETALAGE Aanbevelend, LAAT 115—117 ALKMAAR TELEF. 982 Gerookte Paling 40 ct. en 50 ct. per half pond ZIET DE ETALAGE A. OOETS, Magdalenestraat 2 Telef. 553 ALKMAAR Gedurende de Alkmaarsche Kermis geen verhooging van consumptieprijzen en toch gezellig, en muziek. Door aanschaffing van het nieuwste permanent toestel zijn wij thans in staat U een onovertref bare PERMANENT te leggen. Alles inbegrepen. Half jaar garantie. Onduleeren 60 ct. Haarknippen 35 ct. Wasschen Watergolf f 1.Kinderen Knippen 25 ct. Vraagt abonnementstarief. Groote modernst ingerichte kapsalons. Correcte bediening A. WESSELS Koorstraat 41, Telef. 727 Alkmaar WIST U dat wij door onze GROOTE SORTEERING, voor elk figuur en voor elke afwijking een passende buikband of buikcorset in voorraad hebben? Onze reclame buikband a f 5,50 maakt slank en vliegt weg! Vakkundige bediening! Elastieken Kousen, Breukbanden, Platvoetzolen, Ziekenfondsleverancier. Wilhelminalaan 12, Middenhout, Alkmaar Groot Terras en Zaal Dancing vrij entree. Verhuur Luxe Auto Zoo ja, zendt Uw naaimachine dan naar onderstaand adres. Alle reparatiën wor den door eerste klas monteurs uitgevoerd en bovendien worden alle reparatiën drie maanden door gegarandeerd. Eerste Alkmaarsche Naaimachinehandel A. HILDERING ALKMAAR, ZAADMARKT 66 TELEF. 236 GAAT NAAR HOUTTIL 15 NOG STEEDS HET BESTE ADRES. HOLLANDSCHE MUZIEK EN ARTISTEN. GEZELLIG EN BESCHAAFD

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 10