f KNOPEN AGRICASTROL TINNEROY TENTEN Middenstanders Draineerbuizen Ploegstoffen-wedstrijd Lovitran ist TEXTIELHUIS ZEGEL Hakkert's Middenstands- credietverlening 735*7*4^33? Fa J. M. MOERBEEK ?-ï8L U komt toch zondag 8 febr. weer op de feestavond van het Gilde in hotel Texel Heerlijke snert grote kop f0,50 Oe IJsbeer Vastenavondbal van Musette Zeil- en Tentenmakerij penicillinezalf Taxi Garage Reij 'n Cadeautje woensdag 11 februari Texels BioscoopTheater Telefoon 27 Abott en Costello bij de kannibalen De trots en de hartstocht Coöperatieve Boerenleenbank te Texel rente te laten bijschrijven Langeveld De Rooij nv 't Kleuterhuis, Warmoesstraat Attentie Attentie Firma P. M. BROUWER. Amaryllis, extra kwaliteit. draineerbuizen en hulpstukken J. C. RAB te vervaardigen van PLOEGSTOF! PLOEGSTOFFEN-SHOW Bewaar uw Ploegstoffen kassabon. <t klaar terwijl U wacht k MOTOR-PALACE Donderdag 12 februari „Waarheen met onze Nederlandse Akkerbouw" Tafel- en Ontbijtlakens Textielhuis Zegel Borduren J. G. Dekker Taxi nodig LOOD GIETERSWERK Fa. Overwagt en Groenewegen Zo kunt u Liovitran innemen, 16 heerlijke sinaasappelen voor 1,- Fa Gebr. v. Etten, Schagen in de kleuren bleu, korenblauw, hemelsblauw, lichtgrijs, donkergrijs, beige, R A.F., zwart, geel, reebruin, rood, mosgroen. Zijn verkrijgbaar bij Alleen de heren betalen entree, dames gratis, ledereen welkom. Voor f amilie-dr ukw er k Drukkerij Texelse Courant met worst, per boid of natuurlijk bij Te koop gevraagd elektrische installatie waaronder dieselmotor, dynamo en accu's. C. Handgraaf, Eierland, telefoon 262 Maandagavond 8 uur in Casino Toegang boven 17 jaar profiteer van het voorseizoen winterprijs Molenstraat 45, tel. 3543, Den Helder H.H. Veehouder Verdien geld door bij ons uw te bestellen. Doos a 6 tubes 100,000 eenh. f 6,00 Doos a 12 tubes 100,000 eenh. f 11,40 Franco rembours over ge heel Texel. Zendt bericht aan E. Medenia, Kerkstraat 16 Oosterend Den Burg, Texel Telefoon 333 en telefoon 101 voor groot of klein Dan moet U immers bij J. P. STAM zijn I Voor een betere PERMANENT slaagt U zeker in Oos terend I Kapper Bakker, Tel. 203 VER KB/O BAAI it Bakkers Ijzerhandel winkeliers, exploitanten van logies- en vakantiebedrijven des avonds om 8 uur spreekt in hotel Texel drs C. J Wagemans over door het Algemeen Waarborgfonds voor de Middenstand. Een actueel onderwerp, van belang voor alle zaken lieden Op deze voorlichtingsavond is iedereen welkohi De besturen der Middenstandsverenigingen Zondagmiddag 4 uur Vrolijkheid ten top Abbott en Costello in hun nieuwe grote klucht, deze maal onder de kannibalen. TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. Zondag en maandag 8 uur Cary Graat, Frank Sinatra, Sophia Loren in Stanley Kramers monumentale verfil ming van (The pride and the passion) De pers schreef: een frappante belevenis die U zich niet mag laten ontgaan TOEGANG BOVEN 14 JAAR. Hiermede maken wij bekend, dat er voor onze spaarders van Den Burg en Omgeving gelegenheid is om de op de volgende dagen voor degenen wier familie namen beginnen met de letters daarachter vermeld Dinsdag 10 februari A tm D Woensdag 11 februari E lm K Dinsdag 17 februari L tm S Woensdag 18 februari T tm Z De kantooruren zijn 9 1230, 2—4 en dinsdags bo vendien 's avonds van 78 uur. De boekjes kunnen direkt weer mede teruggenomen worden. Tevens verzoeken wij beleefd degene, wiens boekje onder onze berusting is, dit te komen afhalen Het Bestuur. De nieuwe portable schrijfmachines Telefoon 11 Den Burg Wij hebben een buitengewoon mooie en grote collectie hierin Een mooie knoop aan mantel, japon, blouse of rok geeft cachet aan Uw kledingstuk. Geen kleur zo moeilijk of wij helpen U aan de gewenste knoop. Ook voor ritssluitingen tm 50 cm Optilon, klosjes garen, biaslint, cein tuurband enz. naar Wij komen vanaf maandag 9 febr. wekelijks op de markt te Den Burg met Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden, Bloembollen voor kamer en tuin, Bestrijdingsmiddelen en Plantenmest. Bloembollen en Zaden Burg. Lovinkstraat 80, Breezand tel 385 Plant ze nu dan heeft u in maart prachtige bloemen in huis. TER KENNISMAKING bij de opening van onze stand op de markt a s maandag een AMARYLLIS en een potje POKON plantenmest voor slechts f 3,— Wij hebben in voorraad alle soorten Onze prijsnotering is 5 cm met kraag f 146,per 0/C0 af opslag 6 169,- 0/00 8 268,- 0/00 10 425,- 0/00 5 z kraag 94,— 0/00 Gew. betonnen eindbuizen f 2,05 p. m. Bij levering van grote partijen speciale prijs. Franko levering met verhoging van vracht. in Brandstoffen en Bouwmaterialen n.v. Telefoon 42 Den Burg Tot plm half april heeft u gelegenheid een leuk japonnetje, Rokje, Blouse of Kinderjurkje Op een door ons te houden waar u uw eigen model kan tonen, zal een jury uitma ken wie de winnaressen zijn. Wij stellen hiervoor aantrekkelijke prijzen beschikbaar le prijs f 100,— aan waardebonnen 2e 75 - 3e 50,- 5e 25,- Verder nog een aantal leuke troostprijzen. Zie onze speciale Ploegstoffen etalage. lu Maakt U het fietsen Goedkoper o voor beter en goedkoper reparatie naar W KOOPMAN. Oosterend Tel. 302-267 O 2 jado)|pao9 uas}a|j jai| n hoopt Ir. L. Troost voor de gezamenlijke Stands- organisaties 's avonds 8 uur in hotel De Lindeboom Texel op te treden met als inleiding Houd deze avond vrij De gezamenlijke besturen. Grote collectie Zie onze speciale etalage In onze etalage wordt de eerste prijs van de postzegeltentoonstelling geëxposeerd IK00PT U HET BESTE Bil Bakker's Ijzerhandel Ceintuurs, knopen kousenreparatie binnen 4 dagen gereed VILT PITRIET RAFFIA KRAALTJES Telefoon 146 De kenner kiest kwaliteit van Goënga's Slagerij Den Hoorn Telef 252 Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en. goedkoper! Mevr. A. C. A. Boer, Warmoesstr. 46, Den Burg Volkswagenbusjes te huur voor kleine gezel schappen met en zonder chauffeur Van Koningsbruggen Loodsgracht 22 Den Helder, tel. 2026 Voor al Uw speciaal dakbedekking van mastiek, Rubberroid, enz. Aalsmeerweg 55, Amsterdam Tel 127550 maar ook... Ja, dat is één manier om Lovitran in tc nemen: als reukloze parels. Maar het kan ook nog anders: op de „gewone" manier als le vertraan op een lepel, of in druppel vorm. Maar hoc u het ook doet, néém Lovitran, dc aller beste Noorse levertraan, die er is. Lovitran geeft weer stand, kracht en energie, de hele winter door! 1 eetlepel per dag is voldoen de voor uw weerstand, f 1.40 per fles 400 cc Gemakkelijk in Een concentraat, be te nemen op een reid uit de geselcc- lepcltjc suiker teerde verse levers of een schijfje van heilbot en andc- sinaasappel '-V- re odolbotsoorten. f 1.65 per flacon Gemakkelijk in te nemen met melk, water of thee. Reuk loos! f 1.85 per 50 parels. Alle 3 manieren zijn goed als het maar met „natuurlijke" vitaminen N.V. HANDELSVER. A. J. TEN DOESSCHATE - ZWOLLE ESB9W Uitsluitend verkrijgbaar bij apothekers en drogisten CASTROL PRESENTEERT Neem deze kans waar, de prijzen stijgen weer Ook weer grote en dun van schil lü voor !,- Wij hebben een pracht partij GELE present van Engeland aan gekregen Heerlijk rijp en licht in ge wicht 5 en 8 pond I Per kist 3,50 en 5,75 Uitsluitend gele goudreinetten 8 en 12 p voor 1,— Per kist 3,50 en 2,50 Nng steeds volop Cox ornnge 6 en 10 p voor 1,- Vuurrode Jonathans 7 pond I,— Per kist 4,— Beste Giese Wildeman stoofperen 7 pond Grote St Remy 12 pond 1 Per kist 3.— en 5,50 Houd u van Grape fruit? Hele grote 1 kwartje 5 tegelijk voor 1,10 Extra grote citroenen met een extra dosis vitamine 10 voor I,— Uitsluitend gave inanderljnen 12 voor i,— Kogelharde spruiten 4 pond 1,10 Exira inooi witlof 4 pond 1,10 5 pond harde uien en 5 pond mooie peen samen voor 0,90 Onbevroren groene kool 3 voor 2 kwartjes Fijne friese rapen 4 en 6 voor 1,— Verse kropsla 5 voor 1,— Verder volop rode kool, bloemkool en bietjes 2 grote West-Indische cocosnoten I,— Ook voor puikbeste winteraardappelen is uw adres Telefoon 775 Oliën, vetten en specialiteiten voor landböuwmotoren. De experts van Castrol zijn trots op de nieuwe producten, die zij U aanbieden. Nu kunt U ook voor Uw landbouwmachines profiteren van de degelijke Castrol-kwaliteit. - - 'V<' Agricastrol, in speciale variaties voor landbouwmachines met benzine motoren diesel motoren (reinigend, aanslagwerendsuppl. 1, 2 en serie 3) tweetakt motoren voor versnellingsbak, achterbrug en overbrengingsmechanisme. Overtuigt U zelf van de waarde van deze nieuwe producten. Wij komen op.de Westfriese Flora stand no. 33 CASTROL-HOLLAND N.Y. - OOSTEINDE 137 VOORBURG - TEL. 72Ö990

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3