Douwe Egberts theezakjes' Cursus verkoopkunde I! RENTE 3% PCT. A \xV m Speciale febr. aanbieding Damesmode Moerbeek sleutelmachine HAKKERT'S Algemene Vergadering VVV Texel LOOD GIETERSWERK Fa. Overwagt en Groenewegen Op maandag 16 februari a.s. Dinsdag 17 februari a.s. zal worden gedemonstreerd „BECFAB" BAGGERAPPARAAT <c klaar terwijl U wacht MOTOR-PALACE NUTSSPAARBANK Wij hebben nog steeds goedkope sinaasappelen in voorraad Fa Gebr. van Etten, Fruithandel Schagen, telefoon 775 Jaarvergadering van de Onderlinge Paardenverzekering „Draagt Elkanders Lasten" DAMES. nu de aangewezen tijd" Kapsalon URSEM Kies Paaseieren voor uw geld bon voor een gratis paas-ei. Fa Frans Zegel Kz. Den Burg - Oudeschild Textielhuis Zegel Kleuren-televisie TIMMERHOUT Firma Frans Zegel Kzn. Attentie Attentie Firma P. M. Brouwer Gemeente Texel. tweede klerk M. A. J. VONK Mantje's Schoenhandei f 498,00 Troost Zn Dansinstituut R. J. Boom. Taxi nodig Voor de oudere dames heerlijke gemakkelijke schoenen MANTJE'S SCHOENHANDEL De nieuwe manier van theezetten I pf WCKW1CK De gezamenlijke Middenstandsverenigingen Nieuwe sportrijwielen Cor Moeijes, BnaÉIITj uu Jl ui Wollen V hals pullover versch kleuren 9,75 De betere terlenkarok in ruit of effen dessins ook speciale grote maten 29,75 Modieuze regenmantel in streepdessins extra kwaliteit 39,75 29,75 Zuiver wollen Italiaanse kielpullover verschl kleuren 19,75 Deze prijzen gelden zolang de voorraad strekt. Al deze artikelen zijn in de winkel geëtaleerd. Komt u vrijblijvend binnen kijken. Door aanschaffing van een moderne kunnen wij u thans aan alle soorten klavier-, cylin der- en autosleutels helpen. Laat nu reservesleutels maken, voor U de laatste sleutel verliest. Zonodig klaar terwijl U wacht. Bakker's Ijzerhandel Reparatie zonneschermen en OPSLAAN Zeil- en tentenmakerij Molenstraat 45 Tel. 3543 Den Helder te houden op DONDERDAG 19 FEBRUARI a.s. in De Oranjeboom te Den Burg, aanvang 20 uur. Agenda 1. Notulen alg. vergadering 17 maart 1958 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Jaarverslag 4. Behandeling verlies- en winstrekening boekjaar 1958 5 Vaststelling begroting boekjaar 1959 6 Bestuursverkiezing. Aan de beurt van aftreden zijn de heren N. H. v. Schoonhoven en J. Zwan, beiden te De Koog. Door het bestuur zijn als candidaten gesteld voor de zetel van de heer v. Schoonhoven 1 N. H. v Schoonhoven. 2 P. Eelman, De Koog voor de zetel van de heer Zwan I J Zwan en 2 A. Daalder, De Koog. 7. Rondvraag De jaarstukken zijn ter inzage op het bureau te Den Burg. Leden uit de buitendorpen, die de vergadering wen sen te bezoeken, gelieven zich voor een eventuele vervoersmogelijkheid in verbinding te stellen met de resp. afdelingssecretarissen. Het Bestuur. Voor al Uw speciaal dakbedekking van mastiek, Rubberroid, enz. Aalsmeerweg 55, Amsterdam Tel '.27550 om plm 2,30 uur op het bedrijf van de heer P. J. Witte, 's Hertogenboschweg, Eierland om 10 uur op de boerderij van de heer N Roeper te Oost met het de diverse uitvoeringen zijn op het demonstratie terrein aanwezig. Prijzen geheel compleet gemonteerd en franco thuis vanaf f 650,—. Nadere inlichtingen event maandag op de markt of bij RENTENAAR, Oosterend Telef. 227. u-1 Maakt U het fietsen Goedkoper o _t <t voor beter en goedkoper reparatie naar W. KOOPMAN. Oostereud Tel. 302-267 O J3do)jpsog uas}3j| }3tj n 11BBW m SPAAR Bij DE De bank die de meeste rente geeft Voor personen van 15 t m. 20 jaar 10 pet Rijkspremie. Kantoor Kogerstraat 34, Den Burg, Texel en daar kunt U van meeprofiteren. Heerlijke Cada- neras, zonder pitten, 16 en 10 voor f 1,— Voorkom griep en eet Californische citroenen 15 mooie voor f 1,— Nog steeds heerlijke grote Present van Engeland en Golden Delicious 5 pond f 1,— Ook weer kleinere 8 pond f 1,— Als U goudrenetten koopt kijk naar de kleur. Uit sluitend rijpe gele 8 en 12 pond voor f I,— Italiaanse manderijnen, 12 voor f 1,— Ook in groenten weer rijk gesorteerd Voor zondagse en door de weekse dagen, alles tegen lage prijzen en het fruit per kist goedkoper op donderdag 19 febr. as. vm 10 uur in hotel De Hoop te De Cocksdorp. Agenda 1 Opening 2 Notulen 3 Mededeling en ingekomen stukken 4 Jaarverslag'adm. 5 Financieel verslag 6 Rapport rekeningnazieners 7 Vaststelling premie 8 Bestuursverkiezing (aftredend S. v EgmondenA. Garritsen niet herkiesbaar) en wegens bedanken als deelnemer. Vacaturejoh de Graaf 9 Rondvraag 10 Sluiting Zij die van vrij vervoer gebruik willen maken kun nen dit bij de taxateurs en de adm. opgeven. voor een goede rustige behandeling PERMANENT SPOELING VERVEN wat u maar wenst is het juist Koningstraat 42, Den Helder Telefoon 4130 Vanaf heden ontvangt u in onze zaken bij iedere contant bestede f 2,50 een Op twee van deze bonnen krijgt u bij uw eieren- leverancier een echt paas-ei. hebben wij niet Wel alle soorten zoals geploegde delen, ribben, schroten, enz. Alles voor sterk verlaagde prijzen en de bekende prima kwaliteit. Door het grote succes nog een week ter kennismaking een Amaryllis en een potje Pokon plantenmest voor slechts f 3,00. Nu ook potten en potaarde Gladiolen 10 v. 0 75. Montbretia's 35 voor !,- Kaapse lelie 10 v 0,75 Anemonen 35 voor 1,— Verdei voor de vroege zaai spinazie, Doppers, Peulen, Tuinbonen, Plantuitjes, sla. worteltjes, gemakkelijk als u het in huis heeft Bloembollen en Zaden Breezand. Elke maandag op de markt Ten kantore van de gemeente-ontvanger kan worden geplaatst een Gewenst: bezit diploma Ulo, goed handschrift,enige administratieve ervaring Salaris: f 237,— tot 286,— per maand (6 jaarlijkse periodieke verhogingen) voor meerderjarigen. Voor minderjarigen geldt een jeugdloonregelinginlich tingen hierover worden desgewenst verstrekt ter gemeentesecretarie Sollicitaties binnen 10 dagen in te zenden bij de Burgemeester van Texel te Den Burg. Lederen vesten Lederen motorkappen Lederen wanten Lederen handschoenen Stofbrillen, gelaat- schermen, oorwar- mers Kogerstraat, telefoon 78 Hogerstraat telefoon 27 3 Wij zoeken iemand voor de winkel in De Koog vanaf 15 mei a.s. Type MB 50 Rijwiel-en Bromfietshandel Den Hoorn, telefoon 213 Spoedcursus oude dansen vangt aan op maandag 16 febr om 8 uur in Casino Aangifte tot en met de eerste van de vijf lessen. Duur der les 1 uur. De kenner kiest kwaliteit van Goënga's Slagerij Den Hoorn Teief 252 Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit hebben wij met ingebouwde steun Zowel voor gevoelige als brede knobbelvoeten. Veterschoenen in mooie zwart calfs of zacht chroom. Instaps in suede zwart en modekleuren, calfs en zacht chroom leder. Koop nu een paar var. die gemakkelijke schoenen Maak het lopen tot een genot. Zet nu thee op de nieuwe manier... met nieuwe groot formaat Pickwick Theezakjes die in het gebruik zo voordelig zijn De zakjes zijn dubbel en geven daar door snel een maximum aan smaak en geur af. Het staat bovendien zo keurig en verzorgd. Neem de proef Dit zl|n cl» voordelen 1 Geen theebltdertn In de theepot of In de kopjes. Cetn ihecieeQe meer nodig. Het theezakje blijft bovenin de theepot drijven, weer bet witer het heetst It. Diirdoor trekt 4e thee veel beter af 3 Altijd thee ren precies dezelfde sterkte door de nsuwkeurlg tfge- paste hoeveelheid. thee voldoende getrokken li, ken het (Acezakje gemtk- kelijk worden verwijderd. en volle smaak geheel WjgüWMImm ,VA'v Vraagt uw winkelierl 98 cent per doosje van 20 stuks V jfct T-., op Texel organiseren op 18 febr., 25 febr. en 4 maart een in hotel Texel, aanvang 8 uur. Docent Frank A Bibo, Voorburg (ZH) Cursusgeld f 6,— per persoon Aanmelden tot uiterlijk 18 febr. bij de heer S. Kooy telefoon 391, Den Burg luxe uitvoering, geheel compleet 155, Nieuwe Sportrijwielen standaard uitvoering geheel compleet 130, Nieuwe kinderrijwielen sportmodel 98,— Als nieuwe meisjes en jongensrijwielen 75,— Als nieuwe dames- en herenrijwielen geheel compleet met lamp enz. 95,— Ook kunnen wij u uw rijwiel opnieuw moffelen en reviceren, alsook inruilen Vraagt inlichtingen bij Rijwiel- en moffelbedrijf Westerweg B 199 te Nieuwe Niedorp tel 312 Maandag op de markt Ie Den Burg Zaterdag op de markt te Den Helder een aanwinst voor uw 1959-garderabal Jong cn blij is dit wollen japonnetje voor de allereerste voorjaarsdagen als de zon nog niet zo warm is Een plezierig modelletje in prachtig Poile de Rcnnes met grote, witte kraag, (met nóg een kraag èxtra zodat u minder te wassen heeft). In hemels- en koningsblauw, mosgroen en tamarinde-rood. Maten 38-42 447* Het is maar een weet, dat. d® Bijenkorf U beter kleedt. POORSTRAAT hoek KONINGSTRAAT UW MODECENTRUM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3