n b r, m COUPONWEEK Maison Plaatsman naar de bollenstreek LEKKER n Maison Plaatsman *H.F.de dyviyb. Zaklantaarns G> ft m bij Ziet de etalage. BRUIN vertrekt 1 ons fijne Winterdrups voor 7 et, i W fk r, m N.V. Ph. Vlessing, den Burg 40 jonge kippen, Red. Isl. B0ERINNENB0ND. Dinsdag en Rotterdam. Dameshoeden Handschoenen, Sjaals, Enzoovoorts warm, die pracht wollen mantel-en japonstof. E. GROOT, Molenstraat 15. plm 40 duizend KG Groenkraag bieten. Boterspeculaas, Roomborstplaat, Gembertaai-taai. Banketbakkerij C. M00JEN, cursus Vervolg-onderwijs VAKKENNIS JAN AGTER. gebruikt Philips wisselstr. radiotoestel. Stop Ze zijn er weer. kinder-, meisjes- en dames rubberlaarzen. Schoenhandel A. C. RAB. Ook in zaklantaarns zijn wij ruim gesorteerd üfjl f Kiiblec Wefyetnoed noae stUool in de idoite HiiUte Hoesttabletten p ons Taai taai 20 stuks Bak- en braadvet p pond Prima cacao p pond 5 pond bloem BESTE IS UW f" ONZE ||||||lillllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIl|||l|l GEMENGD NIEUWS BINNENLAND. De toestand van H.K.H. Prinses Ju liana is goed vooruitgaande. De genezing werd door een lichte geelzucht ver traagd. De behandelende geneesheer acht; het 'noodzakelijk, dat H.K.H. voorloopig nog alle inspanning vermijdt. De lichting 1039 omvat 42765 dienstplichtigen, d. i. 16S4S meer dan de lichting 1938. Amsterdam. Het gemeentebestuur zal tijdens het bezoek van Koning Leo pold, 21 Nov. as., de Koning en Konin gin Wilhelmina op het Prinsenhof ont vangen. Amsterdam. Zondagmorgen is in het Concertgebouw aan Ir. Albarda een warme hulde gebracht wegens zijn 25-j. Kamerlidmaatschap. -r Rotterdam heeft Woensdagavond 'n verduisteringsoefening gehouden. Men was over het resultaat zeer tevreden. Er waren stadsdeelen, waar slechts twee lichten waren waargenomen. De bevol-i king werkte goed mee en doofde dadelijk licht, als de politie hen opmerkzaam maakte, dat er nog naar buiten uitstraal de. Ook op de rivier was het donker. Utrecht. Woensdagavond is een pa- pieropslagplaats in de Stroosteeg uitge brand. Schade plm. f5000.Niet ver zekerd. Bij Terheijden heeft een vracht auto een paard en een wagen aangereden. De auto kantelde, maar de bestuurder sprong er tijdig uit, doch de 25-j. G.Her tog werd onder de auto gedood. Paard, en kar werden in een sloot gesmeten. De voerman werd gewond, het paard moest worden afgemaakt. Eenheid-door-Democratie zond 'n telegram met waardeerende woorden aan Dr. Benesj, oud-pres. van Tsjecho-Sl. Leimuiden. Woensdagavond is een j. knaapje, dat onoplettend de rijweg overstak, door een auto gedood. Te Amersfoort wilde Woensdag een 5-j. ventje achter op een vrachtauto klim-' men. De auto reed achteruit, het knaapje kwam onder de wielen en was op slag dood. Te Zeist is een 57-j. motorrijder door onoplettendheid tegen een auto ge botst. De man overleed aan zijn verwon dingen. BUITENLAND - Frankrijk. In tegenwoordigheid van Koning Leopold van België, zijn moeder Koningin Elisabeth, zijn broer, prins Ka- rel en zijn zuster kroonprinses Marie- José van Italië, is Woensdag te Parijs op het Cour la Reine, een ru Kerstand-- beeld van Koning Albert van België ont huld. Slechts enkele uren vertoefde Ko ning Leopold, die luide werd toegejuicht, in Frankrijk. Duitschland. In tal van dorpen is het gewoonte geworden de witte vlag te hijschen, wanneer de laatste Jood uit het dorp Vertrokken is, meldt „Het Volk"' Een Duitsche majoor, die in de we reldoorlog 49 bestormingen leidde, ver klaarde na een bezoek aan de Tsjechische Maginotlinie: Met de steun van een voort durend zwaar artilleriebombardement en van tanks zouden deze versterkingen zelfs nog schier onneembaar zijn geweest voor het Duitsche leger. - Italië. 16 October worden 95 Jood- sche hoogleeraren ontslagen. Het onder zoek naar afstamming duurt nog voort. In Italië mag aan Joden geen ver gunning meer worden verleend voor het openen van nieuwe winkels, café's of restaurants. Ook het overdoen van ver gunningen is voorloopig verboden. X ym ;-fv- W- x Jongens en meisjes gevoelen zich prettig en verzorgd In de mooie en gemakkelijke Kübler-kleeding. De Ouders echter waardeeren de onverslijtbaarheid en de menig vuldige practische en tinanciëele voordeelen van deze van ouds be proefde zuiver wollen kleeding. VRAAGT CATALOGUS. TE KOOP: D. W. KE1JSER, de Westen. We herinneren de leden aan de verga dering op Maandag a.s. 8 u nm in de Landbouwschool. Ook wie lid willen wor den zijn welkom. is ruim gesorteerd in Als extra reclame WOLLEN MANTELSTOF 140 cM. breed f 1,40. Wij brengen de nieuwste modetinten. U kunt nu alles zelf maken met ons GRATIS KNIPPATROON Ziet onze etalages en koopt in Bij aankoop van 50 ct. winkelwaar (uitgez suiker en vetten) tot Vrijdag 21 Oct. Casanodrop per staaf Leverpastei per blik VIJGEN per pond Margarine per pond Pruimen per 2 pond Verkade's borstplaat 2 ons 15 c 12 c 15 25 14 GROENE ERWTEN 3 pond 25 52 38 25 30 25 40 EEN ZELFGEMAAKT SCHAAKSPEL. a. De verschillende figuren. Van links naar rechts, boven: koning, koningin en paard; beneden: kasteel, raadsheer en pion. L' teekent de figuren op dun hout, b.v. triplexhout. Het beste kunt u zie met carbonpapier overtrekken. Zaag dan met de figuurzaag de figuren heel nauwkeu rig uit. Daarbij moet u bedenken, dat u 2 koningen moet hebben, 2 koninginnen, 4 paarden, 4 kasteiekn, 4 raadsheeren en 16 pionnen, dus 32 figuren. b. De voetstukken. Ook al 32. Met de figuurzaag uitzagen. Maar precies, hoor Met een beetje lijm zet men de figuren in de voetstukken vast. 1 koning, 1 konin- igin, 2 paarden 2 kasteelen, 2 raadsheeren (en S pionnen bijtst u donker. De overige stukken laat -u de houtkleur behouden. c. Het schaakbord. Nu de stukken ge reed zijn, komt het schaakbord: 8 maal 8 vakjes; een dambord heeft er 10 maai! 10. Het is heel eenvbudig te maken. Als men gaat schaken, moet men be denken, dat de witte vakjes (met een kruisje gemerkt) steeds rechts van de schaker zijn. Fig. 2 laat zien, hoe men, door ge blokt zeildoek op een tafeltje te spannen heel goed een schaakbord kan maken. Wie zich op schaken wil toeleggen, vindt in de Boekhandel een goede hand. leiding voor weinig geld. KEIZERSTR.7Ö DEN HELDER TEL. S 3 S TE KOOP IJ. WITTE, Koogerstr. 6. Telefoon 32. R K. Fleeren, die deel wenschen te nemen aan een gelieven zich op te geven Zondag a.s. van 11,30—12,30 uur in het St. Janshuis. Bestuur R.K. Volksbond het Vraagt ons Demonstratie voor koken op Electra, Petroleum of Gas. Aanbevelend, TE KOOP: JAC. BRUIN, Steenenplaats. Zooeven de tweede zending ontvan gen. Ruime sorteering Dames-overschoenen met drukknoop en ritssluiting. Mans Rubber Knie- en Dijlaarzen. Alles één kwaliteitDE BESTE Alles één prijsDE LAAGSTE. Chroom vetlederen werkschoen De Onve.woestbare Ravo-schoen. Met volle garantie. Zie de etalage. Beleefd aanbevelend. JAC. BRUIN, Steenenplaats.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 7