GARAGi* servetten" Telefoon 338. KAPPERSTRAAT 6, Zomerdienstregeling 1938 Voor halven prijs Van der Kooi DEN HELDER. ADVERTENTIËN Met ons taxi bedrijf zult u altijd veilig rijden. Bij dag en nacht te allen tijde Een prima wagen, een vertrouwd chauffeur, Bel 338 maar op, wij stellen niet te leur. U is tevreden, U behoeft niet lang te wachten En over onze prijzen heeft U nimmer klachten. "PLAATSMAN gg gbas f 2000 a f 2500 0,90 HA hooigewas een heerenrijwiel w w Zondagavond 7,30 uur Tex. Boys 2 - OVV. Gevu de koeken vertrekt Dirsdag van Rotterdam. MACRONEN Een Premier inmaakflesch Ontbijtkoek inmaakpot koopen Eierkoeken Heel Texel weet het, als het staat in de Texelsche Courant ONDERTROUWD: ANNIE LAP en DICK KtlJSER Den Hoorn g Julj ,938 Den Burg J Huwelijksvoltrekking Donderelag 21 Juli a s Toekomstig adres Waalderweg. Heden overleed te Velsen-Noord mijn geachte zwager L ALDERLIESTE echtgenoot van T Bakker in den ouderdom van bijna 70 jaar. Wed M ALDERLIESTE-Saris. Den Burg-Texel, 6 Juli '38. Algemeene kennisgeving voor Texel Heden overleed onze lieve huisge- noote TE rjE KIKKERT in de ouderdom van 79 jaar en 3 maanden Uit aller naam C. VLAMING Mz. C. VLAMING-Roeper en kinderen Den Burg-Texel, 7 Ju'i 1938. De begrafenis vindt plaats Maandag 11 Juli a.s. nm 2 uur. ganif HET JAPANSCH gedenkteekenvoor in de wereldoorlog gevallen Japan ners werd opgericht in de stad Tsing- tau. Inmiddels wordt al weer geld ingezameld voor een monument ter nagedachtenis van wie in de jong ste Chineesche oorlog sneuvelden en nog sneuvelen zullen. De geschie denis herhaalt zich. Ook de wreedste. DANKBETUIGING Door deze betuigen wij onze oprechte dank voor de vele bewijzen van hulp en deelneming tijdens de ziekte en het over lijden van onze geliefde viouw. moeder, behuwd- en grootmoeder, zuster behuwd zuster en tante TRIJNTJE EELMAN echtgenoote van Tj. de Vries. In het bijzonder aan dokter Boswijk voor de onvermoeide hulp tijdens de ziekte en het overlijden, aan Ds. van 't Hooft voor de troostvolle woorden t<>t ons gesproken, buren, dragers en kleedoplcgsters voor de laatste eer bij de teraardebestelling bewezen. Namens de familie Tj. DE VRIES. De Koog-Texel, 9 Juli 1938 Aangeboden van particulier als lc hypotheek Brieven onder no. 694 aan het bureau van dit blad. TE HUUR H. C. DIJT, Westergeest VERMIST Zondag uit de K mtoorstraat, den Burg merk Burgers E.N.R. Inlichtingen verzoekt R. Veldman p.a. P. Roeper, Joanneshoeve, Eierland, Texel. 100 voor 22 cent Gevouwen in zakje wit 25 voor 7 ct m. gekleurde rand 25 voor 10 c BOEKHANDEL PARKSTRAAT HET HEKKEPOORTJE, dat toegang gaf tot de Muiderpoort te Amsterdam, gebouwd in 1770 en afgebroken in 1890, is zorgvuldig bewaard en thans opgesteld aan de ingang van het Zui derzeepark. - tOOMBOOTDIENST EXEL-DEN HELDER v.v Op werkdagen Van Texel: 5.45; 7.45; 11.20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.45; 10.-; 12.35; 4.20; 7.05. Op Zon- en Feestdagen Van Texel: 5.45; 7.45; 11.20; 5.35. Van 1 Juli1 Sept. ook v.m. 9 uur en n.m. 8.05. Van Den Helder: 6.45; 9.10; 12.35; 7.05. Van 1 Juli1 Sept. ook v.m. 10.45 u. en n.m. 9.05. DE LUCHTLIJN OP AMSTERDAM. Alle dagen, ook Zondags: Van Texel: 8.45; A2.40; B4.45; B6.15; 7.15. Van Amsterdam: 8.00; A2.00; B4.00; B 5.30; 6.30. A: alle werkdagen t.m'. 17 Sept. B: alleen Zaterdags; facultatief. SPOORDIENST DEN HELDER—AMSTERDAM. Van H Te A Van A TeH 6.53 8.25 6.58 8.25 7.41 8.54 8.18W 9.37 8.53 10.25 8.55§ 10.04 9.53 W 11.25 9.17 10.36 11.22 12.51 10.37 12.05 12.53 W 14.25 12.04 13.33 14.23 15.51 13.37W 15.06 15.53 17.10 15.04 16.33 16.53 IS.25 16.04W 17.33 17.56 19.25 17.24*) 18.39 18.53 20.25 18.37W 20.05 20.20 21.31 20.04 21.33 20.53 22.25 21.37W 23.05 21.53 23.06 21.55Z 23.14 22.37W 0.05 23.37 0.50 W: aileen werkdagen; Z: alleen Zon en feestd alleen Zondags van 31 Juli —28 Aug; Zondags 17.04; 's nachts na Zon-of feestd. PER SPOOR REIST GE VEILIG. (Adv.) v U 1 OBL'SÜIENSTEN DEN BURG-DE KOOG v.v. Van Den Burg: 8.15; 12.-*; 4.-§; 5.30. Van De Koog: 8.30; 12.15*; 4.15§6.—. Niet op Woensdag en Zaterdag. Alleen op Woensdag en Zaterdag. Van 9 Juli tot 5 September: Van Den Burg: 8.lp, 10.10; 10.55; 1.30; 2.30; 5.20. Van De Koog: 8.45; 10.35; 11.10; 2.— 4.50; 7.—. Zondags: Van Den Burg: 10.10; 11.45; 1.30; 2.30; 5.45. Van De Koog: 10.40; 12.1.45; 4.50; 7.—. DEN BURG-DEN HOORN: (werkd.): Van Den Burg: 10.15 vm.; 5.30 n.m. Van Den Hoorn: 10.30 v.m.; 6.n.m. >F COCKSDÓRP DEN BUR(i i» Van De C.: 7.55; 10.—; 13.20; 15.30. Van Den Burg: 8.30; 11,— 15.45; 17.20 Woensdags en Zaterdags vertrek van Den Burg 14,— in plaats van 15.15. Op Zon- en feestdagen: vertrek van De Cocksdorp 8.van Den Burg 9. ALKMAAR—LEEUWARDEN v.v. Van Alkmaar. 7.15 (dagelijks van 24 Juni t.m. 4 Sept.), 8.45; 10.50; 12.50 (Zondags niet); 14.35; 16.50 (Zon dags niet) 18.50; 20.50; 22.50 alleen 2e Pinksterdag.) Van Leeuwarden: 5.25 (alleen Maan dags, maar niet 2e Pinksterdag); 7.25; 9.25; 11.25 (Zondags niet); 13.35; 15.25 (Zondags niet); 17.25; 19.25. DEN HELDER—ALKMAAR v.v. Van Den Helder: 7.05; 8.35 (snelbus), 9.10; 10.25; 12.10; 13.25; 14.25; 15 20, 16.25; 17.25; 18.25; 19.25; 20.25 Van Alkmaar: 7.12; 7.45; 8.45; 9.51; 10.47; 12.48; 13.45; .14.45; 15.48; 16.48; 17.58; 18.48; 20.48. Reisduur 5 kwartier; snelbus: een uur. K.L.M.-AGENTSCHAP voor HEEL Texel. Texelsche Courant, Den Burg. Tel. 11. Bij aankoop van 1 ons geurige thee h 25 ct 1 ons vruchtenkoekjes van 8 voor 4 ct 1 pot prima huishoudjam 26 ct 1 rol beschuit van 6 voor 3 ct I pondspak Gustard fi 20 ct 1 flacon puddingsaus van 12 voor 6 ct 10 pond amandelgries a 18 ct 4 pakjes vanillesuiker van 10 voor 5 ct 1 pond koffie vanaf 22 ct 2 ons kletskoppen van 18 voor 9 ct I pond Javarijst fl 16 et 1 pond pruimedanten van 25 voor 12 c I pond fijne cacao 25 ct. 2 ons Jongetjes van 12 voor 6 ct pond vruchtengries ii 25 ct 1 fl bessensap van 14 voor 7 ct 1 pak zelfrijzend bakmeel 13 ct I pak Maizena van 8 voor 4 ct pond gevulde ijsbonbons 23 ct 1 fl gazeuse van 13 voor 6'ct Terrein Tex. Boys. Entree 15 ct. 5 en 2'cent per stuk. BAKKERIJ DE HOOP. 3 cent per stuk. Bakkerij DE HOOP. gaat nooit open. Profiteer van deze aan bieding 1 a L 12 ct; s/4 L 14 ct; 1 L 15 ct, 11 L 17 ct2 L 19 ct Zoolang de voor raad strekt. Aanbevelend, J P. STAM, Weverstr. 10 ct per stuk Bakkerij DE HOOP. Nu een le kwal.teit is geld besparen 20 pond 60 c 40 pond 115 34 70 60 170 3) 85 80 225 Aanbevelend J. P STAM, Weverstr. 2 cent per stuk. BAKKERIJ DE HOOP. DE ZWARTE PRINS MENELOELOE is te Londen in het huwelijk getre den met een jeugdige Engelsche, genaamd: Nelly Amelia Ad Kins. - Is hier niet van toepassing het gezegde: „Er is geen paar zoo raar, of het lijkt elkaar"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 7