Rijper Courant fyods molens malen lantyzacvm, maac No. 1 587 Zaterdag 1 2 Mei 1 945 35e jrg de Rijp, Graft, Noordeinde, O.- en West-Graftdijk, Zd. en Nd.Schermer, Beemster en Omstreken Bevrljdlnffsnuznmev Abonnementsprijs 50 ets p. 3 mndn bij vooruitb. franco p. p. f 2.40 p. jaar plus incassokosten Losse nummers 5 cent Drukkerij G. J. Hoogcarspel De Rijp Telef. 1 Advertentieprijs 10 ets. per galjard regel Inzend, tot Donderd.avond' Verschijnt wekelijks Niemand van hen, die meenden „op het goede paard gewed" te hebben, zullen vermoed hebben, dat ondanks de groote kracht van het Duitschland van Hitier c.s. thans gebroken door de grootere kracht van de legers van de verbonden volkeren der Geallieerden het na 5 helsche jaren, weer aan hen de beurt zou zijn, te boeten voor de wanstaltige onHollandsche daden van hun „leiders". Dit geldt wel in erge mate voor hen, die zich na 10 Mei 1940 bij de N.S.B. aansloten. Men mag niet met geestelijke goederen spelen, terwille van wat stoffelijk gewin. Nu niet, en nooit niet. Blij zullen zij zijn, die nu de dans om de galg der NSB kunnen aanschouwen, inplaats van tot de gehangenen te behooren, die tenslotte inzagen wat een gevaar in deze z.g. politieke beweging school. De bijdraaiers zijn geen woord waard, ook nu draaiden ze, en heel spoedig nu(!), weer bij. Deze kameleons zijn en blijven een ernstig gevaar voor elke samenleving. Eerbiedige hulde brengen we dan ook aan hen, die direct bij de op richting en steeds door, de strijd voerden in woord en geschrift en in daad, die ten strijde trokken om deze onNationale, onSocial. Beweging aan de kaak te stellen, die zelf de dood zochten, om maar niet aangeraakt te worden door besmeurde handen; aan hen, die gegrepen werden door de handlangers van die reactionnaire beweging, als gijzelaar, als politieke gevangene, als lid van de illegaal werkende organisatie, als lid van de binnenlandsche verzetsbeweging. Zij waren de kern van onze weerbare geestkracht. Een nieuwe geestkracht stond op, opnieuw werd bloedig toegeslagen. En toch zijn er nog duizenden ONGEBROKEN VAN GEEST. „Wie geloof heeft en het recht aan zijn kant, kan wachten". De vrede is er. In ieder geval is er een einde gekomen aan den oorlog. De vijand is op alle fronten Verslagen. Het kaartenhuis, gebouwd op drijfzand is inééngestort. Weg leuzen, weg rassentheorie, weg bloed-en-bodem gedachte. De begoocheling is verbroken, de groote mannen zijn doodof gevlucht. Zij noemden de vluchtende NSBers van September 1944 „labbekakken"! De illegale strijders in ons land hebben meegeholpen aan de ondergang van. die abnormale waanzin. Veel moeilijk werk werd verricht. Vooral het mislukken van de poging van het in groote massa wegvoeren van de overgebleven jonge mannen was daar een krachtig bewijs van. We staan stil bij onze 3 jonge mannen Hen Beers, Lau Beurder en Willem Woestenburg, die op Dinsdag 6 Februari 1945 als slachtoffer vielen. De dag zal als met een zwarte stift gemerkt blijven in de annalen van de dorpen Noord einde van Graft en de Rijp. Al zijn we ook vaak verdeeld, wanneer het om onze vrije volksaard gaat, dan is er eenheid, want we willen niet gebukt gaan onder een VREEMD juk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1