DE GROTE VERKOOP BIJ BISCHOFF SENSATIE IN DE CONFECTIE BEGINT HEDENMORGEN OM NEGEN UUR IJsclub Den Burg SETTER SET Nutsspaarbanli ENORME PRIJSVERLAGING Herencostuums Herenjassen Jongensjassen Jongens- en herenpantalons Heren- en jongenstruien ZIE DE ETALAGES DEN HELDER EXTRA KOOPJES Damesmantels Meisjesmantels Damesjaponnen Meisjes- en damespantalons Pullovers, vesten f P. S. Kuyper Zn. hoogtezon met kwiklamp M. C. Visser, kinderarts geen spreekuur een jongen Foto-amateurs Staatsloterij M.A.B.-club Texel filmavond Taxi Garage Reij 'n Cadeautje Borduren J. G. Dekker W ollen Damesvesten en Truien 7,50 10,00 12,50 en 15,00 KERST-ETALAGES Veel zorg besteden wij altijd ,,'T BOEKHUIS" Taxi nodig Confectieweek ver beneden de normale prijzen. TEXTIELHUIS ZEGEL Timmer s Bakkerij een voorspoedig 1959 Directie en personeel van N.V. Ph. Vlessing wenst hun cliëntele een voorspoedig 1959 Paardensportfeestavond H.H. Adverteerders Vroegtijdige inzending van advertenties Onze beste wensen voor 1959 ATTENTIE NUTSSPAARBANK Eet nu sinaasappelen, ze zijn spotgoedkoop Fa Gebr. van Etten, Alg. Ziekenfonds „Texel" Algemene ledenvergadering Algemene Ledenvergadering van het Witte Kruis T e xels BioscoopTheater Telefoon 27 Die dwaze Mr. Jones Jenny voor oliehaarden petroleum DE HAARDOLIE mei hel hoogste rendement zuinig - geen roet - meer tfarmte C. J. VISMAN Keurslageiij „De Groene Plaats" wenst clientele, vrienden en bekenden een voorspoedig nieuwjaar Bestuur O R K A.V A. kring Texel wenst alle leden een voorspoedig 1959 Familie Schraag Kogerstraat 6U Wij wensen alle Texelaars een gezegend en voorspoe dig nieuwjaar Fam Stark Oosterend, Texel Wij wensen de leden be jaarden Soos Oudeschild gelukkig nieuwjaar. Het Bestuur Aan onze geachte clientele wensen wij een gelukkig nieuwjaar W. Le Noble groentenhandel lac Le Noble De Spar Joop Quint wenst schooi en sportvrienden een ge lukkig 1959 Altoona (Penns) U.S.A. Met vreugde en dankbaar heid geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en broertje Gerrit Wij noemen hem Gerrie H. Grootjen T. Grootjen-Dekker Thijme Oudeschild 273, 29 december 1958 Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en ons broertje Guus G. Hoep van Boven M Hoep |an en Rinie Waalenburg W 67 30 december 1958 Algemene kennisgeving Heden is geheel onver wacht op 30 december te Hilversum van ons heengegaan nog voor zien van het H Oliesel onze lieve man en vader Marinus Antonius Idema in de leeftijd van 53 jaar Namens de familie IJ. J Idema v. d. Woude en kinderen Schoonoordsingel 41, Den Burg, Texel 30 december 1958 De gezongen uitvaart zal plaats vinden in de Parochiekerk van de H Johannes de Doper, he denmorgen v m. 9 uur waarna de begrafenis op het R K. kerkhof aldaar. Hiermede betuig ik ook namens mijn vrouw har telijk dank voor de vele blijken van belangstelling bij mijn 12'/2-jarig koster jubileum ondervonden. Th Buisman Den Burg, januari 1959 Te koop of te huur gevr Jae. Kooger, Vianenweg E 124, Eierland, Texel te Den Helder 5 januari Gevraagd per 1 maart die goed kan melken A P. Dalmeijer, Oudeschild met interesse voor de oprichting van een fotoclub worden uitgenodigd voor een vergadering op 8 janu ari te 20 uur in De Oran- boom Maandag 5 januari weer loten afhalen P Stechweij. Hedenavond welke verzorgd zal worden door de Orion. Aanvang 8 uur in hotel „De Linde- boom-Texel" Het Bestuur Den Burg, Texel Telefoon 333 voor groot of klein? Dan moet U Immers bij J. P. STAM zijn I Voor een betere PERMANENT slaagt U zeker in Oosterend! Kapper Bakker, Tel. 203 Hoge rentevergoe ding en gemakkelijke terugbetaling Kogersiraat 34 Den Burg Ceintuurs, knopen kousenreparatie binnen 4 dagen gereed VILT PITRIET RAFFIA KRAALTJES Telefoon 146 Warmoesstraat Veel zorg besteedden wij aan onze de eerste prijs was de beloning. aan de wensen van onze KLANTEN. Binnenburg 3 Den Burg „De zaak met de Boekenkelder" REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en. goedkoper! Mevr. A. C. A. Boer, Warmoesstr. 46, Den Burg Volkswagenbusjes te huur voor kleine gezel schappen met en zonder chauffeur Van Koningsbruggen Loodsgracht 22 Den Helder, tel. 2026 Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit De kenner kiest kwaliteit van Goënga's Slagerij Den Hoorn Telef 252 Costuums, winterjassen, jekkers, regenjassen, jongenscoats, col berts en pantalons Zie de etalage en doe uw voordeel Den Burg Oudeschild wenst U op vrijdag 16 januari in hotel De Lindeboom-Texel Speldjes IJsclub kunnen worden afgehaald tot 15 januari bij C Drijver, Schilderend 102 Voor leden 1956-1957 en 1957-1958 I I,- Voor leden 1957-1958 f 3, Nieuwe leden f 4, Bij opening baan f 6, - Het Bestuur Advertenties voor de courant van Zaterdag die nen uiterlijk DONDERDAGMIDDAG VIER UUR in ons bezit te zijn. Directie Texelse Courant Wij starten in het nieuwe jaar met een extra reklame van 10 pet korting. Schoenen, laarzen, kruipbroeken, regenkleding, pan toffels, vachtlaarsjes, rubberklompen. Speciaal in lederen molorkleding, bromfiets en motorlaarzen, motorwanten 10 procent extra korting op alle artikelen. Op de markt van maandag 5 en 12 januari Benut uw kans zegt het voort. PIET VTROEGOP SI Pancras Tel K 2267 588 rima oordelig maandags op de markl Vanaf heden kan de rente op de spaarboekjes worden bijgeschreven. Kogerstraat 34, Den Burg, Tel 215 Heerlijk zoet en alles sap 10 en 14 I,— Fijne manderijnen 9 en 12 voor 1,— Goudgele bananen per kg 0,95 Grote Laxtons met de smaak van cox orange 5 pond 1,Per kist 5.50 Grote rijpe goudreinetten 7 en 12 pond 1,— per kist 4,25 en 2,50 Vuurrode Jonathans en Lombart Caville 7 pond I,— Grote Giese Wildeman stoolperen 7 en 12 pond I,— per kist 5,50 en 3,— Conference handperen 5 pond 1,— 4 en 6 Friese rapen 1, Goedkope groene en rode kool Uien, peen en bieten 6 pond 1, Grote citroenen 10 voor 1, Volop sla, bloemkool en spruiten Als extra reclame 3 pond mooi dik witlof Maandag zijn we weer om 8 uur present, zodat u vroeg bij ons terecht kunt. Tel (75, Schagen op maandag 12 januari 1959 des avonds acht uur In hotel Texel Verzekerden die deze vergadering wensen tebezoe ken kunnen zich voor ver oer opgeven aan de boden Voor het feest en voor het werk dat is het merk Oosterend Den Burg van de afd. Texel op 8 januari a s des avonds 8 uur in het hotel De Lindeboom-Texel te Den Burg Agenda Opening, notulen, ingekomen stukken, mededelingen vaststellen begroting voor het jaar 1959, bestuurs verkiezing, rondvraag, sluiting. Zondagmiddag 4 u«sr Red Skelton in De meest zotte handelsreiziger, die ooit op pad ging TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. Zaterdag, zondag en maandag 8 uur De eerste Nederlandse speelfilm in kleuren met Ellen van Heinert, Maxim Hamel, Andrea Domburg, Ko van Dijk, Kees Brusse, Teddy Schaank eva. De illusie, de verwachting, het verdriet, van een jong meisje Pittig, fris, char- man! Ellen van Hemerteen levendige, aan trekkelijke en expressieve Jenny TOEGANG BOVEN 14 JAAR. Prima service doort Dorpstraat 19 - De Cocksdorp - Tel. 232

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3