REGENJASSEN MiJAARSJASSiN PRIJSNOTEEÜING BERNARD KOOMEM Fa. J. NETTEN Tandarts Ac KEMA iujfengewooii Kerk-Gonesrt f GJUURDIN REGENMANTEL Firma Gebr. FORTUIN, Alkmaar Uw Naaimachine? Schapenvleesch BERNARD KOOMEN, Mannenkoor „ORPHEUS DRÖGE Piano- en Orgelstemmen REGENTIJD „Klein maar Dapper" max van der horst Alleen gevestigd boterstraat 4 alkmaar ZITTING te Broek op Langendijk Bij voldoende deelname beginnen de Engelsche en Spaansche Cursussen weer begin October. Aangifte nieuwelingen bij VAN HERWSJNEN Sint Erancras Rundvleescb Doorregenlappen Magere lappen Riblap Zoo ja, zendt Uw naaimachine dan naar onderstaand adres. Alle reparatiën wor den door eerste klas monteurs uitgevoerd en bovendien worden alle reparatiën drie maanden door gegarandeerd. Eerste Alkmaarsche Naaimachinehandel A. HILDERING ALKMAAR, ZAADMARKT 66 TELEF. 236 Rosbief Biefstuk Gehakt Poulet Rollade Ribrollade Doorregen mef been 15 Doorregen zonder been 21) Doorregen Karbonade 20 Magere Karbonade 25 Magere lap 3b Bout 35 Vet en Spek 5 pond vet rookspek 125 5 pond gemalen spek 125 5 pond mager rookspek 125 5 pond rauw koeve* 225 5 pond rauwe reuzel 175 Metworst 25 cent per pond Leverworst 20 cent per pond Bloedworst 15 cent per pond Gerookte Kinnebak per stuk a 15 cent per pond Laat (42, TeL 1100, Alkmaar Zeeweg 83-85, Tel. 69, IJmuiden (0) Directeur Nico Hoogerwerf Boiineterie Lansestraat 73 - Alkmaar Blauw en Beige f 19.75 Slikkers gevoerd f7.75 GELD vanaf f 100.— t. e. bedr. 6 pCt. Ook voor aankoop vee. Iedereen schrijft brief porto antw. DE ONDERLINGE SCHIEDAM. assaulaan 25 - Alkmaar, Telefoon 1229. SPREEKUUR: dagelijks van 1-3 beh. Woensdags. Maandag en Woensdagavond 7 -8. lederen Dinsdag spreekuur te Oud karspel, in ,,'tHuis de Brederode". van 5—7 uur. Voor ziekenfondsleden geheel gebit f60.— Bewijs huisarts niet noodig. Alleen contributiekaart. Schoenen Schoenen Zoo juist ontvangen 1000 paar in aes kleuren met leeren zool beslist prima prima nu 88 cent Dames Schoenen in xwarU, lak- en bruinleder, waaronder de nieuwste snufjes ook in pumpschoenjes nu spot- sfpot f 1,49—1 98' De laatste ijzersterke Voetbal schoenen van f2,95 nu fl.49 Alleen bij ons Laegestraat 15 Alkmaar op Hflaandag 18 September a-s. in de Groote Kerkte Alkmaar, des avonds 8 uur, ter herdenking van DEN RANGSTEN DAG VAN ALKMAAR 18 September 1573 SOLISTEN: Me j. ANNIE VEENENBOS, Alt Alkmaar P. Bk. VAN LANGEN, Orgel Bergen Toegangsprijs bij voorverkoop 35 ct. (aiies inbegrepen) per keer en bij Abonnement ONTVANGEN fljei|We Herfst- 611 Winterstoffen in groote verscheidenheid tegen zeer lage prijzen. Kousen Handschoenen Vraagt ons nieuwe artikel Beslist vakkundig bij De Firma P. TH. YPMA •LANGESTRAAT 69 ALKMAAR Voorziet U nu van een Regenjas uit het Heerenkleeding*Magazijn Regenjassen vanaf f 4.-, beslist waterdicht „KLEIN MAAR DAPPER" f I Effecten Coupons Prolongation Hoornsche Crediet en Effectenbank N.V. ALKMAAR, HOORN, SCHAGEN, Oude Gracht 297 Dal 8 Marktplein 92 Oes Woensdags van 10 tof I uur in het Café „Welgelegen" van den Heer J. DE BOER Az. DUITSCHLAND. MOEDER EN ZOON ONTHOOFD. Op de binnenplaats van de strafgevangenis te Torgau zijn vanmorgen- vroeg de 21-jarige land- bouwarbeider Lies en 46-jarige moeder door onthoofding terechtgesteld. Beiden hadden begin van het vorig jaar den vader in zijn bed overvallen en vermobrd. Het lijk hadden zij aan den deurpost opgehangen om zelfmoord voor te wenden, doch een onvoorzichtige uitlating van den zoon heeft den moord aan het licht gebracht. Tel. VER. STATEN. HEBBEN ZE NIETS BETERS TE DOEN? Amerika is weer eens een record rijker geworden. Nadat het duurrecord boomzitten en het marathon dansen reeds zoo hoog waren opgevoerd, dat de deel nemers erbij insliepen en dus uit de boomen vielen of op het parket uitgleden, en nadat ook het record eieren eten reeds tot onaangename gevolgen had ge leid, heeft de Amerikaansche recordwaanzin zich thans op het non-stop-kussen geworpen. Op het nabij New York gelegen Lunapark Conney-Island is onlangs een wedstrijd uitgeschreven in het rion-stop kussen, waarvoor natuurlijk enorme animo bestond Drie New Yorksche paartjes slaagden er tegelijker tijd in het record op 66V2 minuut te brengen. De groote moeilijkheid schijnt hem er bij deze nieuwe „sport" dus in te liggen om ook de 67ste minuut tot het eind toe uit te houden! Nieuwsiijdingen GROOTE BRAND IN DRENTE. Uit Erm (Dr.) wordt gemeld, dat te ongeveer half vuur Dinsdagmiddag brand ontstond in een stroo- mijt, staande bij de boerderij van de gebroeders W, en J. Warining alhier. De brand sloeg over naar deze gedeeltelijk met riet bedekte boerderij. Binnn weinige oogenblikken stond de groote behuizing in lichtlaaie. De vlammen bereikten weldra ook de hof stede annex bakkerij van de gebroeders Kamp. Ook dit huis werd in een oogwenk één vuurzee. De brandweer stond machteloos. De oorzaak is onbe kend. Marktberichte?! Noordermarktbond, 13 Sept. Aanvoer: 4800 kg. eigenheimers ƒ2,10; id. blauwe ƒ2,00—2,10; 4500 kg uien: uien ƒ1,60—1,70. drielingen ƒ11,10; grove ƒ2,00.; gele nep ƒ2,50—2,60; 1200 kg peen ƒ2.80— 2,90; id kleine ƒ1.00; 4400 kg spercieboonen ƒ3.20— 7,50; 350 kg kroten ƒ0,60-^0.90; 3100 kg roode kool ƒ1—1.30; 26700 kg witte kool ƒ1,50; 5100 kg Gele kool ƒ1—1,60 Noordermarktbond, 14 September. Aanvoer: 3500 kg aardappelen: eigenheimers ƒ22.20; id blauwe ƒ2—2,20; 11700 kg uien: uien ƒ1,70—2,00; drielingen ƒ1,10—1,30; grove ƒ2,20; gele nep ƒ2,50— 2.80; 650 kg peen ƒ2,60; id kleine peen ƒ1,30; 5800 kg spercieboonen ƒ27,20; 500 kg kroten ƒ0.60; 9200 kg roode kool ƒ1—1,70; 42000 kg witte kool ƒ1,40 1,60; 6700 kg gele kool 1,00—1,40; 1100 kg D. witte kool ƒ1,60. L. G. C., 14 Sept. Aanvoer: 4600 kg aardappelen schotse muis ƒ1,60; bl. eigenh. ƒ2,102,40; Beve landers ƒ2,10; 33000 kg roode kool ƒ1—2,20; 14000 kg gele kool ƒ1.50—2,00; 115000 Witte kool ƒ1,40—1,90; 12000 kg uien: gele ƒ1,80—2,00; drielingen ƒ1,20— 1,30; nep ƒ2,60—3.20; 900 kg Tomaten A 2,70—2,80; B ƒ4,10; C/2,40; CCƒ2,00; 2500 st. Bloemkool le ƒ6,40—11,70; 2e 0.75—2,30; 900 kg Slaboonen ƒ2.50— 6.40; 4600 kg bieten ƒ0.60—2,20; 1800 kg peen bos ƒ2,60—2,80; druiven 1500 kg Alicante ƒ24,60—19,20; ƒ25.50—30.10. Frankenthalers. L. G. C., 13 September. Aanvoer: 4600 kg aard appelen: schotse muis ƒ1,701,80; bl eigenh. ƒ2 2,40; eigenheimer ƒ2,00; Bevelanders ƒ2.00; 23000 kg roode kool ƒ1—2,30; 12000 kg gele kool ƒ1—1,80; 86000 kg witte kool ƒ1,25—1,90; 25000 kg uien: gele ƒ1,50—1,80; drielingen ƒ0,90—1,10; nep ƒ2,20—2,70; 7800 st bloemkool le ƒ3,80—10.20; 2e 0.75—2,30; 3000 kg slaboonen ƒ2—6.60; 3000 kg bieten ƒ0,60—1,50; 900 kg peen ƒ2,40. Warmenhuizen, 11 Sept. eigenheimers ƒ2,00; uien ƒ1,80; gele nep ƒ1,90; drielingen ƒ1,00; roode kool ƒ1,00; slaboonen ƒ4.90. Warmenhuizen, 12 Sept. eigenheimers ƒ22,40; gele nep ƒ2,30—2,40; uien ƒ1,70—1,80; drielingen ƒ1,00—1,10; grove ƒ1,80—1,90; roode kool ƒ1,00— 1,90; gele kool ƒ1.40—1,50; witte kool ƒ1,40—1,60; slaboonen ƒ4,50—7,10; bieten ƒ0.60—1,60. Warmenhuizen, 13 Sept. eigenheimers ƒ2,00; gele nep ƒ2,40—2,60; uien ƒ1,60; drielingen ƒ1,10— 1,20; roode kool ƒ11,70; gele kool ƒ1,00; witte kool ƒ1.251,60; slaboonen ƒ1,30—5.60. Alkmaarsche Ezportveiling, 13 Sept. andijvie 100 st ƒ0.50—2,10; appelen .100 pd ƒ15; augurken ƒ315; bloemkool ƒ810; id II 35; druiven 100 pd. ƒ1120; gele kool 100 kg ƒ1,30; groene kool ƒ1— 6; komkommers 100 st 13; meloenen 100 stuks ƒ525; peren 100 pd. ƒ3—18; postelein per bakje ƒ0.10—0.20; roode kool ƒ2,20—3,00; selderie 100 bos ƒ1,50; spinazie per bak ƒ0.20—0,60; snijboonen 100 pd ƒ3—11; spercieboonen dubbele per zak ƒ0.30 1,20; tmaten 100 pd. ƒ1—2,50; uien 100 kg ƒ1,80— 2,10; wortelen 100 bos ƒ1,50—4,00. Amsterdam 12 September. Amsterdamsche vei ling van Land- en Tuinbouwproducten. Directeur H. J. Houtkooper, Gemeentelijk Veilinggebouw, Mar- nixstraat 282, Amsterdam C. Aardappelen inclu sief belasting van 2 ce per kg. Za bonten ƒ5—5.20; id. blauwe ƒ5.005.10; Bonte Eigenheimers ƒ44.20 id. blauwe ƒ44.10; Groenten; Tomaten A 2—3 ct; B 24 ct; C 23 ct p. kg; Postelein 48 ct; Spi nazie 5—10 ct; spercieboonen dubbele 511 ct per kg; enkele 512 ct; Snijboonen le 1216 ct; Pronk- boonen 2—4 ct per kg; Gele kool ƒ3—4; roode kool ƒ34,50; groene ƒ23.50 per 100 stuks; peen ƒ510; selderie ƒ3—4; pieterselie 1—3 per 100 bos; Augur ken fijn fijn 18—25 ct; fijn 1418 ct; basterd 7— 11 ct; grove 35 ct; komkommers geel 3—6; witte ƒ2—3; bloemkool le ƒ6—15; 2e ƒ1,50—6 per 100 stuks. Fruit: peren Triumph de Vienne 1826 ct; Beurré Lebrun 12—16 ct; Beurré de Merode 7—11 ct; Claps Favoriet 22—26 ct; Harmseperen 57 ct; Diamant Peren 10—13 ct; Jutteperen 1620 ct; Sijsjesperen 58 ct; Margaretha 1420 ct; Lindauer 812 ct Bon Gretien 1016 ct; William 814 ct per kg. Prui men gele 9—13 ct; Victoria's le 17—20 ct; II 8—11 c per kg: Appelen Blumé zoete 59 ct; zure 710 Keswick 713 ct; Transparante de Cronsel 141 ct per kg, paraduijs 4—7 ct per kg. Druiven Fran kenthalers 2636 ct; Alicante 28—337 ct per Meloenen suiker 12—23 ct; idme net 8—15; id mus kaat 817 ct; carbonkels 1024 ct. per stuk. Bloemeriveiling, d.d. 11 September 1933. Rozer Hadley ƒ23; Briarcliff ƒ1—2; Rosolandia ƒ1—2 Butterfly ƒ1—2; Edith Helen ƒ2—3; Noack 1—2 Ophelia ƒ12, Golden Ophelia ƒ12; per 100 stuks Chrysantemum: Pulling 15—20 ct. Rayonante Lila 1015 ct. idem wit 1015 ct. idem Brons 710 ct; idem geel 814 ct. Edward Page 1015 ct. per stuk. Marktoverzicht der vorige week, ingezonden door firma Jac. Knoop Makelaars in aardappelen, groen ten en fruit, Nassaukade 158, Telef. 81431, Amster dam. De aanvoer van Zeeuwsche Bonten en blauwen is grooter, dan de vraag, tegen door de Regeering vastgestelde prijzen. Eigenheimers is niet zooveel vraag voor, daar het verschil in prijs, hiervan met bontn te klein is. Jammer, dat de poters en bonken niet verzonden mogen worden, juist deze soorten koopen d verbruikers niet uit weelde, maar uit harde noodzaak, daar deze soorten altijd een paar centen lager zijn. Thans gaat het er bij de groot handelaren om, aan wie de winkeliers de voorkeur geven, en wie het mooiste goed heef liggen. Land bouwers kunnen ook vervoerbiljetten krijgen, wan neer eij maar de f 1.00 crisis belasting betalen, de volgende f 1,00 is voor vervoer en kosten, waar dus voor de zenders van overblijft. Bovenstaande firma bied ook haar bemiddeling aan, voor het zenden van uien en wortelen naar Engelsche markten voor de landbouwers, af Amsterdam of Rotterdam. Vraagt inlichtingen en conditiën. De prijzen zijn thans inclucief belasting en kos ten per 100 kg. Z. bonten f5.00; idem blauwen ƒ5.00; id. eigen. ƒ4.00; id blauwe eigenh. ƒ4,00; Katwijker zank ƒ4.50 —5,00; hillegommer zand ƒ4,505,00; blanke Drent- sche zand ƒ4.505.00; id donkere ƒ3,50; Haarl.meer eigenh. ƒ4.00; id bonten 55.40; id blauwen ƒ5,00; Andijker muizen ƒ3,604,00; allé aanwezige soor ten poters ƒ2,503,00.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 3