Rijper Courant De belevenissen van de op 6 Februari 1945 gevangen genomen Rijpers. No. 1591 Zaterdag 9 Juni 1 94535e jrg voor de Rijp, Graft, Noordeinde, O.- en W.-Graftdijk, Zd. en Nd.Schermer, Beemster, Schermerhorn en Omstreken Advertentieprijs: 10 ets. per galjard regel bij abonnement reductie Inzend, tot Donderd.avond Verschijnt wekelijks We deelden in het bevrijdings-nummer mee, dat op ons verzoek, de heer P. Beers ons een verslag wilde geven van hetgeen de 6 personen, die tenslotte als gevangenen naar Alkmaar werden weggevoerd op de noodlottige dag, veroorzaakt door het vluchten van gealieerde vliegers. De Duitschers kwamen hun lusten botvieren onder het bekende geschreeuw van „Krieg ist Krieg". De piloten waren geholpen en daar moest tegenop getreden worden. En dat deden de D. dan ook. Goddank voor ons dorp, konden zulke maatregelen genomen worden, dat ernstiger dingen voorkomen werden. De balans van dien dag was: 3 dooden: Hen Beers, Lau Beumer en Willem Woestenburg, en 6 ontvoerden: K. Alles, A. Beers, P. Beers, J. Droog, C. de Vries Thz. en H. de Vries Thz. I. Waarheen?? De heer Beers geeft antwoord op die vraag: Het was een vreeselijke dag, de razzia-dag in de Rijp op Dinsdag 6 Februari 1945, eerst het noodlottige ongeluk op de Gouw en toen de spanning in de garage bij Mevr. v. Viiet. Wij werden vervoerd naar Alkmaar, eerst naar den ortscommandant en toen naar het Lyceum. Wij troffen daar verschillende lotgenoten. Allemaal met den hoop bezield, nog vrij te komën. Het verhoor dat ons werd afgenomen was hopeloos en van vrij komen geen «spraken, wat er voor ons ook werd gedaan. Wij troosten ons maar aan wat onze voorgangers op de schoorsteen hadden geschreven„Ook dit gaat voorbij". Donderdagmorgen 6 uur op transport naar Amsterdam. Wij werden geb'racht naar een .loods op de Handelskade. Bij aankomst aldaar liet je alle hoop varen. Deze loods was minsten 7500 vierkanten meter groot, kapotte ramen en open deuren en geen drinkwater. Hier en daar zag men in een hoop stroo wat verslagen mannen zitten, veel nog hadden erge honger. Het eten bestond uit suikerbieten-soep en stamppot van suiker- en roode-bieten. Wij. hadden in Alkmaar gelukkig veel proviand gekregen. Je was daar gewoon van de buitenwereld afgesneden. Zaterdagmiddag moesten wij allen in de daar gereed staanden trein. Je werd daar gewoon ingejaagd. Een ieder kon geen zitplaats krijgen. Voor ons vertrek kregen wij ieder een stuk brood en een stuk kaas. Er werd gezegd, dat het voor een dag. waé. Het was donker voor de trein zich in beweging zette. Er waren er velen, die eruit sprongen, er werd erg geschoten. Onze dekens moesten wij gebruiken om de ramen, die kapot waren, dicht te maken. Na veel keer stil staan, kwamen wij Zondagmorgen jn Apeldoorn aan. Wij hadden allen een afschuwelijke dorst, daar een ieder zijn stuk kaas had opgegeten. De trein werd onder de boomen gereden voor huize „Het Loo". De bevolking gaven wel eens schijfjes appels door de open ramen en als de moffen het niet zagen een glas water. De avond brak aan en toen weer rijden. Maandagmorgen stonden wij in Winterswijk op dood spoor zeer afgelegen, maar al spoedig kwam er één van het Roode Kruis. (Wordt vervolgd.) Abonnementsprijs 50 ets p. 3 mndn bij vooruitb. franco p. p. f 2.40 p. jaar plus incassokosten Losse nummers 5 cent Drukkerij G. J. Hoogcarspe! De Rijp Teléf. 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1