Niemefjer verlaagt de koffieprijs 1 verlengt Niemeijer op ver zoek van tienduizenden huisvrouwen de kartelmes aanbieding DE GROOTSTE KEUS in Dames- en Herenconfectie A ••'/Si N.V. Goederenhandel PH. YLESSING, Telefoon 20, Den Burg, Texel M.S.Langeve!d&Zn fa. Frans lepel Kz. cfa£ot fa Frans Zege! Kzn. THEOMUS NIEMEIffl en U doet méér met minder geld BEZOEKT strandpaviljoen Oen Hoorn EierSand 261 Ph, Vlessing een werkster CASINO - Den Burg W. J. H. Holder Voor de beste aardappelen en betere groenten en heerlijk fruit GRAS MACHINES M. A. J. VONK BAND-RECORDER iartien Bakker. radios efeotra •K-r.y-g.'-sssv.v.NV.S'.s».- MANTJE's Schoenhandel onze consumptietent in liet pork. Landbouwhuishoudschool Eternit golfplaten Brandvrij board Hardboard Asphaltpapier Alle soorten timmerhout Een aardappei- aanaardploeg Vermist 1 lam Mehamia DAMES HOOVER stoomstrijkijzer Muziekconcours 1955 Oproep Pleeggezinnen N.V. T.E.S.O. Op 19 Mei en 22 Mei a.s. vertrekt een extra boot NETTO ."'v 250 GRAM Van f 2.32 voor f 2.22. Bovendien Origineel SoEInger kartelmes voor slechts 98 cent bij Niemeijer's KOFFIE vindt U bij WANT BOVENDIEN GEVEN WIJ U CADEAU een prachtige Eikenhouten Pendule, een Bureauklokje of een dames- en herenhorloge, allen met 1 jaar garantie. Voor iedere gulden die U bij ons besteedt ontvangt U een zegel. Deze zegels geven wij bij alles wat U koopt dus- ook in onze meubelzaak. Meisje voor d. en n. licht huish. werk. Hoofd zakelijk voor de kinderen en gezelschap voor mijn vrouw. Br. onder no. 650 bureau van dit blad Verloren Zondag verm. tussen hotel de Toekomst en Pijpersdijk zilveren armband met oranjeachtige steen Gaarne terug B. Spigt, Kogerveld K 18, De Koog Uniek uitzicht Prima consumptie Billijke prijzen Beleefd aanbevelend G. Coevert Het Dagelijks Bestuur van de polder Eijerland op Texel maakt bekend, dat vanaf 18 Mei 1955 voor de tijd van 10 dagen; in het polderhuis te Cocks- dorp, voor belanghebben den ter inzage ligt, een ontwerpbesluit van de Staten der prov. Noordholland inzake het wijzigen van het Bijzonder Reglement van bestuur voor de polder Eijerland op Texel, inhoudende de opneming van de 'polder de Eendragt in de polder Eijerland Gedurende bovengenoemd termijn kunnen belangheb benden schriftelijk bezwa ren tegen het ontwerp besluit indienen bij het bestuur van polder Eijerland op Texel Texel, 17 Mei 1955 Het Dagelijks bestuur voornoemd Joh. de Graaf, voorzitter A. van Hoorn, secretaris Telefoon no. N U Smederij B. F. Paagnan „FLEX-FRONT" voor het eerst toegepast in de Collectie 1955 IMP/uw beiangV paSS&t] „FLEX-FRONT".bete» kent een omwenteling op het gebied der corset bafeinage,. Door een bijzondere verwer king van spiraal baleinen in het voorpand wordt dit uiter mate soepel; dus geen in de maag „prikkende" baleinen meer Juist ook voor Zwaardere figuren een ver» ademing. Het hier afgebeelde WAL.A Corset is van dit „Fle*» front" voorzien, in uni Satijnstof 19.50 In doorgeweven broché 24.75 WALA Beha met korte maagband vanaf 4.60 Alleenverkoop N.V. Goederenhandel DEN BURG - TEL. 20 Gevraagd voor direct voor huize „Irene" voor 3 dagen per week. Aanmelding kantoor Sociale Dienst Tel 199 Na afloop van het concours Diedt Casino U de gelegenheid om nog een gezellig daasje te maken. Hef onnavolgbare Tweka-cachet kenmerkt ook Tweka's nieuwste deux-pièces in zuiver wol. Uiterst modieuze creaties van een bekoorlijke- eenvoud, maar met het vleugje ingehouden raffinement, ddt alle Tweka-modeilen o charmant maakt en zó onderscheidt van andere. Bijzonder aantrekkelijke prijs. Model CHAMPS ELYSEES maten 38—46 59,00 AANGESLOTEN MODELLEN in de fraaie Tweka kleuren, ook in grote maten a! vanaf ÖöjUU Tweka rokken 22,50 U vindt een prachtige collectie Tweka en andere merken dubbel wollen Wevenit deux-pièces (ook grote maten) in prijzen als 118, 89.50, 78 50, 59 47.50 in de AAT HOEK KONINGSTRA A DEN HELDER Indien U zelf niet kunt komen, dan schrijft U ons. Wij sturen uitgebreide zichtzendingen van al onze artikelen over geheel Texel. cand-notaris, als plaats vervanger voor de met verlof afwezige notaris G. J B. Mulder ter stand plaats Texel zal op Vrijdag 27 Mei a s. des avonds 8 uur in hotel .„de Zwaan" publiek verkopen a. krachtens art. 1223 B.W. van de heerL. Harlz Een perceel weiland, gen. „Rietschelf" in polder Hoornder Nieuwland te Texel, kadastraal bekend gemeente Texel. Sectie F nr 1686, groot 3 hectaren 44 aren Vrij van pacht te aanvaar den bij betaling der koop som en b. namens Mevr. M. H. Slagter-Buys Een woon- en winkelhuis nr 7 met erf aan de Bin- nenburg en een pakhuis met ondergrond aan de Kantoorstraat te Den Burg op Texel, kadastraal be kend gemeente Texel, sectie K nr. 2427 en 2108 tezamen groot 1 are 40 centiaren, onder genot en bezwaar van de lopende huur te aanvaarden bij betaling der koopsom Gelegenheid tot bezichti gen Dinsdag 24 en Woens dag 25 Mei a.s. des nam. van 2—4 uur Betaling koopsommen voor of uiterlijk 27 Juni a.s. Prijzen vanaf 29,95 Een heel mooie sortering rijwielen vindt U bij Kogerstraat Tel. 78 Hogerstraat Tel. 373 voor commerciële en privédoeleinden T.M. 9 f 685 voor inbouw T K 10 f 850 in koffer, 2 snelheden Grundigdealer voor Texel Klassieke i/a#0/*-pump Perfecte aansluiting om de voet of suède. veral bi} kunt dragei Geheel eff Bezoek tijdens het Concours Den Burg Per 29 Augustus a s worden de volgende cursussen gegeven aan de dagschool a. primaire cursus, duur 2 jaar, toelatingseis 6 leer jaren lagere school b.'Cursus assistenten in de huishouding 1-jarige opleiding, toelatingseis: getuigschrift primaire cursus of Ulo-diploma 2-jarige opleiding, toelatingseisminstens 2 jaar Ulo Aanmelding voor 10 Juni bij de directrice, gedurende de schooluren. Tel 296 Den Burg Programma avondcursussen volgt Firma Frans Zegel met of zonder aanaarders te koop. L. Kok, smederij Eierland. zwarte stip op linkerzij. M. C. Veeger, De Westen Wie maakte foto's van onze wagen met de molen 1 Graag opgeven aan v. d. Knaap en Stoepker Witte Kruisweg prima kleur carbolmeum Zaterdagrmdd demonstreren Loopt U eens even binnen het verplicht U tot niets PPIETERSE KON ZELPREPA PEREN ....MAAR TMANS POEN W'J NET VOORMEN, EN... VLUGGER. GOEDKOPER EN BETER MARTIEN BAKKER Prima BABY- WEEGSCHALEN te huur bij N. WONDER, Schilderend 8 J. H. Slaman, Oudeschild 80 fietsen GELD credieten uitsluitend groot fl. 1600,a 3% zonder borg verkrijgbaar, voor elk doel en voor iedereen. Gemakkelijke voorwaarden, wisselende wachttijd. Vraagt inlichtingen „Samenwerking", Verstolk straat 31, Leeuwarden. Bezoekt het op Donderdag 19 en Zondag 22 Mei. Aanvang middagwedstrijd half 2. Aanvang avondwedstrijd plm 8 uur Woensdag 18 Mei openingsconcert door de vier Texelse muziekcorpsen Zaterdag 21 Mei concert aangeboden door Kon. Texels Fanfare, Con Amore, Crescendo Eierland en de Stem des Volks Toegangsprijzen dagkaarten 1,— Kinderen 0,30 Middagkaarten 0,75 kinderen 0 25 Avondkaarten 0,50 kinderen 0,15 Woensdag- en Zaterdagavond 0,25 kinderen 0,10 Doorlopende kaarten geldig voor alle concerten 2, Programma's 0,35. Grote consumptietent op het terrein aanwezig Zij, dis zich wensen op te geven als pleegouders (pleeggezin) in voorkomende ge vallen van ziekte in gezinnen e.d. kunnen zich hiertoe aanmelden ten kantore van de Sociale Dienst, Gemeentehuis. 's nachts 12 uur van Oudeschild en 's nachts 1 uur van Den Helder De Directeur. Vraag Uw winkelier Voortaan in cellophaan verpakt, dus altijd vers!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 3