SPORT VAN ZONDAG Oe Competitiewedstrijden. lulianadorpjampioen. K.N.V.B. 3 N.H.V.B.-U i t s I a g e n. Programma N.H.V.B. Het N.H.V.B.-Elftal DIVERSEN. Na een 4—1 overwinning op Sparta II BLAUW WIT HOPELOOS. OOK WEST FRISIA ZOO GOED ALS ONDERAAN. K.N.V.B.-Overzicht van 19 Maart.. De regenval van de laatste dagen maakte een groot aantal velden onbespeelbaar. Een enkele eerste klasse ontmoeting werd evenwel slechts afgekeurd. In de twee de klasse was de stagnatie echter grooter. AFDEELING L Fejjenoord verloor met 20 van Hermes. Dit was de eerste nederlaag van de eenige ongeslagen eerste klas- ser. Blauw Wit's positie is nu langzamerhand hopeloos geworden: ook al omdat Z.F.C. met 21 van H.B.S. won. Slechts een wonder zou de Amsterdammers nog kun nen redden. Verdere uitslagen: D.H.C.A.D.O. 23 en R.C.H.— t öooi 11; V.S.V.Blauw Wit werd helaas afgekeurd. Feijenoord 15 12 2 1 46—20 26 H.B.S. 16 8 2 6 38—32 18 onderaan: Z.F.C. 15 5 3 7 34—32 13 Hermes 14 5 2 7 25—31 12 Blauw Wit 14 2 4 8 23—32 8 2e klasse A. Slechts de wedstrijd H.R.C.Zeeburgia vond door gang. Zooals te verwachten was had de match een span nend karakter en met een klein verschil (32) kon Zeeburgia slechts winnen. Zeeburgia 16 12 0 4 43—20 24 Kinheim 15 11 1 3 3827 23 E.D.O. 15 10 2 3 47—23 22 Z.V.V. 15 5 4 6 34—27 14 H.R.C. 15 5 3 7 2835 13 T.O.G. 13 6 0 7 22—23 12 W.F.C. 13 4 4 5 2324 12 Alcmaria 15 4 4 7 44—45 12 V.V.A. 14 3 1 10 21—35 7 D.E.C. 15 3 1 11 33—51 7 2e klasse B. De kampioen. H.F.C. speelde tegen B.F.C. gelijk (1—1) Voor 't onderaan bengelende Baarn is nog geen uitzicht op verbetering. Met 70 werd het nu door Velox ge klopt. Tenslotte won Bloemendaal van Hercules (21) H.F.C. D.W.S. 16 16 12 0 55—23 28 4 51—20 21 AFDEELING II. Dat Ajax de eer wilde hebben de a.s. kampioen te slaan was bekend. Of dit gelukken zou was een kwes tie, waarover de meeningen verdeeld waren. Het is er echter van gekomen. Met 31 verloren de Stormvogels Toch blijft de kans van de Stormvogels best. Slechts 2 punten uit 2 wedstrijden heeft men noodig. West Frisia's laatste kans lag in een overwinning op het V.U.C.-terrein. Het werd juist het omgekeerde; de thuisclub bleef met 51 de meerdere, waardoor de Enk- huizers zoo goed als weg zijn. D.F.C. verloor van Sparta (34). Hilversum won van Haarlem (52) en Xerxes van K.F.C. (21). Stormvogels 16 12 1 3 54—21 25 Ajax 16 9 4 3 50—30 22 onderaan: Haarlem 16 5 2 9 46—58 12 v.u.c. 16 5 2 9 43—57 12 West Frisia 16 3 10 28—54 9 AFDEELING Hl. Go Ahead won van Wageningen. Mede doordat P.E.C. met 10 van A.G.O.V.V. won is de voorsprong van Go Ahead 2 punten gebleven. Tubantia bracht Robur een nederlaag toe (21) Voor beiden is deze uitslag van zoo groote beteekenis, omdat beiden met 10 punten on deraan stonden. Vitesse tenslotte behield haar positie van goede derde door een 41 zege op Ensch. Boys. Go Ahead P.E.C. Vitesse 10 15 15 15 7 2 39—15 23 3 35—24 21 4 29—29 18 AFDEELIN IV. Alweer verloor M.V.V. een punt; thans door gelijk spel tegen Bleijerheide (11). Eindhoven won met 42 van Longa en bezet nu de tweede plaats. Middelburg haalde een punt op door tegen Willem II gelijk te spe len (44). Daar B.V.V. er niet in geslaagd is, zich door een overwinning in zekerheid te stellen, hangt de beslis sing inzake de laatste plaats nog even in de lucht en zal eerst op den laatsten competitie-Zondag vallen. Uit slag N.A.C.—B.V.V. 3—2. P.S.V. Eindhoven m.V.V. 18 18 17 10 44—21 25 43—36 21 49—41 20 AFDEELING V. Friesland's positie is zeker niet benijdenswaardiger ge worden, Zondag j.1. Zelf verloor ze met 62 van Leeu warden, terwijl Alcides zich hooger op werkte ten koste van Achilles (32). Sneek echter speelde gelijk met Frisia (11) en de eenige stroohalm voor Friesland is dat de- 5 punten achterstand op Sneek in de drie res- teerende wedstrijden wellicht ingehaald kunnen worden. Daartoe verdient Sneek evenwel alles te verliezen. Het geen niet ondenkbaar is, doch in het geheel niet vast staat. Velocitas won in een puntenrijken wedstrijd van Veendam (6—3). G.V.A.V.—Be Quick 3—1. Velocitas 16 15 0 1 81—23 30 Roos Weesies J. Leeuwarden 16 8 1 7 38—31 17 D. Schoonheden Heyblok C. Bregman onderaan: Sneek 15 4 4 7 32—36 12 Friesland 15 2 3 10 22—61 7 Schagen II: 3e klasse A. Alles afgelascht. Helder maakte een vergeefsche reis naar Hollandia. Reserve 2 A. Racing 2 won Zondag met 3—1 van T.O.G. 2. Alcma- ria 2 verloor met 5—5 van Ajax 3. Of dat H.R.C. 2 het ook prachtig doet! H.R.C. 2 15 11 1 3 51—34 23 K.F.C. 2 14 8 3 3 45—30 19 R.C.H. 2 13 6 5 2 47—27 17 Res. 3 A. Helder 2 ver- Hier won Z.V.V. 2 van O.S.V. 2 (5—3) loor van Hollandia 2 (23). Z-V.V. 2 12 10 1 1 50—25 O.S.V. 2 12 8 2 2 55—27 NIEUWE KAMPIOENEN. Zondag zijn Excelsior (afd. n 2 A) en Juliana (afd. IV 2 C) kampioen geworden. H.F.C. (afd. I 2 B) en F.V.C. (afd. V 2 A) waren het al. De promotiecompeti ties komen dus ook al weer in het zicht. 19 MAART 1933. 1 D: Helder 3-«ucces 1—11; Petten—B.K.C. 2—2. 2 E: Sparta 2—J.V.C. 1—4; DOSKO—Texel 2 0—1. 3 E: B.K.C. 2—Helder 5 3—3; H.R.C. 6—Held. Boys 0-1. 4 G: Held. Boys 2B.K.C. 3 32; Callantsoog 1 Petten 2 3—2. Adsp. R: H.R.C. dSucces a 16; Helder cHelder d 11—0. overzicht. In Den Helder werd Helder 3 op onzachte wijze ge kraakt door Succes. In dezen wedstrijd, waarin maar liefst 12 doelpunten werden gescoord, werd Rijkers van het veld gezonden. Petten en B.K.C. deelden de puntjes (22). Er zijn er nu al verscheidene uitgespeeld. De stand is: Succes 1 14 12 0 2 70—23 24 H.R.C. 3 14 8 1 5 30—31 17 Wieringerwaard 12 6 2 4 3936 14 Petten 13 5 4 4 35-26 14 M1.D. 13 6 0 7 41—45 12 BK.C. 14 4 2 8 37—39 10 Helder 3 13 3 1 9 1966 7 Succes 2 11 2 2 7 26—39 6 Tweede klasse J.V.C, KAMPIOEN- De Julianadorpers hebben hun kans begrepen en op fraaie wijze bezit genomen van de eerste klasse. Zon dag te Schagen werd de beslissende zege behaald over Sparta 2. Wij mochten de laatste minuten bijwonen. Hierin was van een overwicht van de kampioenen niet te spreken. De voorhoede evenwel was productief en wel door goed open spel van den midvoor. Het kranige keepertje van J.V.C. had een groot aandeel in den strijd. Welnu, J.V.C.-ers, van harte gefeliciteerd en nu maar oefenen en dan in September het lang begeerde debuut. Texel 2 \0fcs naar D.O.S .K.O. en won met 10. J. V. C. 14 11 1 2 47—27 23 H.R.C. 4 12 8 2 2 50—24 18 Watervogels 14 6 2 6 43—31 14 D.O.S.K.O. 13 5 2 6 30—41 12 H.R.C. 5 13 4 2 7 29—38 10 Texel 2 13 5 0 8 3848 10 Sparta 2 11 4 1 6 30—38 9 Helder 4 14 3 2 9 22—55 8 Derde klasse In Anna Paulowna speelde Helder 5 met een geha vend elftal tegen B.K.C. 2. Geen wonder dan ook, dat de Helderschen een punt verspeelden (33). Heldersche Boys' overwinning op H.R.C. 6 was an ders ook maar net op het kantje af (01). In deze derde klasse afdeeling, waarin elk 16 wed strijden speelt, kan nog veel gebeuren, al is het vrijwel- uitgesloten dat de titel aan Held. Boys zal ontgaan. Helder 5 14 10 3 1 Held. Boys 11 1U 0 1 Succes 3 11 6 1 4 Kolhorn 12 5 1 6 D.E.S. 11 4 2 5 70—29 64—13 47—26 15-28 21—25 11 4 0 7 32—43 8 11 4 0 7 24—37 8 11 3 1 7 23—51 7 12 1 2 9 20—60 4 H.R.C. 6 Sparta 3 B.K.C. 2 D.O.S.K.O. 2 Vierde klasse Als men den competitiestand aanschouwt, zal men rekening moeten houden met het feit, dat Sparta 4 zich teruggetrokken heeft en dat de door haar gespeel de wedstrijden zijn vervallen. Tegelijkertijd hebben we den stand eens „tot op het been" gezuiverd van fouten, die er in den loop der competitie ingeslopen waren. Callantsoog en J.V.C. 2 blijven zij aan zij boven aan staan. Callantsoog klopte Zondagmiddag Petten 2 met 32. 't Was jammer voor den competitie-afloop dat J. V.C. 2Wieringerwaard 2 geen doorgang kon vinden. B.K.C. 3 heeft Zondag de kans om Held. Boys in te halen, niet benut. Integendeel werd van de Boys met 32 verloren. Alhoewel de cijfers ook andersom ge weest hadden kunnen zijn, is het een feit dat B.K.C. met 2 magere puntjes leelijk onderaan bengelt. Hoe zit dat, Poldermenschen? Callantsoog 14 11 0 3 49—27 22 J.V.C. 2 12 8 2 2 42—18 18 Wieringerwaard 2 11 6 1 4 42—30 13 Petten 2 12 5 2 5 3227 12 H.R.C. 7 11 4 4 3 32—20 12 Succes 4 8 5 0 3 32—21 10 H.R.C. 8 10 2 1 7 25—53 5 H.S.V. 2 14 2 2 10 20—48 6 B.K.C. 3 8 1 0 7 6—27 2 Adspiranten R. In deze afdeeling is de stand nu geworden: J.V.C. a 8 8 0 0 38—2 16 Succes a 8 6 1 1 28—8 13 HeldeT c 9 6 0 3 47—8 12 H.R.C. d 10 3 2 5 18—32 8 H.R.C. c 5 3 0 2 22—10 6 D.E.S. a 7 2 1 4 13—19 5 Soarta b 8 1 1 6 4—26 3 Helder d 11 1 1 9 6—53 3 26 MAART 1933. Oefenwedstrijd N.H.V.B.-elftal. Plaats en tegenstan der worden nader bekend gemaakt. 1 B: Assendelft 2—W.F.C. 5. 1 C: Hollandia 3—M.F.C. 1; West Frisia 3—Strand vogels 1. 1 D: Succes 2Petten 1. 2 D: C.S.V. 1—Alkmaar 2. 2 E: H.R.C. 4—Texel 2; Sparta 2—DOSKO. 1. 2 F: Sijbekarspel 1Aartswoud 1; M.F.C. 2Berk hout; HemM.V.K.; Hollandia 4Andijk 2. 3 B: Alkm. Boys 3Vrone 2; Koedijk 1Ursem 1; Bergen 2Alcmaria 5. 3 D: Andijk 3M.F.C. 3; Twisk 1—N. Niedorp 2; V.CJj. 1O.K.B. 1; OudendijkHoogkarspel 1. 3 E: D.E.S. 1—Helder 5; Sparta 3—DOSKO. 2. 4 D: Bergen 2Alkmaar 4; Ursem 2Alkmaar 3; N. Niedorp 3—C.S.V. 3; Koedijk 2—Alkm. Boys 4. 4 F: Hem 3—M.V.K. 2; M.F.C. 4—Berkhout 2; Hoog karspel 2Oudendijk 2; O.K.B. 2Aartswoud 2. G: Succes 4—Petten 2; B.K.C. 3—Sparta 4 (zal ver moedelijk niet doorgaan, nu Schagen 4 zich terug getrokken heeft); H.R.C. 7J.V.C. 2. Junioren: Purmersteijn aHollandia a; Z.F.C. a Alkmaarsche Boys a. Adspiranten: Bergen aSchoorl a; Alkm. Boys b Vrone a; Ursem aAlk. Boys c; Vrone bK.S.V. a; Holandia a—M.F.C. a; W .Frisia aStrandvogels a; M. F.C. cBerkhout a; Hem aW. Frisia c; W. Frisia d Hollandia b; D.E.S. aHelder c; Helde? dJ.V.C. a. (Alg. Sportblad). Never change a winning team! De elf uitverkorenen. Op zijn Hollandsch zouden de Engelschen zeggen: „Verandert nooit een elftal dat gewonnen heeft." En de heeren elftalcommissieleden van onzen gewestelijken bond hebben zich ook op dat standpunt gesteld. Bijge volg dat het elftal, dat het kranige staaltje uithaalde met 21 van Hollandia te winnen, geheel is gehand haafd. Dit elftal speelt 26 Maart a.s. nog een oefenwed strijd, en wordt verder terdege onder handen genomen door trainer H. G. Reitsma. oefenmeester van H.R.C, en Schagen. Van 't Hof (K.F.C. 3) Blees (R.C.Z.) Wynia (W.F.C. 4) Wolthuis Bromlewe (M.L.D.) (H.R.C.) Reserves: doel: Linaerts (M.L.D.) Rijkers Lont (Succes) (Succes) Verdonk Kuiper Bodenstaff (R.C.Z.) (Held.Boys) (M.L.D.) de Jong (K.V.V. 2); verder v. Nimwegen (K.V.V. 2). Het valt niet te ontkennen dat de eerste klasse af deeling D in ruime mate de leverantie heeft gekregen. En dat bovendien 5 van de 11 spelers in Den Helder woonachtig zijn is ook een opmerkelijk feit. Er eou een heele meditatie te houden zijn over de samenstelling; zou er bijv. geen plaats in het elftal zijn, die niet aan discussie onderhevig is? Maar enfin, 't elftal is er nu, 't heeft bewezen iets te kunnen presteeren en daarom maakt het aanspraak op onze beste wenschen voor het Bondentournooi. Overschrijving, Gevraagd door: Jb. Jong van Hollandia naar M.VK.; J. C. Snijder van H.R.C. naar Held. Boys: H. L. Schaaij van L.S.V. (Brab. V.B.) naar H.R.C.; D. J. Lont van Vlissingen naar H.R.C. Verleend aan: A. Hiemstra van Alkm. Boys naar Alc maria Victrix; Adr. Holman idem; J. M. v. d. Horst van Alkmaar naar Alkm. Boys; S. Stevens van Helder naar Held. Boys. Het nieuwe H.R.C.-terreln. Het nieuwe gemeentelijke sportterrein aan het Tuin dorp te Den Helder, dat ten behoeve van H.R.C. was aangelegd, is verleden week door den hoofdconsul van den K.N.V.B.. den heer Boeljon, afgekeurd. De Nederlandsehe Sportpers. Ja, waarde lezers, ook de sportschrijvers organiseeren zich! Zaterdag 11 Maart is onder auspiciën van de „Amsterdamsche Sportpers" en „de Haagsche Sportpers" de vereeniging „De Ned. Sportpers" opgericht. Voorzit ter is Jhr. Jan Feith, hoofdredacteur van de „Kampi oen", 't bekende A.N.W.B.-blad. SERIEWEDSTRIJDEN VAN D.T.S. Naar wij vernemen is de voetbalvereeniging D.T.S. voornemens in de maand Juni seriewedstrijden te orga niseeren. waarvoor de volgende vereenigingen uitgenoo- digd zullen worden: Sparta, Vrone. Succes, Alkmaar, Alkm. Boys, N.V.V. en Uitgeest. Den voetballiefhebbers staan dus weer eenige mooie wedstrijden te wachten. Schagen speelde met invallers voor keeper en spil. Wat steeds in de lijn der verwachtingen heeft gele gen is Zondag geschied: J.V.C. heeft gezegevierd over de reserves van Schagen. Door deze overwinning hebben de Julianadorpers het afdeelingskampioenschap be haald, waarmee wij de heeren van harte gelukwenschen. Door een moeilijk en zwaar bevochte overwinning is het zoover gekomen en ongetwijfeld zal menig hart dat voor J.V.C. klopt, onrustig hebben geslagen tot het mo ment dat het eindsignaal klonk. Met vrouwe fortuna geheel aan haar zijde en een onvolledig elftal als tegen stander heeft de ploeg der gasten in Schagen de kroon op het werk kunnen zetten. Maar hoe het ook zij, de zege is hun en waar wij J.V.C. deze volgaarne gunnen, leven we mede in de feestvreugde. Nogmaals dan van harte geluk en veel succes in hooger regionen. Reeds ver voor het aanvangsuur kwamen auto's uit Koegras aan, die aanhangers van J.V.C. aanvoerden naar het terrein van den strijd. Er heerschte een vroo- Hjke kameraadschappelijke stemming in de kleedlokalen en op het terrein, waaruit wel ten volle de goede ver houding der beide vereenigingen sprak. Om ruim twee uur roept scheidsrechter Metselaar de beide aanvoerders voor de toss tot zich. Het terrein is Verre van ideaal. De regen heeft het glad en vet ge maakt en het is begrijpelijk, dat het spel daaronder zal lijden. Na de toss stellen de volgende ploegen zich op: J.V.C.: G. Zeeman Riemstra Bregman P. Schouten C. Schoonheden T. Bijpost Rempt Blaauboer Breebaart S. Paulusma de Moor E. Rus Boon Koomen v. Geelen J. Kossen We merken direct op. dat 10 minuten na den aan vang reeds Breebaart moest uitvallen wegens een de vorige week opgeloopen blessure, waarvoor Weeland inviel. Julianadorp was volledig, terwijl dus Schagen den strijd met invallers voor keeper en spil moest voe ren. Do eerste helft. Schagen heeft de toss verloren en zoo brengt Rus te gen den wind in den bal aan het rollen. Nadat Schagen eenige malen het doel der gasten met een bezoek heeft vereerd, waarbij echter geen gevaar is te duchten, gaat ook J.V.C. tot den aanval over. Uit vele tientallen mon den aangevuurd, stevenen de bezoekers op Bijpost aan. maar eenige malen achtereen belandt de bal ver naast het doel. Dan neemt Schagen weer het woord, maar ook zij weten het doel niet te vinden. Zoo gaat het spel met wisselende kansen eenigen tijd voort. In deze pe riode valt aanvoerder Breebaart uit en Sparta speelt met 10 man verder. Snel gaat het spel op en neer. Aan beide zijden wordt te weinig rekening gehouden met het gladde veld en de ballen schieten met ongekende snelheid over de zij- en out-lijnen. Na tien minuten spe len geeft de spil van J.V.C. goed door en handig glipt de rechtbinnen met den bal langs Rempt en Boon om van eenige meters afstand den bal langs den uitvallen den keper In de touwen te jagen. 01. Een waar Indlanengehuil stijgt op in het J.V.C.-kamp met dit onverwachte succes. Nauwelijks rolt de bal weer, of algemeen denkt men de linksbinnen der gas ten te zien scoren. Weeland komt de Schager ploeg dan completeeren. Op onbegrijpelijke wijze knalt hij echter, voor open doel staande, ver naast. Dit staaltje herhaalt hij kort achtereen nog twee maal. Dan is weer het woord aan Schagen. De Moor passeert in snelle vaart eenige spelers en geeft dan magnifiek aan Pau lusma. Deze is inmiddels naar binnen geloopen en geeft een hard. laag schot af, dat rakelings langs gaat. Weer komt Schagen terug. Weeland profiteert goed van een hem geboden kans. een knal. maar de paal brengt red ding. Direct daarop is het Kossen die een kogel over het doel afvuurt. Vanaf dit moment neemt Sparta de touwtjes in handen. We zien hoe de Moor drie. vier spelers passeert, hoe Kossen schitterend voor doel plaatst en Paulusma den keeper handen vol werk geeft. Maar op even sublieme wijze zuivert Zeeman zijn heiligdom, daarin goed bijgestaan door de Graaf. Dan komt er weer eenige verademing voor de achterhoede der gas ten. Weesies zet zijn voorhoede aan het werk en weldra weet Schouten met een goed gericht schot de voor sprong te vergrooten, 02. Zoo zagen we dat de tech nisch mindere een kans benutte, terwijl het veel ster kere Schagen menige kans om zeep bracht. Toch kan in deze periode van overwicht succes beslist niet uit blijven. Meer en meer trekken de gasten zich vol wan hoop voor hun heiligdom samen, iets wat hen juist noodlottig wordt. Kosen snelt langs de lijn en geeft tot besluit een hard schot af. de Graaf raakt den doorschie tenden bal en deze belandt langs den uitvallenden kee per in het doel. 12. Meer en meer verstrijkt de tiid. Verwoed valt J.V.C. aan. De rechtsbuiten schiet hard in. maar Boon maakt hand in het beruchte gebied. Penalty! De midvoor plaatst zich achter den bal en onder doodsche stilte voltrekt hij het vonnis. 13. Onnoodig te zeggen dat er wederom een geloei van vreugde opsteeg voor dit on verwachte succes. Dan is het weer de beurt van Scha gen om ten aanval te gaan. Zeeman houdt dapper stand en met de gastheerfen sterk in den aanval breekt de rust aan. Na de thee. Na een welverdiende rust ontwikkelt zich een in den aanvang gelijk opgaande strijd. Om beurten gaan de ploegen tot den aanval over. J.V.C. brengt het behou dens een enkel geval niet veel verder dan de goed ver dedigende backs, terwijl Schagen in Zeeman een on- doordringbaren muur heeft. In het middenveld wordt van beide zijden aantrekkelijk spel te zien gegeven. Het is met genoegen dat we melding kunnen maken van de faire wijze waarop werd gespeeld. Van ruw of ondoor dacht spelen is geen sprake en dit is zeer zeker voor J.V.C.. dat toch alle belang had bij een overwinning, een welverdiend compliment. De talrijke bezoekers ge noten. Is dan in het veld het gegevene van goed ge halte. voor de beide doelen is het hopeloos mis. De voorhoede van J.V.C. speelt den bal te ver van de voe ten af en zoodoende kunnen Rempt en Boon geregeld weer elk gevaar in de kiem smoren. Aan de andere zijde is het doeltreffende schot weer geheel zoek. Achtereen volgens zien we van Geelen eenige malen hard naast kogelen, iets wat de Moor en Paulusma hem dikwerf nadoen. Toch komt er nog verandering in den stand als Bijpost een bal verkeerd beoordeelt, kost het weinig moeite om den stand op 41 te brengen voor Juliana dorp. Maar dan hebben de gasten ook al hun kruit ver schoten. Schagen neemt het spel geheel in handen om dit niet meer af te staan. Een ware overrompeling van Zeeman's heiligdom volgt en dat deze gedurende een klein half uur op meesterlijke wijze zijn doel heeft we ten schoon te houden is een hulde waard. Vallend en springend, vangend en stompend redde hij menig maal en ware het niet geweest, dat hij op zoo sublieme wijze gewerkt had. dan zeker was de overwinning nog ont gaan aan J.V.C. Tot veler verademing floot scheids rechter Metselaar die op de hem eigen rustige wijze leidde, inrukken. Zoo werd J.V.C. kampioen. Enthousiasten namen al direct keeper Zeeman op de schouders en droegen hem in triompb naar de kleedkamer. Van alle zijden werd aanvoerder Heyblok gecomplimenteerd en het deed ons goed te zien. dat onder de eersten die dat deden de Schager spelers behoorden. Juist mannen, dat is sport. In het clublokaal voerde de voorzitter van J.V.C. na afloop het woord en feliciteerde zijn mannen met het groote gebeuren. Men bleef nog eenigen tijd zeer ge- noegelijk bijeen en meermalen schalde het lied der overwinning. Hoe de nieuwe kampioen in het algeloopen seizoen heeft gespeeld. Onze correspondent te Julianadorp schrijft ons nog het volgende: we het verloop van dit laatste seizoen nagaan, dan blijkt, dat J.V.C. I dit seizoen slecht Tette. De eerste twee wedstrijden werden beiden verlorei: n.1. te gen Oudesluis I en tegen H.R.C. IV. Daarna weid geen enkele wedstrijd meer verloren. Alleen tegen Watervo gels I werd nog gelijk gespeeld. J.V.C. I behaalde uit haar 14 wedstrijden 23 winstpunten, 11 wedstrijden wer den gewonnen. 1 gelijk gespeeld en 2 verloren. Als we de levensgeschiedenis van J.V.C. nagaan, dan memoreeren we de volgende feiten. De vereeniging werd opgericht 21 Juni 1921. Ze sloot zich nog datzelfde jaar aan bij den N.H.V.B. en heeft hier dus reeds 12 jaar met afwisselend geluk in meegespeeld. Het eer ste jaar speelde ze in de vierde klas N.H.V.B. en werd een paar jaar later toen de vereeniging door toetreding van verschillende goede krachten van het vliegkamp De Kooij, aan sterkte gewonnen had, bevorderd naar de tweede klas N.H.V.B. Deze leden zijn echter allen weer uit de vereen, verdwenen en thans bestaat het eerste elftal geheel uit inwoners van Koegras. Als bij zonderheid kunnen we nog meedeelen dat van het eerste elftal, dat 12 jaar geleden de competitie begon, nu nog één speler is overgebleven, en wel dé heer P. de Graaf die, hoewel hij het vorige seizoen reeds besloten had zijn voetbalschoenen aan den kapstok te hangen, dit toch nog niet heeft kunnen doen, en zijn plaats in het elf tal nog ten volle verdient. Ook de verrichtingen van het tweede elftal en van de adspiranten zijn dit seizoen schitterend. Beide elftallen maken ook een mooie kans op het kampioenschap en zullen zeker hun uiterste be?' doen hun eerste elftal na te volgen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1933 | | pagina 6