N5190 51ste Jaargang Zaterdag 25 Sept. 1937 EERSTE BLAD. HET OUDE LIED. REIST PER WACO DE WESTERTOREN. V Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT C6 \luura» li ff*. SfcUt uur pr*Ukaot U» Om. iu*a Baft jj hrt >w BU «*»rt lm drn. mi <r.U h*feo I H «m nl«i Ju pMMMÜBlM MMIéM c.. WM. H.vf tlv.ur» <U »ul Vil ul «out tart ■rune MOtti pmlua» Ue ui ótzmu ra aratran** fuvro 10 *.«-> ra*» '■trkirv.»] rmn dm i.oMlrtt, «-a»» <1* >U«vo 1 I» du. »MfvU»W Kiodu. crt.vi ULro (Vd^aroflhrtAui t» h>fi, dat •(•"■)-* ui i— wit .au «M> rtr*i imlKaul n-<m r*r«k<« Ha (ndiuok. du faxrt O iiiw tra* whUol W kuflflrt ..jUU-i, wrtouol tkb •»tM burr In S I» luuN *m rtt Ul.ua prnvl, wrak. (HuM-n-a IV ««ixoojrtra I. I -V MAaUkh^fU tul u.lta.'i I.«i bil taanu»la lyl- (valuta, -vaj.o u»a .<v. .»o- iuilvj»ait>u IV «Kil (MlurrtaUa -U Uaktu "rlrtulra/» uilkuMlea rt. I IU t*D Al* Ujiuit iUJ Uur «raOrt. «"I u.U d.1 h»« hvnlM.d'al. l'.uU*. uMfaHVM u Oto liuum Taart, ia Nu* IAM. U* uu tua laa m 1 Irti lQ*i unea.aw rtu. I.U A (allKaanu (VU laan Munt U d>»1a AU uit», la «*1> urrllt* Mrtlit dal ewna-ual l .-u Taf vxl d.* AA. VU.W Uil dal. Mud -aa/KJt M .t)'M J laajrl »U alM(||»«»IM-n (dat I. i»A i \-l Mali al au, (rill, «wifci. d-i-.-inl lila du. aan daVrtrt da- u»w-l. M'»ü dal inaai Jura rarjra laaarv aui-auantlU» uub «ral Ma VA aland tan l««c*w> Ili.ua.-i. al A- MilnU.lim au J.r «n«vw .au ui.u». *«.*«-ii -o aoi.an inw. rhlvi n-rta ItuufaU Uj.Mi uu >n liuia ry/ra |XaaL» Aanerufi 'al bmluul alhi aMlUlln talk. girt" .rfOiht. tataar. Bi (llM'tiJ i. lala all ca. dr funrtifrt' «arfuUkt.t. K. «rit» «atiui Cv* MU.a.rfilgt luuduii irttaAi-'.Ui. "ar. laar «1-ivra dui|*o (Ml. ifin»f"0 Mlialu.trai L>» Wui U nrtU hulala- ()i..naanat«a I-al *m> /alrtid II iayUlnU-r .V «itlai.M (Drnnpii r*o aai.*11* u- Am nniun l«a ,r(.i,ifnfw. dro ntr<A «riou-r >i> Mundad •a. Vru<i«*.t«vDj frtrurairn mnlm r*l«U u|. W.e iiaAtA ra /-.ti rdaa'-«»<*l *au B UA U u Vu.,«U Wvad dia m/Flal. «wlurai. dr (thiiu br Irtrral^iw UU li laalau Tu ..paiiliu *»li dr «.-«Krtlrnnf BK llMrtul laifrtaM op tUdAdad It ,V|A a a J.... dm Kuulnf io i*-ra*>i« jdiala hrtlafl III da U llvajin crhvuvlrv CdUlr ul*-rn. ■d.uki.ua dri UoUurl» ta> da.i-l.iin) l-indlou", ia br.MUu .Lil J. ..derral. *l*> n.-«-or ■ii(alrrin| ru UdlUaxuU Il.iur U a(lra«ridw«rr aidadUWr «r'»ad.ain Trira" allttvr "rt V tw»<a. - Aal. U- &«/.Mir»« futon. M i. .tu i-audi i kal II |vuuüru Ailftumril Iw |dja. a. ld laluiM duur da l-ru.iv inarru- Cumi ../raki mi iirn l.«»r r W Stlupparr u UtArloot «1» I» Idrnirt, fT\ duul dl- bruirw inrrru Jfarrmn.u .Mn lun A Wlttraodd U HAMOriü. rn ito Ir proinir. f Tt. «tuuf de bruinr nirrr* /'mitu an dm Im A. da Kkldrr lo Nv.dO-IJpaikln lk»i dm ernwk.nuru.vl «AH Alkn.au Ir bralv 1 aak. Iw-l Ji.d «Ir arrd. tl liriikh U*.« tit e> nvadtlr Alkn.i.i mrfatid. rrcl.t-e.alHM AdalbJ dr gBinarnl' «nu idorMI trrrd UA tirtalioit i»o»i ruin ran Ift'tU alu ilr«.-r|pnli»d, T <J» rrnUn «n«i> drn .Li* .|r| d-ii-airdlOK af ro rro tpaUHli' drr kn»un IVavi dan lui Uivrkeina, dirwlmi «Ui ti||kaiir_Jtv<jI (a WkpriiUiern, u tan drr euurtv Urkrcdau (ukkn drn twa-l C IMa.rnta.vt tu N.uid|a Mi'i (llrvoj inn Irlura dim mra 1. t«« unMkcahi «an rtne» r..k«»A on r*u f.nc «in nuf. rd-liircd-.,aii rtai Hfrchoun da ti- i U-'iutawti .dir.ai C1> ja.l.l..-u t.-lliafon M,ia» auinaru i'iwliUan. Iw»fl Kil Cainrcnd. lo dit MJïajod-i eotal, wu tjn woltm Un duruu «ui IjwiJ lu mc*ui al«i)l. Ujuw»U-v1 <nd urn» nut l»-.|»n Aai Iw-t lo «rntalUkllM llwA aialer» laaaril LJiuialrrr rt»-rr.k I. i|-|i v lucnl, «ruiti>«r h-if-nl Kvinorh unt- .-lHM «ardlrdt (1*11 LM trmiiUluue r«o .hui ra«(dap(wdko*«<( IU tUkaAli ro'llanudtor ti«ft tnrt <-o dnai «a-O lo will r(n»Ue«' iU(jrruill>-l.| «A'ruunoAkL ito». |.g«a.rinif tu-afl dr aandralii ran don iviurtilaiwia-Hm Kunu.e* up «U" vmdtfl i.hm fwrrotlvfd rn da- lueriounrn |wl «lo uwuol "kvrllllr n a-U taaiulirhl aaiiluapuurd. kMrrtdiem drr lauw «a hok «.or Kurtuui rro irdrt ia n op t-alArM u .km ral di l Ju rrriiu-fro la utn drrm «^auJ on ■n «mltllad w». klrtbt* na.*.-Ijk (uk fn u irrnalifM lilt (VhlMTaniod ooiatrvrkt iM*r(i uui wad hal .0 d. l-auwirart U Ailiatmklin «rO nutvw n» 1Nr«" vwttkirtriir» «al. (Ml .Ilia" *rnl huu kV al lurl dm u.Uvr^ .Uur kin K U «an tut Jraw.riwvduaw U l!.-(trf»Jiuii tvn dri I(uit.air lirj. iM VuTkj" U «««trn ruf> .laaot «tu dru rdrdm inrt.» Im.itai*!' latll» drt «tu lAjrjl Ituwvtlf Wwa 1*1.1"» I -o aantal Ucvhwvr» I rrrraUa-rdr au dri radv*ali-jra au bruM tutu io Kri laimu I air >k U iwwada .vd|a*Uall .U> Uf. dr lka*b- t»n O t \.a.rturv««kl Urp, uiii/uvrl d-ad <i«*A». iia-UHTr, rvtrnpc* bwUuKJ. MA «u ■Aailmu Avn dr .«udr Dru* tfadM. til bMUrttbi art» brue* Vrrrvrtrou ..T.-rvkVala tok dr mwarfalUl tww Ai.ibtMiArm *-ad dm Murf rigkm r wvrdm turk II rtrtnnuu dkartu» «rrkiur V Krtfior lltMKA Wvddl dr «.«ifrtWdimt vaaMOUikkoa («m-hdnrhl Na horu(mln* wvdilL tb A nag >U*d -Mm Knar 0 /Jim HVkkkl. dp dm thxhv-o UkWtaiaJ .AA dm W-* .U K«CaO U iMadm KiML llr \wdtitbd tkdva.fi daamAAi w io U otoUm NMa «*d*»drr«rM (rrtuUu I wtfrcl nAar Kuiten ln nd. k M I h Tr nuUdolitiM wui dra dtuk «vmaakl ..ad lui «urru «AU I- I <a-u«rtrr«l du v4.atil.tt* lit (ruukr 'MM la d" llr ilml. inaAf dr hwairlj (ullro «wit drn K'U Utfil.nrn nwA kirt tff.ad. I. u|i(i*.Ki rwdvlrliadrh. >|ru i nt "itkalm*a*Abe «ur *rOkdklll«'0dr t*a]rv|*fl< 1° da Dow. (Mui-nOr lal lnal.-r.IJdr*. Idd.ak Im aoaaia «oj. dra. .1**" ul dr Cir.hl.nt drr rriaiktuk up iJ«*h'M« w.ur word-u i.f.l«an «n. m .tr». rd,*. lal i fi.O-M* I- -In* «Ml Clr (««Urai. .i« la* imlrpi h»/.v,.,r. ...au (watrtrr bvjndkk. init «rvidm I-uk n in wrlkr ia i rami nvl wunlm f.iu.i.1 u.«-r hrt 1*1 «nu. I*A OpvadUi tUraaJilihur, Mülrt IMaiup hü <wa ll,utavkuU«v.T»k «udfn. h«l Wrlkr ra-n k.a.r in. OUD iiiad ul drabanneo Ik. t(wüiuiiui A.i nul e-t—i wurdm f«,i» n J drol U.I Urrclhip IVIlar «rn dr Kp.""r«d> l.rk u Saw Viak, i.vfwjl ul d"d dra kAliad.rkni kanlltiAitl (lirtaMia ntrt .«dm I"u.«ImUa ul w«d dro «r»T*MAon Ik. aUJ ArifAiU 10 drtl AIOWlkMOKlhiO mtldan lluiifvOkawtri MkJli I. |T"> VuuiiOA M dur.i Kraar)Jaar mal, laadt Kin. n-tkUkllW «la.ral lo ilunkro kao Kul tivMK' ||>rrro ■ld iiUI-iJIh» Waa.«lil( ia I.IIH cmvrntii, Ulo ma n.al.-ri.iIihj; .*n Kwakrra dn tul «an dr .Wi ii.ro (hn .tLUi Trni|* iu-r IJntun' Ikinpm kUi.l Mra MilVr air r I kin >M Warrllto ■lr|*ilnu» uil do Uittuil haar «dll - AdUi .1 ook I Gemeenteraad to Texel. VrrrvM-nnt ran Woanrim J iirpUunta-i IUI 1.*- nm-rj f IJ hal. n fjlrd.' dr h(aron.(>f rural W. al. r.Ia.ru, K K« Dpi. Krannu, ftibio, Itluuwid. llrVui. T M. Xüin, Of". U KrUwr IV, ZO"». Kakk-i m dr V.adUlU'r. Aln- r-u du Kon lb>|»l N 1.1(1* d-r «idKad-nnatitiairilon Vc.rtitUr WonMO dr raAnU-u «Mr «udg.. «..rvfk-Urinu gv (•«"li, m trut raur. kMni.aAii.ulllou r<*alitok««ir.l Akanu krant aan da orJa -I" ouUlUn. iaii llr ru. uw brtiormdo randsl.-kri, du h»irn IV.OIraI WnrUnbrtK, fcWM, U-u ru 0. K.^Jhd IK. l>0 n.ruw brlKa-mdru In KiUhlrn VaoiK-n Vlad otl. i da raf..rd,.rd* calm a/Vmrwal", wnrdon dv».r d«J« Hul i. f. put «t-a.ld t. k. i. «nur»|> <la..r l-»nm K»U"' Wutniilniu ra-U Woord «an «Mink wuldt m-Hnu lil uil 0 »Uli t-y «a^Uunn* MJ liunra un«l»XA.vl«k«J'H In 0b-oa «rtondrtliap Mgtr.rlra. IkUhi w-Adt .'..jpvuii U.I dr boiHniiiiiii vu. u. Wclhuudrtr -ailor dn beer WorUuiOnu Uitslag un gehouden Verknopingen. V AytrwOar IVO u» <U CrryokJa A'.kkrri. s.itaru CUNIMUS WtSTKNBSM tUkrktkl J II «IMJJI.V Km p^tawl WrtUi.l Krvait U90, Iba-Ur D, IMV K.uprl J».-odau /apt nol f 00. luo UuiA m Urr Ul dr Wan* .varlrvu -Nw lM K, f int K .-pra l'rrhhirrrAad ».**r /Ml Kra ll.no ra t ri, alt «vrou. ItaeU» K, O*. Ilï*. Kwiur JNkiA »urr f Mtl Mru llul» m Kif. kla «urm, -M. tl» K. u' M7* Kcvjwi k."J »..d f INK Km llulam Krf, in*«>r.. hl Uit («kkrij ara wwlal, d. ..ia.orlrul--VcUrK.il* 1(34 l.u|«4 II dt Km na* f II tal MurkllK-richtuu. Tcirl, lil rv^A Aufin#) .-VAa|a*i f u a IK ru IramtBrtU M II; ÜMMraW- k.a ht lu drtl nuuim - Irtialrl w.-nl hralraO Mol Uvdkkortrn «an f IU0 lol lt»> V.iu kortrtt van ISÜ Urt IU». H«*m «au TU (ut lOCk lik maar, ld tv«p( AaofoVurrd 10 Kurtro lh> k 1*7 ♦rUo Kalrrmn f 1«». I* III. K ilrrtm r 10 k 10, HMD »cKa|I.u. 1 lak I tb I Jl «rdr Varkm M I 4R rl |M Krt 4* u.a*orv< dllo 10 k Ik luitlrrdam, JJ K-,* AaiMrrv'Kl dy4 H"i* blW, l« k«taL «V. rU. Od" kwal I) «ra. Ma kv.il rn et |t-r KUM.dk «n Kalfkirtru f lit) a I IÈV». a <>i'i«kal»rn«n f II 4 All 44 t.ufhl «lil»> 10*0, IK) ihtup.u no Ljuniu*rru f 4 10; kin «r-U>> l ark. in 37 4 (I «tra |au Kil. Conurrrad, II tV-pt .1 ui(r- cd AJ7 rrtU K.il.rr.-n k ir> cl j-r KU MehfKal». f 'I 4 AV IBI «rlU. Var Ir na .1* X 40 ft |ur KO. 130 inrarrn Valkntra I III k I". Wil Hisu.ai I I I It, J.al a lm(a tl 4KB ll.lndlvrm n kl Aon.*». Vnlla. SI.Ajan nllpdrr In pr\Ja 11» arl»«dra. Ui* in |W0» VrtU K.MoO lOitmudrard «l>M*«« Kirah-I M. Ikk.MAO |wjaK*..Wl tUUo k aam laaf IA pilja loodro IJ AAbfunuld Vktl Hiiuvlamo, lU.tn a hA|a-n rn IdOTIUtrran, Ktltrrrfl au lo Vark.^ia Urn «aulrarl Kwln Itun V>nan 4b X r.'J' tt -I. hij. n m Iranimrrrn ft) 77*oC, Kal I 07' iL, Var 4 IW r llurirrlljkr Mind drr Irnrrilr TnrL fnprrtAtma t.ir 7 M U "wpUrnVr ONPIHT litMI WD 00 0rmouw f I I Iru l.l 11*01);-. dn», bus »an Jan K.upniaii m Anij» iMin.k.r Unn*a .l.al.ira ia» Auk.« IM. n ara MariM lllnin Ihmnijtdu^Uir .rn MUaa llnropw ru Aa()r K ni l III I l>KN All-rl Klkkort bd ju.r, wtaj.iwn ui Tr\Jl.yr da Hun ADV Flt'l'KNTllvN. Il.alon odlvlnip.il wij do Unurl^oIOdJn|(, ■Ul lUn J4 Acutbrtua J. I. U> l'ATHHNUN, i Nivnt-AmrriKa) I» ovrulmkxi uniou ik* Imfdon i>na«l.u, KI. A AM PLAVIia IA, In dna Ki'V-rd-jtn van rultn 6a >>nwM Ull aUfT i-.wtj M l'I.AViAA 11aa II.hui or Tuk, IDSirr. IWIf» (Verkleinde reproductie 2e pagina van ons le nummer, 15 Sept. 1887.) ||i|||lllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||| i llllllllllll VOOR DE ZONDAG lllllllllill ||||||:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| Als de dag ontwaakt is het ochtendblad reeds gedrukt. Het ligt in uw bus. En, nauwelijks zijn wij zelf ontwaakt ot het het ochtendblad treffen we aan naast ons i I ontbijt. j 1 I Het ochtendblad, verzameling van j nieuwsberichten uit binnen- en buitenland, i l We lezen en verbazen ons. In de nacht» i I die wij rustig sliepen, heeft een merosdr I zijn broeder vermoord. Een arme tobbe f I sloeg een spiegelruit in voor de neus van I een politie-agent, die hem opbracht; nu I beeft de arme tobber de boterham, waar- I op hij vierentwintig uur wachtte. Wij lezen dit alles met min of meer 1 bewogen gemoed of zonder veel aan- I dacht. Het is alle dagen wat, soms iets-, anders. Het oude lied, dat altijd nieuw' 1 I blijft. Wij beginnen onze dagelijksche i I arbeid rustig en frisch, buiten de stor- i I men van het leven, zooals die elders i I woedden Het is avond en we verlangen naar de vrede van de huiskamer. We lezen bet I avondblad na de maaltijd. We voelen ons I voldaan na een welbestede werkdag. Ziet: I er zijn weer allerhande verschrikkelijkhe- I den gebeurd terwijl we werkten in een I rustige ijver: een zwendelaar gearres-- I teerd, twintig dooden bij een oproer, I bloedige strijd in Spanje en in China, I een aardbeving teisterde de aarde eldeiis,; I een vrouw vermoord door haar man, die I zelfmoord pleegdevijf kinderen blij - I ven onverzorgd achter, de politie I Och, het is weer het oude lied. I Het lied, dat werd gezongen, terwijl we I in vrede werkten, de gansche dag. I En we wisten het niet. I Zoo is het leven. I Zondag 26 September. Illllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiillllll llllllllllll VOOR HOOFD EN HART. llllllllllll t ||||||l!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||| ZONDAG I Wie de dood vreest, verliest zelfs het I leven, dat hij heeft. Ca to MAANDAG De wijn der sterken is het vergif der zwakken. Victor Hugo DINSDAG Menigeen dreigt, terwijl hij beeft van angst. O Herbert i WOENSDAG Wat lang moet duren, zij lang over- I wogen. Grillparzer. DONDERDAG De meeste menschen dragen een nar- renpak. R e g n i e r VRIJDAG Men hoeft, daer klaerheit is, de her sens niet te slijpen. Vondel. 'ZATERDAG Waertoe veel woorden Laet de daet het vonnis uiten. Vondel. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland, lnl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. ZiJN PRUIK WOEI WEG. EEN OUDE TEXELAAR VERTELT HIJ WAS OOGGETUIGE. Naar aanleiding van ons stukje over De Westen, de Westertoren en het Wes- terkerkhot werd ons verteld, dat de oudei heer Cornells Witte Mz., die reeds de- respectabele leeftijd van 87 jaar heeft bereikt en woont ten huize van de heer C.Veeger, in De Westen, nog van het bestaan en de slooping van de Wester toren afweet. En omdat er maar weinigen meer leven, die zich dat nog kunnen her inneren, hebben we hem eens opgezocht - om een en ander uit zijn ntond te ver-' nemen. Het is nog een krasse baas, die oude Witte. Het was voor ons alleen jam mer, dat hij zoo doof is, waardoor van een geregeld gesprek niets kon komen. Maar wat we wilden weten kregen we to'ch te fiooren. Het was een erg hooge toren, zoo vertelde hij ons, met bovenop een huisje, zooals ook op de teekening, Zaterdagi 18 Sept. in de krant afgedrukt, nog te zien is. We mochten niet in de toren; de deur was altijd dicht, maar ééns heb ben we kans gezien onder de deur door- te kruipen; toen zijn we naar de spreeu wennesten geklommen. Maar thuis had den ze het gemerkt en we kregen er dan- ook ongenadig van langs. Toen hadden we het hart niet meer net nog eens Te doen. Toen ik een jongen van een jaar oti zes, zeven was, zoo ging Witte verder,, werd de toren gesloopt. Ik herinner m«j nog best, dat de toren als baken diende en dat daarom, toen hij afgebroken werd, op de toren van Den Hoorn een spits moest worden geplaatst. Toen kon de toren van C>en Hoorn als baken worden) gebruikt SPOKEN OP HET KERKHOF Omstreeks 1855 moeten op het kerk hof ofschoon toen al niet meer in ge bruik nog drenkelingen begraven zijn. Kort na de slooping van de toren, zoo herinnerde Witte zich nog, is men met 't afgraven van het kerkhof begonnen. Een zekere Bruin had de begraafplaats ge kocht, inaar Ton die maar niet op zijn naam krijgen. Toen hij met afgraven be gon, wilden \eenige inwoners van Den Hoorn zier hiertegen verzetten: Gehuld in lakens gingen zij voor spook spelenHierdoor werd die Bruin afgeschrikt en lange tijd werd aan afgraven niet meer gedacht. Eerst in 1870 werd er mee doorge gaan. Van zijn moeder had Witte gehoord, dat het dorp De Westen zoo uitgestrekt moet zijn geweest, dat liet bijna aan De Koog grensde. Dat zijn dus nog eenige interessante1 bijzonderheden over de oude toren en van Westerend, van welk dorp hij het middelpunt was. Of het dorp door de Geuzen dan wel door de Spanjaarden verwoest is, staat niet vast. Men heeft in De Westen nog de z.g. Spanjaardssluis De naam van deze sluis zou er op kunnen wijzen, dat het de Spanjaarden waren, die Westereind teisterden. In een oud boek, uitgegeven in het jaar 1721, lezen we nog, dat de kerk van Wes terend vermoedelijk de moederkerk van het eiland is geweest en „'het recht van begrafenissen, van trouwen en van doot pen" heeft gehad. In het jaar 1514 had de pastorie o.a. in eigendom 18 morgen lands en een pas- toonshuis. In hetzelfde jaar was pastoor- van Westerend Willem van Alkmaar, die hoewel Z.Eerw. niet in zijn parochie woonde, jaarlijks nog 60 „Rheinguldens" inkomen had. Koster was in datzelfde jaar Lutger Gerritsz, die jaarlijks 4 Rheinguldens ge noot. De fraaie toren, het vervallen muurwerk van de oude kerk, het kerkho? en de overgebleven doodsbeenderen geven de oudheid van het dorp genoeg te ken nen. Aldus staat in dat oude boekje nog te lezen. H. Een vakman, die „bij" wil blij- ven, leest zijn vakblad. Vraagt ons proefnummer en prijs. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. OOS VISSCHERIJ. Drie van de acht visschersschuiten heb ben de afgeloopen zomer het botvisschen uitgeoefend. Zoolang er nog haring werd aangevoerd, waren de prijzen niet hoog-J 12-15 ct. per pond. Nadien werden ze beter: 1523 ct., naar aanvoer. Deze maand zijn de prijzen van 25 tot 30 ct. per pond gestegen. Vorige week werd zelfs 33 ct. per pond besteed aan de, vischafslag te Den Oever. De vangsten zijn de heele zomer echter schaars ge weest, zoodat de visschers maar een karig loon ontvingen. Aan de kust wordt een geringe hoeveelheid kleine aal gevan gen, waarvoor maar 20 ct. per pond ge maakt kan worden. Per 1 October zullen alle schuiten van hier weer trachten mieti het wulkenvisschen wat te verdienen. Er is nog wel vraag naar mooi soort ali- krukels; die geven een goede prijs. En kan echter niet op gevischt worden, daar ze te schaars voorkomen om er iets mee te verdienen. S. WOORD EN DAAD Afwijzend wordt beschikt op adres sen, waarin aangedrongen wordt op be- harding van de 3e dwarsweg door het Noorden, in aansluiting op de weg Oost- Oosterend en die langs hoeve Oorsprong, (uit te voeren samen met de betrokken, waterschappen.) ZATERDAG 7 MEI 1910. Afwezig: de lieeren Keesom, Lange- veld en Lap Ingekomen is een adres van bèvvo- ners van Ejerland en De Cocksdorp, waar in wordt beweerd, dat de inrichting van de brandweer niet in orde is en in over weging wordt gegeven vast personeel te benoemen, tegen betaling van 25 ct. per uur, dat hun hulp noodig is. Adressanten achten vijftig manschappen voor De Cocksdorp en Eierland voldoende. Wordt in haniden van B. en W. gesteld om prae-advies. Vaststelling kohier schoolgelden 2e kwartaal 1910: f701, Besloten wordt over te gaan tot reorganisatie van het onderwijs te Den Burg. De twee openbare scholen worden vervangen door een school met uitgebreid leerplan. (Van die twee scholen waren de heeren Groenewold en TTe Braai hoofd Aan de heer De Braai werd, zooals gemeld, eervol ontslag verleend; de heet Groenewold werd hoofd van de school met uitgebreid leerplan) 220 llllllllllll LANDBOUW Ik VEETEELT ||||||||||t ||||||ii:ii!iiiiiiiiii:iiiiiii!IIIIIIIiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| TEGEN RITNAALDEN: Kalkstikstof. MAÏS. Niet poten achter de heg. Mais heeft het land aan alle schaduw. MEST. Als men 't land voor rogge bemest, moet men ook aan de navruchti denken. ROOOE. Als ge rogge zaait begin October moet ge zorgen voor bezaktë grond, dus intijds het land klaar maken. KOEIEN, die te veel voer noodig hebben, moet men voor de fokkerij uit schakelen, zegt het Zeeuwsche Land* bouwblad. LIJMBANDEN. Liefst direct na half September, in elk geval voor het einde der maand behooren de lijmbanden om; de stammen der vruchtboomen te worden aangelegd. VAN TEXELS RAAD. ZATERDAG 25 JUNI 1910 Afwezig: de heeren Dijt en Lap. Vereen. Dorpsbelang te Oudeschild vraagt ter verbetering van de Schildsloot een bedrag van hoogstens f600. Een der gelijk bedrag wil de Vereen, ook aan de Dei tig Polders vragen. B. en W. zullen prae-advies uitbrengen. - Aanvaard wordt de Rijkssubsidie van f 5500 in de koeten van bouw van school, en onderwijzerswoning te Z.-Eierland. Aanbesteding rekening Alg. Armbe stuur: Ontv. f 5290.Uitg. f4825.i Batig saldo f404.—. Ingekomen is een adres van bewo ners van Den Burg met het verzoek de brandweer beter te organiseieren. Hierover wordt breedvoerig van gedachten gewis seld. Dhr. Dros breekt een lans voor het1 aanwijzen van vast en bezoldigd perso neel. Menige boer ondervindt schade, wan neer het volk verplicht is brandweerdien sten te verrichten. In Eierland moeten wegens een brandweeroefening vijftig span paarden en drie stoomdorschmachi- nes eenige uren werkloos blijven. B. en W. verklaren zich bereid bij brand of oefeningen, de personen, die daarbij dienst doen een vergoeding te ge-i ven van hoogstens 25 ct. per uur en per persoon. Daarmee gaat de raad accoord. 221'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1