Wsiserf pnik beste aardappelen, Corned beef „De Nieuwe Boerhaave" een aftands werkpaard, "inröMAfirTznT' JW*L.IJ| Van der Graaf Co.'s bureaux voor den handel Tandarts Ansingh Bioscoop Hotel Texel. <4 beste kalfschetters, H.H. Kippsnhouders. Huishoudelijke Vergadering BOERDERIJ. drie vette varkens en een gelde koe. een zwart geëmailleerde vul kachel en een emmerkachel. ¥rije Genees- en Heelkundige Behandeling G. COUVERT, Weverstraat Ben Burg. Aüvèi temu doei verhoop» n zes speenonde biggen en 3 varkens, plm. 180 pond. Verkoop Strandgoederen. Notaris MULDER BOUWLAND, VOEDERBIETEN, Hoenderpark Burgerhout Aanbesteding. het sloopen van het bestaande en het bonwen van een nieuw blok van 3 woningen te Oosterend. prima ochtendvoeder van G. FIMIJ van Assendelft, AMSTERDAM (hoofdkantoor) ROTTERDAM BRUSSEL Incasso's van achterstallige en betwiste vorderingen. Handelsinlormatiën. in „Hotel de Lindeboom" s. s. Texelstroom naar Purmerend MODERNE SCHELMEN, Ontvangen een prachtsorteering Japonnetjes en Mantels, Jekkers en Overjassen tegen zeer lage prijzen. wollen-, gestikte- en moltondekens, heeren-broeken en borstrokken, ook van Janssen en Tilanus. Pracliteoliectie jumpers, truien en alle soorten winterartikelen, BHEMEB, Oosterend. I. A. M. V. Afd. Texel. per bus f 2.60 Uitmuntende Eetaardappelen, N.V. „QE TIJÜG EEST" publiek verkoopen Stucadoors, een WERKKEET, Zondag 14 Oei a.s Openingsavond. Weekrevue - Lugano - Uitbrekers. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Man en Vader DIRK VOS, in den ouderdom van 59 jaar. T. VOS—Bakker. N. VOS. S. M. VOS. A. VOS., Haarlem, Rijpstraat 25, 7 Oct. 1923. Heden ontvingen wij het treurig bericht, dat den 7en October te Haar lem, na een kortstondige ziekte is overleden, onze geliefde Broeder DIRK VOS, Echtgen. v. Trijntje Bakker, in den ouderdom van 59 jaar en 9 maagden. Namens de Familie, N. VOS. F. VOS—Lagerveld. Oosterend, Texel, 8 Oct. 1923. op Vrijdag 12 October 1923. 's avonds 8 uur in Café „Schoonoord." Het Bestuur. Hoest, heeschheid en keel pijn geneest of voorkomt U het best met de verzachtend en oplossend werkende Tabletten Vraagt alléén „Wybert" en let vooral op fabrieksmerk Gaba. Bij alle Apothekers en Drogisten a 45 en 80 Cts. Plaatsing gezocht voor jongen van ió jaar op boerderij, met kost en inwoning. D. ROEPER, Bloemstraat 75, IJmuiden TE KOOP: Adres Jb. ZU1DEW1ND, Kerkeplaats. .TE KOOP Adres te bevragen bureau van dit blad. t Te koop voor den winter: (Red Star) f 5,— de H.L. a contant. P. DROS Nz., Pietershoeve, Cocksdorp. Aanbevelend, C. Y1SSER. bij de Maatschappij Premie per jaar vanaf f 10,00 per volwassen persoon en f 6,25 per kind. Hoofdvertegenwoordiger Blauwpitjes, per H.L. (70 K.G.) f 4,20. Villa POMONA. TE KOOP mak bij den weg. Jb. Jz. ROEPER, Waal. TE KOOP C. J. GEENSE, Eierland. TE KOOP April kalven, bij J. KEIJSER Augz. Maandag 8 October 1923 18 W ~57 s - 43 01 50 20306 63 20443 83 62 96 88 93 18425 20508 99 42 13 45 54 66 74 De Burgemeester van Texel zal op Vrij dag 12 October 1923, 's morgens 10,30 uur in Café „den Burg" te den Burg, een partij battings, delen, ribben en schro ten, 5 vaten mexphalt, 1 vat stook-olie, enz., alles liggende op verschillende plaatsen. Texel, 28 September 1923. De Burgemeester voornoemd, BUYSING DAMSTE. zal op Woensdag 17 October 1923, 's avonds 7uur in het café „Den Burg" te Den Burg voor het Algemeen Weeshuis publiek verhuren voor 3 jaren de volgende perceelen als2,00.00 „Westelijk Groenstuk" in Waal en Burg. 1,75,30 „Smallestuk" achter de haven. 1,43,80 „Weezenland" (proefveld) nabij Oudeschild. Witte-Kruislaan Den Burg bevelen zich aan voor Stucadoorwerk, Pla fonds, Stucmarmer en Pleisterwerk, Cement- silicaten, witten en sauswerk. Werken op bestek en teekening. Aannemers vraagt prijsopgaaf. Overal te ontbieden. TE KOOP staande Burger-Nieuwland, levering laatst dezer maand, prijs billijk. Jb. EELMAN Az., Burg. Witte-Kruislaan Den Bmrg heeft het genoegen, dat zij U kan leveren tegen grossiersprijs in elk kwantum, prima Ochtendvoeder gemengd graan, 7 soorten. Geeft bedrijfsadvies aan afnemers, reinigt en ontsmet stallen en hoenders. Zaterdag 13 October 1923, 's avonds 7 uur, zal door de Diaconie der Ned. Hcrv. Kerk te Oosterend worden aanbesteed Bestek en teekening vanaf heden dagelijks van 83 uur ter inzage in de Kerkekamer. TE KOOP groot 12X6 meter, staande op het Vuur torenterrein te Eierland en verdeeld In 4 vertrekken met nieuwe schotten. Te bevragen en te zien aldaar, liefst deze week. J. C. ROEPER en VONK, Schilders. Steeds voorradig het bekende In iedere hoeveelheid verkrijgbaar, kwa- Koogerstraat den Bu hteit gegarandeerd en billijk in prijs, Aanbevelend, A. EELMAN |z. iurg. De Bestekschaal is niet „onge veer hetzelfde" als de kaartnetten van Sachse of van Goedhart. De Bestekschaal is juist ont worpen en in de handel ge bracht om deze verouderde methoden te vervangen door iets beters. Daartoe werden de bestaande methoden eerst aan een grondig onderzoek onder worpen en nagegaan wat er aan ontbrak. Door de invoering van de Bestekschaal werden de zoo gevonden onjuistheden op geheven. Hoofdgracht 61, Helder is Donderdag 11 October van 's morgens half 11 tot 's middags half 2 te spreken vaart Maandag 3 5 Oct. Vertrekt 1 uur. C. METS Zoon. Vertoond zal worden de prachtige film Drama in 6 acten (Hoofdnummer.) Wilt u de wereldberoemde paardenrennen zien, komt dan Zondagavond in „Hotel Texel", daar deze in het hoofdnummer voorkomen. Verder als bijprogramma: Entree f 0.75, f 0.50 f 0,25. Plaatsbespreken f 0,10. Aanvang 8 uur precies. P.S. Gelegenheid voor reclame op het doek. Verder een extra aanbieding in tegen zeer ooncurreerende prijzen. JV.inzaam aanbevelend, .Vorige lijst stond; 1272 m.z, 1227(1. Trekking van 975 nummers ten overstaan van Notaris A. G. Mulle Prijs van t 25.000 1475 1000 9925 400 5242 200 1794 3300 9574 12392 16721 17642 100 628 3516 5372 7986 9383 9927 10849 17255 18641 19020 19756 Prijzen van f 90.— (eigen geldj 'W- 112 1247 3432 6148 8118 11059 14386 16923'l8786 221 71 38 49 832811160 14730 59 18816 57 1314 72 72 43 71 15015 69 17 338 1408 3601 6363 8419 95 15150 86 18979 412 87 3980 64 853111448 8117065 19011 98 1560 4112 C406 8627 11Ü28 15229 17151 1910j 557 f971 4271 6610 8730 97 15428 56 19249 81 2101 75 11 8871 11711 15555 17286 19468 611 11 76 6702 88 11916 93 17432 19630 17 65 4482 6930 9111 68 15628 17528 19758 778 2285 4838 80 9214 12227 16167 17641 19908 907 2345 5033 7002 9396 42 16209 61 20267 37 2491 5270 7172 9481 12694 13 17766 20382 50 2630 5316 77 9825 12966 1631317975 20477 92 42 22 7454 9915 13161 30 18016 92 1025 2762 5506 91 10158 13200 5118224 20533 30 76 7 7643 10225 71 16443 18369 20612 62 3111 82 66 3913307 16523 18438 88 79 27 96 7800 77 13612 16663 41 20820 81 32 5630 30 10503 2816756 18525 43 97 3217 95 34 10629 13961 62 56 20914 1121 3309 97 7947 10757 80 84 78 55 35 5910 70 1098614376 98 18626 71 2375 76 2462 166 75 320 87 30 2530 37 40 47 48 57 67 425 2611 56 36 72 39 73 59 574 60 80 75 620 87 94 2706 701 24 29 25 31 28 47 38 63 46 64 65 73 80 81 2832 85 54 89 87 98 2916 844 49 925 54 68 3002 98 12 1007 25 8 62 34 80 37 93 38 94 55 3116 78 40 91 42 4540 73 4612 14 85 96 4726 4862 78 4972 5024 40 57 69 84 5136 65 84 88 90 5211 64 5314 17 44 54 56 70 71 81 5446 73 *84 95 5514 70 5629 61 5713 99j?.63 87 1105^ 74 5826 37 3218 98 39 55 5903 81 66 6 1223 3301 7 50 23 - 68 60 86 92 1339 93 53 3437 6036 58 49 53 71 52 6114 92 53 80 96 59 89 1420 3503 96 44 10 6237 1521 94 75 29 3607 6313 42 42 54 1636 3736 6430 54 3805 31 1725 7 67 27 54 73 28 68 6582 52 97 6635 87 3935 52 I860 47 6711 63 70 21 84 4048 1962 4115 70 18 93 36 2016 54 2129 84 2214 4252 6338 62 79 6965 78 93 78 87 4351 7021 2302 65 22 8 4415 89 11 d9-4»yi 17 93 99 35 4528 71o3 Later aflosbaar. V' j, 1 7167 9390 11609 13984 1695819233 88 942111720 14004 87 68 7218 33 22 14115 17012 81 37 14215 66 19308 40 68 17126 16 71 14310 38 80 73 39 17225 87 96 84 32 19402 38 46 61 66 76 9513 7313 77 19 9639 20 39 50 9715 73 45 98 9823 7428 45 74 99 7533 43 7613 18 63 90 7706 8 23 81 82 88 7818 28 10018 39 53 44 46 40 52 72 11802 14580 42 82 10 83 17329 64 14615 59 73 7617427 75 92 36 96 14732 97 60 78 11901 64 85 01 14910 86 66 63 90 70 97 12030 70 9907 48 15029 87 II 12103 50 23 15 75 31 3715104 46 77 48 49 85 59 61 124C0 15322 63 19 15456 26 31 59 92 86 97 56 12528 15550 58 31 15604 12 18 37 45 53 79 78 19500 A 14 17 24 45 47 84 95 65 17527 96 41 45 47 60 61 69 74 8819604 73 17603 ig702 82 36 17 56 35 69 j40 78 71 85 87 -99 53 88 12621 2317775 ïgglO 57 10128 48 60 79IQQOl 67 68 63 15703 17803 20005 79 10204 77 35 17937 36 97 24 12714 7910 '2807 51 73 39 59 10306 68 A' 56 58 26 6° ^82 jjl 90 18115 V 97 21 -82 17 18 25 49 8055 10404 71 15809 «,56 89 57 6412919 32 69 20114 65 98 61 81 18217 .29 8103 99 91 88 18 5 10543 13046 15902 10 65 47 49 78 67 13119 66 8239 68 13222 96 67 73 32 16070 8386 10601 73 77 18334 8411 71 78 16105 36 15 10721 13368 36 63 49 9 71 26 16328 60 47 67 68 69 80 81 16414 67 88 81 13421 16500 84 74 2 77 52 99 76 8515 82 17 10868 19 10900 21 5 25 74 8600 19 27 62 81 85 94 99 30 11078 75 56 11115 78 68 2813540 8703 52 5b 49 '67 67 68 70 76 8818 7813662 81 11217 24 8908 30 18 52 94 ;70 20 79 34 81 38 87 55 96 56 20206 9 12 21 31 88 33 18550 45 18758 47 72 40 91 20701 73 18843 35 78 18901 38 87 24 20833 6216629 51 84 78 85 56 01 94 88 19050 .4)8 9236 11312 13782 97 54 20907 69 14 13835 16735 63 7611451 4816801 66 77 60 13909 18 69 9317 81 23 16905 19155 80 11523 29 14 83 81 59 77 19 19226 80 20628 81 46 60 69 84 87 28 9046 .97 9189 54 69 70 99 25 35 »VI«iVIU «VI l\IIJ| 1.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 3