Vier. T\?ee IhstM CIBCUS JOS. NULLEIS GROOT FAHILIEMATINEE R.K. jongste bediende Jonge binder of papiersnijder Arbeiders gevraagd nette meisjes Fabriekspersoneel Te koop aangeboden: DAMES! Jo Te" bs 6 Nieuw NoordhoHandsch Dagblad Tento Off Het ov< Dankbetuiging Flinke jongens CHAUFFEUR Mevr. ROLFF, flink dienstmeisje GALA'PREMEBE Vrijdag 20 Sept., 's avonds 8 u. te ALKMAAK - Standplaats canadaplein SPINNEN WIELEN HEDF.N WOL WIT ontvangen Drogisterij De Uil, L.T.B. HE1LOO fe Gevraagd Zelfst. bekwame Electriciën, „DE RIJWIELHAL", J. Henstra, Laat 158-160, Alkmaar flinke verkoopster beschaafd meisje 'f Sierhuis - Langestraat 86 DRUKKERIJ STUMPEL J R.K. B.L.O.-School, Alkmaar, vraagt per 1 Januari ONDERWIJZER! ES N.V. N. DE NIJS EN CO. zuid.schakwoude Puddingfabriek Victrix handelskade 57 - alkmaar Daar wordt zorg aan besteed Tooneelver. De Maskers De opvoering van: Sensatie in New-York voor a.s. Zondagavond is practisch uitverkocht J BRANDSTOFFEN Bon 62 enj63 kunt U ook inleveren BIJKANTOOR LAAT 2T1 E. Kieft - Bierkade 16 - Alkmaar m Gebr,Dingerdis WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1946 WOENSDi IN SCHAC B anders uur, vullen trek. Dat dagen bini een klok. belangstel sche bevo deze week zoeken vc tentoonstel Om half digden de huis, waar plaats vond de Ministe Mansholt, Den Helde liggende gr ris der Ka de Prov. Prov, Prot vele andere Namens van Schage ter W. J woord tot zonder to waarbij hij over het fe zoo welwilli stelling, de vincie. sed'e te willen De expos: ongekenden acht het vrouwe op zal al het haar taak n Zij zal de met open „Schagen t als de bezi tergelaten, maar onver met den w te verwerv heeft krach plattelande' ter. De heer van het fe medewerkte bestuur op heeft onze gebeuren verlicht en daarvoor kentelij'khei heer de Bo Na afloor ontvangst was int.ussc worden zich te voet lingsgebouw holt de ofl richtte Minister bij deze gel "AL HEI wore Wat Chris1 ge bedoeld afgaande lijk, n.l. u wat wij zu mee wij or „Zoekt eer Zijn gerei van. God heil: daar stoffelijke slechts ,,ht dergeschikt hebben we zingen, nie in spreekki gen in hl bloeiend zingen we gedruisch! schijnheilig de theorie velen onze de algemet in godsdier men beter ren: ,,lk zt ge: liet Rij rechtigheid den toeqev hier om de de juiste ding. Onde liiks zichze De Heer en Mevr. F. J. M. NUIJ E« DE RFE g-even met dankbaarheid en vreugde kennis van de ge boorte van hun zoon FRANS Ouüorp (NÏÏ.) 17 Sept. 1946 Tijdelijk: St. Elisabeth- Ziekenhuis te Alkmaar Door deze brengen de ouden van dagen hun hart-elijken dank aan de commissie en allen die hebben bijgedra gen om ons een onver- getelijken dag te be zorgen tloor een be zoek te brengen aan Amsterdam. Namens die Ouden van dagen te Heer- Hugowaard HUWELIJK Jongeman (RK.) 28 jaar zoekt eenvoudig degelijk ©K' meisje. Brieven onder no. 13799 bureau v. d. blad- Gevraagd SCHRIJFWERK AAN HUIS Goed irandsdhrift. Br. on. no. 13788 bur. v. d. blad. Gevraagd zoo spoedig moge. lijk een R.K. Boerenknecht MRT. SMIT, B 89 te Wog. meer Spierdijk. Gevraagd: NET MEISJE van 82 uur met middagkost; bij twee menschen. Station, weg 38 te Alkmaar. gevr. voor pakwerk. Fa N. T'immerman's Graanhandel, Scher- merweg 116, Alkmaar. Gevraagd 1 Schoenmakersknecht en 1 Halfwas Sahoenmakerii J. A. MAN NES te Egmond a. d. Hoef. voor spoedige indienst treding gevraagd. Solli citaties worden gaarne in gewacht onder no. 13771, bureau van dit blad'. Kennemerstraatw. 142, Alkmaar vraagt: voor dag of dag en nacht. Heer vraagt gem. zit.slaap. kamer te Alkmaar zonder pension. Weök_end uïtste_ Mig. Brieven no. 13797 bur. van dit blad. Te koop gevraagd: ANTENNEPAAL minstens 10 M Aanfo. J. H?. v. MEBRTEN St. Josephstr. 12 te Alkmaar. Te koop aangeb.Duitische Herder mak „voor kinderen. Te koop gevr.: platte wagen Th. van Diepen Omval 46 te Alkmaar. Te koop: kachels en fornui zen in prima staat z.g.a.n. latge prijzen. Petroleumka chel; ook ,ruilen. Achterwe zel 30 te Alkmaar. LeeuwardenDeo Helder WIE RUILT mooie grootie Woning op goeden stand in Leeuwarden tegen Woning in Den Helder of omstreken? Adr.Tuinstraat 48 te -Den Helder. NEERLANDS GROOTSTE Na het enorm succes te Hoorn geven wij onze 25 EDELE RASPAARDEN - 65 MEDEWERKENDEN 5 van de beste Belg. CLOWNS en AUGUSTEN LUCHTSENSATIE in den nok van het circus OTTO SCHUMAN, Neerlands meest bekende hoogeschoolruiter, met z'n prachtige Arabische volbloedpaarden PRIJZEN DER PLAATSEN: 1.25 tot en met 3.50 Zaterdagmiddag 21, Zondagmiddag 22 en Woensdagmiddag 25 September, 2.30 uur: Prijzen der plaatsen voor kinderen tot 14 jaar ƒ,0.75 tot 1.75 2500 ZITPLAATSEN! Groot circusorkest o.l.v. de radiokapelmeester BERT KLASEMA Voorverkoop vanaf Vrijdag 20 September, 's mor gens van 101 en van 26 uur en vanaf 7 uur 's avonds aan de circuscassa's. Ook tel. nr. 2636 Vanaf Donderdag 19 September tevens plaats- kaarten verkrijgbaar aan ons voorverkoopbureau Sigarenmagazijn C. DE GRAND,Waagplein Telkens 1 dag^ tevoren. Telefoon 3305 De geheele Nederlandsche pers schrijft: Dit is het beste wat wij ooit op circusgebied hebben gezien Te koop: 6 j. br. BLES MERRIE 2 w.a.v.; prima rij en werkpaard! zeldzaam mak en buiteugew. veel manieren billijke prijs. J. C. POLLE Achterweg Groet te Schoon Te koop PRIMA BAKFIETS merk Gazelle. A. GROOT Brakersweg 43_45 Castricum Te koop: z.g.a.n. eiken dres soir 125 en 'n kamer echt linoleumzèii 30. Baansing'el 22 A te Alkmaar. Te koop: een zeer goede STUDIE-CELLO m. foudraal en sifrijkstok. Gr Nobrd 57 te Hoorn. Te koop gewaagd: SPINNEWIEL Br. met prijsopgaaf onder no 10 aan kant. Zomerdijk Dorpstr. 18 Warmenüiuizen H.H. KOOLZAADTELERS! AANGEBODEN 2. H.A. roode bew aarkool; 50 Are Deensche witte; beste baan voor zetkooltrekken. Te 'bevragen, bij GEBR. DEKKER A. C. de Graafweg* S 152 te Opmeer. In ruil aangefo. een weinig gebi'. teakhouten electr. waschmach. v. 'n radiotoestel zoo noodig met bijbetaling. Lindeulaan 101 te Alkmaar JONGE HENNEN te koop Prima tjonge hennen W.L. 4 nd oud. A. OTT Oud#>rp •ij de Halvemaanibrug*. ENGELS CH SPREKEN in 6 maanden. Vlotte lessen door ervaren leerkracht. Bill. cond. Inl. nr. 13662 bur. van dit blad. Uw adres voor mooie prima werkende tevens reparatie aan spinnenwielen is NIEUWPOORTSTEEG 4, ALKMAAR Zevenhuizen 5, vraagt voor spoedige indiensttreding een Opg. v. leeftijd en verl. salaris aan postbus 42 - Alkmaar VEHI-diploma strekt tot aanbeveling. Brieven met opgaaf van ref. en verl. salaris aaa: GEVRAAGD voor direct: en ter opleiding, pl.m. 15 jaar O kan geplaatst worden ter DRAAFSINGEL HOORN Vereischten: Onderwijzer: Hoofdakte en akte R. Vereischten: Onderwijzeres: Handwerken en akte R. Vakstudie strekt tot aanbeveling. Brieven aan het hoofd der school: G J. J. MOEREL, Lyceumstraat 61, Alkmaar voor de zuurkooliabricage Voor direci GEVRAAGD) RITSEVOORT 1:7 AIRMAAR TEL- 3 4 4 8 gevraagd bij: Fa. G. KRAMER ZN. - Zuid-Scharwoude REGIE: JOS GROENLAND. Plaatsbespreking a.s. Vrijdagmiddag van -2-3 uur in ,,'t Gulden Vlies". aan' ons Wij zorgen voor spoedige levering VER. BRANDSTOFFENHANDEL N.V. Noorderkade 2, .Telefoon 4141—4X42. Brood- en banketbakkerij, Café-Restaurant 45.000.Heerenhuis op goeden stand 35.000.huur-opbrengst 2.000. Woonhuis, gelegen Kennemerstraatweg 10.000.SGhaepmanstraat 7000. Koningsweg 85 2000.Nieuwlandersin- gel 34 1900.7 Woonhuizen Wildeman straat 13.500.Woonhuis v. d. Helste. 5 8500.—. Tevens TE HUUR of TE KOOP: l'evensmiddelenbedrijf. Op alle perceelen kan hypotheek verstrekt worden. Te bevragen: Beëedigd Makelaar en Taxateur - Tel. 3183 Wilt u verzekerd zijn van een vakkundige behandeling massage - make up - maskers, ontharing - epileeren - manicuren enz. enz. enz. Ged. Schoonheidsspecialiste Geestersingel 46 - Alkmaar VOOR DAKHERSTELLINGEN Dakherstellingen, goten na- j zien, dakramen inzetten: Gebr. Dingerdis Tl MM ER-EN METSELBEDRIJF! KANTOOR GROOT NIEUWLAND 56TEL 4166 WERKPLAATS ROPJESKUIl 64 ALKMAAR

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 6