Slachtmaand. '50,000 kilo Toerbieten HOBADEWI-BIOSCOOP. a. s. ZATERDAG, ZONDAG en MAANDAG Mantels, Costumes, Blouses, Rokken, BONTWERKEN. „De Zon" Helder.| loopt KREIJMBORG's Kleeding ULSTERS - DEMI'S - MOTORJASSEN. C. R. KEIJSER Go. Gesneden fotokaarten Th. SCHRAAG. Opruiming. een Belsmerriepaard, Donderdag 4 November is de zaak GESLOTEN. Gebouw De Yergulde Kikkert. „HET CIRCÜS-KIND" (Groot-circus-drama.) MEN ZIET! MEN HOORT! Prijzen der plaatsen: le Rang 50 cent, 2e Rang 30 cent en 3e Rang 20 cent. Groote keuze. I. GRUNWALD. Nieuwste soorten. Kanaalweg b.h. Postkantoor. zuivere BERTELS' Murwe Lijnzaadkoekjes. Bertels' Olieslagerij en Meelfabriek, Amsterdam. voor Heeren en Jongens. Verkrijgbaar bij J. DEKKER Jz., Steenenplaats. Halve zak, 50 K.G. of minder 5 cent meer kaarten voor liet opplakken van foto's in groote ver scheidenheid voirhanden in Bockhandel Parkstraat. Dames- en Kindermantels, Blouses, Heeren-, Jongens- en Kinderjassen. de winkel opgeheven en worden de nog voorradige goederen tegen spotprijzen uitverkocht. TAAI-TAAI cent SPECULAAS 60 BOTERSTUKJES 90 BANKETLETTERS 90 Beleefd aanbevelend, KIKKERT Zonen. WASCIIMACHINES met eikenhouten knip tegen uiterst scherp concurreerenden prijs alleen voor Texel bij on dergeteekende verkrijgbaar. Wed. E. S. VLESSIW. 's avonds 8 uur, Kaarten vooraf te verkrijgen. Confectie-Afdeeling Molenstraat Den Burg. Weinig volwassenen ontsnappen 5 er aan. In onze tijden van dikwijls ongeregelde leefwijze, ongeregeld dieet, zittende leef wijze enz., zijn er betrekkelijk weinig vol wassenen, die geen last hebben van aam beien. En wat die last beteekent is aan de ongelukkige lijders, die voortdurend hin der hebben van stekende pijn en jeuking hetzy zij zitten, liggen of loopen, maar al te goed bekend. Aambeien worden vaak veroorzaakt door verstopping, het gebruik van sterke purgeermiddelen, paardrijden enz. En als gevolg van aambeien treden dik wijls bij verwaarloozing van de kwaal, bloedingen, ontsteking, fistel en verzwe ring op. De eerste aanwending van Foster's Zalf reeds verzacht de prikkelende pijn en jeuk en gewoonlijk is een doos voldoende tot genezing. Zorgt bjj de behandeling voor eene goede spijsvertering en vermijdt buitensporigheden. Foster's Zalf (let op den juisten naam( is te den Burg verkiijgb. bü den heer T. Buijs. Toezending geschiedt franco na ontv. v. postwissel k f 1,75 per doos. 29r Bij ondergeteekende is gelegenheid tot 't laten slachten van varkens. ADR. MOSK. TE KOOP drachtig. Te bevragen by C. W. BAKKER Dz. Westen. P. VERHEULEN, Oroeneplaats. te koop 4 f10 per 1000 kilo, bij J. GRISNICH, P. H. Polder. in smakelijkheid, Boter- en Kaas JEen der Hoofdnummers Bekwaam Bianiste 1 Duidelijke Uitlegging I Alles heeft zijn oorzaak. Ook het bizonder groot succës der worden kond geslagen van zuiver Lijnzaad en zijn duurzaamheid, voedingswaarde en in groote Melk-, opbrengst ongeëvenaard. De levering geschiedt desverlangd onder A. H. V. (Algemeene Handels- Voorwaarden). Verkrijgbaar bij onze wederverkoopers in bijna iedere plaats. Bekroond met 22 hoogste onderscheidingen (Eere Diploma's en Gouden Medailles) op de Landbouw Tentoonstellingen van 1907 tot 1913. Wij noteeren thans af pakhuis Oudeschild, gemalen met verhooging van het gewone maalloon en franco thuis met verhooging der gewone wagenvracht; Prima Laplata Mais (Nieuwe Oogst) per 75 K.G. i 7.60 Prima Maal-Gerst 60 7,80 N. Holl. Haver 50 7.— Yoertarwe 75 8.75 Amerik. Lflnkoek. gebroken 100 14,50 Zaansche Voorslag Koeken gebroken 100 14,75 Zaansche Murwe Lijnkoeken, (Obertop) of Bloemend. Laan 104 104 st. 16,75 Lijnzaadkoekjes met suiker (Bertels) 100 16,25 Melassevoer 100 9,25 Lichte Graanspoeling met zakken 100 9,25 .Alles conditiën A. H. V. De betaling is contant binnen 14 dagen, betaling bij ontvangst met 1 pCt. korting. 30 Oct. 1915. Steeds het ruimste gesorteerd in l3rima stoffen. Lage prijzen. Beleefd aanbevelend. "Wegens de drukke werkzaamheden op het atelier wordt Aanbevelend, A. C. DROS-Donker. Alles per 5 ons. 11 11 Beleefd aanbevelend, Ze G-roote BlOSCOOP-Voorstellingen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 3