BADGASTEN In Confectie Een Wespennest Voor uw siachtpluimvee bascules; AMSTEL eunip pp hennen FRANS ZEGEL Kz. HOBAHG-USSE Wilt u voordeelig? Gazelle carrier Boiienkisten Profiteert van de geweldige koopjes bij Groeneplaats, den Burg en in toonzalen te Oudeschild. De grootste aanvoer, dus de meeste koopers GROOTE OPRUIMING Kleedingmagazijn J.G. Dekker Voor PHILIPS RADIO PLAATSMAN" Komt dan bij ons eens kijken. Abonneert U op dit blad. M. en A. j, VONK plantgoed Dubb. van Sion Voordeelig bij Frans Zegel Kz. Weezenstr. 48, den Helder. Dubbele stoopen Nogal glad lib'! LUCHTVAART. „TEXELAARTJES"" ADVERTENTIES 20 procent korting. belachelijke prijzen op MOERBEEK'S Manufacturenhandcl NA AFLOOP GEZELLIG BAL KIPPENKISTEN bij P KEIJSER vertrekt Vrijdag van Rotterdam. Boilenrooiers gevraagd Heden (Woensdag), Donderdag en Vrijdag versche Schelvisch en gebakken Schar. Vraagt M WITTE's Roggebrood ('t beste) Garage PLANJÉ Tel. 707 KOORN, Parkstr, 8 Tel. 53. FRANS ZEGEL Kz. Hé Buurman EMPO. Voor we^kklesding MOERBEEK'S Manufacturenhande! J. BAKKER Cz. Toch ook uw veiling, Kweeker JOH. PARLEVLIET mmnmiiffliifniiiiiiiiiiiiiiiiinmuHu,,,,,, iiiiimiiiii 1/AOD r\n irn/«(... WOL OP DE WERELDMARKT. Bradford, 18 Juli: Crossbreds vaste stemming. Noteering Engelsche wol is verhoogd door de betrekkelijk dure bin- tnenlandsche markt. 394 lammeren 12 schrammen biggen 8 a 11,— 23 a 26 a Met een negen jaar oud vliegtuig, van gebrekkige instrumenten voorzien, is de 21-j. Californische vlieger Douglas Corrigan in 28 uur over de Atlantische Oceaan gevlogen en bij Dublin, in IER LAND geland. Hij vertrok van New- York. Van de overheid had hji voor deze roekelooze vlucht geen verlof beko men. H|I had trouwens beweerd, naar Californië te zullen vliegen GEMENGD NIEUWS DE BILT seint, dat voor vandaag droog, vrij warm weer wordt verwacht. TE HULST is het 3-j. dochtertje van de rietdekker Geerts in een boontje, dat in een long terecht kwam, gestikt. BIJ WIJHE viel het 11-j. zoontjei van een landbouwer in een paardentuig. Doordat hij zich daaruit niet kon losma ken, is hij gestikt. i Amstelveen. Zondagavond heeft 'n 20-j. gehuwde arbeider de 26-j. Grifhorst,! uit Amsterdam, die verloofd is met dei schoonzuster van eerstgenoemde, opge wacht en met de punt van een zeis zoo gewond, dat hij aan de gevolgen spoe dig is overleden. Aanleiding was een familietwist. Den Haag. De Ossche brigade, die door het Ambtenarengerecht in het onge lijk werd gesteld, gaat in hooger beroep, Te Huisseling is een 37-j. land bouwer door een losgebroken stier van zijn zwager op de hoorns genomen leri tegen de grond gesmakt. Toen wierp 't dolle dier zich op hem. Zijn vrouw en zijn zwager kwamen te hulp. Maar toen was de man de borstkas al ingedrukt. - toestand is hoQgst ernstig. BELGIE. Gisteren is bii Soigiiies een auto uit Den Haas: in brand orevlo- gen. Omgekomen zijn: de heer en mevr. Van den Bergli, Kapelweg, Schevemngen, en mevr. Joëls, eclitgenoote van de heer Joëls, lid van de Haagsche gemeente raad. De lieer Joëls is de eenige over levende. Duitschland. Evenals Mussolini fe liciteerde Hitier generaal Franco op de 2e verjaardag van de Spaansche burger oorlog. Roemeniëë. Te Boekarest is op Maandag 1.1. Koningin-Moeder van Roe menië op 62-j. leeftijd overleden. CHINA. Gisteren werd Hankau be stookt van uit de lucht. Er zouden 1500 slachtoffers gevallen zijn. SPORT. Wielrennen. In de Tour de France houdt de Belg Vervaecke thans de kop; no. 2. is de Italiaan Bartali en no. 3. de Belg Vissers. Van de Nederlanders was na de 11e etappe: Middelkamp 33; Van Schendel 36, Hellemons 60 en hekkeslui- ter. Van Schendel won de ifte etappe. PREDIKBEURTEN HERV. GEMEENTE. ZONDAG A.S Burg, v.m. 10 uur, Ds. Visser. Oudeschild, v.m. 10 uur, ds. Moen De Koog, 10 uur, ds. Van 't Hooft. nm 8 uur Jeugddienst W. C. Luuring Den Hoorn, nm half 3 ds. Moen Afscheid. Oosterend vm. 10 uur Ds. Kok. Cocksdorp vm half 11 ds. Salin GEREF. KERK (H.V.) Oosterend vm 10 uur ds. Kok nm. 3 u dezelfde DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal, vm. 10 uur Dr. Vis. Den Hoonn, half elf, Ds. Smidts. MARKTBERICHTEN Eierveiling Hollands Noorderkwartier Alkmaar, 16 Juli. Kipeieren aanvoer 190,000 Kipeieren 3,50 a 4,30 prr 100 stuks Eendeneieren f 2,80—3.00. Eierveiling Texel 18 Juli Aangevoerd werden 57271 stuks kipeieren 46-50 0.a 0, 50-56 3 a 3 50 58-62 3,50 a 3,70 62-64 3,60 a 3,75 66-70 3,80 a 4,10 Texel 18 Juli 2 koeien 4 vette kalveren 6 nucht. kalveren 6 schapen 180 a 220 35 a 60 7 a 14 18 a 21 Purmerend 19 Juli Aangevoerd 540 stuks totaal. 230 vette koeien 0,64 a 0,73 geldekoeien 110 a 210 melkkoeien 200 a 300 14 paarden 90 a 200 64 vette kalveren per KG 0,30 a 0,50 300 nuch kalveren 7,a 18 176 vette varkens 54 a 56 50 magere varkens 20,- a 38. 400 schapen 16,— a 26, 520 lammeren 8 a 11, 430 higgpn 16, - a 26 Coop. Veiling: 3.40-3.90 voor de kippeneieren; 2.85-3,- voor eendeieren. Weder ontvangen VREDESTEIN BAN DEN, vanaf f 1.30f3.50; en transport 28 en 26x 2 vanaf f4.25. Aanbevelend, J.H.SLAMAN, Oudeschild. Gevonden BRIL IN ETUI. Tegen betaling van adv. kosten (48 ct) terug te krijgen bij P. BAKKER, 't Noorden. PENSION GEVRAAGD. Klein gezin (echtpaar met 2 k. van 3 en 7 j.) zoekt voor het tijdvak van 30 Juli—15 Aug, öf een gem. huisje, öf een zit- en een slaapk. (met twee 2-pers. bedden en vrij gebruik van keuken) öf volledig pension. Br. met voll. inl. en prijsopgaaf spoedig onder letter G. Adv. Bur. Proosdij, Vest 133 rd., Dordrecht. ROODE BESSEN 12 ct per pond. ZWARTE BESSEN 25 ct per pond. J. N. RIJK, Schoonoordweg 3. Wie SCHUIMAARDE wil koopen, gelieve met ons in verbinding te treden. SIJBR. C. EELMAN V.V.V. TEXEL maakt U attent op de uitvoering door de Re derijkerskamer U.D.l. op DONDERDAG 28 JULI a.s. n.m. 8.15 in PEN'S SCHOUWBURG ZAAL van het blijspel in 3 be drijven II Wij ruimen alle voorradige lampen kappen en schemerlampen op met JAC. BRUIN, Steenenolaats. ruimen wij alles tegen Parkstraat Inruilen. Vanaf f 98,50 Afbetaling. Reparatie Voor verdere biezonderheden ver wijzen wij naar de aanplakbiljetten. door prima Band. ENTREE f0.75 PER PERSOON (niet beneden 18 jaar), met inbegrip van plaatsbespreking, vanaf he den aan de kiosken der V.V.V. te Den Burg en De Koqg. Deze uitvoering is uitsluitend toegankelijk voor badgasten, lo- gé's en Texelaars bij wie ze lo- geeren. Voor een goede regeling en om eventueele teleurstelling te voorkomen, gelieve U vóór DINSDAG 26 Juli a.s. uw plaats bewijzen te koopen. KRIJGT U IN PURMEREND DE HOOGSTE PRIJZEN (groote eti kleine) steeds verkrijgbaar. met J. L. O. motor in prima staat Prijs zeer billijk. Garage M. en A. J. VONK. JOH. PARLEVL1ET Tevens kan een flinke jongen worden geplaatst, leeftijd plm. 15 jaar, Werk tot ongev. 15 Nov. DE GEZONDE APOTHEEK, I Telefoon 82. TE KOOP: (Zeeuwsch boscligoed) S. J. FLENS. GEWICHTEN, DROOGBAKKEN, GAASBAKKEN, ZANDZEVEN, ZEEFRANDEN, ZEEFPLATEN, ZOEKMANDJES. goedkoopste adres voor buitenritten. PILSENER, MUNCHENER, LAGER, OUD BRUIN. van 5 Liter f2.25. Overal verkrijgbaar. Agentschap Amstelbrouwerij. zijn bij ons NIET DUURDER dan bij een ander. Ook voor de veilingen kunt u bij ons kisten krijgen. Aanbevelend, ik heb mijn fiets weer terug. die man liep natuurlijk gewel dig in de gaten op 'n nieuwe M. BAKKER. naar Het BESTE tegen de LAAGSTE prijzen. VRAAGT ONZE BEKENDE OVERALLS. AANGEBODEN Ook aan de bollen, door de kleine kweeker aangevoerd WORDT DE VOLLE AANDACHT BESTEED. Zendt ook gij, kleine kweekers, aan ons uw bollen. Wij zullen ons uiterste best doen, om uw vertrouwen waar dig te zijn. CROCUSSEN mogen in NIEUWE Narcissenkisten wor den aangevoerddeze worden door ons overgenomen. Voor inlichtingen en Aanvoernota's wende men zich tot onze VERTEGENWOORDIGER COSTUUMS (WOL) DAMESMAAT 1,20 HANDSCHOENTJES zes voor 25 SCHOENEN35 HANDDOEKEN, GROOTE MAAT 28 MUTSEN 10 STEENENPLAATS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 6