Robic wint de Tour de France De rep r n JAN FIJN VOOR HET HOF De Duivelse Drieëeriheid" HET ZEEPRINSESJE Sche h» PAG. 4 NIEUW NOORDHOLLANDS DAGBLAD - Maandag 21 juli 1947 Italië eerste in het landenklassement Brambilla, bergbestormer Diot wint de voorlaatste etappe Jansen had pech Hij was een burgemeester in nationaal socialistische geest Blauw Wit's eerste zege Nieuw boek van Dick Ouwendijk Dammen „Li mm M §x mm m m v_. J nr Een fel requ Treedt Leop De 34e Ronde van Frankrijk is in de laatste uren van de laatste etappe beslist: niet lang na de ravitaillering in Rouen slaagde Robic erin te demarreren, na enige tijd geassisteerd door Teis- seire en Fachleitner. Deze voorsprong werd steeds groter, waar door er geen twijfel meer kon bestaan over het uiteindelijk resul taat: Robic, de man die de belangrijkste Pyreneeën-etappe had gewonnen, die zich ook op het vlakke een uitstekend rouleur had getoond en zelfs in de tijdrit een schitterende prestatie had ver richt, die voorts in enkele etappes had gezegevierd, werd de winnaar van deze eerste na-oorlogse Tour de France. Italië werd eerste in het landenklassement en Brambilla won het bergklas- sement Beslissing in de laatste etappe Diot van het regionale team lie de France stond gisteren in het algemeen klassement vlak boven de hekkesluiter Tar- ehini, die naar men weet een dag of wat geleden een etapne ge wonnen heeft. Diot heeft niet bij de Zwitsers willen achter blijven en het traject St. Brieuc Caen op zijn naam gebracht. In de uiterst fraaie tijd van 6 uur 23 min. 27 sec. over de 233 km. en na een rit, die vooral spannend was door toedoen van de mindere goden. De grote heren Brambella, Ron- coni Robic, Vietto, Fachleitner en Carellini hadden alleen oog voor elkaar; wanneer de een niets deed, deden de anderen ook niets met het gevolg, dat het peleton met ruim 15 minuten achterstand op de kopgroep in het sliknatte velodroom te Caen- arriveerde, Tijdens de -gehele rit was het tempo zeer hoog, wat wel bleek' uit het feit dat men ongeveer een uur vroeger te Caen arriveerde dan het tijdschema aangaf. Dui zenden wielerenthousiasten uit Caen en omgeving kwamen pas opdagen toen de laa'sj aangeko men renner het velodroom allang weer verlaten had. Intussen begon het te stortrege nen en de hele middag door bleef het plensen, wat de strijdlust ech ter eerder scheen aan te wakke ren dan uit te doven. Met een vaart van om en nabij 40 km. in het uur stoven de doornatte ren ners over de gladde macadamwe- gen. Als het bergop ging zakte het tempo uiteraard, maar bij de afdalingen werd het 5060 km. Tussen een en half twee, in de buurt van St, Sever Calvados, 162 km. van de start, waren de ren ners in drie groepen plus nog en kele geïsoleerden verdeeld.. Aan de kop mat enkele minuten voor sprong gingen Impanies, Klabins- ky en Joly, daarna kwam een groepje van 9 man, onder wie Lu cas, Rousseau en tot onze vcldbe- ning ook de kleine gebruinde Jan sen, die een tweede kans om uit te lopen niet had laten passeren en met de anderen was meege gaan. was in goede conditje. de regen had hem echter geen goed gedaan, want zijn spieren waren koud, maar hij zette goed door en hij nam vaak de kop van dit tweede groepje. Misschien 15 of 20 km. daar achter reed op zijn dooie gemak de Breton Pontet die in het begin van de koers erg zijn best ge daan had maar een zware inzin king kreeg en opgaf. In grcte lij nen bleef deze volgorde gehand haafd tot aan Caen toe. Negen renners bereikten ongeveer gelijk tijdig de ingang van de wieler baan. Klabinsky reed' voorop, maar hij werd bij het oprijden van de piste door een onvoorzichtige toe schouwster gehinderd- en moest af remmen .waardoor de zege aan zijn neus voorbij ging. Hij werd daar door zesde achter Diot, Mollerio, Muller, Impanis en Cottier. Joley werd 8ste en Jansen die tegelijk mèt Goldschmidt, Latorre en Leve- que binnenkwam werd 12de op vijf minuten achter de kopgroev. Het hoofdpeleton van 29 renners waaronder alle favorieten, kwAn pas 15 minuten na de winnaar Diot aan. De 20ste en op een na laatste etappe van de Tour de France, Saint BrieuxCaen (233 km.), is gewon nen door Diot (ile de' france) in de tijd van 6 uur 23 min 37 sec. 2. Mollin (België), 3. Muller (ile de France), 4. Impanis (België), 5. Cottur (Italië), 8. Klabinsky (Ned.- buitenland); 8. Joly (idem), 12. Jan sen 6 uur 28 min. 50 sec., 20. ex aequo o.m. Camellini 6 uur 38 min. 59 sec. Algemeen klassement: 1'. Brambilla 140 uur 44 min. 38 sec., 2. Ronconi 140 uur 45 min. 31 sec., 3. Robis 140 uur 47 min. 36 sec., 4. Vietto 140 uur 49 min. 44 sec., 7. Camellini 140 uur 58 min. 39 sec., 32. Janssen 144 uur 20 min. 17 sec., 34. Klabinsky 144 uur 42 min. 42 sec., 47. Joly 145 uur 28 min. 24 sec. Landenklassement: 1. Italië 423 uur 10 min. 43 sec., 2. Fr.ankrijk 424 uur 1 min. 11 sec., 3. Frankrijk-west 424 uur 57 min. 36 sec., 4. België 427 uur 39 min. 51 sec., 5. Zwitserland-Luxemburg 428 uur 37 min. 55 sec., 7. Nederland buitenlanders 430 uur 1 min. 38 sec. De laatste etappe Niemand had er bij de ontsnap ping van Robic enig idee van dat deze vier en dertigste Tour de Fran ce de eerstvolgende 60 km. beslist zou worden en toch gebeurde dit.' Hoe het zij, niet ver voorbij Mag- ny op 197 km. van de start passeer de eerst Gauthier, Oreel, Diedèrich, Muller, Schotten en Kircher, 7 min. later stormden Robic, Fachleitner en Teisseure voorbij, van wie de laatstgenoemde als gezegd zich Ijad laten afzakken hetzij om Robic, het zij om Fachleitner te helpen. En nog weer 7 min. later arriveerde de hoofdgroep met Brambilla, die de gele trui en de eindzege toen al verspeeld had, Ronconi, Camillini, dit betekende dus dat Robic over 'n afstand van 60 km. niet minder dan 7 min. op de hoofdgroep had ge wonnen. Een inderdaad verbazing wekkende prestatie. De zaak was toen al bekeken, Aan de kop vielen eerst Muller, Kirchen en Oreel te rug en daarna Diederich, zodat Schotte en Gauthier samen aan het hoofd gingen. Op de lange helling tussen Germain en Versailles wist de zwoegende Belg zijn concurrent volkomen'los te rijden. Doch daarna kwam Gauthier weer wat bij zodawSchotte tenslotte toch nog alle zeilen moest bijzetten om met een minuut voorsprong als 1ste in het Pare des Princes te arrive ren. Daarna ijlden Têissu, Fachleit ner en Robic in topvaart voort over de door 10 en 100 duizenden toe schouwers omzoomde wegen. Ze haalden Muller in, die bij Pontoises, toen hij aan het hoofd van de kop groep reed bandenpech had gekregen en met z'n vieren ging het verder naar Parijs, door een heksenketel van juichende mensen, voorafgegaan door de voortreffelijke motorpolitie van süreté general, die de weg vrij maakten en gevolgd door een colon ne motorrijders en volgaut's, die vlak achter de renners aandaverden. 7 Onze landgenoot Janssen, de enige van het zestal die de tour heeft uitgereden had in de laatste etappe weer pech. Eerst kreeg hü 'n lekke acht- terband, toen hij nog met een klein groepje weg was van 't peloton, waardoor zijn voor sprong in een achterstand werd omgezet en later moest hü weer opstappen om zün achterwiel te stellen, dat los zat. Daardoor kwam hij niet met het peloton te Parijs aan. Niettemin wist hü zün plaats in de algemene rangschikking te houden. Over de prestaties in deze Tour de France was onze na tionale kampioen niet onte vreden. Behalve het feit, dat hij veel ervaring heeft opge daan, waarvan hü volgende jaren ongetwüfeld zal profi teren, is gebleken, dat hü in de bergen uitstekend mee kon komen, doch dat hü vaak het straffe tempo op het vlakke niet kon volgen. Ik weet nu, aldus Janssen, toen wij hem aan het eindpunt naar zün eindoordeel vroegen, dat de Tour de France werkelük een wegwedstrijd is, wel een groot verschil met die vele kleine wedstrüdjes, die wü in eigen land gewend zijn te rijden. Nog Zondagavond vertrok Janssen naar Brussel, want de volgende dag moet hü in Ostende rijden en talrijke an dere wedstrüden volgen daar na nog. vJ minuten na veertien, maar 13 minu ten voor de hoofdgroep met Bram billa, Ronconie, Vietto en Carellini. deed dit viertal zijn intrede op de wielerbaan, waar een orkaan van geestdrift losbarstte, toen Robic in zijn doorgezweten witte trui m. rood afgezet op de piste verscheen' en zijn ererondje reed. a De zege was ten slotte ten deel gevallen aan de ren ner, die haar het vurigste begeerd en er met de meeste wilskracht voor "gereden had en die alles samenge nomen, ook als de beste van alle deelnemers moest worden be schouwd. zo kreeg de Tour de Fran ce een afsluiting, waarmede in spor tief opzicht allen, die verrichtingen van nabij hebben gevolgd zich ten- volle kunnen verenigen. De uitslagen van de laatste etappe v. d. Tour de France, CaenParijs 269 luiden: 1. Schotte 7 uur 16 min. 13 sec.; 2. Gauthier (Zuid-OosF) zelfde tijd; 3. Diederich (Luxemburg) .zelfde tijd: 4. Oreet (België) zelfde tijd: 5. Kirchen '(Luxemburg) zelfde tijd; 11. Klabinsky 7 uur 35 19 sec.; 13. Joly zelfde tijd; 26. Camellini 7 uur 36 min. 54 sec. 40. Janssen 7 uur 48 min. 19 sec. Het algemeen klassement luidt: 1. Robic .148 uur 11 min. 25 sec.; 2. Fachleitner, 148-15-23; 3. Brambilla 148(21-32: 4. Ronconie 148-22-25: 5. Vietto 148-26-47: 32. Janssen 152-8- 36 sec.: 34 Klabinsky 152-18-1; 47. Joly 153-3-43. Landenklassement: 1. Italië 446 u. 1 min. 25 sec.: 2. Frankrijk 446-25- 52; 3. Frankrijk West. 447-35 13; 4. België 450-3-42; 5. Frankrijk Zuid- Oost 451-12-9: 6. Zwitserland Luxemburg 451-23-47: 7. Nederland met buitenlanders 453-2-10; 8. Cen traal Zuidwest Frankrijk 453-32-17; 9. Ile de France, -455-43-18; 10. Frankrijk Noord Oost. 458-39-31. Eis 12 jaar De Fransman Jean Robic, die winnaar werd van de Tour de France 1947, na het beëindigen van de monsterrit. der presidium van mr. Ruijs, waarin circa 25 getuigen, de helft a charge en de andere helft a déchar ge, gehoord werden, hoorde de vroe gere burgemeester van Hilversum. Jan Fijn, die ook burgemeester van de Egmonden en wnd. burgemeester van Bergen was geweest tijdens de bezetting, een gevangenisstraf van 12 jaar tegen zich eisen. Deltproc.-fiscaal, mr. v. d. Veen, wiens requisitoir veel weg had van een spelletje van kat-en-muis, kon niets goeds in verdachte ontdekken. Alle in de uitvoerige dagvaarding ten laste gelegde feiten achtte hij bewezen; verd. had zijn burgemees terschap in nationaal-socialistische geest uitgevoerd en zette zich, zoals hij in een installatierede verklaarde, met zijn gehele persoon in voor zijn ideaal; daarom mag hij zich over zijn stpaf niet beklagen. Wat de feiten betreft, werd hem allereerst ten laste gelegd het hei melijk achterhouden van een regis ter met namen van dienstplichtigen en het uitleveren hiervan aan de Ortscommandant te Alkmaar. Verd. ontkende dit feit pertinent. In overleg met Burgemeester Van Reenen had hij het register op de raadhuiszolder opgeborgen; in '43 was het, aldus verd., op de secretarie ingepakt en door de politieman Ja- pin, in opdracht van Taapken, de toenmalige gemeentesecretaris, naar Alkmaar gebracht. De verschillende ambtenaren kon den op dit punt geen positieve ver klaringen geven; allemaal hadden zè wel het een en ander gehoord, doch zeker weten deden ze niets. Het volgend punt gold zijn ver schillende benoemingen tot burge meester en de bij zijn installaties gehouden redevoeringen, waarvan uittreksels uit krantenverslagen in de dagvaarding werden geciteerd, waaruit bleek, dat hij warm voor stander was van de nieuwe orde. Verd. gaf toe benoemd te zijn door Seys Inquart, doch beëedigd door Frederiése. Het burgemeesterschap van Ber gen had hij niet geambieerd en dat van Hilversum werd hem door Com missaris Backer opgedrongen. Dat hij de verschillende uitlatingen in de installatierede gedaan had, weer sprak hü niet. Dat hij aan het G.A.B. te Alkmaar een lijst met namen van inwoners van Egmond aan Zee had gestuurd, gaf hij toe, eraan toevoegend, dat het personen betrof, die leeglopers waren en dat de bedoeling was het tegengaan van de criminaliteit; ook in andere gemeenten werd deze ge dragslijn gevolgd. Ook gaf hij toe aan de Beauftragte een schrijven gezonden te hebben enkele joodse gezinnen uit Bergen naar elders over te brengen; dit had hij gedaan in het belang van de betrokken Joden, omdat de Orts commandant in Bergen er een kijkje op had; zij zijn toen met gezin en huisraad ongedeerd vertrokken naar elders. Vervolgens kwam het ontslag aan de ambtenaren Ros, Van" Zeijl en Schotten ter sprake, die* hü aan de Arbeidsbeurs had opgegeven voor tewerkstelling naar Duitsland. Verd. zei, dat ieder, die zonder werk was, aan het G.A.B. gemeld moest wor de#. Tegen Ros, die na zün ontslag met het Ambtenarengerecht ge schermd had, if.ad verd. dreigend ge- zegd: doe dat niet, anders kon je wel eens meer last krijgen. Dat verd. op een brief aan het G.A.B. geschreven had, dat Schotten ■uitgezonden moest worden, hadden de verschillende getuigen allemaal „gehoord"; geen enkele had het ge zien. Schotten verklaarde, dat hij destijds op advies van verd. tot vo lontair op het Secretarie werd be noemd. De ex-burgemeester Sweerts ver klaarde, dat hij Fijn ejj de Duitsers per auto begeleid had, toen zij naar Ros gingen, die niet thuis was, doch kort daarop gearresteerd werd. Fü'n ging echter, bij de woning van Ros gekomen, verder. Verd. ontkende, Van Zeijl ontslagen te hebben, om dat hü de Winterhulp-avonden niet wilde bezoeken. In Hilversum had verd. volgens de ten Iastelegging op grote schaal ar beiders voor weermachtswerkzaam heden aangewezen en weigerachti- gen doorgegeven aan de Duitse in stanties. Verd. verweerde zich hier door te zeggen, dat in Hilversum dit vorde ren enz. door een aparte afdeling geschiedde namens de burgemeester die er voor verantwoordelijk was; hij voerde hier een opdracht uit van zün chef, Commissaris Backer. De president wees hem er op, dat hij dergelijke opdrachten niet had mo gen uitvoeren. Tenslotte werd hem huiszoeking en inbeslagname van winkelgoederen en mbpedel van zekere 'Strating te Hilversum ten laste gelegd; hij zou ook enkele goederen ten eigen bate hebben aangewend. Verd. verklaarde dat hij hier niet de man was, die vorderde en huiszoeking deed, doch de SD. Op verzoek van get. Hoogen- woud, die voor de familie Strating optrad, heeft hij bemiddeld, om aan die familie een en ander terug te geven, hetgeen door Hoogenwoud werd bevestigd, 'n Gedeelte van de inbeslaggenomen goederen beland den op het Raadhuis, vanwaar en kele artikelen op voor hem onver klaarbare wijze met enige kisten hem toebehorende goederen in zijn woning terecht kwamen. Verd. ont kende pertinent zich goederen toe geëigend te hebben. Zün verdediger achtte dan ook dit punt, evenmin als het eerste bewezen. De President citeerde uit het dos sier nog tal van gegevens, die blük gaven van verd'-'s' nat -soc. gezind heid, doch die niet in de dagvaar ding waren opgenomen. Als getuigen a décharge versche nen ambtenaren, wethouders en in woners uit Bergen en de Egmonden, die allen unaniem verklaarden, dat Fijn tijdens zijn bewind de bevolking noch de ambtenaren last veroor zaakte; sommigen prqzen zelfs zjjn beleid en zijn menselijke houding. Verd. herinnerde er aan, dat hij bij de Duitse inval, evenals de burge meester, ontvanger en wethouder Miltenburg f 20.000 yan de gemeen tegelden in bewaring kreeg. Hü werd in de Meidagen van '40 niet gearresteerd, had zich 'bijzonder verdienstelijk gemaakt bij de eva cuatie uit Amersfoort en later bij de reorganisatie van de Distributie- dienst, waarna Hij namens het CDK supervisor hiervan werd. Ook de letterkundige A. Roland Holst getuigde a décharge; hü was steeds bevriend met verd., doch onderbrak die vriendschap in het begin van de oorlog, ofschoon hij hem onvoorwaardelijk betrouwbaar achtte. Get. geloofde niet, dat per soonlijke ambities bij verd. over wicht hadden en geloofde, dat hij, omdat hij vroeger steeds gekleineerd en ten achte» gesteld werd, zich tot de N.S.B. wendde. In gelijke geest getuigde mr. I?r Vis, die verklaarde, dat Fijn de ver trouwde man van zijn kunstenaars vrienden bleef, ondanks zijn poli tieke opvattingen; zijn omstandig heden maken veel verklaarbaar; ook get. stelde volkomen vertrouwen in hem. Verd. herinnerde er nog aan, dat mr. Plomp, die door Boltjens in op dracht van de Ortscommandant ge arresteerd was, door zün toedoen weer vrij kwam. Na het requisitoir van de Proc.- fiscaal, die zoals gezegd tot een eis van 12 jaar kwam, met levenslange ontzetting uit de "rechten, hield mr. Smal zün uitvoerig pleidooi, waarin hü het uitleveren der dienstplicht- registers en de inbeslagname^bij Strating te Hilversum niet bewezen achtte. Pleiter stond zeer sceptisch tegen over het proces-verbaal van de PRA- rechercheur, dat hij zeer eenzijdig noemde. Hetgeen hem t.a.v. zijn be leid «in Hilversum ten laste wordt gelegd, was daar meer het werk van een bureau dan van de burgemees ter. PI. citeert een verklaring van Dr. Pekelharing, gem,-secretaris van Hilversum, volgens welke verd. het de ambtenaren niet lastig maakte. Gezien zijn mentaliteit gelooft pl. ook niet, dat verd. zich goederen van4 Strating heeft toegeëigend. Hij her innert eraan, dat verd. reeds drie maanden in het H.v.B. doorbracht, onder de beroerdste omstandigheden verhoord is iets waar meer poli tieke delinquenten over klagen en door zijn ontslag brodelos en zonder pensioen gekomen is. De eis van 12 jaar acht pl. daarom te zwaar, zodat hij aandringt op clementie. Uitspraak 26 dezer. WEER BOYCOT IN AUSTRALIë De algemene secretaris van de vakvereniging van havenarbeiders in Australië heeft verklaard, dat de Australische havenarbeiders onder geen omstandigheden schepen zullen laden, welke bestemd zijn voor on- dersteurting van de Nederlandse mi litaire plannen in Indonesië. Indien de Nederlanders „oorlog voeren" tegen de Indonesiërs, zal de vakver eniging in overweging nemen bm opnieuw alle Nederlandse schepen te boycotten. k m PARCOURS km. PARCOURS k.m. PARCOURS k.m PARCOURS H GENEESKUNDIGE HULPPOST AFSTAND VAN 15 k.m. De kampioenswedstrijden ten einde In het eerste half uur werd de Amsterdamse verdediging op zware proef gesteld. Het hechte verde- digingsblok Wilders, Altink en Rous liet zich echter door het korte spel van de BVV-aanval niet uit positie spelen. De Amsterdammers demon streerden meer variatie, afwisselend kort en langs de anders zo hechte BVV-verdediging werd door het veelvuldig switchen van hun tegen standers dikwüls van de wijs ge bracht. Na 25 min. maakte West- phal een prachtige dribble en liet ten slotte met een schijnbeweging de bal voor Wildschut lopen, die zonder aarzelen inschoot 01. On middellijk na de hervatting wist van Beurden geen gebruik te ma ken van een fout van Van Lingen, toen deze de bal liet vallen. De BVV-er schpot jammerlijk naast. Na vier minuten volgde een snelle tegenaanval, Bergman zet.te scherp voor, waarna Wildschut onhoudbaar kon inschieten (02). BW liet zich echter niet overspelen en o.a. kon Van Lingen, de Blauw Wit-doelman slechts te koste van een corner red den toen Remmers uit een goede voorzet van Ven Beek inkopte. Bl - Wit kreeg er hoe langer hoe meer zin in, de verdediging sloot nu als een muur, waarop de BVV-aanval tevergeefs beuken. Intussen bleven de Blauw-Wit aanvallen gevaarlijk. Bij een van deze aanvallen werkte Saris een schot van Wimmers uit een voorzet van Bergman onvol doende weg, zodat van Wqngaarden de bal in het doel kon lopen (03). De eindstand is: Ajax 10 8 1 1 17 32-16 Heerenveen 10 6 2 2 14 35-22 N.E.C. 10 3 3 4 9 21-32 B.V.V. 10 3 1 6 T 14-20 M.V.V. 10 1 S 4 7 19-24 Blauw-Wit 10 1 4 5 6 17-24 Sinds het grote verval in het H. Geloof, dat als een* bittere stroom over de wereld ging vloeien, is het aantal boeken en geschriften, dar steeds decadenter en immoreel de waarheden afbrak, soms open en onbedekt, heel dikwüls gegoten in het schone kleed der literatuur, steeds groter geworden. Goddank zijn zich idealisten bewust gewor den van hun taak, hun plicht en verantwoording, zeker ten opzichte van de lezende medemens. Geen wonder, want het uiterste kwade roept het uiterste goede te voorschün en gelukkig de mens, die dit roekeloze uiterste goed weet te ontdekken en gebruiken. i Er zijn vele voorbeelden te noe men van schrijvers, die hun plicht en verantwoordelijkheid ten volle begrepen. Het schone Frankrijk heeft nu zün Daniël Rops, de auteur, die als een apostel zün boeken schenkt aan de mens van goede wil. „Dood, waar is uw overwinning", was een epos van het kwaad, dat ontembaar naar de toppen van vol- maakheid leidde. „Het vlammende zwaard", nog boeiender en indrukwekkender, ofti- dat Rops het kwaad in het sociale leven vol realiteit afschilderde, moest komen aan de rand van de hel en tenslotte aan de geopende hemelpoort. Zijn „Vie de Jesus" zet nog steeds de groter taak voort, want als een der sterke leden van de strijdende kerk wil deze Franse auteur bewust midden in het uiter ste goede staan. „Het vlammende zwaard" werd vertaald door Dick Ouwendijk. Ook dat kon bijna niet anders, want toen „Het geschonden gelaat" van deze Nederlandse auteur verscheen, had hij zich geschaard aan de kant van hen, die hun plicht en verantwoor ding begrepen. Ik blijf dit zeggen, ondanks de mening van velen, die „Het geschonden gelaat" beschouw den als pen openlijke aanval op het christelük gezin. Integendeel! Er is büna geen mo dern boek aan te wüzen, dat meer de hunker uitschreeuwt naar het daadweitkt** k goede gezinsleven, dan dit zeldzaam somber, maar te vens zeldzaam aangrijpende „Ge schonden gelaat". We zün nu enige jaren verder, de wereld is nog meer verdeeld in de twee oneindige uitersten en nog meer gaat de verantwoording van iedere gelovige idealist wegen. Ook in het gewone leven, in het werk, de ontspanning en vooral, ja boven al, in het gezinsleven. Rogier van Aerde, deze andere katholieke schrijver van groot for maat, schreef zün bijbelse hymne „Kaïn" en nu kortgeleden zijn heer lijke en diepe „De stem in de woes tijn", he^ heldenlied van Johannes de Doper. Nederland wachtte op „De duivelse drie-eenheid" van Dick Ouwendük, dat reeds lang was aangekondigd. Het is nu verschenen en de ver wachting, die hoog gespannen was, is niet teleurgesteld, want dit boek is nog dieper en indrukwekkender. Ik zou willen beweren, dat hei ge geven nog veel intenser in het ge meenschapsleven grijpt dan Rop's „Het vlammende zwaard", maar dan zou de Fransman in zün prachtige taal afbreuk worden gedaan. Want dat. is bij het toch al zware theolo gische werk „De duivelse drie-een heid" een gebrek, dat ook de taal meermalen zelfs te zwaar wordt, zodat het begrijpen inspanning kost. Maar het boek op zich is zo aan grijpend, soms zo verschrikkelijk in het schilderen van de kwade ge volgen, dat men willens of on wetend plotseling het waarom "Ziet van het vele kwaad in 'de we reld. Want ook door dit boek loopt die nooit te ontkomen lün naar hef oneindig goede en Goddank komt de hqofdpersoon tot de ontdekking, dat hij na eindeloze experimenten met eigen ziel en die van anderen aan het uiterste-goede is gearri veerd. Al is dit dan nog aan de grens ervan. Dick Ouwendijk heeft zich met „De duivelse drie-eenheid" ge plaatst aan de zijde van hen, die hard en roekeloos de weg wüzen naar het enige, waarvoor de mens geschapen is. En daarmede zal hü een sterk lid blüven van de strü- dende kerk in'de literatuur. T. v. d. H. 1) N.a.v. „De duivelse drie-een heid", door Dick Ouwendük. Paul Brand's Uitgeverü, Bussum. Zaterdag 19 Juli 1947 Correspondentie en oplossingen onder motto „Damrubfiek" in te zenden aan het Bur. van dit blad. Oplossingen van de problemen no. 102 en 103 in te zenden tot uiterlijk 29 Juli a.s. Probleem no. 102, van M. Hen driks te Arnhem. ZWALUWEN—HOSV 3—1 Een wedstrqd met een „bad-end" Toen het vorig seizoen KFC na 'n grote voorsprong op haar medepre- tendneten uiteindelük tqch nog met AFC gelijk eindigde, verloor ze de beslissingswedstrijd in het Olym pisch Stadion. Direct nadat het eindsignaal klonk feliciteerden de K F.C.-spelers de overgelukkige AFC-spelers met hun overwinning en het behaalde kampioenschap. Aanstonds herinnerden we ons dit sportief gebaar* toen na afloop van bovengenoemde wedstrijd 'n HOSV- speler een Zwaluwenman een tik, gaf en dit het sein werd tot een lang niet malse knokpartij waaraan een groot deel van het publiek, dat al direct het terrein op .stormde, 'n hartig (of handig) woordje ging meespreken. De enige agent die mogelijk toe vallig. vanwege zijn ronde aanwezig was, vyerd bijkans onder de voet gelopen. Met assistentie o.m. yan de oud-majoor Korver en enkele in de omgeving wonende, doch buiten de dienst zijnde agenten, slaagde men er tenslotte in het „geval" te beteu gelen en werd het terrein ontruimd. Totdat ook de spelers waren ver trokken bleef het rumoejjg en was dg schuldkwestie „het gesprek van de dag". Natuurlük had de man met de fluit het hard te verduren. Dat is meest altijd zo. Het enige dat men deze arbiter zou kunnen verwijten is dat hij te veel door de vingers zag en het spel dat vooral van HOSV-zijde rijkelijk stevig was niet „dood" gefloten he,eft Al het andere, de knokpartij ïncjuis, hebben de HOSV-ers op hun debet. Inmiddels is het ons bekend dat in HOSV-kringen het aanstellen van scheidsrechter Dol zeer sterk is be- critiseerd omdat.het een Hoorn- se arbiter is en Zwaluwen, is een Hoornse club. Hier ligt 'o.i. dè oorzaak van de onverkwikkelijke historie. De wedstrijd begon vrij kalm met HOSV het meest aanvallend, daarna werkt Zwaluwen zich los en krijgt de beste kansen. De rust komst met gelijke stand 00. Na de rust wordt, het spel steviger vooral van de HOSV-zijde. De Z.- spelers worden enige malen gewoon van de bal gelopen. Een Vrij lichte overtreding in het strafschopgebied bracht een penalty voor Z. die prompt door Meilof werd benut 10. De spanning verminderde hierdoor niet ook niet toen een van de H.- spelers wegens optreden tegen de scheidsrechter van het veld gestuurd werd. Dan scoort Broertjes, na goed spel van Meilof nummer twee en even later is het door Hommersen 30. Inmiddels werden dreigende hou dingen door goed willenden be dwongen. HOSV scoort dan tegen (3-1). Verder kwam men niet en met deze stand kwam het ejnde. Hoe de atmosfeer die zwaar boven het veld hing zich ontlaadde heb ben we hierboven reeds gemeld. Nader bericht men ons dat de Zwaluwen-speler Arie Groen, die tüdens de eerste soeelhelft. na een botsing met een HOSV-er het veld moest worden afgedragen, zijn been op twee plaatsen gebroken heeft. W//A V. 'fa nn 1AO. üjOTBJi IJOEO JBT Stand: Zwart 12 schüven op 6 tot 9, 14, 16, 17, 22„ 25, 27, 28 en 32. Wit 13 schijven op 20, 24, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 47 en 50. Wit speelt en wint. Rectificatie. Bij probleem no. 101 van S. v. Haerwaarden was de cü- ferstand juist. Met behulp hiervan en ook al door de aanduiding van het aantal schüven, zal het voor de lezers wel met zo bezwaar lijk zijn geweest, om vast te stel len, dat de witte schijf op 30 een zwarte moest zün. Bü de problemen Probleem no. 102. Dit probleem, waarin een keurig staaltje van pro blematiek voorkomt, zou als titel kunnen dragen „Schijn bedriegt". De'sleutelontknoping is dan dok an ders. dan men vanaf de stand-op stelling allicht verwacht zou heb ben. Probleem no. 103. In deze com positie komt met de sleutelontkno- ping een winstsysteem voor, die ongetwijfeld voor veel oplossers, als een nog geheel onbekende winstmethode zal worden aangete kend. Om na te spelen Een eindspel van Manoury (1765). Zwart 1 schijf op 33. Wit 3 schü ven op 9, 35 en 40. Oplossing: Wit: Zwart: 9—3! 33—38 3—20 38-7-43 35—30! 43—38 (A) 40—34 48—? 20—42 48 30—25 4830 l 25 34! Gewonnen. Hier werd gewonnen volgens het kolfstok- of koevoetsysteem. Variant (A) Op 4349 volgt 20—24 49 35 24—2 3524 230! Gewonnen. En thans bij de (A) variant met het „winkelhaak" systeem. Dit is een van de oudste eindspelstukjes uit de eindspelliteratuur. Met en kele goed gekozen zetten lijkt het voor geroutineerde spelers een „simple toujours" geschiedenis, maar voor min en meer gevorder den blijft' het intussen een vernuf tig stukje van eindspelkunst. Ver der. behoort het lang niet tot de zeldzaamheden, dat zelfs „Azen of favorietspelers" in dergelijke eind spelstukjes dit of 'n ander systeem iets te laat opmerken en daardoor de winst laten slippen. Probleem no. 103, van J. Wage naar te Hoorn. ÜP e p" m s w m fH m WA vZSy ja mi m m m V/MX imm. Mm S c IJ SS SP 11 w- m Si Stand: (compongerdatum 10 Juli 1947). Zwart 8 schüven op 5, 8, 11, 13, 19, 24, 30, 41 en 1 dam op 16. Wit 10 schijven op .15, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 33, 35 en 40. Wit speelt en wint. 100 millioen dollar voor Italië? De Amerikaanse Export-Import Bank te Washington heeft Italië doen weten, dat zü de verzoeken om credieten voor de Italiaanse buitenlandse handel in beraad wil nemen. In een brief aan de Ita liaanse ambassadeur te Washing ton schrijft William Macchesney, president van de bank, dat in Ja nuari 100 millioen dollar bestemd werd voor een eventuele lening aan Italië en dat functionarissen van de Export-Import Bank eni ge dagen geleden de bestudering van de""financiele en industriële positie van Italia hadden voltooid. Hevige ontploffing te Bordeaux Door een ontploffing van 80.000 liter vluchtige olie is Vrijdag ochtend in de Frans-kolpniale olie-slagerq te Bordeaux brand uitgebroken. 40 personen werden gewond, van wie 19 zeer ernstig. 16. Eigenlijk had Vrede een kleur moeten krijgen; daar was het nu geen tü'd voor. Vlug .legde ZÜ haar hand op de mond van de matroos, die van verlegenheid een kleur krpeg. „Sssstttt", deed de prinses, ;,laat niet merken dat je ons gezien hebt; hier is je tabaksdoos en ga nu vlug terug. Wü zullen je helpen." Hoofdschuddend wandelde de zeeman naar de duikboot terug. Ongelovig keek hij nog eens qm pn krabde zich achter het oor. De inktvissen lieten hem echter geen gelegen heid om oyer het wonder na te denken. Eén van hen wees met zün vangarm naar een grote stapel mosselen en gaf de matroos te kennen, dat hü ze moest pellen. Vervolgens maakte de inktvis een luik in he't wrak open en verdween naar binnen. De andere inktvissen hingen zo'n beetje te dobbfe- ren en keken af en toe eens of dé zeeman wel doorwerkte. Achter de koraalstruik had de paling zün kop weer voorzichtig boven het zand uitgestoken, de kabeljauw was weer zichtbaar geworden en Iso- door trok alleen nog wat zenuwachtig met zün linkerachterpoot (dat deed hij altijd als hij opge wonden was). De kreeft sprak er schandp van, dat zo'n' gewone matroos de prinses een aardig meisje vond. Vrede lachte maar een beetje; ze had het wel grappig gevonden. i van dr. Beel republiek nimme Het werd op 14 dat alle daden den gelaten. Neu aan de verplichtii 14 October 1946 iisch in kennis ge van de instructie vijandelijkheid haar kant heeft l^gd en is vervo Zij heeft nimmer met dit bestand. Van de ondertek bestand af tot var van republikeins overschrijdingen dei nen, schermutseling! door regelmatige troepenonderdelen, van Nederlandse pa stichtingen in de ka datie, mishandeling doodslag, optreden ters en artillerie, a; gen, storing van tel wegverbindingen, wegen en bruggen van de dag geweest Linggadjati zou ei eerlijke samenwer Niettemin is het aan sinds de onderteken gadjati de duizend f Bij ons bezoek hebben mijn ambtge zeese Gebiedsdelen toestand in ogensch wij zijn diep onder komen van het welh selijk geduld, dat landse soldaten wc. Zeker: ook onzi schendingen van het gevonden. De repub enkele tientallen mi deze gevallen zijn over elk hunner is gemaakt en toegezon publiek. Nimmer hee ons enig rapport aangaande door schendingen. Herhaaldelijk hebb republiek geëist, dat zou maken aan dez teestand. In de docu seld na 27 Mei, wai juist sprak, is telke eis gesteld opdracht staking van de v De republiek heeft mogelijk genegeerd gewezen, omdat zij gestelde voorwaarde In werkelijkheid he van de eerste dag a nageleefd en." bovendi om wederzüds de tri trekken en te vermin door een deugdelijke satie zou worden ve Landgenoten, ik te zeggen, dat het de laatste maanden kelijk is gevallen h digheid jegens dit ren. Men zal van 1 nen getuigen, dat niet tot het uitersti tracht. Zij heeft dit eerst omdat zij de koesterde en nog zeer velen zowel bil ten het republikein donesië in het algen en Sumatra in het len opbouwen in menwerking met Ne Woenslag zal onde: minister Spaak een s den gemaakt met de die ertoe moeten die lossing te vinden voo kwestie. Naar het Belgische Main" thans reeds mi zou koning Leopold hebben verklaard af voorwaarden en de met betrekking tot zouden evenwel nog j gesteld. 31 Augus Hongaarse „verl In een toespraak munstische vergaderin Hongaarse minister E klaard, dat de nieuwe in Hongarije op 31 A len worden gehouden Gero zeide, dat nic zingen nodig zijn, da ren twee jaar gelede stemd hadden door af; naar het parlement tc het volk bedrogen, dé lijkheid van het land hebben aangeboden en het buitenland zijn ge Gisteren is de eers 'we kieswetten gepubl gens welke opnieuw garen van het stemri uitgesloten en het aa vaardigden met 40 is Maniu in de gei De 74-jarige leider tionale oppositiepartij meense boeren, is gea gevangengezet. De Roemeense Kam gevaardigden heeft Z Maniu en vijf andere den dér Roemeense van hun parlementair baarheid ontheven Reeds eerder werd vi Maniu in een sanatoria een behandeling moes door de politie werd b GRATIE VERL H.M. de Koningin 1 verleend aan B. J. v tot do doodstraf verc sententie van het Bij rechtshof te Amsterdar straf is veranderd in gevangenisstraf.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1947 | | pagina 4