PHOTHOGRAPHIB. 100 Fitór in- bi Win,° i. E. BMNDSiA. WIJNHANDEL HART-CACiO. W. IMHULSEIV. ■BE Math. Dekker. Bij W. VAM" STAM, GROOTE OPRUIMING M DE RENTENIER, ZANGCURSUS, J. ROGGEVEEN Wz., plant Rhabarber, zoo schrijft tlofolia. Sinds de laatste jaren is het steeds en zoeken geweest naar hulpstoffen en materialen ^er vervaardiging van jams, wijnen en extracten de een voor, de andere na, schreef over toch ten wijn als een bij uitstek goedkoope 'el) gezonde drank voor den werkman. Vacatuur beurten. 334ste STAATSLOTERIJ. Burgerlijke Stand, Marktberichten. Gemeente Seliagen. Gemeente Barsingerhorn. Gemeente Sint Maarten. Gemeente Oude Niedorp. Gemeente Warmenltiiizen. Gem. Broek op Fangcdijk. Gemeente Callantsoog. Gem. Wierlngerwaard. Gemeente Haringkarspel. Advertentiën. ZAHGCURSUS. Schagcn, II oogzij de. Beveelt zich aan voor het vervaar digen van net afgewerkte Portretten. VERGROOTINGEN in alle afmetingen naar bestaande Photographiën, worden volgens de nieuwste methoden, spiekend gelijkend, afgewerkt. Billijke prijzen. RDISEI KEUZE J. Blanke en TIi. Bijpost, SCHA GEN. HOOGZI.IDE, E, 9. Kalverstraat 11 o, Amsterdam. Verkrijgbaar bij Hen Heer lt. G. v. d. Wal, Laagziide, Schagen, en bij «Ie Heeren K. Koopman, Schagerbrug. H. j. Prins, Schagerbrug. W. Rus, Groenveld. K. Engel, Kolhorn. NOOGE PRIJZEN geeft de ondergeteekende voor oude MEUBELEN, als: Bureaux, Glazen kasten, Tafeitjes, Stoelen, Lade tafels, ook oud Porcelein, Stalsclio- tels, of andere voorwerpen. B. JACOBSON, Aan huis te ontbieden. Franco Mendes v. d. Eist te AUISTERDAUI-IIAA RLEM. J. P. BLAUW, te Schagen. Hart-Cacao is fijnste Poeder- Cacao in hart—vorm geperst. Spoedige oplosbaarheid, fijne geur, dencieuse smaak, steeds gelijk matigheid des dranks. In blikken bussen a 25 Cacao-haiten 45 cent. 1 Cacao-kart=1,8 ceiit=1 toj Cacao. Advertentie-Bureau SC MAG EB COURANT. JACHT WATXR. J. Banke tc Schagcn. SPEKSLAGERIJ en VLEESCHIIOUWERIJ Koevleesch: Varkens vleesch Prijzen van Worst: 47ys Ct. per y, K.G. 52% rans van alle soorten Bames-en Miïldcr- hoeden, Blocsncn, JLinïen, Veeren, liant, Satijn, Flu weel, Pluche en alle soorten Ma nufacturen, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. UorsetteBi vanaf 40 Cents. LsAcSÏ w. SWAGER. Marktplaats, §cliagcn. Het Financieel Weekblad De Rentenier is de aangewezen Gids voor den gegoeden burgerman, het abonnement kost slechts t 3.voor een geheel jaar eu kan ingaan, den lsten van elke maand. h,folking en velen, die zich over de grenzen a |en zijn door de wilden gevangen en .reten. Dat zÜn ^aar 200 zec'en des Hnds. T^uid in Noord-Queensland meldde onlangs de regeering: „De zwarten hebben al mijn "o'orraad gestolen, en twee van mijne Chineezen opgegeten" Onder alle wijnen is er geen die rijker aan bouquet is en deu druivenwijn het meest nabij bomt als de wijn, verkregen uit de bladstelen van den Rhabarber, en wel uit de soorten Queeu Victoria en Paragon. In bet belang van den landbouwer is het ongetwijfeld, om deze Rhabarber bij akkers vol u'plaatsen, vooral dan, wanneer hij rekening «at houden met de daling der graanprijzen. Onze landbouwers echter gaan, evenals hunne vaderen ook deden, erg moeilijk er toe over eene nieuwigheid in te voeren en zij zweren bij boogen bij laag steeds bij hunne rogge en haver. Eerst dan, als zij zien dat hun buurman volle buidels geld uit de nieuwe onderneming haalt, komen zij er schoorvoetend toe, ook eens de proef te nemen. Daarom uiogen hier eenige cijfers volgen, cijfers, die eerder te laag dan te hoog zijn ge nomen. Eene tweejarige Rhabarberplant, op zeer diep bewerkten, goed bemesten grond, neemt 2 vierk. M. plaats in. De plant geeft twee oogsten in het jaar en wel half Juni en einde Juli, waarbij de bladstelen bij het hart worden omgedraaid en afgerukt. Niet alleen de bladstelen worden voor de wijnfabricatie gebruikt, ook de sterke bladribben, terwijl het bladgroen als veevoeder zeer gunstig op de meerdere melkafscheiding werkt en, als spinazie toebereid, als voedsel voor den mensch ook niet te verwerpen is, wat zeker menig huismoeder wel weten zal. Deze bladstelen nu leveren 100 liter wijn, die, twee jaar oud zijnde, minstens f 1 de liter waard is, zoodat op elke vierkante M wordt voor f 50. Laat men nu, zeer hoog, voor onderhoud, bijkomende kosten, aanschaffing der planten f25 voor den vierkanten M. rekenen, dan blijft er eene zuivere opbrengst van f 25 voor den vierkauten M. over. De planten worden, op rijen iy2 M. van elkaar geplant, zooals aardappelen aangehoogd. In het voorjaar gaat de ploeg tusschen de rijen, om den mest er onder te brengen en de bloemstelen snijdt men terstond weg, welke eene op bloemkool gelijkende, gezonde en aangename groente ople veren. De planten kunnen 15 jaren blijven staan, voordat men ze door nieuwe moet vervangen. Op afstanden van 15 M. kan men tusschen de planten vruchtboomen zetten. Vijanden heeft de rhabarber niet, tegen hagel behoeft ze ook niet te worden verzekerd en daar gemakkelijk hier of elders een afzet voor de bladstelen is te vinden, daarom„Landbouwers plant rhabarber!" geoogst NOORD- en ZUID-ZIJPE. 5 Oct. Ds. Mühring, Schagerbr. nam. Burgerbrug voorm. 12 Oct. Ds. te Gempt, Oudesluis voorm. St. Maartensbrug nam. 19 Oct. Ds. Molière, Oudesluis nam. St. Maartensbrug voorm. 26 Oct. Ds. Hobus, Schagerbr. voorm. Burgerbrug nam. HUISDUINEN en WIERINGERWAARD. Oct. Consulent, W.Waard voormiddag. Oct. Ds. Hobus, Huisd. v. W.Waard n. 19 Oct. Ds. Pareau, W.Waard v. 26 Oct. Ds. Bron, Huisd. v. W.Waard n. WIERINGEN. 6 Oct. Ds. Pareau, Oostl. v. Hipp. n. 12 Oct. Ds. Bommezijn, West. v. de Oev. n. 19 Oct. Ds. v. Kluyve, Oostl. v. Hipp. n. Hipp. v. de Oev. n. 26 Oct. Ds. Mühring, Getrokken Pr ij zen. 5de Klasse. Trekking van 1 Oot. Prijs van f 5000: No. 15629 1000: 2987 12443 16090 400: 186 5217 6929 15375 19756 19776 19815 200: 3847 13209 20469 20890 100: 3901 10142 11881 16461 16634 18194 18694 18833 'de Klasse. Trekking van 2 Oct. Prijs van f 15000: No. 12696 1000: 8018 l 400: 2430 2690 5044 8126 17571 200: 1871 10749 13032 100: 2431 5437 6051 15221 16732 19113 19600 5de Klasse. Prijs van f 1500: n n 1000 n n v 4:00 h m li 200 n n 100 Trekking van 3 Oot. No. 14559 2660 3413 8345 10989 1579 6137 9179 13603 16816 6912 10645 12126 16638 18337 19319 1198 2427 4295 5415 5912 8615 9711 10760 10992 14194 14573 16286 16670 19480 20798 Ingeschreven van 1 3 October 1890. Geboren en OndertrouwdGeene. GetrouwdPieter Rampen en Maria Krans. Hendrik Brand en Johanna Catharina Langedijk. OverledenGeene. Ingeschreven van 1—30 September 1890. GeborenDirk, z. v. Jan Leen en Goudina de Ridder. Arie, z. v. Pieter Bakker en Maartje Groet. Ondertrouwd en GehuwdJan de Boer en Jannetje Keesman. Overleden Arie Vlaar, 15 jr. Maarten Zwaan, 72 jr. Johannes Jacobus Moerbeek, 9 md. Alida Spaans, 19 jr. Ingeschreven van 1 30 September 1890. Geboren20 Sept. Antonius, z. v. Klaas Klij- broek en Neeltje Kraakman. Ondertrouwd en Gehuwd Geene. Overleden1 Sept. Abraham Pieter Peetoom, oud 29 jr., ongehuwd, z. v. Pieter Peetoom en Neeltje van Os. Ingeschreven van 1 30 September 1890. GeborenCornelis, z. v. Willem Schilder en Aaltje Tak. Jan, z. v. Pieter Smit en Johanna Scholleê. Ondertrouwd en Getrouwd Geene. Overleden Geertruida Snel, d. v. Pieter Snel en Neeltje de Groot, oud 7 wk. Anthonia Alida Bijwaard, d. v. Aris Bijwaard en Anthonia van Trienen, oud 7 wk. Wiebe Kistemaker, echtge- noote van Cornelisje de Geus, oud 67 jr. Trijntje van Kleeff, d. v. Pieter van Kleeff en Grietje de Boer, oud 21 jr. Ingeschreven van 1 30 September 1890. Geboren4 Sept. Petrus, z. v. J. Punt en C. Groot. 22 dito, Rense, z v. Jb. Slot en M. do Rapper. 23 dito, Elizabeth, d. v. D. Bijl en M. Mosch. 23 dito, Pieter Cornelis Jacob, z. v. K. de Geus en C. Renooij. GehuwdGeene. Overleden 30 Sept. Levenloos geboren zoontje van Jb. van Baar en C. Tamis. Ingeschreven van 1 30 September 1890. BevalleD N. Glas, geb. Wagenaar, D. Ondertrouwd: Dirk Kansen, laatst weduwnaar van Guurtje Stammis, 63 jr., te Helder en Trijntje Balder, weduwe van Pieter Koppen, 62 jr., te Broek op Langedijk. GehuwdGeene. Overleden Trijntje Koppen, weduwe van P. Kleijenburg, 77 jr. Ingeschreven van 1 Aug. 30 Sept. 1890. Geboren Geene. Ondertrouwd en Getrouwd Maarten Mooij, j. m. oud 26 jaar en Dieuwertje Vader j. d. oud 22 jaren, beiden te Callantsoog. OverledenWilhelmina Koch, oud 42 jaar, Echtgenoote van Simon Baken. Ingeschroven van 1 30 Sept. 1890. Geboren Agatba, d. v. D. Haverkorn en Griutjo Kossen. Maartje, d v. Chr. Keesman en Ariaantje Olie. Simon, z. v. T. Vethman en Maartje Buis. Cornelis, z. v. J. Slikker en Pietertje Keuris. Gerarda Jacoba, d. v. A. Veeter en Jannetje Broens. OverledenP. Keijzer, 13 weken z. v. Jan Keijzer te Barsingerhorn en Guurtje Kossen, overl. Ingeschreven van 1 30 September 1890. Geboren 1 September. Petrus, z. v. Jan Bos en Trijntje Zut. 2 dito. Cornelia, d. v. Cornelis Dekker en Autje Zut. 2 dito. Everardus,^ z. v. Nicolaas Stephanus Tessclaar en Geertjo van Leeuwen. 6 dito. Kasina, d. v. Jan Waij en Neeltje Wiering. 9 dito. Pieter, z. v. Gijsbertus Kuiper en Trijntje Leek. 10 dito. Aagjo, d. v Klaas Kalf en Trijntje Vergaij. 10 dito. Grietje,, d. v. Gerrit Wonder en Geertje Vroom. 12 dito. Grietje, d. v. Jan Rood en Antje Hoogeboom. 13 dito. Catharina, d. v. Klaas de Bakker en Trijntje Heertjes. 13 dito. Nicolaas, z. v. Klaas de Bakker en Trijntje Heertjes. 16 dito. Maria, d. v. Johannes Bartholomeus Boekei eu Elizabeth Groot. 16 dito. Trijntje, d."v. Jan van I.eijen en Trijntje Slikker. 17 dito. Pieter, z.v. Jan Broersen en Catharina Schilder. 19 dito, Bregje, d. v. Pieter Hoogeboom en Antje Kruijer. Ondertrouwd en Gehuwd Geene. Overleden20 September Willem van Duin, oud 2 maanden. S c h a u e n, 2 October 1890. Aangevoerd 16 Paarden f 85 225— 2 Ossen i 70— a 100— 6 Stieren f 50— a 140— 39 Gelde Koeien (magere) f 120— 190— 14 idem (vette) f 200— a 280— 25 Kalfkoeien f 185— a 280— 5 Vaarzen f 80— a 130— 25 Graskalveren f 35— a 65— 14 Nuchtere Kalveren f 10— a 20— 46 Rammen f 30— a 50— 197 Schapen (magere) f 14— a 22— 160 Idem (vette) f 22— a 29— 225 Lammeren t 14— a 20.50 3 Bokken en Geiten f 2— a 4.- 38 Varkens (magere) f 13— a 16— 54 Biggen f 6— a 8.50 30 Konijnen f —.10 a —.60 60 Kippen f .60 a 1.35 20 Eenden f —.40 a —.60 390 Kilogr. Boter f 1.13 a 1.20 (per Kop f—.85 a .90) 160 Kaas t —.20 a —.40 2800 Kip Eieren f 3.75 a 4.25 600 Eend-Eieren f 3.25 a 3.25 Hoorn, 2 October 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 33.— Commissie f 28.50. Middelbare f 26.50 aangevoerd 329 stapels, wegende 97264 Kilo. Edam2 October 1890.Aangevoerd. Aangevoerd 199 koppen boter, per half kilo f 0.60 a 0.625 kipeieren f4.50 a 5.— per 100 stuks. Zaandam, 2 October 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 28 aange voerd 34 stapels. Allernaar, 3 October 1890 Aangevoerd: Kleine Kaas hoogste prijs f 31.25, Commissie f 28.50, Middelbare f 28.—, aangevoerd 550 stapels, wegende 160000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 4000 Hectoliters, Tarwe f 7.50 a 9.—, Rogge f 6.— a 6.25. Gerst f 4.60 a 5.25, dito chev. f 5.25 a 6.35, Haver f 3.30 a 4.—, Paardenboonen f 5.50 a 6.—, Bruine dito f 11— a 12.25, Citroen dito f 13.50 a Witte ditof-.-a-— Duiven dito f 7.37sa 7.50, Karweizaad f 9— a dito oud f a Blauwmaan- zaad f 12.25 a 12.50, R. Mosterdzaad f 13— a 16—, G. dito f 12— a 13—, Koolzaad f 9 25 'a Erwten: Groene f 9— a 16— Grauwe f 14— a 19—, Vale f 11— a 15—, Witte f 9— a EnU huizen 1 October 1890. Aangevoerd. Heden werden alhier aangevoerd 27 stapels. Hooikaas t Graskaas f 31.50, karweizaad, oud f9— a 9.125 nieuw mosterdz. f 15—a 17— blauwmaanzaad 1 11.50 a 12—, grauwe erwten f 15— a 16—, vale dito f 12— a 14.--, Wijker Vale dito f 11.a 11.50, Groene dito f n._ a 12.Bruine boonen f 12— a 13—, Paardenboonen f a Gerst f 4. a 5. Haver f 3— a 4—, Boter 65 a 70 cents per kop. UMMa Aan belangstellenden wordt ter kennis ge bracht., dat door zal worden opgericht een ten doel hebbende gelegenheid te geven tot het bekwamen in den Mannenzang. Zij, die aan dezen cursus wenschen deel te nemen, moeten deu leeftijd van 18 jaren bereikt hebben en worden verzocht zich vóór den 15 Oct. 6. k., aan te melden bij den Voorzitter Her Vereeniging, den Heer W. ROGGE VEEN Cz door wien gaarne verdere inlich tingen zullen worden gegeven. Het Bestuur van Schagen's Mannenk. „Euterpe." belooning aan ieder, die na gebruik van Prof. LEFRIES' Likdoorntinctuur nog last vbd Likdoorns, Eeltknobbels of W ratten heef,. Verkrijgbaar bij de Depothouders: a 60 Cents per ilakon met penseel. jSchooi'! en P. de Vries, Dirkshorn. J. Snoek, Barsingerhorn. In liet bijzonder wordt de aandaelit gevestigd op: SOUCIION-TIIEE a f 1.50 per 5 ons. RIDDERSTRAAT, HAARLEM. van Agent en 1 >epöth.oud.er voor SCHAGEN eu OMSTREKEN Sttdlwerck's Hoogste eiwit 8f hoogste theobromin-gehalte. Voordeellg! Verkrijgbaar bij K. VERHEUS Banketbakker te Schagen. «rTi ALOEUIEE.V DKB Gelegenheid tot opgaaf van annonces ter plaatsing in alle binnen- en bui- tenlandsehe Dagbladen. Spoedige en accurate verzending is ver- c zekerd. Men behoeft slech's één afschrift van een advertentie te geven, al moet deze ook 1 in verschillende bladen worden geplaatst. De prijzen worden berekend volgens het tarief der verschillende dagbladen, zonder eeDÏge verhooging. Briefporten worden niet in reke- ning gebracht. ir^rtr—V 13 1 Onschadelijk roor Hinderen, Uit de Fabriek van J. A. BASIF te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend onrein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Klierstof. Alleen onschadelijk en zeker werkend, te ver krijgen bij F er Flacon f 1.Halve Flacon f 0.50. De ondergeteekende bericht aan het geachte publiek van SCHAGEN en OMSTREKEN, dat hij deu 8sten October a.s. een zal openen. Pr ij zen van het vleesch zijn: LAPJES, ROLLADE, KLOMPSTUK, BCEUF, RIBSTUK, met RIBSTUK, been j ROLLADE, BEAFSTUK, GEHAKT, versche OSSENTONG 1.50 OSSENHAAS, 60 u gelardeerd, 70 LAPJES, KARBONADE, versch SPEK, gerookt SPEK, SCHIJVEN, GEHAKT, METWORST 50, LEVERWORST 25, BLOEDWORST 25, PEKELWORST 40, SAUCIJSJES 42y3 Cents. Alles per l/2 kilo. Met beleefde aanbeveling, Uw Dw. Dienaar, Schagen, Marktplaats. 477* 65 477. uur n H v r u n run uur 42 72 Ct. per 7, K.G. 427. r u u :'d> u u u 35 u u r u 477„uur 427. 1/ 1/ r u verkrijgbaar: ALLERHANDE f 0.45 Cts. de 5 ons. BITTERKOEKJES, WELLINGTHON, FA- NILLEN OOTJ ES, PAL EIS BANKET en THEEBANKET a f 0.70 per 5 ons. ZANDKOEKJES, f 0.50 per 5 ons. Van Houten's en de Jongh cacao poeder. KAN'J KOEK 20 Cents per 5 ons. neemt alle Uillotingen en Iteslanlen op, bevat steeds een Wekelijksch Beuisoverzichl en ver meldt nauwkeurig alles, wat ieder die Effecten bezit (al is het nog zoo weinig) weten moet. Vraagt dit blad Ier kennismaking, aan het Bureau Ged. Voorburgwal 101, Amsterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3