i! nylons J. G. DEKKER V PLASTIC KVP afdeling Texel BENEGAS Fa. KI. Boon Zn. „De groene Hoed" 13 Mei Moederdag Peerless Prestatierit MOEDERDAG Het show- en dansorkest The Moodmakers HERMES Zondag Moederdag afdrukken Geweldig mooie onderjurken Fa Klaas Boon, Oosterenders GRAF.! MONUMENTEN Voor moederdag J. P. STAM Ruitersportliefhebbers voor badcelgordijnen FIRMA FRANS ZEGEL Kzn. Op 17 mei a.s. ons filiaal in De Koog te openen N.V. Texelsche Electr. Mij. Zoekt U een betrouwbare bromfiets NEEM M0BYLETTE 1956 M. en A. J. VONK Spreker: C. J. van der Ploeg SLECHTHORENDEN schrijfmachines N.V. LANGEVELD DE R00IJ STAP OOK NAAR EEN DEPOTHOUDER 13 mei Moederdag Ook voor Moederdag Uw keus bij GEUS MOEDERDAG Bakkerij „De Eendracht" V.V.V. Texel Zondag 13 mei moederdag Voor moederdag geschenken A. v. d. Slikke Gemeentelijk Lyceum Den Helder Inschrijving nieuwe leerlingen N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming Libelle kousen 5 ton voerbieten. Citroen 1950 Toneelgroep „Het Masker" a.s. zaterdagmiddag En U weet het, U slaagt bij J. P. STAM, Weverstraat Theepotjasje DROS MAGAZIJN Suikerautomaat 89 ct Gebakstel 13 dig Bowlkommetjes 85 ct Koperen wandlampje Rotanhangers 90 ct Melkstel 7 dig Kop en schotel 95 ct Roomklopper Eau de Cologne 125 ct Visitetas Eiersnijder 135 ct Boodschaptas Koffiemolen Rokhanger in etui 150 ct Bloemvazen vanaf 100 ct Theeservies 9 dig Dros Magazijn voor wielrijders vanaf 14 jaar op zaterdag 12 mei van 2 uur tot plm 7 uur. De start vindt plaats bij iedere Peerless Rijwielhandelaar op Texel, waar men zich op de dag der wedstrijd kan laten inschrijven. Prijzen voor ONTWIKKELEN, en VERGROTEN Ontwikkelen van rolfilms f 0,50 van kleinbeeldfilms f 1,25 Afdrukken tot 6x9 cm f 0,18 6^x11 cm f 0,22 Vergrotingen 6x9 cm. f 0,25 Vh x 10V* cm. f 0,30 9x9 cm. f 0,50 9x12 cm. f0,50 12 x 12 cm f 0,80 Briefkaart f 0,75 13 x 18 cm. f 1,50 18 x 24 cm. f 2,50 Deze prijzen gelden van donderdag 10 mei a.s. af. Hij weeh mei van heh beslaan van die zacht- zittende schuimrubber PEERLESSZADELDEKKEN Verhrijqbaar bij UW RIJWIELHANDELAAR gen rtw decüUz&ui. HERKENBAAR AAN DE LICHTBAK Den Burg: Bakelaar, Kievit, Vonk, Zegel. De Cocksdorp: Barends. Eierland: B. Dros. De Waal: Keizer. De Koog: Kikkert. Oosterend: Rentenaar. Den Hoorn: Troost. Oudeschild: Witvliet. ook in nylon vanaf 5,10 tot 15,— Den Hoorn U denkt toch om de uitvoering a.s. vrijdag en zaterdag \ftior onze Oosterender, Kleuterschool 11 Zorg dat je er bijakomt„ STOOM STEEN mOUWERU iyWFSTOELiZn LUTTIK Ou DORP Z5.ALKM4AB VRAAGT CATALOOUS AgentenG. BAKELAAR, Den Hoorn no. 32. M W. KOORN, Den Burg Wilhelminalaan 54. GIEZE, E 117a, Eierl. C. BOS Holl. weg C57 Cocksdorp LOK, De Waal P. EELMAN, De Koog 6 bowlglazen f 1,— 6 drankglaasjes t 1,- 6 limonadeglazen f 0,90 6 melkbekers f 1,95 6 kop en schotels f 3,80 6 boterhamb'ordjes diepe of platte borden ook Uw adres kkr lous s nv slop 4 Fantastische Mobylette-aanbiedingen voor 1956: S1. S 2, S3 en Transport. draagt om een proefrit bij: A. J. VONK Bij de afd Waddenruiters der Kon. Ned. Fed. van Landelijke Ruiterverenigingen bestaat gelegenheid tot toelating van nieuwe leden Opleiding o.l v. instructeur-opperwacht meester de heer J. Gulmans Aanmelding bij een der bestuursleden De voorzitter, J Kikkert, Westergeest Aparte dessins DEN BURG OUDESCHILD des vm 9,30 uur hopen wij Wij bereiden ons voor op een zo groot mogelijke sortering brood, luxe broodjes, gebak, koekjes, luxe koekjes en zijn ruim gesorteerd in fabrieksartikelen. Ook voor de pinksterdagen Zullen wij ons van de grootste sortering voorzien, Probeer ons pinksterbrood eens, U zult er van smullen. Onze artikelen verhogen de feestvreugde Nadere gegevens in de volgende advertentie Toek. adres filiaal Bakkerij De Eendracht DORPSSTRAAT 12 Dorpsstraat 23, tel 281 De Koog De Cocksdorp Wegens werkzaamheden aan de hoogspan ningskabel zal op vrijdag 11 mei van 10-15 uur de stroomlevering onderbroken worden in verzorgingsgebied P.H. polder Neem dan geen risico, Prijzen vanaf f 355,— Zelfs voor de mobylette die U al 5 jaar geleden kocht kunt U nu nog ALLE (goedkope) onderdelen bekomen. Kom eens proefrijden zonder enige verplichting- Kogerstraat, tel. 78 Kogerstraat, tel. 273 Verwen moeder eens, geeft haar een paar mooie Dubarry De beste nylon, laddervrije boord en teen Nylon onderjurk Pelticoat in nylon of katoen Zakdoekjes Maandag 14 mei om 8 uur in Casino een belangrijke vergadering No 2 van onze candidatenlijst. leder is welkom Hel Bestuur Speelt donderdag a s. in Casino Aanvang 8 uur Entree f I Toegang boven 18 jaar MAANDAG 14 MEI AS. van II- 20 uur houdt de N.V. GEERVLIET, Amsterdam zitting in HOTEL „DE ZWAAN". DEN BURG voor Gratis adviezen gratis controle van oude toestellen demonstratie van de nieuwste hoortoestellen en oor stukjes demonstratie van de nieuwe HOORBRIL Aanvragen voor bezoek aan huis op dinsdag 15 mei a.s. op te geven aan hotel De Zwaan per tel. 26, Den Burg of per post. Model „BABY" f 267,50 Een prachtig machientje voor de gewone correspondentie. Model „2000" f 395 Een sterke koffermachine, die vele jaren meegaat. Wij geven U graag een machine op proef U bent aan het goede adres bij Parkstraat Den Burg Telef. 11 Vroeger geen tijd om te breien of pret tig te winkelen. Het huishouden vroeg alle aandacht. Ook dit echtpaar ging kijken bij en praten met de man, die het juiste antwoord wistl Zijn advies kwam uit. Moeder kreeg méér vrije tijd. l smri En haar W*%L huis is schoon en gezellig, dank zij... het veilige „SHELL BUTAGAS". Gemakkelijk koken en altijd warm water. Dat kan zonder stof of as. met Het antwoord was: „SHELL BUTAGAS"! BUTAGAS Tï*.- TI Hoofddepot voor TexelBAKKERS IJZERHANDEL Cadeaus waar Moeder zo veel van houdt. En die wc geven omdat wij zo veel ven Moeder houden. Moederdag, de mooiste gelegenheid om zelf een cadeautje voor Moeder te kopen Dan is de verrassing dubbel zo groot H H ADVERTEERDERS Voor de krant van a.s. zaterdag moet de tekst van Uw advertentie DONDERDAG in ons bezit zijn, U ge lieve deze dan in de bus te doen. Vrijdag kunnen geen advertenties wor den aangenomen. Direct e Texelse Courant Laat MOEDER eens lachen en maak haar blij op deze dag. alleen voor hair bestemd, zodat ZIJ zich gelukkig voelt temidden van HAAR gezin Doe dit met een heerlijke taart van bakkerij „De Eendracht" Taarten van f 2.- f 2.50 f 3.- f 4.- enz. stukjes Boomstam, Koninginnerol enz. enz. Alles voor Moeder op Moederdag 13 mei as Beleefd aanbevelend Dorpsstraat 23 De Cocksdorp Telefoon 281 In verband met de samenstelling van het Zomer- programma 1956 verzoeken wij de besturen van verenigingen en organisaties om ons vóór 20 mei opgave te doen van gebeurtenissen en data, welke voor opname in het zomerprogramma in aanmerking komen naar t.o postkantoor Depóthouders C. Dros, Eierland C42 J. Kiljan, Gasthuisstr. 18 Den Burg, Tel 204 W Koopman. Schoolstr. Oosterend, Tel. 267 S. v d. Vis, De Koog 39, Telefoon 279 fa Frans Zegel Kz. Oudeschild, Tel. 419 Hoofddepót ZOETELIEF, Keizerstraat 73 Den Helder, Telefoon 2603 (Hector G. P. Berkouwer) Opleiding voor diploma: H.B.S. A 5-jarige cursus H.B.S. B 5-jarige cursus Gymnasium A 6-jarige cursus Gymnasium B 6-jarige cursus vóór 1 juni as. dagelijks van 9—12 uur en van 14—16 uur (behalve woensdag- en zaterdagmiddag) in het schoolgebouw Hoofdgrachl 14. Aanmelding kan ook schriftelijk geschieden bij de rector. Het schriftelijk gedeelte van het toelatingsexamen zal plaats vinden op 18 en 19 juni a.s: Aanvang van de cursus dinsdag 4 september a s. Op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) vaart een extra boot en wel van Texel 20,30 uur. Van Den Helder 24 uur De Directeur Heus ze gaan langer mee, vanaf 2,90. Heeft U er aan gedacht over enkele dagen Moederdag Den Hoorn Tel. 258 TE KOOP Kalis, Waaldam TE KOOP Dapper, Schildereind 63 afd. Jeugdtoneel Jongens en meisjes hebben jullie al kaarten voor de uitvoering van 2,30 uur in „De Oranjeboom" Kaarten bijP. Stechweij, 't Groentje en R Breet, Schildereinde 111. 9 50 Diverse vrolijke dessins heeft voor iedere moeder een cadeau waar ze blij mee zal zijn en ook voor iedere beurs Deze handige suikerautomaat is echt iets voor moeder o 95 helder glas vanaf helder glas 6 stuks Een sieraad in de A 25 kamer diverse modellen geel en turkoois 4,®® diverse pasteltinten Hier is moeder vast erg blij mee, even draaien en t 05 de room is klaar grote fles Vlot model, diverse c oc kleuren J Handig in het gebruik Royale maat van stevig linnen, geheel met leer p 35 afgezet, lederen handvaten p 05 prima maalwerk zeer practisch met gouddecor Ziet onze speciale etalage Geel en turkoois 11,®® Start van 2 tot 2 3C uur beslist niet later. Gemiddelde snelheid 12 km per uur, dus geen race. Men kan op ieder soort rijwiel deelnemen. De Peerless Rijwielhandelaren zijn Den Burg: Bakelaar, Vonk, Zegel De Cocksdorp: Barends Eierland: B Dros De Waal: Keizer De Koog: Kikkert Oosterend: Rentenaar Den Hoorn: Troost Oudeschild: Witvliet De volgende prijzen worden uitgeloofd 1 Peerless Rijwiel waarde plm. f 165, 8 Peerless Rijwiellampen waarde f 15, Rijwielbanden, zadeldekken en andere waardevolle Peerless Rijwielartikelen. Deelname geheel gratis en zonder enige verplichting. Prijsuitreiking op 17 mei in De Oranjeboom waarbij films zullen worden vertoond. Toegang vrij op vertoon van deelnemerskaart.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1956 | | pagina 3