Enkhuizer Almanak 1923 een nieuw en een gebruikt geëmailleerd fornuis. Noteering C. R. Keijser Co. TE KOOP J. KILJAN Jbz. van AF OUDESCHILD Mixed mais 11,— Laplata mais 11, Chevalier gerst 11,50 Murwe lijnkoeken 17,25 Suikerkoekjes (incl.) 17, Zaansche Voorslaglijnkoeken 15,25 Inl. Sesamkoeken 14,75 Cocoskoeken 11, Grondnotenkoek blanke zachte 16,50 Grondnotenkoeken 15,75 Lijnkoekschilfers 15,50 Amerik. lijnkoeken 15.25 Katoenzaadmeel (dubbel gezeefd 15,25 Gedroogde spoeling 9,75 Melassebostel 10, Haver 13, Voererwten 14, Paardeboonen 14,25 Gemengd kippenvoer 13, Tarwe 12,50 Tarwezemelen (incl.) 8,75 Liebig's Vleeschmeel 35,— Bij afname van 65 K.G. (een baal) bedraagt de prijs minder. Phosforzure kalk (af Burg) 20,— Alles per 100 K.G. Fijn Turfstrooisel per pak 3,- den Burg, Texel, 22 Jan. 1923. Fa. Lange veld delvooij. Dure gemoedsbezioaren. Te Enkhuizen werd onlangs een ge meenteambtenaar op wachtgeld en pen sioen gesteld. De betrokkene heeft indertijd wegens godsdienstige overtuiging geweigerd, in het pensioenfonds te worden opgenomen en wenscht than3 niet om dezelfde reden zijn aienstja»en in te koopen, waardoor hij nu per jaar een schade van f 270 zal moeten lijden. H b 1. Goedkoop fruit. Bij 5 kilo aardappelen a 4 ct. per kilo wordt door een fruithandelaar teGorin- chem 1 kilo appelen cadeau gegeven. Bloemkoolteelt. Als gevolg van net, uiterst zachte weer hebben de telers van Langendijker reu- zenbloemkool, nog een buitenkansje. Zij die deze bloemkool hebben verbouwd, halen van hun akkers meer dan ooit te voreu omstreeks dezen tijd. In bijna iedere plant ontwikkelt zich een bloem. Deze gunstige teelt, gevoegd bij den zeer hoogen prijs, die tot f 24 bedraagt, is voor velen een welkom voordeel bij de misère, welke tegenwoordig in tuinders- kriDgen heerscht. N w s.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 6