UMWO- nm Fa Klaas Boon S Zo Douwe Egberts I*ovitran i.< Hurries !r.vte NUTSSPAARBANK Uitvoeringen %S, HET GOUDSCHIP Taxi Garage Reij 'n Cadeautje ee#eeee« zoekt werkkring buiten WIJ BIEDEN U SJ. NOTA I een stortvloed van koopjes Taxi nodig De rente is bijgeschreven f 578.149.56 Voor ai Uw FOTO-ARTIKELEN LANGEVELD DE ROOIJ N.V. Brooks Breukbanden Alg. Ziekenfonds „Texel" Algemene ledenvergadering Tinus, de Tyran f Maribo-Polyploiddeze biet uw favoriet LANDBOUWBUREAU WIERSUM - GRONINGEN en toen kwam een goede fee'. De fijn* g<»rin smaa\ N Vandaag start de tweede ronde grote Philips intelligentie-test. ELECTROHUIS BAKKER Den Burg, Texel Telefoon 333 en telefoon 101 voor groot of klein Dan moet U immers bi] J. P. STAM zijn I Voor een betere PERMANENT slaagt U zeker in Oosterendl Kapper Bakker, Tel. 203 Gesneden Laurierdrop Kandij Originele wit op zwart Drogisterij v. d. Siikke Beschaafd echtpaar uit A'dam, z.k, niet van stadsleven houdend, onversch. wat (evt. ook voor man alleen). Beiden alg. ontw adm. onderl. Vrouw goede huisvr Man hovend, bekw. in schilder-timmerw, enz. Ook bereid tot overname (beheer) pension oid Borgstorting mogelijk Zo nodig woning- ruil Goede ref. beschikbaar Brieven onder no 1210 bur. van dit blad tegen fantastisch lage prijzen a.s. maandag Prachtige sportwol in blauw rat en grijs waarde 2,95 nu voor 1,50 Nevada jaegerwol waarde 3,95 nu voor 2,50 Pracht damespyama's 16,95 nu 8,98 tweepers flanellen lakens 6,50 Prachtig damesdirectoirs 46—48—50 1,98 Damespantalons, maten 38 - 48 ƒ9,75 Lange jongenspantalons, vanaf 7,95 Krimpvrije herenoveralls, vanaf ƒ10,90 Wollen dames- en herenondergoederen voor zeer lage prijzen. Zuiver wollen dekens l-pers 24,95 2-pers 32,95 Let op!! Onze naam staat op de kraam!! C5a naar Den Hoorn - Telef. 258 in alle art. Damesvesten en pullovers voor spotprijzen Zendt vroegtijdig Uw advertenties in Opel blitz en 3 tons Dodge aangeb. Fa. H Booy en Zoon Kolenhandel, Deri Helder Telet. 2381 en 2396 De kenner kiest kwaliteit van Goënga's Slagerij Den Hoorn Telef 252 Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en. goedkoper! Mevr. A. C. A. Boer, Warmoesstr. 46, Den Burg Volkswagenbusjes te huur voor kleine gezel schappen met en zonder chauffeur. Van Koningsbruggen Loodsgracht 22 Den Helder, tel. 2026 Over 1958 heeft de Nutsspaarbank aan rente uitgekeerd aan haar spaarders. KRIJGT U OOK UW DEEL HIERVAN? Sluit u aan bij de ruim 31,000 spaarders van de Kantoren te Den Helder - Schagen Texel Terschelling Gemakkelijk in te nemen op een lepeltje suiker of een^ schijfje sinaasappel, f 1.65 per flacon Nieuwe uitvoering. Drogisterij v. d. Sükke op maandag 19 januari 1959 des avonds acht uur in hotel Texel Verzekerden die deze vergadering wensen te bezoe ken kunnen zich voor ver\oer opgeven aan de boden Candidaatstelling Leden kunnen tot en met 15 jan. 1959 candidaten opgeven van verzekerden vertegen woordigers van de Ver. van Oudleerlingen np zaterdag 24 en zaterdag 31 januari in hotel De Oranjeboom. Opgevoerd zal worden blijspel in 3 bedrijven Na afloop bal. Kaarten verkrijgbaar bij de heer C P Laan, Kogerstraat 21, Tel. 126 en 's maandags in hotel Texel. geeft een vlugge gror dbedekking, waardoor géén kans voor het onkruid een zéér hoog suikergehalte. de hoogste loofopbrengst dus een bijzonder hoge financiële opbrengst per hectare. Speciaal aanbevolen op lichtere gronden. f.n Thee goede d' Pickwick Thee, w\ Nederland- n Douwe over V\e n(TC\se melangc cmaak, an kleur c. .-j schermd door ttn sp n enverpakl"nS- van de Natuurlijk heeft Lovitran, de allerbeste Noorse levertraan, die cr is, kan nu op 3 manieren worden ingenomen. Op de gewone" manier: als levertraan op een lepel, óf in druppclvorm, óf als parels. Maar hoe u het ook doet, néém Lovitran, gééf het uw kinderen. Voor energie en kracht, voor weerstand in de winter. En kies de manier, die u en hun het beste bevalt. 1 eetlepel per dag is voldoen de voor uw weerstand, f 1.40 per fles 400 cc. Een concentraat, bereid uit de geselecteerde verse levers van heilbot en andere edelbotsoor- ten, gemakkelijk in te nemen met melk, water of thee. Reuk loos! f 1.85 per 50 parels Alle 3 manieren zijn goed als het maar met „natuurlijke" vitaminen ■&9N.V, HANDELS VER. A. J. TEN DOEiSCHATE - ZWOLLE Uit-iuiiend verkrijgbaar bij apothekers en d ogi ten Prima kameelhaar winterpantolfels extra warme d'kke wollen slof met dikke soepele sponsrubber zool. slippermodel, voor jongens, meisjes, dames en heren 36—46 Voor HALVE PRl|S geen 5,95 maar 2,98 Zolang de voorraad strekt Zeg! het voort Alleen op de markt a contant. Verder schoenen, laarzen, regenkleding, luxe pantof fels, regenbroeken, kinderlaarzen, werkschoenen, bromfktslaarzen, vachtlaarzen Speciaal in lederen motorkleding Op normale artikelen 10 pet extra korting PIET \»ROEGOP St Pancras Tel K 2267 588 i Ima V oordelig maandags op de markt de fijne Engelse Melange ook voor U formulieren klaarliggen. Ook U kunt tot de gelukkigen behoren die het bestede bedrag terug krijgt Komt u eens vrijblijvend met ons praten. A.s. maandag OPRUIMING op de markt VR0EG0P HALVE PRIJS VR0EG0P FEUILLETON door Annie G Spoorhoven 7 „Grootva, mag ik hem eens vast houden?" Mankje legt voorzichtig de grote vogel in zijn kleine handen. „Wat een mooie vogel hè. Kijk eens wat 'n grote snavel. Ik beloof je, dat hij al menig visje daar mee uit de zee heeft gehaald. Wat ze een maal vast hebben, laten ze niet meer los. Gisteren zag ik dat zo'n meeuw ineens een duik nam en even later met een grote bot weer weg vloog. Op het strand peuzelde hij hem lekker op. Het zijn echte roofvogels, hoor. Zet hem nu eens neer Wim dan zul je zien, dat hij weer wegvliegt. Kijk, er komt al meer leven in". Nauwelijks heeft opa dit gezegd, of de zeemeeuw richt zich op, kijkt even vreemd om zich heen en dan verheft hij zijn machtige vleugels en is in een ogen blik in de donkerte verdwenen. Even later zitten opa en Wim weer bij grootmoeder in het kleine kamertje. Opa heeft weer de grote pijp aangestoken en het is er weer echt gezellig. Dikke rookwolken blaast hij voor zich uit Hero heeft zijn kop lang uitgestrekt over zijn beide voorpoten en grootmoeder zit weer te breien aan de dikke sok. Alleen Wim is nog wat onrustig „Zal hij het vragen? Hij kijkt opa eens even van terzijde aan. ,.Ja, wanneer opa zijn pijpje rookt, is hij altijd in een goede stemming. Opa kan zo mooi vertellen over alles wat hij vroe ger heeft meegemaakt, toen hij nog op de zeeën rondzwalkte. Zou hij het vragen?" Dan trekt Wim de stoute schoenen aan. „Opa, toe, vertelt U nog eens van vroeger?" Opa glimlacht, zijn bakkebaardjes tril len even en een paar dikke rookwolken stijgen omhoog. Ja, opa weet het wel: toen hij jong was vond hij het ook fijn als zijn vader hem vertelde. Opa is zijn jeugd nog niet vergeten, hoor. „Nou Wim zo begint grootvader dan je ziet wel, dat je vanavond beter binnen kunt zijn dan buiten, hè. Ja, jon gen, die arme zeelui, die nu op zee zijn, zullen het niet gemakkelijk hebben. We zitten hier nu zo lekker en we hebben alles wat ons hartje begeert, maar. als het zo stormt, zie je, dan moet ik altijd denken aan die arme mensen". Opa is ernstig geworden: de zee kan hij toch maar niet vergeten. „Nou Wim, ik zal je nu eens vertellen van wat ik meegemaakt heb, nu al lang geleden. Maar toen stormde het niet. De zee was net een gladde spiegel. De sterren glinsterden aan de hemel. Het was een pracht dag geweest en de nacht werd even mooi. Ik was toen, laat eens kijken, ja, 't is nu precies 34 jaar geleden, le stuurman op „De Driemaster", een mooie schuit. En heel wat malen was ik er al mee naar de Middellandse Zee geweest. En toen ik weer eens van zo'n reis naar huis ging, had ik er geen flauw idee van, dat dit de laatste tocht op die mooie schuit zou zijn. We waren niet ver van Dover af en ik verlangde er al weer naar gauw bij opoe thuis te zijn. Nog een paar daagjes dacht ik dan kon ik weer eens en kele weekjes thuis zijn, want in geen 3, soms 4 maanden, kwam ik van zo'n grote tocht thuis. Toen begon tegen de morgen het zal ongeveer vier uur geweest zijn het zicht minder te worden en om vijf uur kon ik geen tien meter voor me uit zien. Een dichte mist bedekte de zee. Ik begreep direct dat het gevaarlijk kon worden. De kapitein liet dadelijk alle man uit de kooi halen. Ik hield het roer met beide handen omklemd. Mocht er wat gebeuren dan okn ik direct het roer omgooien. Bij iedere mast stonden 3 matrozen, die di rect de zeilen konden laten zakken. En op de voorplecht stond de kapitein naast de matroos, die bij tussenpozen van vijf minuten op de misthoorn blies. Er stond een stevige bries en de kapi- lein gaf bevel om twee zeilen naar be neden te halen. Zo voeren we verder met één zeil en onze snelheid werd al gauw minder. Toch bleef het: oppassen en goed uitkijken! Onze ogen boorden door de mist. Niets was te zien, een dichte nevel omgaf ons. Mijn wenkbrauwen waren met fijne pa reltjes bezet. Alles voelde nat aan. De iantaarns aan weerszijden en voor het schip kon ik slechts onduidelijk zien, zó dicht was de mist. Akelig drong het ge luid van de misthoorn door de nevel. En soms, als een echo, hoorden we in de verte van een ander schip hetzelfde, som bere geluid. Alle zenuwen waren tot het uiterste gespannen. Elk ogenblik kon uit de don kere mist plotseling een schip opdoemen en recht op het onze aankomen. In zo'n spanning voeren we tot negen uur 's mor gens door. De zon, die de vorige dag de zee zo heerlijk had doen schitteren, wilde maar niet door de mist heenkomen. Het was allang tijd, dat de 2e stuurman het roer zou nemen, maar de kapitein vond het beter, dat ik op mijn post bleef. Ik werd slaperig en toch was opletten streng geboden. Toen, om 10 uur gebeurde het. Juist hadden we nog op de misthoorn gebla zen. Het geluid drong met moeite door de mist heenGeen antwoord was gevolgd. Dan. recht voor ons doemt plotseling de voorsteven van een grote viermaster opEen schreeuw van de kapitein.Ik gooi het roer om. Drie matrozen laten het grote zeil vallen Te laat.De viermaster heeft ons schip in het midden geramdEen ge weldig gekraak.... Een geschreeuw Dan. Ik weet niet wat er verder met mij gebeurdeDoor de geweldige schok werd ik tegen het dek geslagen. Zo ben ik blijven liggen. Aan mijn voor hoofd had ik een diepe wonde. Toen ik weer bijkwam zag ik verwonderd in het gezicht van Jaap, de oudste matroos. Met bezorgdheid keek hij me aan. Ik vroeg waar ik was en vaag, als heel uit de verte, hoorde ik hem zeggen, dat ik in de sloep was. Ik voelde een stekende pijn aan mijn voorhoofd. Toen verloor ik weer het be wustzijn. Tegen de middag pas kwam ik weer bij en toen vertelde Jaap me, dat we met zijn achten in de sloep waren. Toen het schip geramd was, stroomde het al spoedig vol water. Allen waren óf over boord geslagen, of op het dek terecht gekomen. De sloep was uit de takels ge slagen en wonder boven wonder goed op het water terecht gekomen. Het vreemde shcip, dat ons geramd had, begon ook al over te hellen. Eén middel was er om je te redden: zien dat je in de sloep kwam. Wie nog lopen of kruipen kon, pro beerde de boot te bereiken. Gelukkig was ce zee rustig. Met een scheepslantaarn, die nog was blijven hangen, werd de boot verlicht en zo konden 8 van ons een plaatsje in de sloep krijgen. „Ik", zo vertelde de oude Jaap verder, „ben nog even gaan kijken of er nog meer te vinden waren. Toen vond ik jou.... Het bloed droop van je voorhoofd. Maar ouwe jongen. je leeft nog! Toen heb ik je in de boot gedragen. Het werd tijd ook, want ons schip begon gevaarlijk te hellen. De „Bruine" ging nog even terug om wat scheepsbeschuit le halen en wat water. Toen duwden we de boot af en direct daarop helde onze trotse „Driemaster" opzij en even later ver dween hij in de golven". Er waren tranen in de ogen van die goede Jaap. Grootvader wrijft met zijn verweerde handen langs zijn ogen. Als hij daaraan denkt is het, alsof hij die oude matroos weer voor zich ziet staan, met zijn be zorgd gezicht over hem heen gebogen. (Wordt vervolgd) HAMFA.ftFI PllT..b.«»al

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4