fSHiLL TpTkT FRANS ZEGEL Baby-goederen RENTE 3% PCT. „Min en Magie" Hack's hoestbonbons Paas-actie 20-25 pet. KORTING Haal alvast wat ZOMER in huis TEXTIELHUIS ZEGEL 't Kleuterhuis Voor al Uw LOOD GIETERSWERK Fa. Overwagt en Groenewegen Attentie propaganda feestavond leerling tegelzetter Verhuisd Timmerhout Hardboard Zachtboard Asphaltpapier Creosoot- en dampalen Fa FRANS ZEGEL Kzn. Toneelgroep »HET MASKER- De martelgang van Kromme Lindert gaasbakken-gaas FIRMA FRANS ZEGEL Kz. Dit mag u niet missen Ontwikkeling Oosterend Shell Filmavond <t klaar terwijl U wacht k MOTOR-PALACE -o r— o Nieuwe collectie Dames- pullovers J. G. DEKKER BAYER. v/h C. R. Keijser Co. Zes punten van belang C. Huisman, Weverstraat 39 Modern, doelmatig RIETVELD A.s. maandag is het 2 jaar geleden Fa. Gebr. van Etten Schagen, telefoon 775 Kies Paaseieren voor uw geld bon voor een gratis paas-ei Fa Frans Zegel Kz., Textielhuis Zegel Vereniging Oud-leerl. landbouw- landbouwhuishoudschool over de boerderij-erven Belt u ons even. Of stuur 'n kaartje. Wij zorgen dan voor tijdige levering van J. C. RAB Prima zaad goede oogst Firma P. M. Brouwer 85 ct. per 100 gram. Drog. van der Slikke Lezing door Ir. K. Donker Moderne Veevoeding SÏÏPS HET POSTKAN UW SPAARB TOOR ANK ev tik#, Jtééto... T axels BioscoopTheater Telefoon 27 Liane, het meisje uit het oerwoud Scampolo Denkt U FIRMA OUDESCHILD-TEL:4IS OEN BURG-TEL.566 De landbouw in Rusland H ELECTR0HUIS BAKKER N.V. Gebr. Hoeksema Onze nieuwe stoffencollectie met een weelde van nieuwe dessins in sprankelendezonnige tinten maakt het kiezen tot een feest. Een greep „Fruit ot the Loom", amerikaanse kreukherstellende katoen f 2,98 Moderne structuurstoffen voor japonnen. Rokstoffen in zomerse dessins. Pettycoatgaas in wit en bleu. Zorg dat uw garderobe klaar is, als het zomer wordt Geheel nieuwe collectie, het nieuwste van de beurs. Snoezige vestjes, jurkjes, pakjes, broekjes, babyjasjes in de kleuren wit, bleu, geel en mint. Ook in orion leuke truitjes, vestjes. Voor een cadeautje eerst naar U slaagt zeker met zo'n grote sortering. speciaal dakbedekking van mastiek, Rubberroid, enz. Aalsmeerweg 55, Amsterdam Tel '.27550 GEVRAAGD een kraamverpleegster voor augustus Te bevr. bur v. d blad Turmic Unie Breimachines Zwitsers precisie apparaat compleet met voorzetap- paraat en draadgeleider Vraagt vrijblijvend demon stratie bij Mevr IJ Idema, Den Burg, Schoonoord singel 41, telefoon 393 Voor knutselaars groot of klein moet U voor hout of board bij A v d Vis Zn zijn Wilh. laan 17, telef. 256 Langs de deur en in de hal op de markt en bij de weg. Bij Raven heb je nooit pech, dat heeft u overal ondervonden. Onze prijzen zijn uitermate laag. Stoofperen 6 kg f 1 ,- Jonathan 5 kg f I,- Ooudrenetten 5 en 7 kg f 1,- per kist 2 4 3 gulden Bananen f 0,80 p.kg Verder grote voorraad groenten en fruit tegen spotprijzen. De Hal is za terdag weer van 8 - 5 udr geopend. Aanbevelend Raven Zonen De vrouwenbond van de P.v.d.A. afd. Oudeschid belegt op donderdag 26 februari in het Eigen Ge bouw een Entiee f0,35 Aanvang 8 u. Z«ndt vroegtijdig Uw advertenties in Bakkerij Buis De Cocksdorp van maandag t m zaterdag a s. kan wegens ziekte geen brood worden bezorgd Wij kunnen een plaatsen voor Texel. Lutterman, Tegelzetters- bedrijf, Corn. Ditostr. 56 Den Helder, tel 3861 van Oosterend, Hoekstr 6 naar Den Burg Elemert 16, Telefoon 12 J. Drijver Alles zeer voordelig. brengt U zaterdag 28 februari a.s. in Schouwburg zaal De Oranjeboom van A. M. de Jong Aanvang 8 uur. Zaal open half 8 Plaatsbespreking voor donateurs op zondag (morgen) 22 febr. in De Oranjeboom 11,30 uur. Loten 12 uur precies Na afloop hiervan plm 13,30 plaatsbespre king losse kaarten. VOOR SPAAR BIJ DE NUTSSPAARBANK De bank die de MEESTE RENTE geeft. DAGELIJKS BEREKEND. Wij varen onder de veilige vlag van de Neder landse Spaarbankbond Beschermvrouwe: HM. de Koningin Inlichtingen Kogerstraat 34, Tel. 215. Dagelijks geopend. „Casino" vrijdag 27 febr. 20,00 uur toneelspel in 3 bedrijven gebracht door de leerlingen van de R.H.B.S. Bijzonder mooie en artistiek uitgevoerde decors. Kaarten bij het VVV, op de H.B.S en 's avonds aan de zaal. Maandagavond 8 uur in de o.l. school. u-1 Maakt U het fietsen Goedkoper o <t voor beter en goedkoper reparatie naar W. KOOPMAN. Oostereud Tel. 302-267 O 2 jadO)|paog uasjajj jaq fl liee|/j in de nieuwe kleuren Donderdag 26 febr. a,s. wordt een lezing gehouden verzorgd door Agro-chemie in het restaurant „Vliegveld" Eierland, aan vang 8 uur. Onderwerp: Ziektebestrijding In de Landbouw Na afloop hiervan wordt een geluidsfilm vertoond vervaardigd door de Bayer- fabrieken N V. de Texelse Graan- en Kunstmesthandel 0 1 literblik spinazie 48 cent 0 1 literblik doperwten 58 cent 0 1 literblik doperwten met wortelen 45 cent 0 1 blikje aardbeien 300 gram 67 cent 0 1 blikje leverpastei 200 gram 52 cent 0 500 gram vetspek 98 cent en goed verzorgen wij Uw kapsel De nieuwste permanent wave voor elk type en iedere haarsoort. Speciale kuren, voor droog dor en moeilijk haar. Haarkleurcorrecties enz. De beste en duurste preparaten worden in onze salon gebruikt. Tarieven zeer billijk. Gaarne zullen wij u adviseren. Telefoon 2337, Den Helder, Sluisdijkstraat 141 dat wij voor het eerst de Texelse markt bezochten. Om dit te vieren komen wij met een collectie extra koopjes. Fijne Spaanse sinaasappelen 10 en 15 voor 1,— Citroenen vol sap 15 voor I,— Heerlijke mandarijnen 11 voor I,— Goudgele Golden Delicious 5 pond I,— Laxtons met de smaak van Cox Orange 8 pond 1,— Grote Jonathans 10 pond I,— Weer extra mooie goudreinetten 7 en 12 pond 1,— Per kist 4,— 2,50 en 1,75 Kogelharde spruiten 4 pond 1,10 Extra mooi witlof 3 pond 1,— Verse sla 5 voor 1,— Grote rode kool per stuk 40 1 pond uien en 5 pond peen of bietjes samen ,75 De echte Friese rapen 4 en 6 voor I,— Wij hebben weer heerlijke rijpe handperen 5 pond 1 Grote Grape fruit 1 kwartje, 5 voor 1,10 Ook nog andere groenten aanwezig. Tot Pasen ontvangt u in onze zaken bij iedere contant bestede 2,50 een Op twee van deze bonnen krijgt u bij uw eierenleverancier een echt paas-ei. Den Burg - Oudeschild Den Burg Oudeschild op woensdag 25 febr. in de landbouwschool lezing door de heer M. MANTJE Aanvang 8 uur. brandstof olie Da beste brandstof voor uw ollehaardl in brandstoffen en bouwmaterialen N V. Kantoorstraat 10—12, Den Burg, Texel Telf. 42 NOG EENMAAL! MAANDAG RESTANTEN VERKOOP I Pantoffels, vachtlaarsjes voor kinderen Jongens, meisjes, kinderschoenen voor halve prijs. Alleen op de markt a contant. De laatste kans PIET */ROEGOP St. Pancras Tel K 2267 588 rima V oordelig maandags op de markt al ons zaad is N A K en N A K G., gekeurd Bloembollen en Zaden, Breezand tel. 385 Iedere maandag op de markt ■X Onze aanbieding van deze week Bij aankoop van f 2,50 aan zaden en of bloembollen 5 MIGNON DAHLIA'S voor slechts f 1,— over op vrijdag 27 febr. a.s te 8 uur in hotel Texel. H.H, Veehouders houd uw avond vrij om deze deskundige en interessante spreker van de Schothorst te horen. Coop. Aankoop Ver. Texel Centr. Coop L T B afd. Texel. Gevestigd in 2200 postkantoren Rente 3 °/o Tot f 10.000,- rentegevend Bovendien: u kunt er practisch altijd terecht, zolang 't kantoor geopend is - dus ook na drieën! Zaterdag 8 uur Zondagmiddag 4 uur gevechten en sensatie rond een raadsel achtig blond wezen in het oerwoud U hebt avonturenfilms gezien, U hebt liefdesverhalen gelezen, maar nog nooit hebt u een film gezien zoals deze In kleuren TOEGANG BOVEN 14 JAAR. Zondag en maandag 8 uur Een levensechte en vrolijke film over een jong meisje, dat dapper vecht om zich een plaats in het leven te veroveren Romy Schneider, Paul Hubschmid, George Thomalla in (Overschotje) Romantiek, sprankelende humor, charme, zuidelijk temperament, zorgeloze vrolijkheid met als achtergrond het zonnige Italië maken deze film tot een feest voor oog en oor. TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. "FRANS ZEGEL" nog aan onze Bij iedere f 2,50 een bon, voor 2 bonnen echt paas-ei bij uw leverancier De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting „Texel" wordt gehouden op donderdag 26 febr. as 's voormiddags 10 30 uur in hotel „Texel",Den Burg De agenda vermeldt o.m. een inleiding van de heer Ir. H Verschuijl over het onderwerp Naast de leden zijn ook hur. zoons en personeel hartelijk welkom Het Bestuur MIEKE TELKAMP JOS CLEBER Jos Cleber, dirigent van De Zaaiers en Het Cosmopolitain Orkest, heeft een plaat gemaakt die Klinkt Als Een Klok. „Sleighride in Alaska" heet hij en in Alaska staat hij hoog genoteerd op de Hit-statistieken. Het is de meest gedraaide opname voor de radio in Amerika's 49e staat en verscheen met een door Mieke Telkamp gezongen „The Golden Circle Song" op een single die een ware reklame voor de goede Nederlandse amusementsmuziek geworden is. Eigenaars van afspeelapparatuur, die van ons het maandblad „Gramofoonplatennieuws" nog niet ont vangen, kunnen zich in de winkel opgeven voor een gratis abonnement. LAATSTE WEEK t.m. 28 FEBRUARI op de prijzen voor Chemisch reinigen, verven, triploneren Leeuwarden. Agentschap Den Hoorn, KI Boon, manufacturen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3