Jo of René MOEDER EN VADER GELOVEN OOK NOG IN SINTERKLAAS Sinterklaas en ook de huisgenoten heb ben meestal de neiging om moeder iets huishoudelijks te geven. Dat zal ze over het algemeen ook wel prettig vinden, vooral wanneer het iets is dat haar het werk in huis vergemakkelijkt, waardoor ze weer meer tijd over heeft voor man en kinderen. Maar een persoonlijk pre sentje erbij zal zij toch ook wel heel erg op prijs stellen; ook dit is een tip van Sinterklaas. Niettemin willen wij juist aan het huishoudelijke cadeau aandacht besteden. Nu de blikjes in steeds meer gezinnen hun intrede doen zal de nieuwe blik opener, die aan de wand wordt beves tigd, zeker goede diensten bewijzen en mannenhulp overbodig maken. Deze' opener kan ook worden gebruikt voor het ontsluipen van flessen. De nieuwe Nederlandse snelkookpan is verkrijgbaar in 4 modellen, te weten ge schikt voor 1-3, 3-5, 4-6 en voor meer dan 6 personen. Een snelkookpan biedt besparing op gas, tijd, geld en werk. Kleur, geur en aroma van de gerechten blijven behouden. Bij elke pan behoort een kookboek, samengesteld door een deskundige op het gebied van snelkoken. Een dergelijk geschenk zal meestal wel met vereende financiële krachten moeten worden gegeven, maar zal zeer in de smaak vallen evenals zo'n lichtgewicht- snelstrijkijzer. Moeder moet even aan het lichte gewicht wennen, maar dan zal zij al gauw ontdekken, dat niet het ge wicht, maar de temperatuur strijkt. Wanneer zij van al dit snelle werk een weinig beduusd is zal haar een kopje koffie smaken. Maar dan gaat ze eerst nog even snel koffiemalen in een Neder landse elektrische koffiemolen juist sterk in prijs verlaagd en doet het extract in een dubbelwandige koffiekan, welke zonder hulpmiddelen door de iso lerende werking van de lucht tussen de twee wanden, de koffie ongeveer twee uur lang op de gewenste temperatuur houdt. Heeft zij liever thee dan komt de dubbelwandige theepot van pas. Voor moeders die van aardewerk theepotten houden is er een nieuw model op een bijpassend comfoortje. Door de grote bodem blijft de thee boven dit comfoortje goed op temperatuur. Een nieuw soort blarenfilter doet theeblaren in de mond tot het verleden behoren. Bovendien is deze theepot gemakkelijk schoon te ma ken. Een aardig cadeau is ook zo'n fleurig, vaak waterafstotend schortje, laag in prijs, zodat bij wijze van spreken bij elke japon een bijpassend schortje kan wor den gedragen. Voor het grotere werk zijn er jasschorten, die vaak niet van een jurk zijn te onderscheiden, zodat moeder er ook bij haar huishoudelijke werk aar dig kan uitzien. En Vader dan Hij zal een saffriaan-lederen schrijf map beslist een sieraad op zijn bureau vinden. Er zijn voor de heer des huizes trouwens vele lederen artikelen die in aanmerking komen als Sinterklaasver rassing. Voor zijn persoonlijk gebruik kunnen we iets extra moois kiezen uit de goede Nederlandse shawls, overhemden (no- iron, gemakkelijk wasbaar en strijken overbodig), zakdoeken, dassen en sokken als theelichtje èn als platendraaier NIEUWE AVONTUREN VAN P1MBA .Pimba hoorde dat hij op een roversschip wasl Ban, die gedurende het gevecht schuw in een hoekje heeft gezeten, brengt uit komst. Het schrandere aapje heeft kans gezien, het dolkmes van de bootsman te gappen. Pimba slaakt een kreet van ple zier. Kom mee, Bari, nu hem achterna! Samen sluipen ze uit de hut. Het is nog steeds nacht, maar bij het licht van de maan kunnen ze hun weg over het schip wel vinden. Het duurt niet lang of ze horen opgewonden stemmen. Ergens staat een patrijspoort open. Stil, Bari, fluistert Pimba en hij staat stil om te luisteren. Dan hoort hij, dat ze de vol gende dag een stille kust zullen bereiken. Daar zullen de mannen van boord gaan om een Indianenstam te overvallen. Hij bevindt zich dus op een schip van zee rovers! Stil gaat het tweetal terug naar de hut. Daar maakt Pimba het plan, om deze boze opzet te verijdelen. Onschul dige Indianen mogen niet het slachtoffer worden van deze rovers. En tegen de morgen, als zij de kust bereiken, voert hij zijn gevaarlijk plan uit. (ankiets). Worden er nogal eens wat plaatjes ge draaid dan zal de nieuwe wisselaar voor de steeds meer toegepaste 45-toerenpla- len al een heel mooi cadeau vormen. Deze wisselaar heeft bovendien een berg ruimte voor het meenemen van 10 a 12 gramofoonplaten. De hele familie zou aan Sinterklaas zo'n nuttig hoogtezonapparaat kunnen vragen. BRIDGEN Uitslag comp-wedstrijd 27 november: A: 1. List-Vennik 60.83°/o 7) 2. Mantje-Veenema 58.33°/o 2) 0. mej. Hattuma-Kok 53.33% (10) 4 Dam-Dros 45.83°/o 8) 5 Roeper-v.d. Werf 43.33% (11) 6. Gebr. van Sambeek 38.33% (14) B- 1. Backer-Raven 62.50% 5) 2. Echtpaar Jouwersma 56.67% 3) 3 mevr. Keijser-Brücher 55.00% 1) 4. Beemsterboer-Wieten 47.50% 6) 5%. Bos-Gieze 39.17% (12) 5Vs. mevr. Kooijman-Wessels 39 17% (13) Volgende drives worden gehouden op woensdag 11 en 18 december a.s., aan vang kwart voor acht. BOOTDIENSTREGELING N V. T.E.S.O. geldig tot en met 28 februari 1958 Op werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 12.10 15.00 18.10 Van Den Helder: 6.30 10.45 13.35 16 40 19.35 Op zon- en alg. erk. Chr. feestdagen: Van Texel 7.40 11.30 16.00 18.20 Van Den Helder: 10.30 12.45 17.10 19.35 TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 2 december 1957: 3 koeien 600900; 5 pinken 500600; 10 lammeren 6090; 8 schrammen 50 60; 40 biggen 3040. ZIJ GAAN EMIGREREN Er zijn weer enige emigratie-plannen door Texelaars. Zo staat een dame op het punt naar Canada te emigreren en twee gezinnen zijn voornemens naar Australië te vertrekken. Het ene gezinshoofd was hier o.a. als chauffeur werkzaam, het andere gezinshoofd als los werkman. S.V.C.-nieuws De afgelopen zondag speelde ons eerste elftal uit tegen DWOW en kwam met 'n overwinning thuis. Direct na de aftrap liet S. zien, dat ze niet voor niets naar Wieringerwerf gekomen was en toonde zich al gauw de meerdere. Er werden heel aardige aanvallen opgebouwd, maar het afwerken bracht niet veel geluk, tot tweemaal toe bracht de paal redding. Toch weet Henk uit een pas van Jan netjes in te schieten 10. Maar nog voor óe rust weet DWOW de stand nog op gelijke voeten te brengen 11. Na de thee trekt S. ten aanval en met succes weet Arend de stand op 21 te brengen. We gaan gewoon door: Aris werkt no. 3 in de touwen en Jan zorgt met een aardig doelpunt voor een mooi slot 41. De achterhoede was ditmaal prima op dreef, met aan hoofd de keeper. Paal en lat moesten bij DWOW nog 3 maal redding brengen. Met een beetje geluk was de stand zeker anders geweest. Het tweede speelde thuis tegen WGW en verloor met 40. Waarom blijven er nog steeds spelers zonder afbericht weg? A.s. zondag gaat het eerste naar Pet ten; het tweede speelt thuis tegen ZAP en de adsp. thuis tegen Texel. DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 29 november: J. Moerbeek-S. v.d. Knaap 20 J. v.d. Bout-P. Roeper 02 W. Laan-P. v.d. Wulp 20 A.: C. Meedendorp-J. Hooijberg 02 W. A. v. Zeijlen-S. Ros I1 C. v. Heerwaarden-S. v. Heerwaarden 1—1 Joh. D. Bakker-S. v Heerwaarden Jzn. 20 S. Bakker-Jac. v. Heerwaarden 11 B.: C. P. Burger-D. v.d. Werf 02 Jo Schoo-A. Vinke 11 R. Zijm-G. Dros 02 C. v.d. Werf-J. J de Beurs 11 C.: J. J. Lafeber-J. A. v. Enst 02 P. Bruijn-Jb. Koorn 20 C. Barhorst-C. Vinke 02 Schagen-Texel 1: W. Tesselaar-C. Dijker 02 A. Veenstra-S. v. Heerwaarden 11 C. Portegies-S. Ros 02 Jac. Pronk-C. Meedendorp 11 M. Veenstra-W. A. v. Zeijlen 02 J. Schot-C. v. Heerwaarden 02 J de Vos-J. Hooijberg 02 A. v. Schaick-S. Bakker 20 P Blaauboer-Jac. v. Heerwaarden 20 M. v.d. Vorst-S. v Heerwaarden Jzn 02 6—14 Opnieuw heeft het eerste tiental een ferme zege behaald, waarmee het zich in de bondscompetitie boven aan de ranglijst, heeft geplaatst. Met 8 punten uit 5 wedstrijden en een bordgemiddelde van 6139. Damlust 1 staat met het zelfde aantal punten praktisch gelijk met een bordgemiddelde van 6040. Hierna volgt Winkel met een verlies- punt meer. Damlust heeft Andijk nog te bekampen en Texel krijgt Winkel thuis, zodat het heel goed mogelijk is dat deze beide clubs gelijk eindigen Texel speelt de laatste wedstrijden sterk en de hier- vermelde overwinning op Schagen valt zeker nog meer op dan die tegen het zwakke R.O.E. In de clubcompetitie valt op dat C. Meedendorp opnieuw verloor en dit keer na de hele partij nadeel te hebben ge had. S. van Heerwaarden liet zich door wit verrassen met een slagzetje, waarna hij de remise dankte aan het te zwak afgespeelde eindspel. Joh. D. Bakker be haalde z'n eerste punten en de partij S. Bakker-Jac. v. Heerwaarden werd in hevige tijdnood van weerskanten, de sensatie van de avond, waarna het maar gelukkig was dat een puntenverdeling het slot was. In B verloor R. Zijm en is daarmee voorlopig wel uitgeschakeld bij de ach tervolging van A. Vinke. P. Bruijn is er toe overgegaan een be tere spelopbouw toe te passen en de gunstige resultaten blijven niet uit. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 4 dec. consultatiebureau De eerstvolgende zitting van het con sultatiebureau voor zuigelingen is be paald op woensdag 4 december a.s. Dan worden de moeders van de buitendorpen verwacht: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2,15 uur; Den Hoorn 3,15 uur; De Koog 4,15 S.V. Texel Uitslagen van zondag: Hollandia T.-Helder 11; Texel-JVC 21; WGW-Succes 13; Limmen-VZV 2—3; BKC-Vios 1—1; RKAFC-DTS 1—2 Helder 4-Texel 2 0—3; BKC a-Texel a 05; Texel b-De Koog a 11. Handbal: Texel-JHC 2 0—0; Texel jun.-JHC jun. 50 Texel heeft haar laatste wedstrijd van de eerste comp.-helft gewonnen. Dat geeft weer wat moed. Texel heeft beter gespeeld dan de vorige keer. T. nam de leiding door Max Veldstra met een mooi, hard schot* maar J. wist nog voor de rust gelijk te maken. Kort voor het ein de kopte Henk Grootjes ons naar de overwinning en bezorgde ons een goede Sinterklaas. Helder 4-Texel 2: Doordat een speler verhinderd was en de reserve niet kwam opdagen, vertrokken we met 10 man. Aangezien H. ook met 10 spelers begon, was het begin gelijk op. Na plm. 5 min. maakte Ide na eqn solorush, besloten met een slap schot 1 Na een kwartier kwam de elfde man van Helder en wer den we in de verdediging gedrongen. Tonny was echter in blakende vorm en ranselde er alles uit. Bij een uitval maakte Beeksma 02 door een mislukte voorzet, waar de keeper overheen dook. Na rust hetzelfde spelbeeld. Helder meer aanvallend, wij met gevaarlijke uitvallen. Bij één hiervan profiteerde Beeksma van een misverstand van een Beeksma van een misverstand en knalde in: 03. Iedereen vond dit een mooie stand waarmede het einde kwam. BKC a-Texel a. Dit wordt een zacht eitje meenden de jongens van a en dat was het ook wel. Voor de rust werd er prima gespeeld. Spoedig werd de stand tot 40 opgevoerd door Hijno, Hans en Abe (2x). Na de rust geloofden de heren het wel en werd er erbarmelijk gepeu terd, waardoor B. de gelegenheid kreeg lot goed verdedigen. Vooral het keepertje speelde een prima wedstrijd. Texel b kon niet aan revanche toe komen, het werd 11 Onze handbalsters speelden een uiterst spannende wedstrijd. De partijen gaven elkaar niets toe met als gevolg: geen doelpunten. Hoewel gelijk spel beide partijen hier bevredigt, lijkt ons 11 een prettiger gevoel. De junioren namen revanche op JHC jun in de uit-wedstrijd werd met 31 verloren, nu werd het een 50 over winning, knap gedaan! Alzo een prima sportzondag voor ons. A.s. zondag: Texel 1 geen wedstrijd; Texel 2-SRC 2; Texel a-ZAP a; Tex Boys-Texel c; Cocksdorp-Texel b. SV De Koog Alleen de adsp. speelden dit weekend; ze wisten het tegen Texel b niet verder te brengen dan een 11 gelijk spel. Programma a.s. zondag: Grashoppers 3- De Koog 1; Watervogels 4-De Koog 2, boot 11.30 uur. Adsp. zijn vrij. Leden en donateurs, -als de deelname aan de voetbaltoto deze week niet beter wordt dan de laatste weken, zijn we ge noodzaakt van verdere deelname af te zien. Dan draaien we deze week voor het laatst. Verkrijgbaar bij W. Stam, W. A. Visser en J. Mast. T.m. donderdag avond kunt U ze nog bij de secretaris inleveren ZDH-nieuws Ons eerste elftal heeft zondag op eigen terrein de punten aan Tex. Boys moeten laten. Het is van beide zijden een slechte wedstrijd geweest. De achterhoede van ons was deze middag niet zo hecht als we gewend zijn. De Boys namen spoedig de leiding en hadden met de rust een 20 voorsprong. Door een penalty kwa men we op 21. Maar de Boys voerden de stand op tot 41 in een periode dat ZDH in de aanval was. We wisten nog maals door een penalty wegens hands de achterstand te verkleinen: een spor tieve derby die verdiend door de Boys gewonnen werd. De adsp. waren vrij. Zondag: Zeemacht-ZDH. TIMMERMAN WERD GEWOND De heer M. Bakker, Kogerweg, Den Burg verwondde zich zodanig aan een zaagmachine, dat hij in een ziekenhuii moest worden behandeld. TWEE VERKOPINGEN De heer Mooy kocht het te De Waal gelegen bedrijf van de landbouwer P. Dros Nzn.; zijn pension „Ons Huus", Waalenburg, heeft de heer Mooy ver kocht aan de heer F. R. Haarsma, „Ant werpen". k DE GROTE GYMUITVOERING IN OOSTEREND Na de vaandelgroet werd door de heer J. Visman een ieder welkom geheten. Ook nu moest hij de voorzitter, de heer W. Witte, wegens buitenstedige studie, verontschuldigen. Speciaal verwelkomd werden het bestuur van SVC en SVO. Wijzend op het wel zeer drukte pro gramma, wilde spreker het er verder maar bij laten en wenste een ieder een goede en gezellige avond toe. Hierin is de Oosterender gym dan ook volledig geslaagd: alle oefeningen vertoonden een vrij behoorlijke afwerking en werden op een enkele uitzondering na, volledig ge concentreerd naar voren gebracht. De dames van groep X lieten een behoorlijk stuk brugwerk zien, evenzo de oudere dames van groep 2; alle eer dames! Dit geldt ook voor de evenwichtsbalk, waar beide groepen zich ook op een hoger ni veau niet onbetuigd lieten. De mesijes, die als eerste op de avond hiervan ook gebruik hadden gemaak^ evenals bij de adspiranten-uitvoering, besloten ook nu weer het eerste gedeelte met een vrije oefening. Door de dames van groep 1 werd het tweede gedeelte besloten met een Veleta inde oude dracht, keurig. Dit vraagt beslist naar meer en menig oudere in de zaal had ook hier graag van de partij willen zijn. De dames van groep 2 eindigden de avond met een vrije oefening op een tango, gekleed in een lichtblauwe balletjurk heel eenvou dig van snit, welke dan ook door zijn? eenvoud wel zeer mooi tot zijn rechtl kwam. De leiding bij deze dames be-j rustte bij de heer A. Keizer, die hierf beslist goed mee overweg blijkt te kun nen gaan. De tot nog toe achtergestelde heren over dames praten gaat voor brachten na de pauze van het eerste gedeelte hun werk op het paard. Onder leiding van de heer D. Koorn was dit beslist goed zodat iedere oefening met applau6 be loond werd. Op de lange mat brachten x zij, na de tweede pauze enige aardige, grondacrobatiek, die wegens hun geringe aantal wel erg beperkt bleef, jammer, mannen!! Jullie groepje vraag dringend om uitbreiding want vier is toch feitelijk? voor Oosterend op zijn minst vijfmaal te kort. En, mannen, voortaan jullie pro-1 gramma wat langer hoor, want gezien de traditie is het alleen aan de vrouwen ge legen om een hemelse blik ten toon te spreiden. Op verzoek was het Vissers liedje van de adspiranten weer ten ge- I hore .gebracht, terwijl mevr C. EUen- Mosl-Wen de heer G. de Jong zo tussen door maar even zes wel zeer aardige schetsen naar voren brachten in de laatste bijgestaan door mevr. N. Waaijer- v.d. Vis. Het zou beslist teveel zijn deze schetsen te omschrijven, maar ze waren goed, dat bewezen de stemming in de zaal en het applaus dat telkens heel spontaan gegeven werd. In zijn slotwoord dankte de heer Vis man, namens het bestuur van de gym vereniging uitzonderlijk deze beide da mes voor deze genoeglijke ogenblikken. Als donateur mocht het bestuur in de eerste pauze vijftien personen noteren, terwijl in de tweede pauze de lootjes werden verkocht, waarvan de trekking na sluiting zou volgen. In het bijzonder werd de heren A. Keizer en D. Koorn hartelijk dank gebracht voor hun vele werk aan de gym besteed. Het aange boden boek ten behoeve van de gymsport viel zeer in de smaak. De heer Van Veen, leraar van de kleintjes, door ziekte afwezig, zal ook een dergelijk presentje ontvangen De heer Jn. Daalder, Weststraat, werd I bedankt voor zijn vele werk en het be- I schikbaar stellen van zijn pick-up, zodat I een gramofoonplaat heel toepasselijk I bleek. Deze succesvolle avond werd besloten I met de trekking der prijzen, waarna men J om ruim half twaalf tevreden huiswaarts I keerde. feuilleton door H. Westenberg 11. Tine is doodsbleek geworden. Zij werpt een veelzeggende blik naar haar broer en begint verwoed te pakken. Als het al zover met hem is, dat hij het heer lijk vindt van haar weg te komen, dan moet hij dan ook maar gaan! Maar in hetzelfde ogenblik komt alles in haar in opstand tegen Tom's besluit. Nee, al vindt de jongen het nog zo heerlijk en al zijn Tom's zaken nog zo dringend; dat andere gaat voor! Zij mogen niet weg gaan! Het is Tom's plicht haar nu ter zijde te staan en de waarheid aan het licht te brengen. Als hij dat weigert, kan hij haar niet liefhebben. Als hij haar nu in de steek laat, is haar hele huwelijk 'n vergissing geweest, want als zij er goed over nadenkt, is dit de eerste vuurproef. „Kunnen we nog niet eten, Tine? Ik heb een razende honger". Tine knikt. „Ja, ga maar vast naar beneden, ik kom dadelijk. En Hans zou jij even willen kijken of René al terug is? Ik geloof dat ik hem al gehoord heb". De twee mannen zijn blij, dat ze kunnen verdwijnen, het is allesbehalve gezellig in de rommelige slaapkamer en daar bij nog, Tine Op het trapportaal blijft Hans Eckhart echter toch staan en legt zijn hand op de arm van zijn zwager. „Ik geloof dat hier meer op het spel staat dan jij denkt Tom. Ik heb zo'n idee, dat Tine zich deze zaak veel meer aantrekt, dan jij denkt. Ik wil mij natuurlijk niet met jouw zaken bemoeien, maar het zou misschien toch beter zijn als je niet juist nu weg ging Het fris blozende gezicht van Tom Brackwieser kleurt zich donkerder. Hij voelt een grote sympathie voor zijn zwa ger, ja zelfs een oprechte vriendschap, maar zo intiem, dat zij dingen kunnen bespreken, als die, welke de jongere man nu aanroert, zo intiem zijn zij zeker niet Zijn eerste opwelling is dan ook Hans' hand van zijn arm te duwen, een ander onderwerp aan te roeren en door te lo pen. Maar dan bedenkt hij zich. Hans kent zijn zuster door en door, misschien beter dan hijzelf. ,,Tine is op het ogenblik hypernerveus, zij heeft je nodig", vervolgt Hans voor zichtig. „Als het mogelijk was, zou ik haar acht weken naar Duitsland sturen, dat zou het beste voor haar zijn", zegt Brackwieser. Een ogenblik is er stilte. Zij horen hoe in de slaapkamer een voorwerp op de grond valt en hoe even later een kastdeur knar send opengaat. „Het beste zou zijn, dat je thuis bleef en de dingen eens grondig onderzoekt dat zou het beste zijn, Tom. „En mijn zaken?" „Ik weet niet, wat op het ogenblik het gewichtigste is". Tom gooit het hoofd in de nek. „Maar ik weet het! Mijn zaken! Bedenk toch; deze geschiedenis loopt nu al tien jaar en zal nu eindelijk geregeld worden!" Hans haalt de schouders op. „Laat dan tenminste de jongen thuis". „Ik denk er niet aan! Je hoeft niet te proberen mij van gedachten te doen ver anderen, de jongen gaat mee!" „Zou je tenminste niet eerst nog eens met Tme hierover willen spreken? Je hebt toch nooit alleen iets dergelijks be slist, waarom moet dat dan juist nu ge beuren, nu zij toch al zo overspannen is?" Een lichte onzekerheid flikkert in de ogen van Tom Brackwieser. „Kom kom, hoe meer er over die geschiedenis ge praat wordt, hoe gewichtiger ze wordt! En ik vind ze buitengewoon onbelang rijk. Ik wil ze ook niet belangrijk gaan vinden, anders word ik ook nog gek. „Ze lopen zwijgend door de gang; dan keert Hans zich om, om René te gaan zoeken. Tom Brackwieser staart hem na, hoe hij diep in gedachten naaT René's kamer gaat. Dan gaat hij zelf de trap af. Hij fluit, niemand hoeft denken, dat hij zich niet zo helemaal op zijn gemak voelt. En dat is ook niet zo; Thomas Brackwieser voelt zich uitstekend Even na haar man komt Tine de eet kamer binnen. Zij wachten zwijgend op de komst van Hans en René. Tom is zichtbaar nerveus en Tine's zwijgen draagt er niet toe bij om hem meer op zijn gemak te stellen. Nu eens blijft hij voor het buffet, dan weer voor het venster, even later voor het hoek tafeltje, waarop de couranten liggen, staan; en ieder ogenblik wrijft hij met zijn zakdoek over zijn verhit hoofd en trommelt zenuwachtig tegen de ruiten. Als Tine nu maar eens wat wilde zeg gen! Als zij zelfs maar een scène wilde maken! Alles zou beter zijn dan dit ver stokte zwijgen. Maar Tine blijft zwijgen, hoe dikwijls hij ook langs haar heen loopt. Hij vindt, dat hij het kind voor mij beschermen moet, denkt ze bitter. Daarom neemt hij hem mee Kent hij mij dan zo slecht, dat hij tot zoiets in staat is? Hoe kan hij dan van mij houden? Hij kent mij niet. Hij houdt niet van mij zoaL ik benZo draaien de gedachten als een tol door haar hoofd, totdat het haar duizelt. En telkens als Tom langs haar komt en het vaste plan heeft dit enerverende zwijgen te verbreken, trekken haar lippen nog strakker samen en branden haar ogen nog feller. Eindelijk gaat de deur open en Hans, met zijn arm om René's schouder gesla gen komt binnen. „Hier is jullie zoon", zegt hij opgewekt. Zo'n rare kerel heb ik nog nooit gezien! Hij zit daar nu al een uur lang op zijn kamer met een ver schrikkelijke wond aan zijn hand en niemand die er iets vanaf weet. „Och het is de moeite niet waard" zegt de jongen afwerend en verstopt zijn lin ker hand achter zijn rug. Maar Tine is al bij hêm. „Stel je niet aan", zegt ze streng, en ergert zichzelf onmiddellijk aan haar barse toon: „kom hier, laat zien René! Wat heb je uitge voerd?" en tegelijkertijd heeft zij het vuile verband al van de hand getrokken en op dat moment is de uitdrukking van haar gezicht van dien aard, dat ook Tom geschrokken naderbij komt. De hand vertoont verscheidene diepe kloven, die er allesbehalve onschuldig uitzien, te meer daar het geïmproviseerde verband, dat René er zelf omheen gewikkeld had, verre van schoon was en zijn sporen na gelaten heeft... Leotine wordt alweer rood van boos heid; hoe kan een jongen van dertien jaar zo onverstandig zijn, om met zo'n wond en zulke vuile handen niet dade lijk naar zijn moeder te komen. En waar heeft hij die wond eigenlijk opgelopen? Wat zit daar achter? En wanneer is het gebeurd; 's morgens al op school of 's middags bij het uitstapje? Maar Hans Eckhart legt zijn hand op haar arm en antwoordt voor de jongen: „Nee, nee, hij heeft ditmaal geen standje verdiend. Hij is een kleine jongen te hulp gekomen, die door twee grotere werd aangevallen. Maar de grote jongens wa ren blijkbaar de sterksten en ze hebben hem eenvoudig over een muur getrans porteerd en die muur was met prikkel draad bespannen, en er waren grote, roestige spijkers in". Leotine is plotseling diep ontroerd; zij streelt het zwarte haar van de jongen en wendt zich dan tot haar man. „Maar ik begrijp niet, dat jij dan dat niet gezien hebt, hij is na schooltijd bij jou op het kantoor geweest?" De vader kijkt de zoon de zoon de vader aan; dan speelt er een verstolen lachje om hun beider lippen; iets van kameraadschap vlamt tussen hen op. „ik heb het heel goed verstopt", zegt de jongen. Wordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1957 | | pagina 4