Lloyds of London Texels Bioscoop-Theater LLOYDS OF LONDON Turnkring Hollands Noorderkwartier De Hillegomsche Bloembollenveiling te Hillegom Abonneert u op dit blad. «a 'klok Laat de „Radio-dokter" ook voor u werken. H. W. Zegel De Courant-Nieuws van de Dag WEET GIJ I DE h Het adres groote Gyrrinastiekfeesten .en -wedstrijden Deelname van 17 vereenigingen met 593 deelnemers(sters) vangt haar droge veilingen aan op: SNEEUWWIT ZEEPPOEDER EZEEPFABJS P. A. de Zeeuw ADVERTENTIËN ongeveer 8 a 10 HA land. Bestelt tijdig uw binderdoeken. Luxe Auto-verhuur ZWIERSTRA Garage KIEVIT Piano-, orgel-, vioolles T.deHoogh DEN BURG - Tel. 27 - K. PEN De overweldigende succesfilm Freddie Bartholomew Madeleine Carroll. Uitermate boeiend. Aanvang 1,30 uur. Entree 30, kinderen 10 c Welwillende medewerking van Texels Fanfare. Dinsdag 19 Juli a.s. des vm. 9,30 uur, daarna op Vrijdag 22 Juli a.s. eveneens te 9,30 uur en vervol gens iederen Dinsdag en Vrijdag. dat ook de Texelsche handeidrijvenden zeer te lijden hebben onder de heer- schende tijdsomstandigheden Koopt daarom uitsluitend bij zakenmenschen op TEXEL 11/2 GESCHENKENBON /HEERDE HEEMAF A. DE WILT, Weverstraat. bloembollen Weststraat 67, Den Helder. Geluidsinstallatie Heden overleed plotseling onze ge liefde vader, behuwd- en grootvader •ARIE VAN DER WERF Dz. wedn. van Marretje Thomassen in den ouderdom van ruim 65 jaar. Zijn diepbedroefde kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Eierland, Texel, 5 Juli 1938. TE KOOP GEVRAAGD: Br. met prijsopgave onder no. 693 aan het bureau van dit blad. Peter B. Kyne Historische roman 238 blz., geb. slechts f 1,90. Voorhanden in BOEKHANDEL PARKSTRAAT Maakt Uw tanden parelwit en verfrischt mond Wij hebben nog een gebruikte BINDER. Wordt onder garantie geleverd. Ook voor reparatie billijk en goed. G. DE WIT, Smederij den Hoorn, Tel. 1. voor een auto is en blijft Draaisteeg 2 Den Helder Telefoon 682. Bestelkantoor voor Texel Koogerstraat, Den Burg. Tel. 58. Het vertrouwde adres. Alleen Woensdags aan den Burg nog een enkel uur vrij. Einddiploma Koninklijk Con servatorium Den Haag. Maandag-ochtendbladen gediplomeerd Opticien V.V.O. KONINGSTRAAT 73 Den Helder. Telefoon 279. BRILLEN naar ieder voorschrift worden terstond vervaardigd Barometers „ZEISS" Prisma kijkers, „Zeiss" Punktal glazen El! V- Electrische brillen-slijperij en reparatie-inrichting Leverancier aan de Ziekenfondsen. a 5 ct. zoolang de voorraad strekt. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. Tot en met Donderdag, iedere avond 8,15 uur met Een machtige episode uit de veel bewogen geschiedenis van de grootste verzekeringsmaatschappij ter wereld. Een beeld uit de donkere tijden van de Fransche revolutie. DOOR SPEL EN INHOUD een film, die tot de beste producten van g de laatste jaren behoort. Bezoekt Zondag 17 Juli a.s. de op het Sportterrein te den Burg. GOEDKOOPE DAGRETOURS TEXEL IN HET EUROPEESCHE LUCHTVERKEER ALLE SOORTEN BLOEMBOLLEN, zooals Narcissen, Crocussen, Galanlhussen kunnen vanaf 13 Juli a.s. aangevoerd worden. Bij het zenden van NARCISSEN moet het rapport-nummer vermeld worden, ter wijl halve H.L.-kisten verkrijgbaar zijn bij onzen depóthouder den heer R J Timmer te den Burg. Alle verdere inlichtingen verstrekt onze vertegenwoordiger de heer P. DALMEIJER te dtn Burg. D. VAN EOMOND Jr., Secretaris-Bedrijf; leider. Tijdelijk tellen de voor zijden van Sneeuwwit- Zeeppoeder voor Koopt dus gauw waar Uw wasch wer kelijk sneeuwwit van wordt. VhJ.L.VAN APELDOORN 't Onverwoestbare hart van een STOFZUIGER waar niets aan verslij ten kan, de S. K. A. Rotor. Vraag eens aan Uw electricien wat dat is! VOOR IN- en VERKOOP van Aanbevelend, P. J. UITGEEST, Flora. TE HUUR PUNXTAL iiiiiniiiiiin iiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitii iiiiiiiiiiii;iiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiin|||||| iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiii;iiiiiii!iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiii ||||||lllllllltllllltlllllllll!lllllllllllllllllllllllltlllllllllllllltllll[lllltllllllllllllll1!lllllllllllllll1llllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli!llli IIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIlllllll Naar Amsterdam en Rotterdam: KLM WIERIN S.IS2-4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 3