H. W. Zegel Warm water behandeling Voorjaars-zaaigranen. WOUD AS HRACHT- MEEL -Drink lekkere Nieuwe gordijnen noodig? TEXEL P.S. Indien u voor Paschen uw tulle of overgordijnen be stelt, worden deze GRATIS DOOR ONS GEMAAKT. Departement Texel der tot Nut van 't Algemeen. Maandag 28 Februari zal in hotel TEXEL 's avonds 8 uur de heer C. W VISSER, oud gezagvoerder Rotterd. Lloyd, 'n lezing met LICHTBEELDEN houden over Een Zeereis vol Avontuur tijdens de groote wereldoorbg HET BESTUUR Plaatsbespreken op 28 Febr. van 12-1 u k inc Als U een aansluiting bij de radio-centrale heeft met een prima luidspreker, dan heeft u 't beste wat de radio techniek te bieden heeft. Niet alleen luistert u dan steeds op de beste toestellen, en verdere onmisbare ap paraten, doch u profiteert ook steeds v>n de meest storingvrije ontvangst, do r ons speciaal antenne-systeem. 't Ecsta uit den aelhc.' Billijker en beterl Radio-Centrales Oosterend - Den Burg Oudesehild. Gele Crocussen gevraagd per HL, levering voor 5 Aug. door C BLOKKER, Stationsplein 92, Alkmaar. Kuikens uitverkocht. Nog te koop broedsche kippen en brosdeieren. P. KEIJSER, Schilderweg. Rederijkerskamer U.D.I. Uitvoering op VRIJDAG 4 MAART a.s. 8 uur nm in Pen's Schouwburgzaal Opgevoerd zal worden 'n Wespennest blijspel in 3 bedrijven van J. VV. v. d. He den en Henk Bakker. Balmuziek van de staf. GEEN VERLOTING. Entree 6<) ct p p (niet beneden 18 jaar) Kaarten verkrijgbaar bij Pen, de Wilt, Jn. Dekker, P. Bakker, S. de Waal. Plaatsbespreking op de dag der uitvoering van 12—1. Loting half één. Bij inschrijving te koop of te huur voor 2 jaar, ingaand 20 Maart a.s. een perceel weiland „het Sluisstuk" in de Westen te Texel, groot 1,50,16 HA, eigendom van den heer J. Zoe telief. inschrijvingsbiljetten, wat verhuur aan gaat met opgave van 2 gegoede borgen, in te Ieveien uiterlijk op Woensdag 2 Maart a.s. midd. 12 uur ten^kantore van Notaris Mulder, die inlichtingen verstrekt. gediplomeerd Opticien V.V.O. KONINGSTRAAT 73 Den Helder. Telefoon 279. BRILLEN naar ieder voorschrift worden terstond vervaardigd Barometers „ZEISS" Prisma kijkers, „Zeiss" Punktal glazen El! Electrische brillen-slijperij cn reparatie-ii richting Leverancier aan'de Ziekenfondsen. Indien voldoende voorraad aanwezig, dan zal reeds volgende week behandeld worden. Het zaad kan desgewenscht gedroogd worden. Gelieve opgaven zoo spoedig mogelijk te zenden aan C. J. DE LUGT. J. Heiloo voorheen FILBLl Erkend door het genootschap tot Bevor dering der Wetenschappelijke Optiek. Eigen slijpinrichting. Alle glazen op voor schriften van H.H. Doktoren worden hier vervaardigd. Lage prijzen. Levering van brillen voor alle ziekenfondsen. Spoed- reparatie-inrichting voor brillen. Het voedsel, dat jonger maakt. Hofleverancier. Hoofdgracht naast Marineclub DEN HELDER. Telefoon no. 530 Zij ontmoeten elkaar /r Zij werden het „eens". 1 Verlovingskaarten en later voor Ondertrouwkaarten Hug^ jff DRUKKERIJ TEXELSCHE COURANT. Ruime keuze uit modellen, papier en lettermateriaal. Vraagt prijs Moderne en betrouwbare Ford V-8 automobielen verhuren wij zonder chauffeur a 6 cent per KM. BEL OP no. 2 JUL1ANADOPP (altijd tc bereiken) en wij zorgen er voor, dat uw auto bij aankomst te Den Heider aan de boot gereed staat. Ook bij telefonische bestelling vanuit den Helder heeft U BINNEN 10 MINUTEN een wagen. Beleefd aanbevelend, Maarten Smit, off. Ford Dealer, Koegras Grootste verhuurinrichting van Ford V-8 automobielen, zoowel in 2, 5 en 7-persoons wagens. "atla" - «rnhem Hebt U al overwogen, uit welk genre U de keus ruit be palen? Afgepaste gordijnen met kant, Zwitsersche voiles, voiles of marquisette met klein strookje, moderne gekleurde voiles, effen filet, marquisette etamine of allover nets? Wij bieden U alles, wat op gordijnengebied in den handel is. Wij zijn „Gordijn-makers" en adviseeren U graag bij Uw keus. Komt onze collectie eens bekijken. .V. Pu. V LESSING PUNKTAL ft L.WOUD/J'S MEELFABRIEK N V.-SNEEK TvTmaIXT 11 NDJlTr BEVAT DE VOE- DINGSZOUTEN, DIE AAN DE TE GENWOORDI GE VOEDING ONTBREKEN 20 CENT PER GROOT PAK. En zorgde voor t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 3