700 JUDAS TUIN- EN BLOEMZADEN gereedschappen voor halve prijs KNECHT net meisje Allen ledenvergadering Jonge raapstelen Fa van der Meer- Langeveld Loop niet verder Daalder en Zn. Dokter Elias maandag geen spreekuur I VERBODEN M. en A. J. Vonk hulp van meisje 8-weekse hennen Ook uw adres M. en A. J. Vonk kinderwagen een werkster Met de lente een nieuwe hoed D. van Sambeek-Schrama Mandenwerk Dirk Witte, Gravenstr. 2, tel. 224 Met Pasen iets nieuws LEMSTRA, Weverstraat 45 tel. 56 -il-fr TE KOOP ruim woon- en winkelhuis www Uw bestelling voor de paasdagen vroegtijdig te ontvangen. Ran's Vleeshouwerijen. Doe het zelf. Maak het zelf. Firma Frans Zegel Kzn. NATIONALE INZAMELING T exels Bioscooptheater Telefoon 27 De nieuwe avonturen van Dik Trom Maigret zet een val R.-K. JEUGDHERBERG OP TEXEL De katholieke Jeugdherberg- en va- kantiehuizencentrale is voornemens op Texel een jeugdherberg te bouwen. Voor heen maakte de centrale nogal eens ge bruik van hoeve ,,'s Hertogenbosch", Eierland. De jeugdherberg zal worden gebouwd op de hoek Westerweg-Dooie- man, nabij Den Burg. Het is de bedoe ling, dat hij nog dit seizoen gaat draaien. Er zullen 110 trekkers kunnen overnach ten. Ook komt er een woning voor de herbergouders, waarschijnlijk zal hier voor een Texels echtpaar in aanmerking komen. Architect is de heer Lenz. Hen gelo, die ook „De Waddenparel" van de heer J. v.d. Kerkhof bouwde. NA BOTSING DOORGEREDEN Een hard rijdende militaire vrachtauto van De Mok heeft donderdagavond in de Molenstraat de geparkeerde bestelauto van de heer E. Groot geramd: koplamp, spatbord en richtingsindicator werden vernield. De chauffeur reed door, maar de heer Grannetia, die naast de eigenaar van de bestelauto woont, zag het ongeluk gebeuren, zodat de politie een tip kon worden gegeven. Dezelfde dag was de chauffeur nog gewaarschuwd wegens te hard rijden. VOERMAN ERNSTIG GEWOND Geschrokken door het gerammel van de driewielde kar, die een wegfundering in Spang opreed, sloeg een paard van de landbouwer P. Verberne gisterochtend op hol. De voerman, de heer M. Bakker, „Margriet" viel van de hevig schomme lende kar en is daarbij waarschijnlijk door een der wielen geraakt. Met énige gebroken ribben, een schouderfractuur en een wond aan een hand moest hij naar het St. Lidwina-ziekenhuis worden over gebracht. Het paard kon door de heer S. Ellen, werkzaam bij de heer C. H Roeper, worden gegrepen. „DE DAGERAAD" NOG NIET IN DE VAART Door emge tegenslag kan „De Dage raad" deze week nog niet naar Texel terugkeren. GOUDEN ECHTVERENIGING Het echtpaar J. C. Roeper en C. Roe- per-Keijser, Weverstraat 96, Den Burg, hoopt woensdag 25 maart a.s. zijn gouden huwelijksfeest te vieren. Wij wensen het bruidspaar een genoeglijke dag en nog vele goede jaren toe. UTRECHTS STUDENTEN CONCERT Het ensemble „Utrechts Studenten Concert" zal op dinsdag 7 april onder auspiciën van de VW Texel een concert geven in „De Oranjeboom". Medewer kenden zijn o.a. de Utrechtse officier van justitie en de Utrechtse kantonrech ter, oud-corpsleden. Dirigent is Frits Kox. TEXELSE KOTTERS VISSEN SARDIEN De Texelse kotters TX 2, schipper W. v.d. Vis, TX 32, schipper G. Vlaming, TX 36, schipper J. v.d. Vis en TX 37, schipper P. v.d. Vis, beoefenen momenteel de sardienvisserij. Deze vier schepen varen vanuit Scheveningen, waar de vangst ook gelost wordt. De overige Texelse kotters oefenen op 40-50 mijl ten noorden van Terschelling de vangst op platvis uit en zij lossen in IJmuiden. V.V.V.-BUREAU DE KOOG GEOPEND Vandaag ontwaakt het VW-bureau te De Koog uit zijn lange winterslaap om de poorten geopend te houden tot het ver trek van de laatste badgast anno 1959. Als de voortekenen niet bedriegen en dat doen ze nooit! staat Texel weder om een gunstig seizoen te wachten. Het bureau is dit jaar vroeg geopend en wel in verband met de vroege paas. BAZAR IN DE KOOG Op 10 en 11 april a.s. zal in het Jeugd huis te De Koog een bazar worden ge houden ten bate van de Hervormde ge meente. HOTELIER BRAK POLS De heer J. Vroom, „Bos en Duin" kwam bij werkzaamheden in zijn hotel zo ern stig te vallen, dat hij een pols brak. GESLAAGDE VIVO-AVONDEN Op verschillende plaatsen zijn deze week op Texel zeer geslaagde avonden georganiseerd door de kruideniersorgani satie „VIVO". GESLAAGD Tine C. v.d. Vlies, leerlinge van de Nieuwe Amsterdamse Huishoudschool, slaagde dezer dagen te Amersfoort voor het le deel acte N XII (lerares huishoud kunde, wassen en strijken). Z.D.H.-NIEUWS ZDH versloeg Watervogels met 50. Morgen: JVC 2-ZDH 2; ZDH 1-Cal- lantsoog 2, 1.30 uur. TEX. BOYS-NIEUWS Door de regen ging het voetbalspel meer en meer op een modderballet ge lijken. De ploegen waren aan elkaar ge waagd, maar K. vocht met meer élan. Hun sneller reageren stelde hen vaker in het bezit van de bal. Na 20 minuten scoorde hun midvoor. Iedere Boys-aanval werd weerstaan. Na de thee waren de Boys wat agressiever, maar doelpunten bleven uit. Jammer dat de mooie kopbal van P. Hopman buiten het bereik van de keeper tegen de lat ketste! Een schot van K werd te zacht afgevuurd, zodat het vochtige veld de bal dermate afremde, dat deze nog op de doellijn ge stopt kon worden. Boys 2-Kreileroord 1. Rust 20, maar het werd 25. Boys a versloeg Texel a met 31, waardoor Boys a nog steviger cp de bovenste plaats is gekomen. Vol houden en bedenk, dat de laatste loodjes het zwaarst wegen. Boys b verloor van SVO a met 28. Zondag a.s. is ons le elftal vrij. Boys 2 gaat uit naar Helder 4. Deze wedstrijd wordt om 2 uur gespeeld op het B-veld van Helder. Vertrek om 10.00 uur vanaf Postkantoor. Boys 3 speelt om 1.30 uur thuis tegen Watervogels 4. Vanmiddag speelt Boys a thuis te gen Oosterend a, aanvang 4.00 uur. Boys onderschat je tegenstander niet en speel de gehele wedstrijd voor 100%. Boys b gaat uit naar Cocksdorp a. Vertrek om 3.30 uur per auto van de Groeneplaats. Terreindienst: A. Zoetelief, Fr. Witte. BILJARTCOMPETITIE De heer C. Room heeft momenteel nog de leiding bij de biljartcompetitie. CABARET-AVOND OP DE MOK „De Mok", het meeste geïsoleerde kamp ter wereld? Zéker zolang de weg er heen (vanaf ruilverkavelingsdomein dan!) er nog zo onaards bij ligt. Maar goed, je künt er met een beetje doorzettingsver mogen èn een voertuig, dat een stootje kan verdragen, komen. Dat bleek ter gelegenheid van de caba ret-avond, welke donderdag op dit am fibisch oefenkamp is gehouden: er waren verscheidene gasten uit de bewoonde we reld present. Wij zagen o.m. burgemeester tn mevrouw De Koning, de heer en mevrouw Quint, enige persmensen en last but (vooral in de ogen der danslustige militairen) not least een aantal charmante dames uit Den Burg.. De commandant van het kamp, LtZVK 2, F. J. van Dorst, was het dan ook een vreugde, dat er gasten begroet konden worden! Wat het festijn betreft: iedereen was verrukt over het optreden van Eddie Schuier en zijn revue-ensemble, die „Het weerhuisje" brachten. In de convocatie stond abusievelijk „Het Weeshuisje", wat waarschijnlijk meer op De Mok zelf heeft geslagen! Een gezellige revue met vele hoogte punten, zoals de mimiek bij de band recorder, de alleraardigste samenspraken, de schetsjes e.d. Dit alles speelde zich af in een tot toneelzaal omgetoverde eet zaal en later werd er op muziek van „De melodians" uit Nieuwediep een geani meerd bal gehouden. Wat wisten die bandjongens er een vaart in te brengen. Non-stop in een tempo wat wij op Texel werkelijk nooit beleven! En wat waren de bedienden actief, bij prijzen, die iedere concurrentie onmogelijk maakten! Vooral willen wij dan nog een pluim steken op de pet van degenen, die de feestruimten zo smaakvol versierd had den. Ja, het was daar weer in ieder opzicht èf! OOSTEREND OP 30 APRIL Oosterend gaat ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van H.M. de Koningin de gehele dag feestvieren. Om 8 uur wordt gestart met twee herauten te paard. Zie uitvoerig bericht in volgend nummer. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam Bevestiging lidmaten De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger De Koog 10 uur Ds. Waardenburg De Waal 19.30 uur Ds. Waardenburg Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Doop Oudeschild 10 uur Eerw. heer Veldhuis Medewerking dameskoor o.l.v. J. Visser GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 3 uur Ds C. Kaptein van Amsterdam GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis Burgwal Den Burg 10.15 en 3 uur Dienst DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. Blansma-v.d Zwaag Oosterend 19.30 uur Ds. Blanksma-v.d. Zwaag, (H.A.) Woensdag 25 maart Zusterkring te Oudeschild. Woensdag 25 maart Zusterkring De Waal TEXELAARTJES Bloembollen, dahlia's, plan ten, rozen, heesters Vraagt gratis in kleuren geïllustreer de catalogus no. 211. Kweke rij P. Bakker N.V., Hillegom Ook geschenkpakketten bloembollen naar het buiten land. Agenten gevraagd voor het gehele land. Interessante bijverdienste. Dood vee? Bel op J. Zwan, De Koog, telefoon 312 Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt Maandags van 10,3C tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie. Passages naar Afrika, Aus tralië, Amerika, Canada, enz, Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzekering. Vraag prijsop gave V.T.B., Den Burg, Tel.85 P. C. Kaan, Ruywgeg 101 Den Helder, voor emigratie verpakkingen naar alle delen der wereld. Zend1 ons bericht en wij komen U thuis bezoeken.— Te k. grote part. board, sloop hout en diversen.Tegen con currerende prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn. Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur tel* 1369 - Wie heeft mijn zwart leren motorwanten gevonden, ver loren waarschijnlijk tussen Hermanshoeve en Berkhoeve J. Huisman, Berkhoeve, ko- gerweg Tek. aangeboden wieg met bedje f 40,-Lemstra Weverstr. 45 Te k. 2cra- pauds, tweepers. ledikant, spiraal met verenschudbed. M. Knol, De Koog 42 Te koop een partij voederbieten. Gebr. Vermeulen, Oude Kamp Gevr. een hooigrijper. P. Bakker Czn. De Westen, tel, 260, Den Hoorn Voeder bieten te koop. C. Hin Czn. Witte Engel, B 108, tel. 324 Te k motor DKW 125 cc i.g.st tevens leren herenjas lang, 2 valhelmen eu motor- scherm. 's av. na 7 uur. Adres Vogelmient 16, De Koog - Te k 6 j frisse koe bij Van Egmond, Tienhoven Te k goed onderh. kinderwagen modern f75.—. Weverstr 54 Te k klamp hooi los of geperst. W. Bulder, Eierland E 38a Met grote blijdschap ge ven wij u kennis van de geboorte van ons doch tertje en zusje Marjon bij het H. Doopsel ontving zij de namen Margaretha Johanna J. Witte-Wassenaar C J. Witte en kinderen Den Burg, Schilderend 24, Texel, 18 maart 1959 Uit voorraad leverbaar. C J Visman, De Cocksdorp Telefoon 232 GETROUWD Klaas Korver en Nel Buit 'sGravenhage, 18 maart '59 Paul Gabrielstraat 4 Op 3 april a.s. zich te verloven hopen Joan Mary Bonsey en Teunis van der Vliet Nundah Holland Park S E 3 Monash Rd Brisbane Australia die iets te vorderen heb ben van- verschuldigd zijn aan of onder hunne berus ting hebben van, alsmede allen die borgtochten heb ben lopen ten lasten van wijlen de heer Cornells Pieter Boersen, gewoond hebbende in de Polder het Noorden op Texel en over leden II maarl 1959, wor den verzocht hiervan op gave, betaling of afgifte te doen ten kantore van notaris J. R. van Wijland voor of uiterlijk op 31 maart 1959 onder overleg ging van schuldbrieven, nota's, duplicaat notaris, enz. 30 maart 2e Paasdag verloven zich Time v. d. Heide en Joop Vermeulen Gelegenheid tot feliciteren nm van 3-4 uur Eierland 45. Zondag, le paasdag hopen onze ouders J. Pranger en T. Pranger-Tuinder hun 25-jarig huwelijk te vieren. Wij hopen dat zij nog lang van hun samen zijn mogen genieten. Klaas en Miep Kees en Corry Janny Piet Dennen K 96 Gelegenheid tot feliciteren 2e paasdag van 3 - 5 uur Wij staan maandag weer op de markt met een gro te partij met volle garantie B. Visser, Westerlanderweg 148 Wieringen, telefoon 414 Voor de laatste eer bewe zen, voor de deelneming en belangstelling bij het overlijden, van de ons zo dierbare JUUL TIMMER betoond, betuigen wij gaarne en wel in het bij zonder aan de leden van St. Jan die hem naar zijn laatste rustplaats hebben gedragen, onze oprechte dank. Wil met ons zijn nagedachtenis blijven 'ge denken. Namens de familie C. H. J Smit Den Burg, Texel, maart 1959 Met grote dankbaarheid geven wij U kennis van de geboorte van ons doch tertje en zusje Dèan C. Brouwer- Wijngaarden J Brouwer Theo en Janny 18 maart 1959 Beatrixlaan 90 Tijdelijk adresSt l.id- winaziekenhuis. Frederik, Wilem Cornells v. d. Meyde en Henny Eelman hebben de eer U kennis te geven van hun voorgeno men huwelijk, dat zal plaats vinden op woensdag 25 niaart a.s te 10.15 uur, ten stadhuize. Burg de Mon chyplein. 's Gravenhage, maart 1959 Koningstraat 22 Wateringstraat 166 Gelegenheid tot felicitatie 21 niaart te J. Dirksoord 7 Den Burg, Texel Toekomstig adresWater- ingsestraat 66, Den Haag Mede namens wederzijdse ouders beluigen wij langs deze weg onze hartelijke dank voor alle blijken van belangstelling bij ons hu welijk ondervonden. W van Veen W. van Veen-de Vries Den Helder, van Hogen dorpstraat 57 GEVRAAGD goed kunnende melken en met paarden omgaan. G Hin, De Mars GEVRAAGD voor de huishouding. Brieven onder no 1242 bureau Texelse Courant Verzilvering van Land bouwvakantiebonnen max f 50,- hedenavond van 7 - 9 uur bij C Zeegers, Eierland C Smit, De Koog J Dijker, Den Hoorn 6 v. d Knaap, Den Burg M. van Houte, Oosterend Coöp. Vereniging aardappelbewaring Texel G.A. Belangrijke dinsdag 24 maart a s Aanvang8uur in De Zwaan De eerste groene komkom mers Verse rabarber Verse champignons Malse sla Tomaten Bloemkool Veldsla Schorseneren Jonge worteltjes Spinazie Nog beste manderijnen Als reklame Heerlijke zoute slabonen 43 ct per 2 kg 13 sinaasappelen voor f 1,- 13 citroenen voor f I, maar haal ze zaterdag uil de winkel lonathan 12 pond f I,- Laxton Superb 8 pond f I Oosterend eieren te zoeken D j. Roeper, Akenbuurt KUNT U OOK op uw fiets vertrouwen als het een merkliets is van Kogerstraat, telefoon 78 Hogerstrant, telefoon 273 Mevr. Boersma, Z Eierland vraagt voor direkt of latei of werkster voor enkele dagen per week Te koop jonge Red Isl. en Hems x Reds 1st. Genegen te ruilen voor oude kippen. C Wonder, Schilderend90 Den Burg, telefoon 314 Te koop aangeb. I Disco schotelkunstmest strooier 5 schotels, in prima staat en 1 verkruimeleg z g.a.n S. Rentenaar, tel. 227 WIJ HEBBEN NOG STEEDS VOLOP FRUIT VOOR LAGE PRIJZEN Heerlijke zoete sinaasappelen 9 en 15 voor 1, uitsluitend rijpe gele goudreinetten 7 en 10 pond voor ƒ1,per kist ƒ4,2,75 en ƒ2, Prachtige gele Lombart Caville 5 pond 1, Vuurrode Jonathans, 10 pond 1,per kist 2,75 Grote Grapefruit. 5 voor 1,10 Nog steeds rijpe Conference handperen, 5 pd. ƒ1, Beste Italiaanse citroenen, 12 voor ƒ1, Eerste soort witlof, 4 pond 1,10 Vers gesneden spinazie, 3 pond 1, Verder volop andijvie, sla, grote bloemkool, prei en alle soorten wintergroenten. FIRMA GEBR. VAN ETTEN, Schagen, telefoon 775 voor aanleg, uitbreiding, onderhoud, reparatie en levering van alleelektriscbe installaties en benodigd heden Telefoon 78 Telefoon 273 Op marktdagen houdt GER 0R0S zitting in Hotel „Texel" (Toneel) Te koop moderne Engelse in prima staat Beatrixlaan 82, Den Burg R H B.S. Texel vraagt per 30 maart Sollicitaties le richten aan direkteur R H B S. Onze voorjaarskollektie is weer prachtig luxe hengselmandjes, hondenmanden, was manden, broodmandjes, papiermandjes, stof doekmandjes, poppenwiegen, poppenwagen tjes. Grote voorraad, lage prijzen. Blazertjes, effen en gestreept Meisjesvestjes vele soorten en kleuren Kleuterrokjes bleu, korenblauw, grijs en rood Babyvestjes wit, bleu, geel en groen Jasjes en mutsjes, jurkjes, broekjes, overgooiers Sportkousen en sokjes Babyschoentjes Nylons vanaf f 1,98 met grote werkplaats en garage zeer gunstig gelegen in 't cenlrum van Den Burg Brieven onder no 1241 bureau van dit blad. Wij zullen het zeer op prijs stellen Daar wij er dan de meeste zorg aan kunnen besteden. Eternit golfplaten Brandvrij board Hard- en zachtboard Asphaltpapier, conroid Zeer voordelige prijzen. De protestantse jongerenorganisaties van Den Burg nodigen alle jongeren van Den Burg en omgeving uit tot bijwoning van de opvoering van het lekespel op woensdagavond 25 maart a.s. om 8 uur in „Eben Haëzer", Julianastraat, Den Burg. Het programma omvat verder zang, muziek en de clamatie. De avond is gratis toegankelijk voor jongeren van 16 tot 35 jaar. Verzuimt deze avond niet. Leger des Heils (Stichter W. Booth) Door uw gave helpt u mede o a tot instand houding en uitbreiding van de evangelisatie- arbeid, het werk in 38 tehuizen en van Good will. Zondagmiddag 4 uur brengen wij speciaal voor de kinderen de Nederlandse jeugdfilm De prijzen voor deze voorstelling zijn Baluon 75 en zaal 50 cent. TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. Zondag en maandag 8 uur een film, die u in angstige beklemming houdt, jean Gabin, Annie Giradot, Oliver Hussenot in Naar de bekende roman v George Simenon. Millioenen lezers verslonden de boeken over Maigret Thans de verfilming van een nieuwe Maigret Een onderzoek zoals u nimmer op het witte doek zag Maigret op zoek naar de maniak van Montmartre TOEGANG BOVEN 18 JAAR. Zondagmiddag van 12-1 uur geen Kaartverkoop Deze aanb. is 1 week geldig mÈim-ï&MËÈ Mayonaiscmolen onmisbaar in de keuken. Glazen pot, inhoud halve liter, dubb. met vin. Weekprijs 2,50 Pracht plastic j broodtrommel van j zware Kwaliteit, j formaat 43 x 23, 2- kleurig. j Weekprijs 8,60 j Plastic emmer, pri ma kwaliteit, be stand tegen kokend water met metalen beugel, inh. 8 liter. Weekprijs 1,95 Alum, koffiepercu- lator, zware kwali- teit, inh 1% liter i Weekprijs 3,70 BARKER'S IJZERHANDEL Tel. B7

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2