De kaart van N ederland Nieuwe voorraden Yoor St. Nicolaas. Bezoekt onze Etalage. van BRUINS met vliegensvlugge piaatsbepaler Voor kantoor en huis onmisbaar. Geheel op linnen f4,50. Voorhanden Sn boekhandel Langeveld de Rooij. Doet uw voordeel. machinaal heb ingericht, II E D E N klompen en prima straat bezems. Boekhandel Langeveld de Rooij mooie thee- en ontbijtserviezen schemerlampen, luxe en huishoudelijke artikelen. Een droogvoederbak cadeau Daar ik mijn Schoenmakerij zijn de prijzen der reparaties belangrijk verlaagd. Beleefd aanbevelend, G. RIESWIJK, Weverstraat. ruim gesorteerd in Beleefd aanbevelend, C. C. BARHORST, Hoogerstraat. Zakpotlooden in groote verscheidenheid PortretSijstjes in verschillende soorten en prijzen. Portefeuilles, zakcouverts, inktstellen, inktpotten, postzegeldoosjes, vloeidrukkers, sous-mains, briefopeners, briefwe gers, vulpenhouders, datumstem pels, presse-papiers, enz., enz. Fïj ne Chocolade-, Banket en Mhrsepainletters en -figuren, Borstplaat, Speculaas, Taai-Taai, enz. Aanbevelend. D. P. KOORN. •VOORRADIG Op alle voorradige lees boeken 20 pet korting Aanbevelend, W. P. LAP. geven kunnen we niet, doch wel voor inkoopsprijs omzetten. Deze is: voor 12 kippen f 1.90 p. stuk 25 2.90 50 3.90 Ochtendvoeder B. K. No. 5 f 13.50 per 50 Ko. O. O. (ongemerkt ochtendvoeder) f 10.per 50 Ko. Aanbevelend C. RENTENAAR. Vaarwel. Speenhof! berijmt in het Rott. Nieuws blad het volgende Fluksjes heeft hij ons verlaten Onze Zuiderzeesche Prins... Dit vermakelijke reisje Was hij al reeds lang van z.ins Alles werd vooruit bedisseld, Heel het plannetje lag klaar Handjes geven.... in de auto, En dan vrooüjk tuffen maar. De verschillende gezanten Hadden juist 'n brief gebracht, Waar met klem in stond beschreven Wat er van ons werd gewacht. Maar o jé... de Prins was foetsie En op reis naar zijn kasteel. En om deftige proresten Gaf de jongeman niet veel. „Laat 'm gaan"... zei de Regeering, „Ooea wat hij niet laten kan, Niemand die. hem hier kan houden, Dwingen is geen sprake van." Nu nog hier en daar gemopper, Booze woorden een verwijt En de Nederlaudsche Natie Is weer heel wat zorgen kwijt. J. H. SPEENHOFF. Wettelijke bezuiniging Clinge Doorenbos dicht in da Telegraaf Een wet. Een wet, wat is een wet Een wet is net een heel groot net Met groot' en kleine mazen Wie glad is, glipt er door, ontglipt, Wie 't niet is wordt er in geknipt, Dien nemen ze te grazen. Een wet is net een groote zeef, Waar menigeen in hangen bleet, Die blind was voor de gaten Hij is dan uog te redden, mits Hij uitkijkt naar een goeden gids (Vandaar de advocaten.) Wanneer de koperen huisschel, na lange afwezigheid, erg is aangeslagen, wrijve men haar 's avonds stevig in met petroleum en wrijve eerst den volgenden dag uit. Alle aanslag laat zich gemak kelijk afnemen. beter laat dan nooit. In Hupsel (07erijsel) worden alsnog plaunen beraamd om het Regeerings jubileum feestelijk te herdenken. Een bloemengeneesmiddel. Asperine, het middel voor alle en dan nog m6er kwalen, blijkt nu ook der bloemen gezondheid te kunnen bewaren. Het goedje moet namelijk een probate remedie zijn tegen het spoedig verwel ken en vei flansen van bloemen. Een beetje asperine, in het water geworpen, waarin de bloemen staan, behoedt deze voor langen tijd tegen deponeering in den vuilnisbak Zelfs de teerste bloemen zouden langen tijd frisch blijven. Wenken bij het rooken. Rook nooit vóór het ontbjjt, of in het algemeen m?t een leega maag. Er is niets, dat voor de spijsvertering zoo na deelig is. Houd steeds den rook zoo ver mogelijk van neus en oogen hoe langer pijp, hoe beteronder bet werken moot een pijp niet worden gebruikt. De pijp is de ge zondste vorm voor rookeü, daarna komt de sigaar, het slechtst is de cigaret Gooi een sigaar weg, zoodra ze voor vior-vijfde is opgerookthet laatste eindje is het schadelijkst. Sigaretten zijn hoogst nadeelig, eaTurk- sche het meest, omdat ze met opium zijn vermengd, Rookt ge een pijp, houd hem dan met de hand vast en zoo min mogelijk met de lippen of tanden. De Gezondheid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 6