PROBEERT U TRIO'S HEERLIJKE POFFERTJES EENS Jö JACK SMIT V&D—r ISüïlTHT nette meisjes Robbertje Bloedworst Belangrijke voetbalwedstrijd Verplaatsing DRUKKERIJ NA6ENGAST IJS- EN LUNCHROOM - VERDRONKENOORD 121 (bij de Kraanbuurt) 'Ell/NGf Puddingfabriek Victrix van CASTRfCUM - CffiWEG 4 naar ALKMAAR - LAAT 15-17 Uw '4 Nieuw Noordhollandsch Dagblad Eerste ZATERDAG KERMIS TE ZIJDEWIND Schitterende Dansmuziek BITTER - UURTJE J. BLANKENDAAL FRANS EN FRANS P0STHUMA Drogisten WINTERTIJD IS STUDIETIJD!! INSTITUUT SCHELLINGS Oudegracht 130, Alkmaar Schilderscursussen Dirkmaat, H.H.waard Adres: NieuwewegG 14, H.-Hugowaard Auto- en of Motorrijwielmonteurs gevraagd. Garage jan Moeijes, GULDEN VLIES - TELEFOON 2451 Zondagmiddag half drie Knal Kindermiddag met Siem Nieuwenhuizen DANSSCHOOL Nieuwe clubs R.K. Middenstand v/n 25 39 59 95 145 45 Alkmaar VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1946 Tracteert uw gezin op onze heerlijke HOLL. WAFELS Ondertrouwd ANNE SEEKLES en GEERTRUIDA CHRISTINA DE JONG geven U hierbij kennis van hun voorgenomen hu welijk waarvan de vol trekking' 'zal plaats heb ben op Zaterdag 21 Sept. a.s. voorm. 11.30 uur te Alkmaar. Alkmaar Sept. 1946 Sb. Annastraat 21 St. Annastraat 23 Receptie op den trouwdag van 2.304.30 uur in Stap's Lunchroom Laat 120. Den 15 Sept. hopen onze geliefde Zuster en Broer Jn. CORNELISSEN en O. M,. CORNELISSEN— SCHUIT hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. Hun dankbare Zusters Egmondbinnen; Heiloo en Egmond aan Zee. Tot onze groote droef- eid is na een kortston- T geduldig gedragen lijden, na voorzien te zijn van de genademld- elen der H. Kerk, zacht 1 kalm overleden onze 'ieve Man en Vader GERARDUS FRANCISCUS V. VEEN in den leeftijd van 36 j. Alkmaar 5 Sept. ]946 Overdiestraat 68 M. v. Veen_Velseboer en kinderen De gezongen H. Uit vaartdienst zal plaats hebben Maandag a.s. des morgens ten 9 uur in de parochiekerk van den K. Laurentius, waarna de begrafenis tien 11 uur vanuit de kerk op het R. K. kerk hof St. Barbara alhier. Rozenkransbidden 's av. 7 uur in de kapel van het St. Elisabeth Zie kenhuis. In verband met bovenstaand overlijden zal de recepfeie van de Eerw. Zuster Lau- rentiia Maria (Ans v. Veen) Zondag niet doorgaan. Kierbij geven wij kennis dat na voorzien tie zijn van het H. Oliesel is overleden onze innig' geliefde echtgenoot© en zorgzame moeder; mevr. MARIA WITTEVEEN echtgen. van M. Groenendal in den ouderdom van 69 jaar. M. Groenendal Wim Emmy Han en Age Berg'en N.H. 4 Sept. '46 Kerkelaan 28 De H. Uitvaartdienst zal gehouden worden op Za terdag 7 Sept. des voor middags te 1030 in de Par. kerk te Bergen waarna de begrafenis op het R.K. Kerkhof aldaar. Rozenkrans bidden des avonds 7.30 Kerkelaan. Hiermede betuigen wij on zen oprechten dank aan fa milie buren vrienden en kennissen voor de vele blijken van belangstelling bit onze 25_jarige echtver- eenlging ondervonden. Uit aller naam JOH. STOOP CATH. STOOP—KRAMER en kinderen DANK aan de H.H. There- j»ia en Antonius voor ge- bedsverhooring. I. KOOTER -MAGYAR MORGEN ter eere van het Onbevl. Hart van Maria. Engelsche Handels correspondentie Indien U mefspoed uw diploma wenacht te behalen, schrijft XJ my onder No. A70 Bur. v.d. blad. JONGE VROUW; 29 jaar; zoekt een gezellige vriendin in Alkmaar. Brieven bur. v. d. blad onder no. 13386. Biedt zich aan: R.K. Huis naaister voor één dag per weak. Brievan onder no. 13384 bureau van dit blad. B.za.: Twee R.K. Burger meisjes. Voor winkel of huis houding. Br. onder no. 13383 bur. van dit blad. Gevraagd: een Hulp In de Huishouding in klein gezin; voor dag of dag en nacht. Br. aan FR. KAANDORP. Brood- en Banketbakkerij Baanstraat 33 te Beverwijk. op 8, 9. en 10 September a.s. van de E. D. O.-BAND Spiegelgladde dansvloer Maandagmorgen Rijwielstalling bij D. v. d. Fluit. Bel aanbev. Terstond gevraagd: een flink R.K. Meisje voor d. en n. of dag'. Hoog loon. L. GROEN Electr. Bakkerij "De .Toe komst", Kerkweg Waarland. Mevr. KOELMA Emmastraat 6 te Alkmaar vraagt HULP in de hulshouding voor dag en nacht. Biedt zich aan een boeren knecht v.g.g.v.;; goed kun nende melken. Huis moet beschikbaar zijn. Br. nr. 13391 bur. van dit blad. Biedt zich aan flinke R.K. jongeman als bedrijfsleider in den tuinbouw of als ar beider in fruitteelt. V. goe de getuigen voorz. Woonh. moet aanw. zijn. Br. nr. 2817 bpr. van dit blad. Te koop gevraagd: EEN FORNUIS P. DOODEMAN, Oostkade D 117 te Waarland. Te koop: CORSET mt. 72 met el ast. binnenb.;; oude kwal.; Tafelkleed oude kwal.; 6- deellg Ontbijt-; eet- en koffieservies. Adres: Sta tionsweg il2. Te koop: nieuw Ameuble ment, best. 2 crapauds; 4 stoelen. Zuid-Soharwoude B 147. Te koop: 60 MUDZAKKEN (i.g.st.). G. JONKER; Zijdewind 19i Oude_Niedorp Te koop: een prima Dames- rijwiel z. banden en een z.g'.a.ni. Velo wringer. Landstraat N 19 Ruilen: DAMESRIJWIEL voor stofzuiger. Ritsevoort nr. 44 te Alkmaar. ALKMAAR LINDENLAAN 21 BERGEN SLOOTDORP Bonnema-siroop Abdij-siroop Orgatonicum Rust- en slaap tabl. Aspirine Kininepillen Aflukin Carters Leverpillen Zwitsal Aamb.-zalf Thermogene watten Wilt gij den a.s. wintertijd goed benutten, neem dan les bij SPECIALE MONDELINGE LESSEN in club- en cursusverband voor de volgende vakken: BOEKHOUDEN voor Praktijkdiploma en Acte L O. NED. HANDELSCORRESPONDENTIE ENGELSCHE CONVERSATIELESSEN MIDDENSTANDSOPLEIDING voor het voorjaarsexamen 1947. Ook gelegenheid tot het nemen van privé-les. Prospectie en inlichtingen worden U gaarne na aanvr. toegezonden. Persoonlijke aanm. kan geschieden op de volgende adressen: ALKMAAR, Oudegracht 130: Iedere Maandag, Dinsdag en Vrijdag van 210 uur n.m. HOORN, Nieuwland 8: Iedere Donder dag van 3 tot 10 uur n.m. ENKHUIZEN. In de ..West Friesehe Munt", iedere Zaterdag van 37 u. n.m. ZATERDAG 6 Sept. des morgens 9 uur NEMEN DE LESSEN EEN AANVANG aan ons bekend instituut le Heerhugowaard' Opleiding: Dipl. Vakbekwaamheid schilderen; Dipl. Gezel schilderen WA; Dipl. Vakbekwaamheid behangen. Teeken- en repetitiecursussen en oplei ding voor Acte Ne. HET OPLEIDINGS-INSTITUUT BIJ UIT NEMENDHEID V. D NOORD-HOLL. SCHILDER. Gemakkelijk per trein te bereiken uit de richting A'dam, Alkmaar, Den Helder en Ehkhuizen. Alle cursussen zijn ook schriftelijk te volgen. VRAAGT PROSPECTUS Voor direct GEVRAAGD: HANDELSKADE 57 - ALKMAAR HEERHUGOWAARD 'n Kindertooneelstuk. waarbij de jeugd zich tranen zal lachen ENTREE 50 ct. tot fl.50. Plaatsbespr. morgenochtend 11 u. Te huur gevraagd: een ln prima staat zijnde studie piano. J. MOOIJ Az. Ach terweg 9 te Limmen, Aangeboden: le BOVEN HUIS aan den rand van Am sterdam Z.; vrij uitzicht; bev. kamer en suite; slaapfk. met Vk wascht.; keuken; douchecel; waranda en bo- venk. met v. wascht.; tel. aanw4. Huurprijs f 38 vp. m. Gevraagd te Bergen of Hei loo vrij huis met badgeegen- held; huurprijs tot f40.p. mnd. Br. nr. 13404 bur. van dit blad. Aangeboden: 1 pickup comb, f 750; 1 pickup comb, f 1500; 1 pr. schoenen mt. 42 hooge hak; i radio toestel in salon- kast f275; 2 kinderjasjes m, 50 ruilen voor jongensjasje leeftijd 5 jr.; 1 compl. ge luidsinstallatie 50 watt voor f1250. HOOGLAND Kanaal kade 3A te Alkmaar. TE KOOP: Kampeeruitrusting met tent en wollen deken; vloerkleed; luidspreker; electr. kacheltje schuiftafel; trapje 6 treden; wasehtafel; bakfiets op mas siefbanden. St. Annastraat 22 te Alkmaar. Tevens in koop van nette goederen. Overal te ontbieden. STORMVOGELS van IJmuiden en EXCELSIOR v. Rotterdam, twee le klassers spelen op Zondag 8 Sept. a.s. te 2.30 te HEILOO, op het ter rein van „De Foresters" Ken- nemerstraatweg Allen op naar dezen eerste klasse wedstrijd Entree 0.75 - Kinderen 0.35 Voorverk.: Sig.mag. Greeuw, Heerenweg, Heiloo Beginners - Gevorderden Inschrijving dagelijks van 7 9 uur Kenn. Straatweg 101 - Alkmaar - Tel. 3375 Prima keper- velerband p. meter 2 Gram.-naalden p. st. 4, 3 en J1/, Schuifspelden per kaart v. 12 stuks Prima Brillantine p. doos Stalen Bidelots m. veer Speelkaarten p. spel v. 52 Bobbed- kraagjes piqué met kant Uit eigen bakkerij Brusselsch Banket P. y2 pd. ^ii' DRUKWERK is goed als NAGENGAST het doet Waa gen Duitse; trekke| er Duiscti De spoedil geerin| gens antwo ten vd de viet In peescb en eigen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 4