W. G. BOELE Senior. E. BRANDSMA. c. J. BOELE ZOON. SALMIAK PASTILLES. GEEN DIENST. N. KOOT, Gemeente Scliageii. Gemeente feint Maarten. Gemeente Wicringer waard. Gemeente Callantsoog'. Gemeente Oude ïiedorp. Gemeente Winkel. Gemeente \Toord schar wou de. Gemeente Oudkarspel. m h ji t n u h i c n t u yv. 1 7 l 270 Kilogr. 90 r f KHAEPELIEI HÖLM's QUINA LAROCHE, en staalhoudende (inina Uaroche, Is de meest krachtige en ver sterkende klM-WIJA ASTHMA CIGARETTEN. Kraepelien en Holm, Doopsgezinde Gemeente Barsingerhorn. ÏOÏDAG, 9 MAART 1890, TE KOOP: 20 voer UOGSLUKKEN, bij P. OVER, 333ste STAATSLOTERIJ. Eerste Trekking- IK Maart 1§90, Jb. MOLENAAR Jbz., Amsterdam, Rotterdam, 's Gravenhage, beiden, Utrecht, Groningen, Kampen HOFLEVERANCIER, Oprichter der vroegere Firma Gedeponeerd ei ingeschreven den 2 November 1888. K A M P K IV. Gevestigd sedert t84ï. Kalverstraat 115, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer R. G. v. d. Wal, Laagzijde, Schagen. bij den Heer K. Koopman, Schagerbrug. en bij den Heer W. Rus, Groenveld. In liet bijzonder wordt de aandacht gevestigd op: SOUCHON-TIIEE a f 1.30 per 5 ons. Vindt gij in leven en mensch alleen ontaarding en scheefheid; Kijk, is 't glas van uw geest, daar ge z' in spiegelt, ook h0|? Vosmaer. Het is goed, dat de wetenschap de werkelijkheid beoefent, het praktische verstand het bereikbare uitvoert; maar laat ook het enthousiasme zijn zonneschijn geven aan den geest, schoon heid en belangrijkheid schenken aan de verschijnselen, aan de toekomst en den vooruitgang doen gelooven. Vosmaer. Js schaamte niet de grond, waarin elke deugd, alle goede manieren, alle goede zeden groeien Carlylk. urn g eiil ij i: stajïd, Ingeschreven van 4 7 Maart 1890. Geboren, Ondertrouwd, Getrouwd en Overleden Gfeene. Ingeschreven van 1 28 Februari 1890. Geboren: 12 Febr. Gerrit, zoon van Cornelis Grootes en van Maartje Schrijver. 24 dito, Pieter, z. v. Pieter Boonacker en van Maartje Droog. Ondertrouwd en Getrouwd Geene. Overledeu10 Febr. Antje Rezelman, oud 75 jr., wed. van Cornelis Dekker. 21 dito, Arie Bruin, oud 5 jaar, z. v. Klaas Bruin en van Dieuwertje Lrak. Ingeschreven van 1 28 Februari 1890. Geboren: Aagje, d. v. Dirk Kuiper en Aaltje Hakof. Guurtjp, 4. v. Dirk Sleutel en Grietje Smit. Arie, z. v. Dirk Breed en Trijntje Mosk. Dirk, z. v. Jacob Kuiper en Klasina Geeltjes Voorn. Jannetje, d. v. Pieter Ploeger en Maartje Beek. Ondertrouwd: Jan Zeegers van Anna Paulowna en Pietertje Raven. Getrouwd: Dirk Smit, j.m en Keeltje Schoen, jd. 5' OverledenPieter Smit, 66 jaar, echtgen. van Neeltje Butter. Baafje Dekkr, 49 jaar, eebtg. van Jacob Speur. Ingeschreven van 1 28 Februari 1890. GeborenJan, z. v. Jacob van Scbeijen en Aagje Bakker. Cornelis, z. v. Jan van der Berg en Maartje Bas. Ondertrouwd: Geene. Getrouwd Joris Baken, jm., van beroep Timmerman oud 24 jr. wonende te Callantsoog en Meino Kapitein, jd., zonder beroep oud 24 jr. wonende te Zijpe. Overleden Jacob, oud 3 weken en Pieter, oud 4 weken, kinderen van Jacob Mooij en Anna de Boer. Elizabeth Kruijer, oud 82 jr. wed. van Hendrik Toes. Jan Schram, oud 77 jr. ongehuwd. Ingeschreven van 1 28 Februari 1890. Geboren Maria Anna Margaretha, d. v. Jan van der Oord en van Anna Margaretba Knikker. Gerrit, z. v. Pieter Schoorl en van Trijntje Spaans. Elisabeth, d. v. Jan Jaspers en van Trijntje van dtr Gragt. Ondertrouwd: Elaas Hollenberg en Dieuwertje Joffer. GehuwdGeene. Overleden: Jan Tromp, eebtg. van Trijntje Entes, 82 jaar. Simon Bijpost, weduwn. van Maartje Smit, 75 jaar. Elisabeth Winnips, d. v. Jan Winnips en van Maartje Sneekes, 18 dagen. Jan Nagelhout, echtg. van Neeltje de Boor, 58 jaar. Antje Raat- gers, echtg. van Willem Dekker, 65 jaar. Ingeschreven van 1 28 Februari 1890. GeborenPieter, z. v. Harm Landman en Trijntje Kuiper- Elisabeth Maria, d. v. Jacobus Geleedts en Marijtje Gutter. Dirk, z. v. Gerrit Kaay en Grietje Schaap. Ondertrouwd Geene. Gehuwd Sipke liefhebber, jm., oud 23 jr, en Aafje Bakker, jd., oud 22 jr. Overleden: Cornelis Peetoom, oud 76 jr. wedn. van Trijntje Bakker. Aatje Rantjes, oud 75 jr. wed. van Arie Zeeman. Aafje Landman, oud 16 mdd. v. Harm Landman en Trijntje Kuiper. Ingeschreven van 1 28 Februari 1890. Geboren: 21 Febr. Jan, z. v. Jacob Nap en E. Nierop. Onderbouwd en Getrouwd: Geene, Overleden: Aaltje Spaans, oud 25 jr. ongehuwde d. v. G. Spaans en Maartje Bos, op den 26 Januari te Meereberg onder Bloumen- daal, als krankzinnige verpleegd art. 50 B. W. Levenloos kind van het mannelijk geslacht op 27 Febr. geboren uit Sjjtje Nieuwboer, vrouw van Cornelis Langedijk. Ingeschreven van 1 28 Februari 1890. Geboren Dieuwertje, d. v. Cornelis Kroon en Dieuwertje de Wit. Hendrica, d. v. Cornelis Duijs en Cornelia Bet. Siphina, d. v. Willem Snijders en Maartje Hes. Ondertrouwd en Getrouwd Geene. OverledenLolk de Boor, oud 65 jr. echtg. van Albert Poeze. Scfcon 10 Stuks 8 3 152 320 21 40 25 20 20 7°00 Stuks 1200 en, 6 Maart 1890. Aangevoerd Paarden Gelde Koeien (magere) idem (vette) Kalfkoeien Vaarzen Nuchtere Kalveren Gverh ouders Varkens (magere) Biggen Konijnen Kippen Eenden Duiven Boter (per Kaas Kip Eieren Eend-Eieren f f f f f f f f Kop f —.87* a .92') f f f 70 a f 140.- a f 200.— a f 180.- a f 160.— a 6.- a 16.— a 15.- a 10.— a —.10 a -.50 a —.80 a a 1.16 a —.20 a 2.50 a 4.— a 175.- 150 230.— 220.— 190. 23.— 30.50 20.- 12.— 1.25 1.50 1.25 L23 .25 3.— Hoorn 6 Maart 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 33.50 missie f 32.50. Middelbare f wegende 6837 Kilo. Zaandam, 6 Maart 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f32.50. aangevoerd 2 Allernaar, 7 Maart 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas hoogste prijs f 33.50, Commissie f Middel bare f 28.aangevoerd 5 stapels, wegende 1216 K.G. Tor graanmarkt aangevoerd 1200 Hectoliters. Hooi f Com- aangevoerd 25 stapels, stapels. Tarwe Rogge Gerst dito chev. Haver Paardenboonen Bruine dito Citroen Duiven Witto dito dito dito 6.75 a 5.75 4.75 6.25 3.90 5.75 7.50 11.50 7.50 a 5.50 6.75 4.25 6.- 8.75 12.— 9.75 a .- a I 12.- a -.— 19.50 10.— 6.25 8.50 11.50 a 7. - a a Karweizaad f dito oud f Dlauwmaaiizaad f K. Mosterdzaad f G. dito. f Kanariezaad f Erwten: Groene f Grauwe f Vale f Witte f JEnlihnisen, 5 Maart 1890. Aangevoerd Heden werden alhier aangevoerd stapels Hooikaas t Graskaas fkarweizaad, nieuw f 9.50 a 9.87s. karweizaad oud f a mosterdz. f 16.a 18.50 blauwmaanzaad 10.50 9. - a f 10.a 12. vale erwten f 11.— a 12.groene dito a 11.50, grauwe dito f 12. - a 13.Wijker vale dito f a 10.bruine boonen t 7.— a 9.75 paarcenboonen f a gerst 4. a 5.haver f 3. a 4. Advertentiën. Aanbevolen door tal van Binnen- en Buitenlandsche Genees heeren. Verkrijgbaar in flesschen 1.90 en 1. De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den LIJDER aan AbTHMA terstond verlichting, in Etui's a 80 en 50 centen. Een algemeen, als goed erkend middel bij HOEST en VERKOUDHEID. Oplossend en Verzachtend; in flescbjes a 20 cent. Apothekers te ZEIST. te SCHAGEN, bij den Heer W. A. Hazeu, Apoth. Alkmaar, A. Conijn Az., Apoth. Helder, Jelgersma Gz., Apoth. en verdere bekende depots. BARSINGERHORN. Een ruime keuze opgemaakte D a m esh.oed.en voor nieuwe lidmaten, zijn voorradig bij SCHAGEN. HOOGZIJDE, Loten en gedeelten zijn te bekomen bij BIERKADE, SCHAGEN. Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. In alle gevallen van rooden loop en diarrhé, waarbij Holle way's Zalf twee of driemaal per dag goed op den ouderbuik gewreven is geworden heeft men steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortgaan met dezelfde veilige behandeling, geholpen door het gebruik van warme zemelpappen, beeft steeds genezing be werkt. Tot melkkost en meelspijzen moet men ook gedurende den aanval zijne toevlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vruchten en groenten moeten zorgvuldig vermeden worden, tto dat de meest verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoelende Zalf n te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f l.g5, f 3.f 6.75 f 13.50 en f 20.50, zijn op franco aanvrage a contant te bekomen bij alle Apothekers in Holland,alsmede in Holloway's etabblissement Londen, 523, Oxford-Street. "Verkoophuizen Vijgendam en Ilem.br andtsplein. Hoogstraat en W ijdenm arktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten. Sigarenfabriek JDepóts S c h a g e n. I* u r tii e r e n d. IS r e d a. Den II el der. II o s c h. Koog aan de Zaan. Dordrecht. G orinchetn. T i e l. Winschoten, li a ar l e m. Driebergen. Wormereeer. I* en ang. IS a t a r i a. S a tn a r a n g. Soerabatfa. Christiania. K open hagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3