'ijblad, behoorende bij de Courant TEN EINDE WERK TE HEBBEN Pakketten van Één Gulden Pakketten van f 1.25. Voor tJOTenstaanfle pakketten gelmken wij panier en carton van solide kwaliteit. van ZONDAG 17 JUNI 1894. met Gratis Bon, kans gevende op vele en groote Cadeaux. met Gratis Bon, kans gevende op vele en groote Cadeaux. ÏOO LANGEVELD DE ROOIJ, doen wij de volgende aanbieding van DOCHLET WEL!!! In ieder pakket doen wij een genummerde Bon de prijs van ÏOO.OOO, dan geven wij Cadeau 200 Gulden. 50.000 De pakketten worden slechts tegen contante betaling afgeleverd i Pakket A. VEL POSTPAPIER. ENVELOPPEN, bedrukt met naam en woonplaats, of blanco, naar verkiezing. BRIEFK A ARTFORMULIE REN. Pakket B. VISITEKAARTJES, bedrukt met naam, in net Doosje. I Passende ENVELOPPEN. Pakket C. 100 NOTA's. 100 BRIEFKAARTFORMULIEREN. 100 ENVELOPPEN, bedrukt met naam en woonplaats, of blanco. Pakket D. 100 KWITANTIËN. 100 NOTA's. 100 BRIEFKAARTFORMCJLIEREN. Pakket E. 100 VEL POSTPAPIER, bedrukt m9t naam en woonplaats, of blanco, naar verkiezing. 100 ENVELOPPEN. 100 KWITANTIËN. Pakket F. 100 BRIEFKAARTFORMULIEREN. 100 KWITANTIËN. 100 ENVELOPPEN, bedrukt met naam en woonplaats, of blanco. Pakket G. 100 VISITEKAARTJES, ijscarton, 1 iets in extra fijn doosje, j voor 100 daarbij passende ENVELOPPESDames. Pakket H. 100 VISITEKAARTJES, fijn wit carton, in net doosje. 100 passende ENVELOPPEN. 100 BRIEFKAARTFORMULIEREN. Pakket K. 50 VISITEKAARTJES, ijscarton. j Iets 50 passende ENVELOPPEN. voor 1 doos fijn Postpapier en Envelopp. Dames. Pakket L. 100 ADRESKAARTEN, bedrukt volgens opgaaf. 100 VEL POSTPAPIER. 100 ENVELOPPEN. Voor franco toezending per post berekenen wij voor 1 pakket 15 cent, voor 3 of 3 pakketten 30 cents en voor 4 of meer pakketten ens aan hetzelfde adres verzonden 35 cent. Wanneer nu in de 346"" Staatsloterij (waarvan de trekking spoedig begint) op het gelijkluidend nummer, als op de Bon staat, een valt, dan geven wij daarvoor in ruil een der volgende Cadeaux: Wanneer er op valt: premie van 30.000 dan geven wij Cadeau 60 Gulden, prijs 25.000 50 20.000 40 15.000 30 ïo.ooo 20 een prijs van 5000 dan geven wij Cadeau 10 Gulden, de premie 3000 6 een prijs 1500 1000 3 2 prijs van f 400 of f 200 dan geven wij Cadeau een buitengewoon fijne allerkeurigste doos met postpapier en correspondentie ten (verguld op snede) en daarbij passende Enveloppen. (Iets fijns voor Dames.) Valt op het nummer een prijs van f 100, f 70, f 65, f 45, f 30 of f 20 dan geven wij toch nog cadeau een keurige doos, ttende 50 velletjes postpapier (biljetpost, wit of gekleurd) en 50 Enveloppen of 200 briefkaartformulieren. Neem hiervan dan nota, en doe uwe bestellingen spoedig rechtstreeks aan ons kantoor, of zend postwissel, met opgave van mgde pakketten, aan Boekdrukkers— Texel. 11 11 11 11 11 2000 4 11 11

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 5