DE SPAR 4 mimi Voor beter en schoner koken! Kinderschoenencollectie FORT MANTJE - DEN BURG U bent een échte hoogvlieger P. BOSMA, strijken DIT IS ONS MOOIE EILAND TEXEL. Prijs f4,10 J. NAUTA - WEVERSTRAAT en keuze Voor elke gelegenheid Ligstoelkussenfabriek „Texel" N.V. Ph. Vlessing Goed eten moet je kunnen betalen Dank zij het dubbel voor deel bij De Spar kan dat: U krijgt bij 100% kwali teit (dus: het beste) 10% korting in Sparzegels (dus: het voordeligste). Door dubbel voordeel bij De Spar ondervindt U: kopen bij De Spar is sparen bij de koop. Bovendien ALLEEN deze week met ook nog 10% korting in Sparzegels: SLASAUS, Spar, 25% olie, p. fl. van 94 voor 85 ct 50% olie, p. fl. van 98 voor 89 ct SLAOLIE,van 178 voor 159 c 3 VRUCHTENROLLEN, Spar, van 30 vaar 25 ct FLINKE CANDIJKOEK, Spar, van 55 voor 49 ct 2 ROLLEN PEPERMUNT, Spar, 25 ct HARING IN TOM. SAUS 425 gr. v. 75 voor 69 ct 170 gr. v. 3ó voor 33 Ct BOERENMETWORST,per 100 gram 44 ct EXTRA Bij 1 pakje a 100 gr. THEE (Spar) g 250 gr. fijne Sprits voor J slechts 49 ct met 10 korting in Sparzegels s BilHDIIIIIIIlllllll[i][il!3IIIIIIIIIllllI!IIIIIIIIUIIill[llJlllllllilll[jllilliil!IJIl!P Vele guldens bespaart U door de 10 korting in Sparzegels op Koffie,Thee, MargarinevanDeSpar Zelfstandige kruideniers De ster van onze alles overtreffende is nog altijd de onverslijtbare schoolschoen met 6 mnd garantie Fortschoenen lossen een probleem op, nl geen reparatie meer. Alleenverkoop voor Texel in een LONNEKER „AI-Pas"-over- all, want daarin kunt U veel hoger reiken (zonder moe 1 worden) - dank zij de onder de armen in- en uitschuifbare elastische mouwl De overa der overalls Trekt niet onder de armen! yBlijft altijd netjes zitten! Slijt minder! Oosterend SHELLBUTAGA water BUTAGAS uit de blauwe fles SHELL NEDERLAND N.V.. AFDELING BUTAGAS, WASSENAARSEWEG S-GRAVENHAGE - TELEFOON 18.34.00 Heeft U familieleden die geëmigreerd zijn U kunt ze geen groter plezier doen, dan ze het boekje te zenden Met 80 prachtige foto's en aardige tekst Zo iets moois zag U tot op heden nog niet Een boekje om ook zelf te bezitten Verkrijgbaar bij in prijs kwaliteit Een leuk Coconnetce Dames- japonnetje met de moderne wijde rok. Keuze uit i g~\ 75 vele pastelkleuren Elegante pump Prettig hakje wit snéde Hoogerstr. 6 Tel. 102 DEN BURG Ook specialist in Swlft-herenschoenen I Een nieuwe creatie deze Damesjapon met aparte rokgarnering. 0/^75 In marine/wit vlotte Topper van prima llcelc Flausch. Zeer mooie coupe. In de nieuwste tinten Ratiné Dames Swagger, de moderne stof. Een flatteuze mantel voor kille dagen of avonden. In 69 diverce pasteltinten vraagt voor spoedige indiensttreding a. Machinastiksters. b. een correspondentie) zij. die dit jaar van de ULO afstuderen komen ook in aanmerking. c. Jongens voor verschillende werkzaamheden in step, en opmaakafdeling en expeditie d. Dames d;e iels willen bijverdienen in de och tend of middaguren Vacantieregeling in overleg. Prettige werk kring. Hoog loon. Goede arbeidsvoorwaarden DEN HELDER FEUILLETON: De zoon van de Door Burgemeester Tom Lodewijk 33. Mijn vader is monteur in een ga rage, zei ze vlak en uitdagend. Ach, wat interessant, nu kwam Isabeau in het gesprek, hoe zijn U en Rob zo tegen elkaar opgelopen? Een klein duiveltje nam bezit van Rie. Op straat, zei ze, zo maar. Ik stond te wachten tot ik een geschikte knul zag en toen pikte ik 'em in. De drie dames haalden hoorbaar adem. Mevrouw Agnes verbleekte. Dit liep mis. Ik dacht, vervolgde Rie, en haar stem sneed als een mes, ik wil ook wel és zien hoe in aristo-cra-ti-sche milieu's de dames zich gedragen. Ik wil ook wel eens échte dames zien. Ben ik even be kocht uitgekomen? Ze stond op van haar stoel. Als de dames soms nog iets méér te vragen hebben, of nog verdere inlichtingen willen hebben, dan bij voor keur schriftelijk, met postzegel voor antwoord. Hoewel ik wat ik dénk, niet graag zwart op wit zou zetten! Ze draaide zich om en lieo de kamer uit. Wat een brutaal varken, kreet me vrouw Midema. Het vat gaf uit wat het in had, stelde mevrouw Bikkers vast. Rob is wel te feliciteren! vond Isa beau. Maar mevrouw Agnes lachte niet. Haar plannetje, Rie te intimideren, had gefaald. Toch begrijp ik niet, Agnes, dat jij zulke schepsels in je huis duldt, begon meteen mevrouw Midema de aanval. Dat je je gasten rustig laat beledigen. Och, zei mevrouw Agnes hoog, 't is voor 't laatst. Ze wist zelf niet, hoezeer ze de waar heid sprak. Rob kreeg een onrustig gevoel en hij wist niet waardoor. De beide heren had den hem aan de praat gehouden en hij had Rie uit 't oog verloren. Maar hij ver moedde haar rustig in gesprek met Vera en mevrouw Laarman. Alles was zo goed gegaan vanavond, boven verwachting. En toch luidde er ergens een alarmsein. Hij zocht in de kamer rond. Rie was er niet. Zoek je je.... meisje? vroeg zijn moeder. Die is even naar boven gegaan. Op dat ogenblik klonken de tonen van een meeslepende tango uit de luidspre ker van de grammofoonkast. Isabeau kwam op Robbert toe. Rob, wij deze dans? vroeg ze, nie mand danst de tango zo goed als jij! Hij accepteerde gretig de uitnodiging, blij dat Isabeau begon te ontdooien. On der 't dansen zou hij haar wel even laten voelen, dat ze een beetje anders tegen Rie moest optreden. Ik wist niet dat jij zo'n vrouwen veroveraar was, schertste Isabeau. Ze keek hem aan met haar grote ogen, waarin een geheimzinnig lichtje danste. Ach, dat ben ik niet, weerde hij af. Je kent je zelf niet, antwoordde ze, opeens met een bijzondere klank in haar stem. Haar ogen waren half gesloten, haar mond bijna smartelijk. Hij zag op haar neer. Isabeauze was als een orchidee, zo mooi en teer Wat bedoel je daarmee? vroeg hij. Wat zou ik bedoelen? antwoordde ze. Haar ogen lichtten op. Rob voelde zich warm worden. Hun voeten gleden over de dansvloer op het rhythme van de vreemde langoureuse muziek. Het was alsof alleen zij tweeën in de kamer wa ren, dacht hij, een intimiteit tussen hen die al het andere buiten sloot. Robzei ze zacht. Wat is er, Isabeau? Ik.nee.haar stem brak af. Haar gezicht kreeg weer de gesloten uitdruk king. Hij wist niet waardoor, maar hij kreeg het gevoel als had hij haar piin gedaan, gekwetst. Bijna schuldig hield hij haar in zijn armen. Bezorgd gleden zijn ogen over dat mooie, nu bijna pijnlijk vertrokken ge zicht. Hij wilde aardige, lieve, troostende dingen zeggen. Hij boog zich over haar heen, terwijl zij als in trance, zich door hem liet leiden. Opeens sloeg ze haar lange wim pers op en de blik van haar ogen trof hem rechtstreeks en onverhoeds. Je haat me, nietwaar? fluisterde ze. Hij kleurde fel. Waarom? vroeg hij geschokt. Ze zweeg, haar blik dwaalde 'weg. Isabeau, je praat onzin! verweerde hij zich tegen iets onbestemds. Ze glimlachte, triomf in haar blik. Dus je geeft nog wel iets om me? Op dat ogenblik vergat hij al het an dere. Hij staarde dieD in haar ogen, zag haar mysterieuse glimlach, de glans van heur haar, voelde haar slanke, ijle ge stalte in zijn armen Voorzichtig en galant drukte hij een kus op haar hand, die hij zo stevig in de zijne hield geklemd. Ze glimlachte tevreden. Buiten, voor het raam, zag Rie Koster het gebeuren. Resoluut draaide ze zich om. Vastbesloten liep ze in de stille avond, de weg naar het station. En verbeten vocht ze tegen de tranen, die het niet winnen móchten. Juffrouw Vei-a! het was de beschei den stem van het kamermeisje. Vera draaide zich om. Wat is het, Lies? Wilt U éven meekomen? vroeg het meisje dringend. Vera zag haar verwonderd aan, be greep toen, dat er iets ernstigs was ge beurd. Ze heeft vast een fles champagne laten vallen! schertste ze tegen mevrouw Laarman, en haastte zich achter het zwart-en-wit-figuurtje naar de hal. Ik dacht dat ik het U even moest zeggen, fluisterde het meisje, juffrouw Koster is weg. j Wég? Ja. Naar huis. Ik mocht het niet zeggen van haar. Ze ging naar boven en kwam al vijf mi- nuten later met haar valies beneden. Zeg niet dat ik weg ga, zei ze, want ik wil geen spelbreekster zijn. Ennn. j Ze zag er.niks vrolijk uit. I Ach, dat heb je je verbeeld, lachte Vera, je ziet te veel films, Lies. Maar er is niets aan de hand, hoor. O, ik dacht Nee, ik vind het best, dat je 't even gezegd hebt, maar ik wist er van. Wil jij even wat borrelvoer ronddienen voor de heren, Lies? j Ja juffrouw. Weg was Lies. Juffrouw Vera was een schat, dacht ze, maar ze kon slecht toneelspelen. Want waarom schi-ok ze anders zo? Ze- ker mot met die andere. Jammer, ze leek wel aardig. Had haar nog een gulden gegeven. Enfin, dat zochten ze zelf maar uit. HOOFDSTUK XII. Vertreksein. Het was Rob geweest of hij een klap in het gezicht kreeg, toen hij hoorde, dat Rie plotseling vertrokken was. Zijn moeder had er zich kort maar krachtig over uitgelaten. Haar weggaan had bij de gasten bevreemding gewekt. Verschil lende dames waren gekwetst door de- onbeleefde manier waarop ze haar woord had gestaan. De familie was opspraak gebracht! Rob kon tegen alles niet op. (Wordt vervolgd). te dit gram

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1955 | | pagina 4