Reuweek De Spar ■o% Speciale j anuari-aanbieding Albert Heljn Spinazie 49 Doperwten middel Erwtii mi wortelen Appelmoes ■^wsr 59 fijne snijworst Bootrevue 1959 Holl. Mij. van Landbouw Dit ene weet U Fa Moerbeek kleedt U FOOR AL UW LIJSTWERK ,Het hing in de lucht" Fa Klaas Boon&Zn Fa. KI. Boon Zn. zBrilfe LANGEVELD DE ROOIJ N.V. GELDERSE ROOKWORST 5 79 MALS ROOKVLEES 00 s.» 4y LEVERPASTEI APPELMOES...,- grote repen 7 inn AH-TH EE 8r,ism Oo Voordelige aanbieding Rokken, pullovers, vesten, bolero's J. G. DEKKER vaste arbeider pracht plantgoed Lil. Umbalatum Het nieuwe jaar Verlaagde prijzen Prima BABY WEEGSCHALEN te huur bij N. WONDER, Schilderend 8 drumstel verzekeringen Coop. Veeafzetvereniging G.A. algemene jaarvergadering Taxi nodig Alg. Ziekenfonds „Texel" Algemene ledenvergadering Koninklijk Texels Fanfarecorps. De uitvoeringen Alleen zaterdag 17 jan. bal na. Ledenvergadering 524 95* 504 43^ 49+ PINDAKAAS ERWTEN WORTELEN /Q APPELMOES vox ZQ Algemene Ledenvergadering van het Witte Kruis Zie verder onze speciale aanbieding etalage tBERT Hl !jN 'UB op de route indeling van de brandstoffenauto J. C. RAB N.V. Butterscotch IHÜU PEPERMUNTballen gram 39 SPERZIEBONEN literblik 65 KAPUCIJNERS 500 gram 35 VERMICELLI 250,™ 19 16-26 ct. GOEDKOPER dan elk ander kwaliteitsmerk Albert Heijn is stukken goedkoper endit is onze kwaliteitsgarantie Vredestein betekent tewedeo zijnl MANTJE'S SCHOENHANDEL SPINAZIE ROKKEN vanaf 2,95 4,95 6,95 PULLOVERS vanaf 6,95 VESTEN vanaf 14,95 BOLERO'S vanaf 5,95 Herinnert u zich „POTASCH en PERLEMOER" Thans brengen wij u het grote lachstuk Ook dit mag u niet missen. 9 en 10 januari in De Oranjeboom II4 GEVRAAGD terstond of met maart TE KOOP Gebr. J en T Huisman Kogervveg K 90 en Kogersiraat 85 zetten wij in met vele voordelen voor U bij Ziet onze etalage en u zult versteld staan van de koopjes die u geboden worden door Den Hoorn - Telef. 258 TE KOOP z g a.n compleet merk Premier en electr Hawaian gitaar Dijkstra, KogcrwegK64 Telefoon 357 Goed en niet duur worden al uw ondergebracht door Ger Dros Bz. De Koog Tel. 351 Tevens hypotheken en financieringen afd. Texel Uitnodiging tot het bijwonen van de op dinsdagavond 13 januari a.s 8 uur in hotel „De Lindeboom-Texel" te Den Burg Agenda Opening Notulen Mededelingen en ingekomen stukken Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar K Zuidewind, C Huisman, C v Rossum. Behandeling jaarverslag Agenda leden raadsvergadering Causerie door dhr P. Havinga, dir. der C V.V Rondvraag Sluiting Namens het bestuur der afd. Texel C Roeper Mz., voorz. P. de Graaf, secr. Ter kennismaking metéén der artikelen van de Coop Vleescentrale wordt aan iedere bezoeker een blikje vleeswaren uitgereikt. Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit De kenner kiest kwaliteit van Goënga's Slagerij Den Hoorn Telef 252 GELD credieten uitsluitend groot fl. 1600,— k 3°/o zonder borg verkrijgbaar, voor elk doel en voor iedereen. Gemakkelijke voorwaarden, wisselende wachttijd. Vraagt inlichtingen „Samenwerking", Verstolk straat 31, Leeuwarden. op maandag 19 januari 1959 des avonds acht uur in hotel Texel Verzekerden die deze vergadering wensen tebezoe ken kunnen zich voor vervoer opgeven aan de boden Candidaatstelling Leden kunnen tot en met 16 jan. 1959 candidaten opgeven van verzekerden vertegen woordigers Oorspronkelijk werd deze vergadering vastgesteld op 12 januari, maar is nu een week uitgesteld worden gehouden op vrijdag 16 en zaterdag 17 jan as 'savonds 8 uur in De Oranjeboom. Voor de avondverdeling is plaatsbespreken verplicht Hiervoor is gelegenheid op zondag 11 januari van 12 tot 1 uur in de Oranjeboom ingang Zwaanstraat Donateurskaarten meenemen. Het Bestuur. afd Texel op donderdag 8 jan a s. 8 uur in hotel Texel Bestuursverkiezing De heer D. Geense spreekt over Canada met films en dia's SPECIALE IASE PR'JZEN CAFÉ-MOIR P.PAK3C. /A MACARONI KAMDEELWOFEES MADRILEENUES MILKCARAMELS LUNCHSCHOTH-j 59t I VAN DE WEEK more»/, uaurvmj DUBBEL ZEGELS LUCIFERS 22ÏÏÏÏ1 JAM I EIERBESCWUIT^T. WIHTERMELANGE.S2S&. MUSKETFLIKKEN dos 0f> arac Smt/kbin 20 korting I DE SPARRETJES v~vWEEK cl van de afd. Texel op 8 januari as des avonds 8 uur in het hotel De Lindeboom-Texel te Den Burg. Agenda Opening, notulen, ingekomen stukken, mededelingen vaststellen begroting voor het jaar 1959, bestuurs verkiezing, rondvraag, sluiting. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG Malen 40 l/m 47 I 11 50 Zuiver wollen rokken Popellne No Iron blouse 8 modekleuren 3/4 mouw 6,95 5,95 voor huishoudgoederen en ondergoed Costuums zuiver wollen kamgaren 49,75 Manchester jongens pantalons 9,75 12,95 Kamgaren jongenspantalons 15,75 Fjanellen overhemden pracht kwaliteit 9,75 Herenjassen 49,75 enz. enz. allemaal LITERBLIKKEN Brandstoffen Gaarne vestigen wij de aandacht van onze af nemers nog even Eierland-De Cocksdorp De Waal-Spang-Oosterend- 'I Noorden De Koog-Kogerveld Gerrilsland De Westen r H poldrr Den Hoorn Wij verzoeken U beleefd hiermede rekening te hou den en Uw bestellingen tenminste één dag van te voren op te geven, hetzij schriftelijk of telefonisch aan ons kantoor, telefoon 42, Den Burg. Belangrijk voor bromfietsers I Kom» U eens kijken naar onze Vredestein - kuitlaarzen. Een uit komst voor héél brom fietsend Nederland GÉI 100 GRAMPAK T| D Wanneer u enig AH-artikel niet élke cent waard acht die u ervoor betaalde, geeft ;t AH u het volle bedrag terug 10°/o KORTING - 100°/o KWALITEIT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3