BEZOEKT ONZE ENORME OPRUIMING. mz Z de bollenstreek Opleiding voor Gandidaat-notaris Telefoon 338. KAPPERSTRAAT no. 6 van D E. Zt Texels Bioscoop-Theater BETOOVERING OM LA BOHÈME DE INDISCHE GRAFTEMPEL SEIZOEN-OPRUIMING G en G Hij drinkt thee maaraltijd VRIJDAGMORGEN NV. PH. VLESSING, Inkoopcombinatie „Nederland" DEN BURG. S»19 J»"1938 Bollenvervoer. BRUIN Met ons taxi-bedrijf zult n altijd veilig rijden. Bij dag en nacht te allen tijde Een prima wagen, een vertrouwd chauffeur, Bel 338 maar op, wij stellen niet te leur. U is tevreden, U behoeft niet lang te wachten En over onze prijzen heeft U nimmer klachten. r>FN HELDER. Zooals badcostuums, lange en korte strandbroeken, mutsen, schoenen, enz. 1/rSLUITEND a CONTANT. - IEDEREEN RAADT MEE. NIEUWE KOOPJES REGENMANTELS. 2 wagens hooi. 11 schrammen. BRUIN vertrekt Zaterdag om 12 uur. Notas en bonnen woonhuis Gravenstraat 20. Per Luxe Touring Car op reis vertrekt Donderdag rechtstreeks naar DEN BURG Tel. 27 - K. PEN met Frits van Dongen, Theo Lingen, Hans Stüwe e.a. Eerste deel: DE TIJGER VAN ESCHNAPOER begon de 1. C. L. GRAAF—Suykerbuyk en N. P. GRAAF geven met vreugde kennis van de geboorte van bn zoon BERTJE. DenBurg, 18 Juli 1938. Wilhelminalaan. ONDERTROUWD: C. VAN DORSSEN Assistent Kon. Ned. Met. Inst. en A. C. DONKER. Huwelijksvoltrekking 3 Aug. 1938. Adres Adriaan van Ostadelaan 80, Utrecht DANKBETUIGING. Hiermede betuigen wij onze oprechte dank aan allen, die hun belangstelling toonden en hulp hebben verleend bij het zoo plotseling overlijden en de teraarde bestelling van onze geliefde Vader, Be huwd- en Grootvader A. VAN DER WERF Dz. Uit aller naam, Th. VAN DER WERF. Eierland, Texel, Juli 1938. TE KOOP P KEIJSER, Schilderweg. TE KOOP: Willemshoeve, 't Noorden. van het Turnfeest s.v p. inleveren voor 24 Juli a.s. bij JAC. ROEPER Johz., Koogerstraat 24. TE HUUR Te bevragen bij JOH. KEIJSER Dz., Hoogerstraat 4, den Burg. Tekoop wegens vertrek: EENIG MEUBILAIR, w.o. tafels stoelen, ledikanten, bedden, aardewerk, enz. KOOG ER WEG 28. Vraagt prijs voor uw reizen met onze nieuwe V 8 - 28 per sonen. C. JOHANNES, tel. 20, 'T ZAND DOOR J. VAN NES, ONTVANGER der REGISTRATIE EN DOMEINEN, CAN DIDA AT-NOTARIS, SINGEL DEN HELDER. en j. W. DE WIJN, NOTARIS, LOODS- GRACHT 4, DEN HELDER. AANVANG VAN DE CURSUS: HALF SEPTEMBER. Nadere inlichtingen aan genoemde adressen of telefonisch Den Helder, no. 865 (bij geen gehoor 864). GOEDKOOPE DAGRETOURS TEXEL IN HET EUROPEESCHE LUCHTVERKEER i Vanavond en Morgenavond laatste voorstellingen van VRIJDAG-, ZATERDAG- en ZONDAGAVOND 8,15 uur Een geheel nieuw programma SLECHTS DRIE DAGEN I a I e 1 e- I a I s I e bij KEIZERSTRAAT 76 (naast Couponhuis) DEN HELDER. lie In' lp, 1 Pji le Ziet onze Etalages en U zult VERBAASD staan over de ZEER VELE KOOPJES die wij deze keer hebben aan te bieden. WACHT NIET TE LANG vóór dat alles weg is, maar spoedt U naar G en G. at Snelheid en reisgenoegen. Lage Tarieven. KLM GARAGE Een romantische en avontuurlijke geschiedenis, zich afspe lend in de binnenlanden van Britsch-Indic5. T n' n. git

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 3