ZAAIGRANEN eerencostuums Needs voor 12 ct. Teds Centraal Boekhoud- en Belastingconsulentsbureau Adverteeren doet verkoopen Afdeeling Eierland Praatavond EEN GEWELDIGE Goedkoops Aanbieding 611 ALBERT HEIJN Onze Bekende 2-daagsche ALBERT HEIJM N.v' G. i. KROL Co's Kunstmesthandel Komt U eens even kijken bij NEELS. versch afgekalfde 2-j koe, Een flinke partij prima lang dekriet, een briefbloc met 100 vel gelinieerd papier, met vloeiblad. Eenige goede gebruikte Heerenrijwielen. Deurwaarder PRINS 12 stuks Hoornvee, EEL TEXEL WEET HET S. DE WAARD, Belastingconsulent. KOERSWIJZIGING 3'2 pet. pandbrieven a 101 pet 3'2 pet pandbrieven a 10034 pet NEELS, KEIZERSTRAAT DEN HELDER Van Vrijdag 25 Febr. tm. Donderdag 3 Maart Doe nu uw voordeel, en profiteer van deze zeldzaam lage prijzen. Maakt u het leven goedkooper en geeft u garantie voor beslist de allerbeste kwaliteit. Dagelijks verkrijgbaar voor de zaai KENIAGERST GOUDGERST ZEGEHAVER Kantoor Den Burg-Texel voorheen DROS Co. bestaande uit 25 maten hebben wij voorradig Voor ieder figuur Voor lang en slank, oneven maten Voor klein en schraal Voor kort en dik, V» maten Voor groot en zwaar, '/s niaten Voor personen wegende tot 250 POND blaar gehad, en KUIKALF. M. WITTE Jz., Sir Robert Peel. TE KOOP: ook bij gedeelten. Te bevragen bij D. BRUIN Cz., de Waal 63. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. TE KOOP: M. BAKKER, Rijwielhandel. OM VOORUIT TE KOMEN VuitK UË iiOOGE liAAD der Neatq.andea werd afkondig,ng geuaan van de gewijzigde Grondwet bij monde vai de griffier Mr. H. J. Kist. zal op Zaterdag 5 Maart a. s des morgens half elf ten huize en ten verzoeke van de heeren B. en C. Dekker te Dijkmanshuizen publiek en ft contant verkoopen: w. o. 7 kalfkoeien, 1 vare koe en 4 jarige pinken; benevens TWEE PAARDEN, w. o. lijnpaard. DOE DAT EN DOE DAT DADELIJK. Doe wat voor de hand ligt. Een kind kan het begrijpen. Zet uw licht niet onder de korenmaat. Laat weten wat u verkoopt. Nieuwe „snufjes" ontvangen? Eenvoor- deelige aanbieding Zijt ge met de sa menstelling van uw voorjaarscollectie goed geslaagd. Kunt gij aanbieden wat een ander niet heeft? Zijt gij beter gesor teerd Weest oprecht en komt er mee voor de dag. Houdt voor oogen, dat in „waarheid in uw reclame" uw succes ligt. Het pu bliek zand in de oogen strooien kan tij delijk gewin geven, maar daarmee boort u al gauw uw zaak in de grond. Iedere groote zaak is klein begonnen. En iedere kleine zaak, welke groot werd, nam de reclame te baat. Een waarheid, als een koe zoo groot. Doe, wat voor de hand ligt. Komt eens met ons praten. ADM. TEXELSCHE COURANT. Emmalaan 8, Den Burg. Telefoon 101. BELAST ZICH MET HET VERZORGEN VAN UW BOEKHOUDING BELASTINGZAKEN. Lid B. v. B. C. ingaande 1 Maart 1938 (met 2 pet verplichte uitloting per jaar) Behoudens wijziging kunnen alle nog niet bin nengekomen losbare pandbrieven worden omge wisseld tegen In verband met een in de maand Mei a.s. te houden zeer versterkte UITLOTING VAN 4% PANDBRIEVEN worden de houders daarvan reeds nu in de gelegenheid gesteld deze, behoudens wijzi ging, vrijwillig om te wisselen in 3'/j PCT. PANDBRIEVEN a 100' 4 PCT. (tot nadere aankondiging) met rentevergoeding van 4 pet tot 1 Juli '38 Agent voor Texel J. N. BRUIN 's-Gr'avenhage, 26 Februari 1938. Hier volgen onze malen Voor lang en slank voor kort en Maat 46 Maat 45 Maat 48'A Maat 48 Maat 47 Maat 501/) Maat 50 Maat 49 Maat 52i/i Maat 52 Maat 51 Maat 54V, Maat 54 Maat 53 Maat 56 Maat 55 Maat 58 dik voor groot en zwaar Maat 48'/2 Maat 50W Maat 521/2 Maat 54V2 Maat 56i/2 Maat 58i/2 Maat 6O1/» Maat 621/2 Bezichtigt onze 5 toonzalen ieder plm. 20 M. lengte Prettig koopen onder de 8 Meter lange lichtkap. 4 Paskamers. Vraagt zichtzendingen ter vergelijking. Wij zijn 20 pet. goedkooper dan elders. Goede pas sende confectie is beter en goedkooper dan maatwerk. Koopt bij van de Hollandsche Mij. van Landbouw. te houden door Ir LIENESCH, Rijkslandbouwconsulent voor Noord-Holland, op DONDERDAG 3 MAART a.s nm 8 uur in het café op het vliegveld. Leden van andere landbouworganisaties zijn welkom. Namens het bestuur, C. DE LUGT. ABRIKOZENp pond van 32 voor 28 c STUKJES APPELEN29 25 SCHIJFJES APPELEN25 „22 CALIFÖRNISCHF. PEREN' "n 27 23 MOOIE PRUIMEN2pond voor 25 EXTRA GROOTE PRUIMEN 2 25 REUZEN PRU1MEDANTEN 11/3 25 TUTTI-FRUTTIp pond van 19 voor 171/2 extra mooi 25 23 ROZIJNEN, zonder pit25 20 SUNDRIED ROZIJNEN1'/, pond voor 25 DADELS3 pond voor 25 DELMONTE ZALM, deze week p groot blik 49 c Alleen Zaterdag en Maandag Afgehaald uit de winkel: ZELFRIJZEND BAKMEEL2 pondspakken voor 25 c extra2 31 ENNY BISCUITS, zeer fijnp pond 25 PRIMA MAGER SPEKp Va 25 R 78 Den Burg-Texel, BLnnenburg 8 hoek Nieuwstraat. Telef. 38. i-1 TE KOOP r. IAIs het staat in de Texelsche Courant. 43 39 n n li 49 ,33 29

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 8