Heeren Costuums, De model echtgenoot Drie handige meisjes ICOUPONS Alkmaarsche Wielerbaan I GROOTE HARDDRAVERIJEN Ons Drukwerk is af Bij de OPENING Meubelfabriek „BE SIER" THERTER NI0TNA en Partnerin Federatie-Kampioenschappen Driedubbelsterk! Meubelfabriek EIK EN LINDEN in 'tcentrum der stad Artistieke Fotokaarten Fa. W. D. NIESTADT Zn. Huis met tuin Opnieuw ontvingen wij JONGENSPAKJES. KINDERPAKJES. HEINZ RUHMANN DEANNA DURBIN J. DE GROOT Heden MOOIE H.A.B.O. Vacantiereizen CINEMA DE HAAN DE CIRCUSKONING DE GROOTE SENSATIE Drukkerij TRAPMAN N.V. Je denkt „Ik koop een goed werkpak" I Dus koop je een Beva werkpak! Dus merk je, dat je nog een schriftelijke waar borg op de koop toe krijgt! Reusachtig! Dat Beva goed was, wist jel Maar... dat Beva zóó goed was, wist je niet! Drie- dubbelsterk is Beva! Driedubbelsterk zijn de stof en de driemaal gestikte naden Extra versterkt zijn de zakken en de knoopsgaten! Draag Beval Alle echte Beva-kleeding van hel garantie-beivijs en van dit etiket voorzien Verkrijgbaar bi] onderstaande firma's: Ch. H. Th. Schmalz, Scha gen Gebr. Bervoets Alkmaar J. G. Engeln Alkmaar J. B. Köster, Alkmaar Het Broekenhuis, Laat 189, Alkmaar H. Brtiggeman, Laat 125, Alkmaar Otto v. Os, Laat 157, Alkmaar E. W. Vet Alkmaar Gebr. Kos Anna Paulowna S. P. v. Nuland Breezand S. P. v. Nuland Julianadorp C. Tromp, Heerhugowaard Kleedingmag, Wieringermeer Middenmeer Neels Den Helder G. Zomerdijk 't Zand Permanente Garantie Goedkoop en Goed Grootste Toonzalen Koorstraat Nieuwste I E I Modellen 2000 M2.bezet m.meub. I 1000 M2. bebouwd. iGulden IVlios In alle prijsklasse keuze. r Hier is „EIK EN -> LINDEN", 5 Lindegr. 10-16, Alkmaar, Tel. 2785 S Sl as* B fff Monsterzalen geopend van 912 en 1HbVa 2M—5 uur. Ook 's avonds kunt U terecht, no. 8 aanbellen. uur. Zaterdags 91, 's middags' Gesloten zijnde naast de fabriek Zeer belangrijk. Vanaf heden is de dagelijks in-, werking te zien bij J. ZWARTS Schorweg 24, BREEZAND. Deze machine is steeds uit voorraad leverbaar en, is voor alle te sorteeren producten te gebruiken. Jn. DE NIJS W ARMENHUIZEN. in moderne tint en uitvoering. SCHAGEN. Zondags geopend. Te koop voor f 1250, vrij op naam te Burgerbrug, Gr. %loot A 70, groot 6.75 Are, bij kerk en school of te huur. Bevr. W. ERIKS, Burgerbrug. Te koop: FORD '29, met- flinke lialftons laadbak, laadt 1200 Kg., loopt zuinig, weegt 900 Kg., in besten staat. Prijs billijk. Adres: Th. M. WITS- MEER, Dorpen D 84, Schagen. een groote collectie alsook een mooie sorteering Keuze uit 2000 costuums, ook voor zware personen wegende tot 250 pond. Prachtige collectie voor extra lange en smalle personen. PROFITEERT van onze groote voorraad VRAAGT ZICHTZENDING bij Wi] zijn 20 procent goedkooper Den Helder. Reiskosten worden vergoed presenteert een zeer aan trekkelijk Kermisprogramma Vanaf VRIJDAG 17 tot en met DINSDAG 21 JUNI, iederen avond half negen- het grootste lach-succes aller tijden, de on- overtreffelijke komische filmacteur in: iniiiCT IKMIIM Het toppunt van amusement! Humor in de overtreffende trap! Als extra attractie op het tooneel een schit terend variëté-wereldnummer: 'n Onbeschrijflijk vroolijke aangelegenheid! Komt naar Royal en amuseert UI Toegang boven 18 jaar. Zondagmiddag 3 uur en halfzes, dus 2 voor stellingen. Woensdag, en Donderdagavond, half negen Een filmwerk van zeldzame bekoring! Een pracht filmwerk voor jong en oud! Een geestige handeling! Onderhoudend spel! Charmante vertolksters. Toegang voor eiken leeftijd. Entréeprijzen weekavonden en middagvoor stellingen: Balcon of Loge 80 ct. Ie Rang 60, 2e Rang 50 en 3e Rang 40 ct. Kinderen 25 ct. Wy ontvingen weer de bekende PRIMA CORSETTEN met breeden binnenband, voorsluiting, 2 paar jarretelles f3.50, f3.75, enz. Zijsluiting met binnenband in model, vanaf f2.90 BUIKCORSETTEN, vanaf f4.90 BUSTEHOUDERS, met model, prima pasvorm, vanaf 25 cent fa. HIKE BREIJERI. en E. TEN KORTENAAR Alleen: MIENT 17 ALKMAAR - Leverantie Ziekenfonds. TEL. 2413. van onze naar de eischen des tijds inge richte zaak, geven wij ter kennismaking, bij aankoop van een gulden aan boodschap pen, waaronder een half pond Koffie, EEN FLESCH LIMONADE van 40 v. 29 ct. of GRATIS 1 fl. PUDDINGSAUS of 1 GEM- BERKOEKJE of 1 fl. LIMONADE GAZEUSE Tevens als extra Reclame: TWEE FLESSCHEN PRIMA WIJN VOOR fl.— U beleefd tot een bezoek uilnoodigend, Hoogachtend, 't Hoekje Burgerbrug. P.S. Bij deze reclame Suiker en Boter uitgesloten. Stoffen paleis NOG ZELDZAME KOOPJES Alléén: KONINGSTRAAT 55 DEN HELDER 19 Juni naar Rhenen, met bezoek Ouwehand's Dierenpark. Vertrek 8.30 uur. Prijs f2.50, in-begr. entree. 22 Juni, AmsterdamIJmuiden naar het vertrek van het Mailschip „Chr. Huijgens". V. 13 u. Prijs f 1.50 26 Juni naar Arnhem en Omstreken. V. 8 u. Pr. f3.—1 6 Juli naar het Zendingsfeest te Soestdijk. V. 7 u. Pr. f 1.50 Eerstv. Buitenl. tochten met le kl. Hotelverzorging! 27 Juni, 4—25 Juli (5-dg.) Rijn en Nassaulanden f 36.— 11, 17, 31 Juli, 1 Aug (4 en 5 dagen) naar België en Luxemburg f 32.en f 40.— 4, 21 Juli, 4, 11 Aug. 3 dagen naar Duitschland, Valkenburg, België f22.—; 22, 29 Juli, 2 dagen naar Wupperdal, Valkenburg, Ardennen f 15.— Paspoorten niet noodig, doch spoedige opg. dr. gewenschtl Vraagt de uitgebr.datumlijst v. andere en latere reizen!!!! Inl. en opg. bij Reisbureau H.A.B.O., Stationsweg 37B, Tel. 4334, Alkmaar en b. d. Reisleider C. ten Bruggencate, Heiloo, Tel. 4215. ZONDAG a.s., 's middags 2 uur: Sprint en 50 K.M. persoonlijk. Entrée 50, 30 en 20 cent. SPECIALE „STER'-AANBIEDING Wij exposeeren vanaf Leden: RAIIWQTTI met Prima moquette in twee kleuren en I Qi rn DHIlliU ILL in onze bekende eerste klasse uitvoering I 34.311 In Den Helder vervaardigd met Heldersche deugdelijkheid. Een bankstel in het betere genre, evenwel tegen lagen prijs, met 5 jaar schriftelijke garantie. Telefoon No. 813 Levering direct aan particulieren DEN HELDER REISKOSTEN WORDEN VERGOED BEZOEKT DE tt ALKMAAR, op HNDIt 19 JUNI OP HET SPORTPARK. AANVANG 2 uur. Toegangsprijzen 1ste terrein f 3.—.2 e Terrein f 1,20 Belasting inbegrepen. Dames, alsmede kinderen beneden 10 jaar, op beide terrei nen half geld. TEL. 7. WI.ERINGEN. ZATERDAG en ZONDAG 8 uur 2 Hoofdnummers. Staatsvijand No. 1 van het dierenrijk!!! Satan de gevaarlijke, ontembare konings tijger, in de sensationeele Warner Super film. Een film die U een schril beeld van het circusleven weergeeft. Als 2e Hoofdnummer: Marguerite Churchill en Ricardo Cortez in het oerkomische filmwerk: Een pantoffelheld, die één der grootste hel dendaden in zijn leven doet. In ons voorprogramma de Voetbalmatch HollandSchotland. Zaterdag populaire prijzen: Zaal f0.30, f0.40 Balcon f0.75. Zondag busvertrëk Den Oever 7.30 uur. Zondagmiddag 3 uur, het oerkomische film werk: DE GROOTE SENSATIE. Zaal fO.25, Balcon f0.50. Door ons Uw drukwerkorders toe te vertrouwen, kunt U zich hiervan overtuigen. Wij leveren alle mogelijke druk werk tegen een concurreerenden prijs.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1938 | | pagina 4