Sportvereniging Texel. Motorschip Maria 't Zilver Kroontje Waarom Houtwaren. Sesamkoeken. Lammerenvaart Burg. v. Alkmaar II Dierenbescherming. Rhode Island Reds een flinke STIER, TEXEL I—M.L.D. I. Maandag twee uur naar Purmerend en Donderdag acht uur naar Leiden. Meelnoteering van DROS <$- Co. Op landerijen geld gevraagd als 1e hypotheek. Een nette wasch aan hnis gevraagd. prima grond- en glansverf. Creoline per kruik. Neem proef. Een financieel© instelling, agenten of agentessen Advmeeren uoet verkoopeu. Vermist een Lam. beste drachtige zeugen, 2 oude werkpaarden, Prima grenen planben, DROS Co. Durgerdammer dekriet. Durgerdammer dekriet, Prima Zaansche Sesamkoeken, DROS Co. Mc. Cormick en Deering maaimachines, Alfa Laval Separator, Voor de zaai Prima bruine boonen Prima enkele slaboonen C. R. KEIJSER Co. het grasgewas Doet uw voordeel. karpetten, ioopers. matten, enz., JAC. OE BOER FOTOGRAAF Maandag 28 Mei vaart de veeboot naar Uit hoorn, Pnrmerend en tnsschengelegen plaatsen, afvaart na afloop der markt. Donderdag 31 Mei liggen de veebooten Durgem. van Alkmaar II en Landbouw gereed tot vervoer van lammeren naar Lelden. 6 cents sigaar. Kaïniet 14 pCt- f 1,30 Kalizoot 20 pCt. f 1,90 G. R. KEIJSER Go. K. ACK.EMA houdt Woensdag 6 Jnni a s. spreeknnr met ARTS te Texel ASTIIMA-lijders ABDIJSIROOP Noteeriug C. R. Keijser Co. N.V. „De TIJDGEEST» Dankbetuiging. Aan allen, die blijken van belangstelling hebben gegeven, zoowel buiten als binnen de gemeente, onzen hartelijken dank. H. ZIJM. C. ZfjM—Zijm. Westergeest, Texel, Mei 1923. Voor de vele blijken van belangstelling, bij onze 50-jarige huwelijksherdenking ondervonden, betuigen wij onzen hartelijken dank. J. I. TRAP. A.TRAP-Bremer. Oosterend, Mei '23. Zondag 27 M!ei N.m. kwart over twee Het Bestuur. Ten einde een afdeeling van de Neder- landsche Vereeniging tot bescherming van dieren op te richten, zal door den Heer J. ENNIK, Alg. Inspecteur, uit Voorburg, een lezing over het nut van Dieren bescherming en de toepassing er van worden gehouden op Donderdag 31 Mei 1923 in café den Burg, aanvang half acht. TOEGANG VRIJ. Het Comité. vaart H. KEESOM. TE KOOP een Oliejas, Laarzen, hooge Schoenklompen, twee Zeemans- zakken. IJ. ALKEMA, Oranjesingel, den Burg. Maismeel (mixed) f 12,— (Laplata) 12,— Gerstemeel 10,50 Erwtenmeel (grauw) 13,50 Tarwezemelen 7. Bekende conditiën. Texel, 28—5—'23. Aanbiedingen letter B. bureau Nieuwe Texelsche Courant. Brieven letter IJ, bureau van dit blad. Verkrijgbaar Prijzen scherp concurreerend. J. P. DROS Pz., de Cocksdorp. VRAAGT oude zoete Spaansche wijn. Verkrijgbaar bij P. Dalmeijer a.d. Burg L. den Braven, de Koog IJ. Koppen, Oosterend Gez. Buijs, Cocksdorp K. Kuiper, a.d. Hoorn A. van Ketel, Oudeschild W. Duinker, a.d. Waal. (geen levensverzekering), zoekt tegen zeer ruime provisie. Bij gebleken geschiktheid kan dit tot een vaste positie leiden. Brieven onder letter H bureau dezer. Inlichtingen verzoekt K, MANTJE, Hoeve .Schiller, Spang Texel. fokken de grootste hoenderfokkers van Nederland Omdat dat ras bewezen heeft, van de middelzware en zwaarste rassen, het groot ste aantal eieren te leggen. Daarbij is het een makke en weerbare kip, die bij ongun stig weer, als andere kippen onder het hok zitten te kleumen, er op uitgaat, om zijn voedsel te zoeken. Voor deze maand nog een beperkt aantal broedeieren verkrijgbaar van deze prima Iegsters. S. KEIJSER, Schoonoord, Burg, P.S. Van mijn élite-toom geen broedeieren meer verkrijgbaar. TE KOOP: Schrammen, Biggen, Koekalveren en 3 stuks beste Pinken. Bij W. RIJK, Waalderstraat. Aan hetzelfde adres te koop gevraagd voor den hooibouw en 150 H.L. puik beste AARDAPPELEN, Roode Star. Stuurt monsters. dagelijks verkrijgbaar aan het pakhuis Oudeschild. Wachtende een lading waarvan nog eén klein partijtje disponibel. N. SLOT, Rietdekker, Waal. Beschikbaar dekgeld f 2,50, bij T. ZEGEL, P.H. Polder. najaarslevering, f 11, per 100 Kg. Op directe bestelling. Uit voorraad leverbaar: prijzen vanaf f 160, tegen zeer lage prijzen. C. DROS Bz., Smederij Eierland. f 0,22 per K.G. f0,40 per K.G. Het Gemeentebestuur van Texel wenscht te verkoopen op de bermen van onderstaande wegen, gedurende 1923. Waalderweg. Burgzicht—Haven Koogerweg. id. —Schans Hoornderweg. id. —Burg Verbindingsweg achter de Weverstraat. Het grasgewas moet worden gemaaid, beweiding is verboden. Biljetten op gezegeld papier a f0,50 in te leveren ten Raadhuize uiterlijk a. s. Dinsdag, des namiddags 4 uur. De nog voorradige worden vanaf heden tot verminde/de prijzen opgeruimd. GEBR. BRUIN. Keizerstraat 75 HELDER. .Afvaart 's morgens 8 uur. De CommissarissenH. HAAKMAN. M. BAKKER Cz. NIEUWNIEUWJ Minimum OVERAL.. Zeer goede, kloeke Overal verkrijgbaar. Neemt proef. NIEUW! NIEUW! Fabrikant, J. SPAAN, Alkmaar. Heden in lossing te Oudeschild Alles per 100 Kg. uit schip in kooperszakken. Condities A. H. V. 26 Mei 1923. Tandtechniker, Adres: Mej. D. SCHUMAKER Weverstraat 419, Burg—Texel. gebruikt als de vastzittende slijm Uw borst beklemt en U naar adem doet hijgen. Duizenden vroegere lijders roemen dit redmiddel. Slijmoplossend, borstverster kend, verzachtend en genezend, ook bij bronchitis, influenza, griep, kinkhoest en verkoud heid. Prijs per flacon van 230 gram f 1.90, van 550 gram f3,60, van 1000 gram f 6,—. Alom verkrijgbaar. Eischt roo den band met onze handteeke- ningL. I. AKKER, Rotterdam. van AF OUDESCHILD Mixed mais 11,25 Laplata mais 11,25 Chevalier gerst 12,— Gerst blanke Donau 64/65 10, Murwe lijnkoeken 14,75 Suikerkoekjes (incl.) 15,75 Zaansche Voorslaglijnkoeken 11,50 Inl. Sesamkoeken 11, Raapzaadschilfers 9,— Amerik. lijnkoeken 11.50 Katoenzaadkoeken 9,50 Haver 12,50 Noord-Holl. Paardeboonen 12,50 Voererwten 12,50 Gebroken kippenrijst 15, Gemengd kippenvoer 13,— Corngrint uitstekend kuikenvoer 14, Tarwe 13,50 Tarwezemelen (incl.) 7, Liebig's Vleeschmeel 30,— Phosforzure Voederkalk 14, Alles per 100 K.G. den Burg, Texel, 28 Mei 1923. f. 8—1 Vj uur. Trekking van 959 nummers ten overstaan van Notaris A. G. Mulli. Donderdag 24 Mei 1923 Prijs van f 1500 9301 f6 1000 1926 17979 *00 1309 2495 15132 17591 20230 20763 200 3156 6269 8021 13818 17473 100 171 691 3013 3762 4082 8498 10081 10840 15091 16015 16709 17030 19604 20543 20696 Prijzen van f 90.— felgcn geld). 146 2649 4483 7305 9912 12397 14242 16102 18791 78 51 4631 7491 99 12410 90 16293 18898 89 2803 4717 7539 10011 23 14305 16387 18942 322 44 5046 7684 10127 25 13 16517 96 514 3092 5138 7866 49 57 14427 07 19108 606 3169 99 8125 10479 71 14662 10749 45 740 3274 5213 8242 10533 76 14855 10812 49 90 3362 27 8304 37 12670 15004 05 19251 1157 3494 5307 20 10788 84 15189 90 76 1227 3539 5543 34 10895 12781 98 17014 19003 1367 3661 87 8441 10974 12912 15226 17171 54 78 3831 5657 85 11081 47 15321 17211 19729 1587 3953 96 8546 11145 52 88 17447 49 99 65 5780 8858 53 13171 15450 17646 19817 1774 4000 5919 69 94 13425 15538 86 2C047 1807 2 6087 8951 11287 13577 15027 17702 94 54 30 98 9072 11340 81 59 17848 20160 1964 35 6302 9248 02 13645 98 17911 84 93 4212 64*8 9365 75 60 15729 18033 20243 2176 10 6591 9526 11549 13775 96 60 81 2231 49 6823 9104 50 13851 15807 18112 88 73 50 6925 9784 62 68 37 18386 20583 2437 53 7024 9812 12211 14073 43 18466 20G4U 2629 4305 7151 21 12311 14130 15953 70 20892 3ö 63 54 72 2J 90 16033 18739 20903 35 Later aflosbaar, 22 1966 4633 7112 9481 12028 14500 16641 19088 118 2031 65 23 88 75 7 95 98 22 38 87 68 91 12123 13 16802 19153 51 2109 97 72 9585 38 14628 3 [9211 59 16 4741 74 9640 61 14796 1G990 46 72 34 42 7254 91 83 14809 17C01 59 87 2201 4840 55 9763 12201 15 29 94 90 0 58 7300 88 15 46 99 47 94 24 9809 60 14902 278 51 98 25 38 83 44 313 6 4903 46 54 12305 91 15 2324 32 7412 58 53 15061 17215 89 43 53 88 20 64 65 83 31 19506 44 75 5064 30 10015 76 15102 32 8 57 2414 5108 58 20 12517 I 60 74 29 45 99 10115 31 31 60 407 2503 80 7615 45 49 46 17342 28 77 95 32 73 55 36 97 5228 54 75 12653 58 2729 30 75 10207 57 15218 17520 15 70 2801 aft-18 7701 55 12718 20 34 70 509 41^65 24 1C34 1 83 59 44 77 26 78 71 48 54 12802 65 79 94 6 96 88 49 10408 10 96 17624 19727 607 2904 5433 07 4 4 24 15301 52 42 28 22 34 7807 70 84 12 17707 76 53 19399 74 19402 82 73 89 88 17 43 61 81 17420 08 82 39 19611 67 3007 71 16 99 12C04 30 15 98 8» 37 72 42 10582 10 45 54 19825 725 95 5519 45 10604 25 7 7 74 32 44 3188 41 49 30 21 95 77 63 bl 3212 5612 52 69 41 97 17819 93 97 90 39 7S04 10720 46 15431 43 19923 827 3318 50 8040 83 59 38 72 42 98 76 78 89 14 7 2 32 13021 15502 17914 99 51 8218 47 09 36 67 200OO 52 52 90 88 15603 18008 10 53 81 10962 13105 48 16 60 8311 73 74 77 35 86 28 U0O2 13255 15779 '70 97 36 39 76 97 84 1005 3618 5805 8482 42 96 15832 47 33 5922 8528 51 13324 56 37 74 5701 8115 1082U 49 85 60 94 63 3513 63 15 95 75 918 80 96 85 43 49 62 79 85 84 92 20194 5 1 45 42 8645 85 13457 98 18103 20211 73 3717 47 55 11132 74 9y 7 23 78 61 75 69 86 75 15903 16 82 83 3802 C024 77 11255 13529 61 24 20305 1119 7 53 85 89 42 72 28 19 40 8 6105 8777 11323 62 7 9 56 24 78 56 28 78 25 93 $1 18204 36 91 3902 31 79 11446 13610 16021 13 46 37 8822 62 79 70 58 59 41 95 74 93 76 75 86 93 27 1223 31 39 61 42 4045 b2l5 52 89 67 96 90 66 1333 4119 6308 1424 30 37 31 57 53 9028 43 81 6408 39 71 4221 16 1528 27 22 46 8S01115H 13708 85 78 20435 22 13802 16103 18342 36 41 91 11 50 30515 34 18487 18 35 18511 19 77 36 83 91 51 94 70 20646 17 76 76 27 18646 20777 4 17 33 67 98 34 73 13938 42 77 02 83 65 94 76 16211 49 11641 14012 67 48 58 32 57 82 95 11749 84 53 18706 86 74 81 6593 9193 11834 14103 59 7 20812 75 96 6639 38 43 1622 4321 6761 63 47 40 45 94 04 43 4406 6808 69 83 48 31 90 1711 91 93 9274 51 4510 96 9310 1806 13 6914 61 11912 25 24 31 9441 43 51 16349 65 54 54 14204 71 18829 64 38 80 35 71 60 16408 54 74 86 3218932 81 14303 38 75 25 79 19002 74 21 75 99 20902 10 46 50 68 97 52 50 77 16515 04 81 89 30 78 8914455 60 80 12002 78 16620 57 21 36 90 76 7016 1927 83 61 54 85 63 1 maal 493 L m.z -1930, 4977 tlz. 4971. 4986 m.i. 4987 5300 cn 3 3373 ontbi 1 n 89~" m.z. 8Ptó, 10t#2 fltf. Bfl.z i 832 enz. -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 3