Een PFAEF Naaimachine is eene fraai en nuttig St. Nicolaasgeschenk. ATTENTIE! Eerste Alkmaarsclie Naaimachinehandel. C. R, KEIJSSR Go. Goedkoop Taricemeel. m VOORHANDEN DAMES- en KINDERHOEDEN, Kunstmeststoffen. De machines ■worden onder garantie en nog zonder prijsverhooging geleverd. I. MOERBEEK Parkstraat. Wij zijn ook ruim gesorteerd in andere fabrikaten. C. K. KEIJS ER Co. een NAAIMACHINE, Beleefd aanbevelend, A. DILDERLXG. Groote sorteering in Sint Nicolaas-Artikelen. Halve zak, 50 K.G. o! minder 5 cent meer- G. 1. IIÏJSI1 k So. I boven alle andere uitblinkt, OndergetÉüfënde bericht dat vanaf heden de ST. NIG0MAS ETALAGE is geopend. een groote keuze speelgoederen en luxe artikelen. ZIE DE ETALAGE, Groote Opruiming Dames- en Kindermantels, Mantelcostumcs en Kinderhoeden en Mutsjes. Bonten, Kragen, Dassen, enz. Damesblouses en -rokken en Jaegerartikelen. Alles zeer geschikt voor St. Nicolaascadeau. M. KUIP, Warmoesstraat. Wij leveren uit voorraad BUITEN de KUNST- MEST-COMMISSIE OM op Algemeene Handels- voorwaarden, dus ZONDER bankgarantie of] voornitbetaling X.V, Het Landbouwkantoor N00RD-H0LLAXD |J. C. ROEPER, DES BERE. Ph. VLESSING, den Burg. Uiterst lage prijzen. i - prima gemalen Eierlandsche Tarwe: Bi Bi fli cBeleefd aanbevelendC. Joekel» Beleefd aanbevelend B.S. Ook verkrijgbaar op gemakkelijke afbetaling. Al die nog Mais of Koeken bij ons in voorkoop hebben, waarvan de termijn van levering verstreken is, geven wij nog tot 1 DECEMBER a.s. de gelegenheid die in ontvangst te nemen. Na dien datum achten wij ons van onze verplichting tot levering ontslagen. Zij, die in de onmogelijkheid verkeeren voor 1 December af te halen of gemalen wenschen te ontvangen, gelieve zich ten onzen kantore te vervoegen, ten einde hierover nader te onderhandelen. den Burg, 17 November 1915. Zaadmarkt, Alkmaar. Huismoeders, Jonge deernen, Huisvaders en Jonge Mannen, het meest doeltreffend, nuttigst en degelijkst St. Nicolaas-cadeau voor uwe Dochters en Verloofden is zeker gekocht bij bovenstaand adres, te Den Burg bij de Agentesse. Groote voorraad. U wordt vakkundig bediend en 8 j a a r ten volle gegarandeerd. Agentesse voor TEXEL Wed. E. S. VLESSING, Waalderstraat, den Burg. ga Gemoltoneerde Ondergoederen en Werkmans-Goederen. Groote Collectie: Ruime sorteering: Bontwerken. Dames- en Kinderschorten. Handschoenen. Fantasieschortjes. Sjaals. Kousen en Sokken, Mutsen. enz. enz. Beleefd aanbevelend. 1 gS n rust en franco thuis met Wij noteeren thans af pakhuis Oudeschild, gem verhooging van het gewone maalloon verhooging der gewone wagenvracht; Prima Laplata Mais per 75 K.G. f 8.65 Prima Maal-Gerst 60 7,80 N. Holl. Haver 50 7.25 Voertarwe 75 8.75 Amerik. Lijnkoek, gebroken 100 15,50 Zaansche Murwe Lijnkoeken, (Obertop) of Wildschut 104 104 st. 17,50 Lijnzaadkoekjes met suiker (Bertels) 100 17, Melassevoer 100 9,75 Lichte Graanspoeling met zakken 100 9,50 .Alles conditiën A. EL V". Wij behouden ons het recht voor eene gepaste hoeveelheid Daar onze keuze aan de klanten af te geven. De betaling is contant binnen 14 dagen, betaling bij ontvangst met 1 pCt. korting. 20 Nov. 1915. Dagelijks aan onze magazijnen verkrijgbaar af magazijn OUDESCHILD, per 100 KG. H.L. - 75 K.G. V2 H.L. - 37 V» K.G. V4 H.L. - 187< K.G. Roggebloem W L 100 K.G. Tarwebloem W L 100 K.G. Zakjes 20 November 1915. f 14,- 10,50 5,30 2,70 19,25 18,50 -,60 Bekende conditiën. I Er zijnvele soorten eiwitstaai, dooh indien men een eiwitstaai wensoht te gebruiken, dat I gebruike men Mijnhardt's Eiwitstaai. Dit is by bloedarmoede bleekzucht en verschillende ziekten van het bloed, het eiwitstaai, dat vlug verloren krachtea teruggeeft en de zwakste gestellen spoedig versterkt. Verkrijgbaar in verzegelde literflessohen a f 1,25 te den Burg bij A. Langevold Mz.te Oosterend bij D. Wuis; te Oudeschild bij P. Vos; te Cocksdorp bij G. v. d. Jiooijte deu Hoorn bij fa. Wed. P. de Jagor en in 't groot by G. Haagen, Kanaalweg 147, Helder. Volgende week begint onze den Burg. Th. SCHRAAG. en andere modeartikelen, Aanbevelend, Beendermeel, 17» stikstof en 307. plaospliorzuur. Beendermeel, 47. stikstof en 207. phosphorzuur. Algiersphosphaat, 26/27% phospliorzuur. Thomasmeel 12%. Kali-Thomasmeel 67o x 87o. Zwavelzure Ammoniak 20%. Peru-Guano Gemengde Meststoffen voor land- en tuinbouw. Kalkmergel. Eerste soort Belgische Kluitkalk. Gebluschte kalk, De levering geschiedt in PRIMA ZAKKEN. Bij afname van minstens 5000 Kg. verleenen wij GRATIS ONDERZOEK. te ALKMAAR. Vertegenwoordiger voor Texel GV**? --.v G7'-V: •- - ,;r 'V ai O CD a CD a -t-9 o M O <J1 g <D O S3 CD O N O* O 0 2 B o o —t a Oi es K in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 3