De motor-maalderij „DE VREDE" Motorschip Maria Zaterdag 21 Jan. 1923. No. 3677. Uitvoering Kinderzang Bijblad van de Texelsche Courant Marktberichten. in de Gravenstraat is gereed. We verzoeken onze klanten hun te malen granen aldaar te bezorgen en houden ons ten zeerste aanbe volen voor het leveren vhn alle soorten graan en meel en veekoeken- Kinderuitvoering Feestcantate en „Goudmuiltje", Zaterdag 3 Februari vaart Maandag 5 Februari naar Purmerend. een net Meisje, EIERKOLEN. prima eierkolen. alle [soorten brandstollen. W oteering C. R. Keijser Co. plm. 25000 pond eerste soort Klaverhooi, Adverteereii doei verkoopen. Predikbeurten. van Witte Kruis. J. S. V. Oosterend f 1, Den Hoorn. Dinsdagavond gaf het Doopsgezind Zartekoor onder leiding van den heer M. Kikkert, in de Doopsgezinde Kerk alhier een goedgeslaagde uitvoering. De voorzitter, de beer S. Keijser opende de bijeenkomst en sprak een woord van welkom tot de vele aanwe zigen, waarna het welvoorziene pro gramma, waarin koorzang, duetten, solo zang en dameskoor zeer ten genoegen afgewerkt werd. De muziek van Mej. E. Dijt (violoncel) en van den heer P. Keijser (orgel) viel zeer in de smaak. Hierna sloot de voorzitter de bijeen komst. De Cocksdorp, 24 Jan. Nu het baggerwerk buitendijks is afgeloopen, beeft men de baggermachine over den dijk in het Eierlandsche kanaal gebracht, waar de werkzaamheden zullen wordeii voortgezet. Tot schipper op de reddingboot is benoemd de beer R. Buis in plaats van den heer M. Boon, die als zoodanig had bedankt. Burgerlijke Stand der Gemeente Texel van 20 tot en met 26 Jan. 1923. GEBORENJacobus Johannes Antonius, zoon van Harmen Spigt en Miena Jacoba MeijerHendrik, zoon van Carel Clemens Barhorst en Hillegonda Adriana Christina Zoetelief. ONDERTROUWDJohannes Hendrikus Slaman en Maria Bakker. <Sry OVERLEDEN Annetje Gerritsen, 67 jaren weduwe van Arie Daalder; Martje van Hert, 64 jaar, gehuwd met Klaas Bakker; Cornelia Brouwer, 86 jaar, weduwe van Dirk Henkes; Geertje de Haas, 34 jaar, gehuwd met Willem Gerardus Bakker. GEVONDEN VOORWERPEN. (Gedeponeerd ten raadhuize). een kinderzijzak. Zondag 28 Januari 1923. HERVORMDE GEMEENTE. Burg, v.m. 10 uur ds. Raabe. Koog, v.m. 10 uur ds. van 't Hooft. Den Hoorn, v.m. 10 uur ds. Brümmer. Oudeschild, v.m. 10 uur ds. Schellenberg 'sav. 7 uur ds. de Maar. Posterend, n.m. half 3 ds. Brümmer. Cocksdorp, 'sav. half 7 ds. Schellehberg. Maandcollecte. Gereformeerde kerk. Oosterend, v.m. 10 uur ds. C. Zwaan van Helder. Maandcollecte. n.m. half 3 dezelfde. Na den middagdienst manslidmaten- vergadering. Beroepswerk. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal, v.m. 10 uur ds. de Alaar. Verkiezing van een diaken. Woensdag 31 Januari. HERVORMDE GEMEENTE. Zuid-Eierland, 'sav. kwart voor 8 ds. Schellenberg. Donderdag 1 Februari. HERVORMDE GEMEENTE. Den Hoorn, 'sav. 7 uur ds. Brümmer. Purmerend, 23 Januari. 365 Runderen waaronder 195 vette koeien f 0,80 a f 1,30 p. K.G. ]m Gelde koeien 150 a f 450 IDU Melkkoeien 150 a f 450 10 Stieren. 31 Vette kalveren per Kg. 1,50 a f 1,80 169 Nuchtere kalveren 10,— a f 40, 741 Schapen 45,a f 58,— Lammeren 0,a f 0,— 372 Vette varkens per K.G. 0,92 a f 0,98 33 Magere varkens 30,- a f 55, Kipeieren 7,50 a f 8,50 Schagen, 25 Januari. Uit de Schager Crt. Vette koeien Gelde koeien 10 Kalfkoeien 00 Lammeren 5 Magere varkens 85 Vette varkens 137 Biggen Boter Kipeieren per 100 f 275 a f 480 160 a f 315 240 a f 425 0,— a f 0 30,— a f 50,— 0,84 a f 0,92 22,— a f 34,— 2,60 a f 2,80 6,50 a f 8,— Fa. A, LAN GEVELD Pz. ten bate van het Witte Kruis, op Woensdag 31 Januari, 's middags half vijf precies Opgevoerd zullen worden o. a. Sprookje in 2 bedrijven. Plaatskaarten verkrijgbaar vanaf heden h f 0.75 voor volwassenen, f 0,50 voor kinderen bij J. PISART. ten bate van de Ziekenauto. Zie nadere aankondiging. H. KEESOM. Biedt zich aan liefst 4 dagen per week. Adres letter B bureau van dit blad. A.s Maandag en Dinsdag in lossing Verder voorradig aan 't pakhuis Haven Aanbevelend, Telef. 42. J. C. RAB. van AF OUDESCHILD Mixed mais Laplata mais Chevalier gerst Murwe lijnkoeken Suikerkoekjes (incl.) Zaansche Voorslaglijnkoekcn Inl. Sesamkoeken Cocoskoeken. Grondnotenkoek blanke zachte Lijnkoekschilfers Amerik. lijnkoeken Katoenzaadmeel (dubbel gezeefd Gedroogde spoeling Melassebostei Haver Voererwten Paardeboonen Gemengd kippenvoer Tarwe Tarwezemelen (incl.) Liebig's Vleeschmeel Phosforzure kalk (af^Burg) Alles per, 100.K.G. Turfstrooisel per pak den Burg, Texel, 29 Jan. 1923. 10,75 10,75 11- 17,25 17,— 15,25 14,75 11- 16,25 15,50 15.— 15,25 9,75 10, 12,75 14,— 14,25 13,— 12,50 8,75 35,— 20,- 3- TE KOOP ook bij gedeelten kan de volgende week geperst afgeleverd worden. Aan de opslagplaats achter het brandstoffen- pakhuis Schildcrcind voor opruimingsprijs af te geven een partij eiken spoorhout, palen en platen. Aanbevelend, J. Jac. RAB.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 5