CAMP DUNSELMAN ïl miW, Profiteert AGRO C.I.P.C. ,,'n Beetje" Een prima heining Solex de Luxe 1959 Schrijfmachines Rap Imperial KLM JAKKER s Ces TEXTIELHUIS ZEGEL Onkruidbestrijding in bloembollen N.V. Agro Chemie Arnhem TEXTIELHUIS ZEGEL FABRIEKSPERSONEEL rijwielreparatie Gravenstraat 6 A. Bakelaar Groot stofzuigernieuws Technisch bureau Jan Agter 40 GULDEN Vanaf 5 cent Technisch bureau Jan Agter Ook uw adres M. en A. J. Vonk Taxi nodig M. Berini Fongers Magneet Mobylette N.S.U. en A. J. Vonk Het ideale corset voor iedere vrouw- met de beste pasvorm. J. G. Dekker 49,50 84,50 N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming Algemene vergadering ELECTROHUIS BAKKER Fa. FRANS ZEGEL Kzn. T exels BioscoopTheater Telefoon 27 Het monster van de zeebodem De graaf van Luxemburg Nu slechts f 375,00. ZEGEL, Den Burg, Telefoon 150 Langeveld De Rooij N.V. f 732,00 Fa. F. ZEGEL Zn., alleenstaand huis vele voordelen voor uw bloemen en fruittuin o.a. TEDDY SCHOLTEN TEDDY LUIERS ,,'T KLEUTERHUIS" 'n Cadeautje Taxi Garage Reij J. J. Vonk, Ontvang de zomer waardig t van onze jarenlange ervaring op het gebied van en gebruik het veilige middel N.V. v/h C. R. KEIJSER Co Een nylon-tule droom voor moeder en dochter ÏNG&SFÏ Coop. Boerenlennbank In verband met de jaar vergadering is op dinsdag avond 17 maart het kan toor gesloten. Voor al uw is uw adres Rubberlaarzen vanaf f 10,- Regenpakken vanaf f 17,50 Rubberwerkschoenen f 12,50 Rubberklompen v a. f 4,95 Zeildoeken schorten f 5,- Lange leren jassen f 125,- PIET VtROEGOP rima V oordelig St Pancras, Tel. K2267-588 Nu reeds een beroemde Hoover stofzuiger voor f 145, Vraagt demonstratie Telefoon 46 Alleen maandag geven wij tot 40 gulden voor een oud horloge bij aankoop van een nieuw kwaliteits ankerhorloge De Horlogemaker vakman MARTIEN GROOT ZN DE KLOKKENDOKTER Hoorn, Telefoon 4896 Maandag op de markt met wekkers vanaf f5,50 PER METER ELASTIEK en honderden soorten kno pen, voor 25 ct per kaart Maandag bij Hans op de markt voor DEZE ARTIKELEN NAAR voor aanleg, uitbreiding, onderhoud, reparatie en levering van alle elektrische installaties en benodigd heden Telefoon 78 Telefoon 273 De kenner kiest kwaliteit van Goënga's Slagerij Den Hoorn Telef 252 Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit Kogerstraat, telefoon 78 Hogerslraat, telefoon 273 Gediplomeerd corsettière Paskamer aanwezig Op verzoek komen wij bij U thuis passen. Alleenverkoop voor Texel Oivanbed ~h Matrasstel Matrasdek -f* Moltondeken samen voor Keizerstraat 24 Den Helder Divanbed Interieurmatras zomer- en winterkant -f~ Matrasdek Moltondeken samen voor van aandeelhouders op vrijdag 10 april 1959 te 20,20 uur in hotel de Oranjeboom te Den Burg. Te behandelen punten 1 Opening 2 Notulen 3 Jaarverslag 4 Aanbieding ontworpen balans en verlies en winst rekening met toelichting 5 Verslag commissarissen betreffende onderzoek balans en verlies en winstrekening 6 Vaststelling balans en verlies en winslrekening 7 Verkiezing commissaris: (Aftredend de heer J. C. Rab, herkiesbaar) 8 Behandeling voorstellen van aandeelhouders 9 Rondvraag 10 Sluiting De balans en verlies en winstrekening met toelich ting alsmede de te behandelen punten liggen van 16 maart tm 9 aprii 1959 op werkdagen van 10—13 uur voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der onderneming te Den Burg. Volmachten kunnen worden ingeleverd ten kantore der onderneming van 16 maart t.m. 6 april 1959, 12,15 uur. Voorstellen van aandeelhouders moeten met inacht neming van het bepaalde in art. 25 der statuten bij de Raad van Commissarissen worden ingeleverd uiterlijk 23 maart 1959. De Raad van Commissarissen Op deze vergadering rijden gratis bussen. Vertrek tijden worden nader opgegeven. TEDDY SCHOLTEN No. I op Song Festival te Cannes met Uit voorraad leverbaar bespaart U geld en zorgen. Daarom voor Ursusgaas Puntdraad Krammen Damhekken Creosootpalen naar Wij missen een SPANAPPARAATJE Wie heeft het? Zondagmiddag k uur Ongekende sensaties Een even fantastische als spannende film en ieder kan genieten van de vele goede trucopnamen TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. Zondag en maandag 8 uur brengen wij de schitterende verfilming in kleuren van de wereldberoemde operette van Franz Léhar Een film vol wereldbekende melodieën en kostelijke humor HoofdrollenGerhard Riedmann, Renate Holm, Germaine Damar en de fameuze danseressen Alice en Ellen Kessler. TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. Het hoogst geprezen Het laagst geprijsd Solex Service Station Torpedo Facit Hermes Telefoon 11 Den Burg MODEL 1959 De Koninklijke Bromfiets 3 versn verchroomde 12 ltr. tank. Ruime buddyseat 61 cm Chroom kofferrek. Fullswing zweefarm voor en achtervering Kleuren Rood/grijs, blauw/zilver, lichtgrijs/donkergrijs Compleet met accessoires RAP Service-station Den Burg, Telefoon 150 Als U 'n KLM overall 6; loopt U geen enkel risico. U hebt volle garantie en U wee! 't Eis met klem merk KLM, want. KLEDING - - - - Kan Langer Mee TEXTIELHUIS ZEGEL DEN BURG OUDESCHILD Te koop gevraagd met flink stuk grond, buiten bebouwde kom van dorp (eventueel boerderij) Brieven onder no. 1239 bur van dit blad A.s maandag bieden wij u weer Liguster 10, 14 en 18 ct per stuk Elzen veren 12 ct per stuk Struik- en klimrozen, sterke struiken op prima onderstam f 0,60 per stuk. Wie helpt ons aan een stukje tuingrond om heesters en planten op te kuilen plm 3 a 4 are? 0. KRUIT. Schagen, Tel. 660 behaalde het hoogst aantal punten op het Euro Song festival en werd no 1. en onderleggers zouden ook zeker het Hoogst aantal punten behalen op een luierfestlval. Weer een grote zending jasjes ontvangen, ook leuke ruitjes stof om zelf te maken, snoezig babygoed, nylon velours truitjes, alleen nog met aangeknipt mouwtje, lange mouwtjes volgen. Niet van alles een „BEETJE" maar een grote voorraad heeft het voor U. Warmoesstraat 9. 't£mt veuienamivKcn MCT'H KttCRVt sitvreif Wï MAKEN ZE VOOR U. OOK VOORAUTOSUUTELSj Kook Volkswagenbusjes te huur voor kleine gezel schappen met en zonder chauffeur. Van Koningsbruggen Loodsgracht 22 Den Helder, tel. 2026 REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en. goedkoper! Mevr. A. C. A. Boer, Warmoesstr. 46, Den Burg Votfr een betere PERMANENT slaagt U zeker in Oosterend! Kapper Bakker, Tel. 203 voor groot of klein? Dan moet U immers bij J. P. STAM zijh I Den Burg, Texel Telefoon 333 b.g.g. telefoon 101 Voor omlijsten van foto's, platen en diploma's Weverstraat 40 Elke opdracht wordt nog dezelfde dag voor u uit gevoerd. Ook voor repara tie het adres Maak nu Uw zomer-garderobe en kies de mooiste stoffen uit onze nieuwe collectie moderne structuurstoffen, Amerikaanse kreukherstellende katoen, poplins, tinneroy en zonnige rokstoffen •X- Paas-ei-bonnen bij al uw inkopen Bovenstaand product verkrijgbaar bij Texelse Graan- en Kunstmesthandel Een dansende, deinende petticoat, de onderkant geheel afgewerkt om uw nylons te sparen in geel, bleu en rose vanaf 13,95 Voor meisjes van 3 tot 11 jaar een echte wijduitstaande nylon petticoat van 3,95 tot 7,95 Wilt U zelt Uw petticoat maken Wij hebben amerikaans (blijft stijf) petticoat gaas vanaf 2,95 X- Paas ei-bonnen bij al uw aankopen KONINKLIJKE NEOERLANDSCHE GIST- EN SPIRITUSFABRIEK N.V 0ELFT Wegens uitbreiding van de productie-afdelingen, waar onder meer bakkersgist, alcohol en antibiotische geneesmiddelen (o a penicilline) worden vervaardigd, is in DE 3 PLOEGENDIENST plaats voor (leeftijd 20 tot 30 jaar) dat na een opleiding in het bedrijf hoofdzakelijk belast zal worden met het be dienen van chemische installaties, zoals tanks, persen, centrifuges en distilleer- apparaten. Daar er voorlopig geen woningen beschikbaar zijn. komen alleen onge- huwden in aanmerking. (Er wordt bemiddeling verleend bij het zoeken van een kosthuis. Candidaten moeten met goed gevelg de lagere school hebben doorlopen en in staat zijn de afwisselende en verantwoordelijke werkzaamheden met grote nanw- keurigheid te verrichten. Na gebleken geschiktheid vindt aansteliing in vaste dienst plaats (minimum leef tijd 23 jaar) en opneming in het pensioenfonds (minimum leeftijd 25 jaar) Een volledige uiteenzetting van de aard van het werk en de arbeidsvoorwaarden wordt op verzoek verstrekt door de arbeidsbureaus in Den Burg, Schagen, Wie- ringerwert, Enkhuizen en Medemblik Voor sollicitatie kan men zich schriftelijk wenden tot de afdeling Personeelszaken Waterings^weg I te Delft en mondeling tot het dichtstbijzijnde Arbeidsbureau

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3