Wsdberf Worst voor d'e boerenkool. Lijsten Opwekkings-samenkomsten. Voor de Sint-Nicolaas ontvangen LUXE ARTIKELEN. Halt] SINT NICOLAAS. 1 Halt. Banketbakkerij Weverstraat. Heden OPENING Sint-Etalage. Töör Sint Nicolaas Cadeaux Reuzen sorteering in Speelgoederen. n Van der Graaf Co.'s bureaux voorden handel puik teste BISSEN. vsrsch:; Duinkouijnen SiatNicolafes.Cad aux. zitting Deurwaarder C. GIJ DE, een reuzen partij le kias Speelgoed Notaris Mulder voor 6 jaren publiek verhuren ^~P45SS©a. In öoozen van 30-60 enno ci St. i co laas cadeaux Brillen en Pince-nez, enz Abonneert U w üc ^exeb-chc Courant. tut (le stemming van een Heemraad en een Hoeldingeland. S. e. HELMAN H. HOOIMAH. Sint Nicolaas. Sigaren en Sigaretten een mooie collectie pijpen Doe uw voordeel Eigen gesmolten renzel Gesmolten koevet Het Billijkst Adres. N.V. „DE TIJDGEEST" *81 18JJ Ned. Herv. Kerk te Den Burg Allen welkiamToegang vrij. een prachtsorteering Nog een beperkte voorraad Speelgoederen, welke tegen lagen prijs worden opgeruimd. Aanbevelend, E. K0EKEL. Pracht Scheurkalender cadeau. een prachtsortoering Tricot-Ondergoederen, Petten, Dassen, Bretelles, Zakdoekjes, Scliorten, enz* enz. Chocolade letters (Droste), Marsepainwerken, Banketletters, Speculaas, enz. C. MO 0JEN. Oosterend, Texel Jb. DRIJVER. ifehJ ia HLöSF» JÊB&v Voor de St. f«ico!a?.s Tabak- en Sigareapijpen, Luxe kistjes Sigaren, enz. Prachtige jong® Écrder ihonden, rasz tver AMSTERDAM (hoofdkantoor) ROTTERDAM BRUSSEL. Incasso's van achterstallige en betwiste vorderingen, landelsmiorms tiën. Gonden- en Eilver verken, bij G. B. IMKERT. De penningmeester van de polders P. H. Polder en Waalenburg, houdt op Maan dag 3 December in Café „den Burg", tot het innen der nog verschuldigde polderlasten en huren. De penningmeester voornoemd, W. H. LAP. te Texel, zal op Donderdag 29 November 1923» des morgens te lO'/s uur, voor het huis bewoond geweest door L. Polak,Nieuwstraat publiek verkoopen te Texel, zal op Vrijdag 30 [November 1923, des avonds 7 uur in café „den Burg" te den Burg voor H.H. Regenten der Armenkainers in de Molenstraat te den Burg, 2,23,50 heet. weiland „Bij de oude Ruiters- plaats" nabij den Burg. 1,55,heet. bouwland „Ongeren onder Dijk" in Ongeren, 2,11,— weiland „Mieland" in polder Oude- schild. 1,20,— weiland „Lammertjesland" op N. Z. Haffel. handen en wintervoeten, l ruwe huid. barsfen. Kloven, springende lippen. Gebruikt J Bij Apoth. en Drogisten. Klokken Kettingen Wekkers Schepwerk Horloges Ringen Barometers Dasspelden. Speciaal Reparatie-Inrichting. Aanbevelend, R. BAKKER, Groeneplaats. Uw stem blijft steeds onver moeid, helder en krachtig door regelmatig gebruik van de aangenaam verfrisschende Tabletten Verkrijgbaar bij alle Apothe kers en Drogisten in blauwe doozen a 45 en 80 Cts. 'Let op het fabrieksmerk Gaba. Het College van Dagelijksch Bestuur van polder „Waal-en-Burg" op Texel, brengt ter kennis van stemgerechtigde ingelanden, dat op Maandag den lOen December 1923, van des voormiddags half elf tot namiddags 1 uur, zal worden overgegaan Deze stemming behoort te geschieden ter voorziening in de vacature, ontstaan door periodieke aftreding van den Heem raad en den Hoofdingeland Het College van Dag. bestuur voornoemd, J. EELMAN Jbz. Voorzitter. W. H. LAP, Secretaris. Aanbevelend, C. VISSER. Ontvangen een ruime sorteering prima droge in kistjes van 10, 25 en 50 stuks in verschillende prijzen. Tevens in voorraad zeer geschikt voor St. Nicolaas cadeaux. Aanbevelend, A. PLAATSMAN. per pond 60, bij de 5 pond 50 ct. per pond 55, per 5 pond 50 ct. per pond. Aanbeveleud, C. VISSER. Voor naar maat en uit voorraad is thans boekhandel „Mercator" (eigen zaaginrichting Dit is een constructie van twee circummeridiaans-breedte- punten. Het breedteverschil is 21'. Weer op Vs der ware giootte. Maandag 26 November 1323 71 n 7 3 van Zaterdag tot Maandag a. s. Sprekerde Heer K. BOZIHNTDATj van Sneek, Onderwerp Zaterdagavond 8 uur Genadeloon. Zondagavond 7 uur Zondeloon. Maandagavond 7 uur Werkloon. Koopt voor uw huisgenooten een practisch en nuttig St Nicolaas geschenk. U vindt bij ons KI. HOON, Den Hoorn. Ruime sorteering luxe doozen Bonbons, vindt gij de grootste sorteering bij J. DRIJVER te Oosterend. Voor oud en jong, voor groot en klein moet gij bij JACOB DRIJVER zijn. Belèefd aanbevelend, Voor KsMaftïMioeiiiiasesv Aanbevelend, R BAKKER, Groeneplaats. TE KOOP bij M. W. L>E GRAAr, De Cockódorp. TJit voorraad leverbaar Te?en-j een bsste drachlige Zeug. K. LIPS, Waalderstraat. Te koop gevraagd h f l,— per stuk. Dc hoogste waarde voor wild. N. RIJK, Steenenplaats. -Alle voorkomende Horloges, Luxe Wekkertjes, Barometers, Schepwerk in Gerc-zilver H Texel, 27-11-23. 15 Trekking van 533 nummers ten overstaan van Notaris A. G. Mulis Pr.js van f 1500 17212 1000 12354 ICQ 734 55 82 223 56 70 78 352 59 404 39 40 593 22 88 p 96 '648 i 58 '709 k 30 K 99 "S58 913 7.85 89 95 1012 14 Vl 39 05 „03 1336 1419 21 70 77 1531 35 83 85 16: 17' ,50 78 80 95 ,06 18 28 35 62 82 Prijzenvan t 1863 -4613 6903 1907 4721 51 18 59 78 54 62 7048 2006 66 7106 32 4904 11 50 53 7271 2280 78 93 2312 5022 7330 60 49 33 76 96 39 2440 5138 41 46 5283 43 86 88 7432 2510 98 74 2601 5300 80 67 20 88 69 61 95 75 79 7562 2759 94 65 83 5416 7621 2850 90 29 2912 5528 7718 25 90 29 70 91 34 3028 5645 51 42 47 55 54 5705 58 3170 12 805U 3245 5844 65 3337 5927 66 63 33 8110 3413 51 55 3518 6016 56 45 18 63 64 31 98 69 6204 8208 3633 11 20 3759 74 62 65 85 67 3846 6370 8304 78 6427 10 3918 41 40 74 59 81 79 88 8429 82 98 36 96 6502 42 97 5 8525 4085 68 8605 4107 87 19 4271 98 81 77 669a 8754 4333 6715 90 4533 21 88'4 71 6801 48 75 93 63 90.(eigen geld) 8877 Ulio 13142 16442 19336 8915 43 13305 84 37 52 45 7 16506 19369 94 11202 91 21 71 99 23 92 56 19414 9027 43 94 92 31 9156 49 1340216580 70 69 54 19 10712 19532 9211 61 13574 '61 56 76 85 90 16810 57 9343 92 13723 16527 63 44 11301 13925 32 84 53 5 3d 36 19636 61 10 38 17000 58 62 25 48 17 19794 66 46 82 17101 67 9460 11433 14004 17222 19864 9563 76 13 80 65 9626 11503 63 17323 90 81 23 14206 17b79 19910 9709 11603 14 17760 79 93 38 64 2 80 9S61 4814335 22 87 74 71 37 32 20080 52G 80 14424 17919 2U178 9928 83 31 48 95 94 83 51 56 20202 100Ü3 11705 73 18110 42 28 29 14516 18338 65 56 57 76 80 20334 57 62 97 18521 35 10113 11304 14641 30 53 18 22 48 18614 60 41 34 14774 23 20524 102.'3 74 14887 23 40 36 90 14587 75 53 67 93 15U61 18775 20633 95 11374 15110 18869 42 10329 76 15212 7 7 20705 10421 89 98 98 22 38 12329 15345 18944 24 48 48 60 51 2081' 10570 12 25(8 15414 64 47 76 12317 51 19030 20946 49 15517 36 47 10664 10705 61 31 7 12129 56 25 59 15682 1080/ 12)54 15801 10951 56 76 99 12751 15914 19144 110U7 5' 49 15206 8 12374 16031 7 29 8.1 9J 61 34 13122 16103 62 73 52 b2 65 73 88 64 67 76 84 bJ Ak lig om te zien is Uw diepe zweer vol etter. Den geheelen dag hebt gij pijn en 's nachts kunt gij niet slapen. Pr Jbeert het nu eens met den paar druppels van die pijnstillende vloeistof D.D.D Het werkt als een wonder. Pijn en ontsteking verdwijnen; de verkwik kende slaap keert terugspoedig nadert de genezing. Wacht niet langer inkoopt heden nog een proefflacon. Hoof da ga i B. Meindersma, Den Haag, van tuien uitgebreide brochure voor h>uidtijders op aanvraag gratis te verkrijgen. Prijs f o.75 en f 2 so p rfi- bij alle apothekers en drogisten. Vraagt ook de geneeskrachtige D. D. D.-zcep af'/.— per stuk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 3