de nieuwe Z0MER8TALEN. Ontvangen. Gaib. RIJK, Steenenplaats. Een vrouw vermorseld. Toen Maandagmorgen juffrouwHilhorst uit Eemnes te Blarlcum op de in bewe ging zijnde Gooische stoomtram wilde springeD, kwam zij te vallen en geraakte onder de wielen. Totaal vermorseld werd de ongelukkige onder den wagen uitge haald. Zü was gehuwd en moeder van twee kinderen. Banderolles en huwelijksgeluk. De vrouw van een sigarenwinkelier te Rotterdam kwam Dinsdag bij de politie aangifte doen dat haar man banderollen van sigaren voor een tweede keer ge bruikte. De winkelier werd naar het hoofdbureau ontboden en verbleef daar ongeveer twee uren. Nadat hii vrijge laten was en zich naar huis begaf, vond hij zijn winkel en huis zoo goed als ver laten. De juffrouw zijn derde vrouw was er met den heelen inventaris die eenige waarde had, winkelvoorraad, kasregister, schrijfmachine en meubelair per auto vertrokken. Naar later bleek naar familie in Woerden. Ga zoo voort. Technici op het departement van Oorlog hebben een geweerkogel uitgevonden, die 1400 meter verder draagt dan de thans gebruikte kogels. De boog dien het projectiel maakt is 30 percent kleiner dan thans. De kogel behoudt in het alge meen den vorm van het tegenwoordige langwerpige projectiel, doch heeft, ter overwinning van atmosferischen weer stand een bootvormig eind. Genomen proeven onder allerlei omstandigheden hebben aangetoond, dat een scherp schutter met den nieuwen kogel even veel treffers kan maken op een zes duimsdoel als vroeger op denzelfden afstand op een twintig duims.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 6