Motorschip Maria Lammerenvaart Burg. v. Alkmaar II Hooghiemstra's Pluimveevoeders. Prima Roomboter. Alfa. Laval Ontrooaasr, DRINKT: EET: Hygiënisch verpakte Levensmiddelen m'iv Gevraagd twee man Gaatjes-Stoelen te matten gevraagd Prima Engelsch Rijwiel met ketting- kast vanaf f 55,—, Bevrijdt Uw Borst ABDIJSIROOP Rijwielhandel Waalderstraat. Dames- en Heerenrijwielen vanaf I 47,50. Simplex rijwielen vanaf f 110 R. ACK.EMA houdt Woensdag 4 Juli a s. spreeknnr met ARTS te Texel Maandag twee uur naar Purmerend en Donderdag acht uur naar Leiden. van Aluminium Maandag 11 Juni vaart de veeboot naar Uit hoorn, Purmerend en tnsschengelegen plaatsen afvaart na afloop der markt. Donderdag 14 Juni liggen de veebooten Burgem. van Alkmaar II en Landbouw gereed tot vervoer van lammeren naar Leiden. Prima eiken Waschmachmes Concurrent f 26.50 (prima kwaliteit). Bngros verkrijgbaar bijFa. DROS Go. T. Buisman den Burg Koogerweg. D. Trap, Oosterend. 3 H.A. Klavers en Raygras. *3 Het adres voor is bij II. BAKKER, N.V. „De TIJDGEEST" ISHHHHHH K B W 3 voor 4 weken om te wieden. W. REUVERS, de Cocksdorp. door A. v. d. VIS, einde Gasthuisstraat, Den Burg. a 90 cent per pond. Leidsche Kaas 45 cent per pond Gele Kaas 55 Beleefd aanbevelend, A. DE KONINGH. bij Gebr. LAFEBER, Warmoesstraat H de uitkomst voor lijders aan Asthma, Bronchitis, Chronischen hoest, Ca tarrh, Griep, Influenza en Kinkhoest. Prijs per flacon van 230 gram f 1.90, van 550 gram f3,60, van 1000 gram f 6, Alom verkrijgbaar. Eischt roo- den band met onze handteeke- ningL. I. AKKER, Rotterdam. Ruime sorteering Zelfvulcaniseerende binnenban den, benzine, motor-, Ontroomer- en machine-olie. Tevens een goed werkende gebruikte 150 L. per uur. J. REIJ. Tandtechniker, Adres: Mej. D. SCHUMAKER Weverstraat 419, Burg—Texel. HOEST KOEST vaart H. KEESOM. Gebroken waarde-stukken worden soliede bij Gebr. LAFEBER gelascht. .Afvaart 's morgens 8 uur. De CommissarissenH. HAAKMAN. M. BAKKER Cz. bij Gebr. LAFEBER. Warmoes3traat. In al onze pakken binden zich bons, recht- gevende op LEVENSMIDDELEN, -yvaar- door al onze producten, trots de SCHITTE RENDE KWALITEIT, belangrijk GOED- KOOPER zijn dan alle andere merken, Verkrijgbaar bij Den Burg A. H. Dros Gzn. Gebr. Dros S. Heerschap Cocksdorp Mej. Wed. G. v. d. Kooij F. Kikkert C. v. Tongerloo Jr. G. v. d. Vis C. Witte Den Hoorn J. Duinker Mej. Wed. S. Jonker S. Wesstra Koog L. den Braven Oudeschild Mej. Wed. Eelman A. Kees M. P. Koorn P. Vos Waal Mej. Wed. J. C. Bruin Gebr. Plaatsman Oosterend J. v. d. Slikke S3 Verkrijgbaar bij de H. H. TE HUUR: bij J. MEIJERS, P.H. Polder. tr a O m Klokken, Horloges, Wek kers, Barometers, Brillen. Goud- en Zilverwerken, Groeneplaats. Eigen Reparatie-Inrichting. p 2. Ot O Donderdag 7 Jani 1923." 'O van de vastzittende slijm, maakt Uw ademhaling iceer diep en vrij. Gebruikt de be proefde en slijmoplossende 8—l'/j uur. Verkoudheid. Vashalteid iww. i Verkoudheid, VaibtiHend Heeschheid, 1 Slijm, Bnonchdis Kee'PÜn-.c, AA Kinkhoest i I. iciu, aiijm.oroncnu Keelpijn. Kinkhoest ySV-Meem heem Z. ^•Rn^^WSia.c, 'j \/endwijnf spoedig door^^v- ker 60c) bijApolh enïr°4 I Vraad vooral de echte voorzi en I van den naam MUNHARDT. Gnmwald'sff^rH Grunwald's ,c» stf: V. v -zA-tZ&~. /-v ■ASft 'AL-S-'A zUpJiAzz-A. <D 0) -M h s •H Trekking van 1000 nummers ten overstaan van Notaris A. G. Mulld. I Trijs van 10000 4195 1000 2489 4530 7S73 9291 400 9213 10552 11000, 194,93 200 4064 13330 18317 100 234 2775 7897 1185812429 13004 13575 13797 14751 17905 ^Trljzcn van 90.telgen geld). 76 2580 4775 7403 10261 12556 14569 17190 19265 77 90 89 34 10337 12632 14647 17326 19563 230 94 4910 7523 53 87 86 31 19605 449 2603 5069 73 10403 12701 14748 67 6 57 83 89 7653 34 12811 14874 17499 75 685 2703 90 56 98 7915200 17523 19804 804 2910 5175 89 10518 12995 36 17695 19994 22 35 5303 7858 34 13051 bü 17922 20048 31 3034 54 83 10621 55 '83 40 50 34 3149 5457 87 10954 13186 90 18026 70 74 3223 5573 7973 11072 13360 15371 64 20132 1141 24 93 8230 11163 76 15505 18119 20252 1203 3393 56b0 61 78 94 23 78 20350 16 3409 5936 8503 92 13418 34 18291 52 21 75 72 5 11344 13523 94 183a6 Oj 84 3523 6049 8621 11417 24 15720 18*93 20623 1318 71 6461 87 a2 31 39 15968 18512 20710 1415 3727 6541 8838 93 79 16007 18610 23 1511 29 94 8967 11748 13719 16311 63 52 25 3828 6634 9173 72 31 16472 1870 20891 66 3906 b751 92U4 11905 9d 10073 18871 91 86 50 b855 12 6 13842 97 90 20530 1648 4167 6932 54 12034 45 16636 18933 68 77 70bö 9543 90 13972 16712 45 „K 1721 4200 68 9b72 97 14048 13 19032 29 51 7161 9820 1211.3 80 55 65 1824 4416 7203 37 81 14219 59 76/— 1992 19-.. 57 9935 12252 144UO 1710/ 19174V 2076 4588 80 10083 91 64 68 80 2526 4658 7388 10213 12431 14533 77 19230 3 2581 5208 4o 2635 10 72 44 19 947; 79 33 95 99 36 104 2842 42 26 72 72 40 y7 98 b7 2919 5312 95 24 99 263 25 5406 301 39 65 401 44 5524 75 84 96 513 3039 99 47 45 5605 64 52 53 84 74 66 642 3103 79 706 41 5739 63 58 75 847 3208 5835 83 93 50 93 3328 5909 931 b5 6100 62 92 19 76 3473/ 66 80 99 70 1002 3612 80 8 13 82 29 b9 89 4b 83 6200 7/96 1 115u 3758 38 47 96 40 54 3830 90 1226 03 6311 al 3999 24 ba 4024 44 91 32 58 1349 84 59 03 4132 95 1423 4247 6437 34 .88 77 64 4308 90 b9 9 6510 81 85 60/7 97 4400 b7ll 4 20 7U 23 Later aflosbaar. 7605 9986 12367 42 10003 72 51 24 12417 52 63 34 99 b9 7700 10122 8 37 60 62 68 75 83 64 12508 94 10 16 21 35 ,42 45 50 79 84 89 99 1523 97 1603 71 18 82 73 4529 7/ 53 6814 13» 50 63 17781» 7 7 88 91 9'J 6971 1801 4606 79 22 42 7055 77 52 85 1920 5o 88 23 4732 7124 81 76 28 2C02 4838 41 2d 4938 7213 66 49 45 2123 59 73 50 68 7301 80 5006 18 8 38 16 bl 57 33 74 69 43 7401 60 14 bl 7512 22 2233 38 71 8/ 89 b2 240/ 5113 2518 87 89 61 90 49 65 68 82 53 73 7831 7907 97 16 10229 23 41 41 68 42 88 8042 10301 74 42 79 43 8107 1C405 12 80 36 10536 12647 41 88 94 58 10606 12722 79 34 bü 97 81 87 82U7 84 12832 49 96 42 8318 10720 82 22 4b 12939 63 85 74 73 1031U 13015 8410 1813109 19 23 11 57 10587 95 75 11U28 56 8609 31 13210 2Jlllu8 17 bl 90 19 8755 91 24 64 93 71 8802 11223 13347 33 31 51 42 79 84 49 11348 13414 82 11406 21 8962 35 28 77 11519 42 9078 24 88 85 54 135(J0 94 11619 21 9106 24 4b 40 57 42 136ü8 4/ 78 78 86 9a 11708 13715 9338 28 40 45 64 41 66 84 49 98 98 65 9421 11815 138)5 47 22 38 28 55 40 90 51 139ia 56 14034 9734 11509 77 53 >2 14106 77 uq w 9822 12006 32 36 46 36 43 71 66 68 12111 98 9620 32 14379 21 55 14432 2212233 '38 26 80 50 34 85 14505 47 12318 15 49 23 82 iy$r;r'l 14585 16978 19234 87 82 62 14632 17000 19305 67 62 rib 69 70 >22 77 86 55 14758 17115 19419 14838 20 44 41 27 61 60 31 79 61 69 b0 72 17204 92 14933 23 19515 37 42 24 81 17340 62 15013 58 7b 38 174U1 19626 64 15 34 73 15125 58 15277 15315 41 49 15424 17507 30 8 55 61 98 15517 78 93 96 92uo 32 40 34 50 42 53 59 1973: 69 89 19818 92 19903 44 86 17 9b b6 20005 94 63 98 20111 5217611 20 15601 40 37 7 78 53 40 17743 5a 58 5u 20. l j 92 81 22 157aa 93 40 75 17845 66 15835 52 90 66 17921 20318 15926 45 20 32 52. 26 54 180|yvv 3a 84 bb 70 16008 18122 2041/ 63 93 44 16131 18267 49 39 18344 77 41 61 20522 71 74 46 76 84 bü 86 18428 77 16204 lböbl 87 34 18643 20614 42 52 17 45 82 16307 85 12 86 27 18753 42 57 b7 9591 9636 48 94 164oö 9 17 40 74 90 92 94 66 99 72 207a J 94 40 96 94 42 1S807 30839 90 18905 55 16532 20 70 91 58 78 96 62 20966 16601 19017 12 lb707 50 20 46 89 20 63 19122 a3 83 39 79 90 Al 93 16815 85 86 94 1390.6 19200 IJ „3 Vorige lijst i er..!; 14565 cn 96 m 5 allen met ;90. ill m z, 1.8 en Ai vuvai.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 3